Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Samlede Skrifter

Kock, Paul de: Samlede Skrifter, (1837-40, roman, fransk) EMP4306
af Paul de Kock (1793-1871, sprog: fransk)
Detaljer
Samlede Skrifter. Udgivne af et Selskab. ♦ 1837-40. Bd. 1-8
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind 5-8 også med titel: Fremmede Belletrister. Udgivne af Ludv. Jordan.
kollaps Indhold

[1-2] Kock, Paul de: Henry Blemont eller Hanreien. Fra det Franske ved J. Høst Sørensen. ♦ Kbh., 1837-38. Deel 1-2, 288 + 365 sider (1837-38, roman)
originaltitel: Le cocu, 1831
oversat af Jens Høst Sørensen (1808-1903)
1851 Senere udgave: Henry Blemont eller Hanreien. Overs. af [I. Høst-]Sørensen. Andet Oplag. ♦ 1851. Deel 1-2
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udgivet separat.
 note til oversat titel Del 1, side 5-14: Fortale med Hensyn til Titelen [signeret P.d.K.].

[3-4] Kock, Paul de: Broder Jacob. Fra det Franske ved J. Høst Sørensen. ♦ Kbh., 1838. Deel 1-2, 288 + 260 sider (1838, roman)
originaltitel: Frère Jacques, 1822
oversat af Jens Høst Sørensen (1808-1903)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udgivet separat.

[5-6] Kock, Paul de: En rask Gut. Oversat af Ludv. Jordan. ♦ Kbh., 1839. Deel 1-2, 268 + 320 sider (1839, roman)
originaltitel: Un jeune homme charmant, 1839
oversat af Ludvig Jordan (1813-1889)
1883 Senere udgave: Et godt Barn. Roman i 2 Dele. ♦ 1883. Del 1-2, 184 + 212 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udgivet separat.

[7-8] Kock, Paul de: Det hvide Huus. Oversat af Ludv. Jordan. ♦ Kbh., 1840. Deel 1-2, 304 + 352 sider (1840, roman)
originaltitel: La maison blanche, 1828
oversat af Ludvig Jordan (1813-1889)
1875 Senere udgave: Det hvide Huus. Overs. fra Fransk. ♦ [1875]. Hefte 1

Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.