Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Religionen

Racine, L.: Religionen, (1760, digte, fransk) BD4:sp285
af Louis Racine (1692-1763, sprog: fransk)
oversat af J.J. Lund
Detaljer
Religionen. Efter Mr. L. Racine. [Oversat af Jac. Joh. Lund.]. Kbh., u.A. [ca. 1760]
originaltitel: Religion, 1742
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udgivet: [2-3. Sang]. Kbh., 1760-63.
Oversigt over andre udgaver:
1771 Senere udgave: Religionen. En Læredigt i sex Sange. Efter L. Racine, ved Jacob Johan Lund. Til Trykke befordret ved Selskabet til de skiønne Videnskabers Forfremmelse. Kbh., 1771

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.