Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Recensenten og Dyret

Heiberg, Johan Ludvig: Recensenten og Dyret, (1827, dramatik, dansk) BD4:sp319
af Johan Ludvig Heiberg
udgiver: Ferdinand Printzlau
Detaljer
Recensenten og Dyret. Vaudeville. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1827. 84 sider
kollaps Noter
Oversigt over andre udgaver:
1834 i: Samlede Skrifter [3b] Senere udgave: Recensenten og Dyret
1848 i: Poetiske Skrifter [5d] Senere udgave: Recensenten og Dyret
1862 i: Poetiske Skrifter [6b] Senere udgave: Recensenten og Dyret
1890 Senere udgave: Recensenten og Dyret. Med Oplysninger ved F. Christensen. ♦ C.A. Reitzel (Grøn), 1890. (Danske Forfattere, 6)
1895 i: Vaudeviller [2s001] Senere udgave: Recensenten og Dyret. Side 1-103
1902 Senere udgave: Recensenten og Dyret
1903 indgår i: Vaudeviller [a] Senere udgave: Recensenten og Dyret
1911 indgår i: Udvalgte poetiske Skrifter [e] Senere udgave: Recensenten og Dyret
1914 i: Udvalgte Digterværker [1d] Senere udgave: Recensenten og Dyret
1918 Senere udgave: Recensenten og Dyret. Vaudeville i een Akt. Med Oplysninger udg. af Dansklærerforeningen ved F. Christensen. 3. gennemsete Udg. ved Axel Sørensen. ♦ Gyldendal, 1918. 80 sider
1931 i: Poetiske Skrifter [1b] Senere udgave: Recensenten og Dyret

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.