Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Rabna-Brydlup uti Kraakalund

anonym: Rabna-Brydlup uti Kraakalund, (18??, digte, dansk) BD4:sp266
af Anonym
Detaljer
Rabna-Brydlup uti Kraakalund. ♦ Christiania, trykt i det Wulfbergske Bogtrykkeri af R. Hviid, [uden år, 18??]. 4 blade
kollaps Noter
 note til titel Tidligere trykt i: Lor. Hallager: Norsk Ordsamling, 1802. Side 191-97.
 note til titel Jævnfør Bibliotheca Norvegica nr 3698a.
Oversigt over andre udgaver:
1647 1. udgave: Tvende lystige Norske Vjser. 1. Lante oster i Kraakelund. 2. Andfind han gienghir. ♦ [Uden sted], 1647. 7 blade

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.