Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

En Opdagelsesbetjents Erindringer

J.C.S. [ie: J.C. Søller]: En Opdagelsesbetjents Erindringer, (1865-66, roman, dansk)
af J.C. Søller
Detaljer
En Opdagelsesbetjents Erindringer fra en tiaars Virksomhed under Kjøbenhavns Politi. ♦ Andr. Schous Forlag, 1865-66. 1.-2. Samling, 231 + 308 sider
kollaps Noter
 note til titel Annonce i Aalborg Stiftstidende 19-10-1865 om at (første samling) er udkommen.
 note til titel Aalborg Stiftstidende 31-10-1865 [Anmeldelse (af 1. samling)].
 note til titel Anden Samling annonceret med forfatterens navn, J.C. Søller, f.eks. Adresseavisen 19-4-1866.
 note til titel Opstillet i folkebiblioteker under klassemærekt 34.33 (Kriminalvæsen).
 note til titel 1. Samling, indhold: Min Ansættelse og første Virksomhed i Politifaget. Om de kjøbenhavnske Opdagelsesbetjentes Virksomhed i almindelighed. Laws Anholdelser og hans Forbrydelser. En vigtig Angivelse. En Hælerforretning. En Undtagelse. En undvegen Fanges Paagribelse. En heldig Dag for Politiet. En ung Forbryder. Svend Lindberg. Om Hazardspil. Forøvelse af en Mængde Indbrudstyverier, hvorved to Personer ere nærved at blive dømte uskyldige. To undvegne Slaver. En paatvungen Hemmelighed. En Mand overfaldes og plyndres paa Gaden. En qvindelig Lommetyv. Om Gadeopløb. Pauline Fugl dømmes efter Beviis. Patrouilleringens Nytte. En Uskyldigs Arrestation. En Brandstiftelse i Forening med flere Forbrydelser. Peter Ludvig Thorvald Toftes Anholdelse og første Tilstaaelser.
 note til titel 2. Samling, indhold: Et Gadebekjendtskab og dets Følger. En Indbrudstyv narrer Politiet, men røber derved sig selv. En Selvangivelse. Et mærkeligt Sammentræf. Et Indbrudstyveri og et besynderligt Giftermaal. En Mordhistorie. Et Par Skuffebedrøvere. Pottemagerline. En gjentagen Undvigelse. Hundefruen. Paa Excursion i Anledning af Trudselsbrev. En Sølvtyv. En lille Pige undgaaer ved et besynderligt Tilfælde at blive straffet for Tyveri. Et Falskmøntnercomplot. To Søndagstyve. Tillæg: En Commissionssag imod en Landstrygerbande.