Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

En Nat i Ebbeltoft

Wildt, Johannes: En Nat i Ebbeltoft, (1827, dramatik, dansk) BD4:sp344
af Joh. Wildt
Detaljer
En Nat i Ebbeltoft eller Eventyret paa Reisen. Vaudeville i een Act. Til Musik af danske Componister. ♦ 1827. xii + 88 sider
kollaps Noter
 note til titel Fortale i tre Puncter: 1. Om den slette BEhandling de i Stykket fremstillede Reisende mødte i Ebbeltoft. 2. Om den ligeledes i Stykket fremstillede Troe paa Hexe og Troldkarle. 3. Om Stykkets høistbesynderlige Skjebne i den kongelige Skuespil-Direction.
 note til titel censureret af Rahbek 1-8-1826 (forkastet), af Olsen 14-9-1826 (neutral), af Collin 4-10-1826 (forkastet), derefter omskrevet og genindsendt.
 Bog Af Jonas Collins Papirer. Bidrag til det kgl. Theaters og dets Kunstneres Historie. 1871: side 209-10, [gencensur 22-3-1827, Olsen, og 27-3-1827, Rahbek, uopført].
 note til titel Indsendt første gang ultimo juli 1826 til Det kgl. Teater.  Link til ekstern webside Censurinstitutionen ved Det kgl. Teater
 note til titel Aarhuus Stifts-Tidende 14-7-1827, side 3 [Læserbrev fra Jens Haugmøller om hvad der efter hans opfattelse virkelig skete den nat i Ebeltoft]. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream
 note til titel Sorø Amts-Tidende 6-8-1894, side 2: Kunstnerliv i gamle Dage [artikel, der citerer omtale i Ebeltoft Avis]. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.