Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Moralske Fortællinger

Lafontaine, A.: Moralske Fortællinger, (1799-1800, novelle(r), tysk) EMP2319 BD4:sp462
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
oversat af Anonym
oversat af Andreas Svendsen, f 1757
oversat af Svend Bru(u)n Juul
oversat af Niels Thoroup Bruun
Detaljer
Moralske Fortællinger. ♦ A.Soldin, 1799-1800. Deel 1-4, 308 + 466 + 292 + 402 sider
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingerne: Moralische Erzählungen, 1794-1802.
 note om oversættelse Deel 1. Overs. af Tydsk.
 note om oversættelse Deel 2. Overs. af Andreas Svendsen.
 note om oversættelse Deel 3. Overs. af Tydsk ved Brun Juul.
 note om oversættelse Deel 4. Overs. af Tydsk ved N. T. Bruun.
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Forfatterens Fortale.
 anmeldelse L.Eft. 1800, p. 584 (jfr. 1801, p. 769) [Anmeldelse].
kollaps Indhold

[1a] Lafontaine, A.: Diogenes's Tønde (1799, novelle(r))
[1b] Lafontaine, A.: Harpen. En Fortælling (1799, novelle(r))
[1c] Lafontaine, A.: Menneskets Skabelse. En Fabel (1799, novelle(r))
[1d] Lafontaine, A.: Kjærlighed for Kjærlighed. En Fortælling (1799, novelle(r))
[1e] Lafontaine, A.: Idda von Tokenburg eller Skinsygens Magt (1799, novelle(r))
[2a] Lafontaine, A.: Kjerlighed og Dyd (1799, novelle(r))
1799 1. udgave: Kierlighed og Dyd. En Fortælling. Overs. af A. Svendsen. ♦ 1799. 267 sider

[2b] Lafontaine, A.: Harpespillerinden eller Kjerlighed paa Riesenbjergene (1799, novelle(r))
1800 Senere udgave: Harpespillersken eller Kierligheden paa Riesenbierget. En Fortælling. Overs. af C. B. Hallager. ♦ 1800. 260 sider. (Smaae Romaner og Moralske Fortællinger af Lafontaine. Overs. af C. B. Hallager. Deel 2)

[3a] Lafontaine, A.: Harpespillerinden. (Fortsat) (1799, novelle(r))
[3b] Lafontaine, A.: Den faderlige Myndighed (1799, novelle(r))
[4] Lafontaine, A.: Aristomenes og Gorgus (1800, novelle(r))
1800 Senere udgave: Aristomenes og Gorgus eller Hevn og Menneskelighed. Overs. af H. C. Michelsen. ♦ 1800. 322 sider
1835 Senere udgave: Aristomenes og Gorgus eller Hevn og Menneskelighed. Historisk Roman. Ved A. C. Birch. ♦ 1835. 318 sider

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.