Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Lauwercrants voor alle Lieffhebbers des Loffwaerden Snuyfftoebacks

anonym [Mander, Carl van]: Lauwercrants voor alle Lieffhebbers des Loffwaerden Snuyfftoebacks, (1665, digte, dansk) BD4:sp280
af Karel van Mander (3. eller den yngste)
Detaljer
Lauwercrants voor alle Lieffhebbers des Loffwaerden Snuyfftoebacks als oock haer Gheboort, en hooghe Hercomst. [Cph., 1665]
kollaps Noter
 note til titel Også udgave: ... en eenige andrere Ghedichten. [Chp., 1668].

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.