Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Jacobi Ilias

Bie, Jacob Christian: Jacobi Ilias, (1766, digte, dansk) BD4:sp213 👓
af Jacob Christian Bie
Detaljer
Jacobi Ilias. En Beskrivelse over den store Drikke-Helt Biberius, i Alexandrinske Vers, med hosføyede mythologiske Anmærkninger. ♦ Kiøbenhavn, trykt hos L.N. Svare, 1766. 106 [12] sider
kollaps Noter
 note til titel Side [1-3]: Fortale [signeret: Kiøbenhavn den 6te Sept. 1765, Autor].
 note til titel 12 upaginerede sider: Register.
 url Fuld visning (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.