Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Galejslaven Alamontade

anonym [Zschokke, Heinrich]: Galejslaven Alamontade, (1805, roman, tysk) EMP3046 BD4:sp476
af Heinrich Zschokke (1771-1848, sprog: tysk)
oversat af C.R. Thoring
Detaljer
Galejslaven Alamontade. Overs. fra Tydsk af K. R. Thoring. ♦ 1805. Deel [1]-2, 126 + 150 sider
originaltitel: Alamontade, 1803
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, 1 upagineret side: De kundskabsrige og oplyste Religionslærere -- Biskop P.O. Bojsen, Provst V.F. Engelbreth, Pastor A.K. Holm helliget -.
 note til oversat titel Del 1, 2 upaginerede sider: Et Par Ord fra Oversætteren.
 note til oversat titel Del 1, 2 upaginerede sider: Forerindring [af forf.].
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Hathi Trust

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.