Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Frederiksberg

Oehlenschläger, Adam: Frederiksberg, (1817, digte, dansk) BD4:sp255
af Adam Oehlenschläger
Detaljer
Frederiksberg. Et Digt. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1817. 95 sider
Oversigt over andre udgaver:
1823 Mit Hiem Senere udgave: Samlede Digte. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1823 [ie: 1823-24]. 1.-3. Deel, [2] + 366 + [2] + 393 + xvi + 376 sider
1854 i: Udvalgte Værker [2s] Senere udgave: Frederiksbergdigtet. Side 599-610
1860 i: Poetiske Skrifter [20:s163] Senere udgave: Frederiksberg. Side 163-205
1914 indgår i: Sagaer og Nordens Guder [e] Senere udgave: Frederiksbergdigtet
1947 Senere udgave: Frederiksberg. Et Digt. Udg. af Historisk-topografisk Selskab for Frederiksberg. ♦ Gyldendal, 1947. 80 sider

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.