Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Fortællinger tildeels efter Criminal-Acter

Kruse, L.: Fortællinger tildeels efter Criminal-Acter, (1822, roman, dansk) BD4:sp446 👓
af Lauritz Kruse
Detaljer
Fortællinger tildeels efter Criminal-Acter. ♦ Kjøbenhavn, paa den gyldendalske Boghandlings Forlag, 1822. 1-2. Bind, [1] 257 [2] + [1] 190 [2] sider
kollaps Noter
 note til titel Bind 1, 2 upaginerede sider: Rettelser.
 note til titel Bind 2, side 190: Erklæring ["at Intet af hans litteraire, orignale Arbeider forlader Pressen, førend det af ham er fuldendt baade paa Tydsk og Dansk, og følgeligen ... at forekomme enhver Oversættelse af sine Arbeider i disse Sprog,"].
 note til titel Bind 2, 2 upaginerede sider: Rettelser og Trykfeil.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 anmeldelse Dansk Litteratur-Tidende for 1822. No. 12, side 177-84 [Anmeldelse af bind 1].  Link til ekstern webside http://books.google.dk/books?id=xQYXAAAAYAAJ&hl=da&pg=PA181#v=onepage&q&f=false
kollaps Indhold

[1s001] Kruse, L.: Chrystal-Dolken. En Criminalhistorie. (Af en afdød Præsts efterladte Papirer). Side [1]-76 (1822, roman)
1865 Senere udgave: Krystaldolken. Drømmen. To Fortællinger. ♦ Jordan, 1865. 160 sider. (Originale danske Fortællinger, 1. H)

[1s077] Kruse, L.: Drømmen. Tildeels af Criminal-Akter. Side 77-257 (1822, roman)
1865 indgår i: Krystaldolken [b] Senere udgave: Drømmen

[2s001] Kruse, L.: Rosen. Side [1]-107 (1822, roman)
[2s108] Kruse, L.: Samvittighed og Eed. Side 108-190 (1822, roman)

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.