Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Fortællinger

Jung, Heinr.: Fortællinger, (1815, novelle(r), tysk) EMP2209 BD4:sp460
af Johann Heinrich Jung-Stilling (1740-1817, sprog: tysk)
forord af Johann Ludwig Ewald (1748-1822, sprog: tysk)
oversat af Wilhelm Klein
Detaljer
Fortællinger. Overs. af det Tydske ved W. Klein. Stillings Venner helliget. ♦ Slagelse, 1815. 240 sider
kollaps Noter
 note til titel Oversættelse af noveller fra samlingen: Erzählungen, hrsg. von J.L. Ewald, 1814-15.
 note til oversat titel Side 3-4: Fortale [af Johan Ludwig Ewald].
 note om oplag Nyt oplag: Kbh., 1816.
kollaps Indhold

[a] Jung, Heinr.: Ogsaa en hellig Familie (1815, novelle(r))
[b] Jung, Heinr.: De to Brødre. (En arabisk Fortælling) (1815, novelle(r))
[c] Jung, Heinr.: En Mands Historie, som lærte hvorfor han var til i Verden (1815, novelle(r))
[d] Jung, Heinr.: Vægteren med sin Datter (1815, novelle(r))
[e] Jung, Heinr.: Den gyldne Fugl. (En Parabel) (1815, novelle(r))
[f] Jung, Heinr.: De ædle Ynglinger (1815, novelle(r))
[g] Jung, Heinr.: Veien til Thronen. (En af Einer Abukars Fortællinger) (1815, novelle(r))
[h] Jung, Heinr.: Adelheid von der Heess eller Den hemmelige Ret (1815, novelle(r))
[i] Jung, Heinr.: Conrad den Gode (1815, novelle(r))
[j] Jung, Heinr.: Emigranten (1815, novelle(r))

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.