Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Fortællinger

Hoffmann, E. T. A.: Fortællinger, (1821, novelle(r), tysk) EMP2141 BD4:sp460
af Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822, sprog: tysk)
oversat af A.P. Liunge
Detaljer
Fortællinger. Paa Dansk overs. af A. P. Liunge. ♦ 1821. Deel 1-2, 101 + 102 sider
Oversigt over andre udgaver:
1821-24 Senere udgave: Nyeste Bibliothek af Fortællinger. ♦ 1821-24. 1.-6. Deel
kollaps Indhold

[1a] Hoffmann, E. T. A.: Den rædselsfulde Gjæst (1821, novelle(r))
originaltitel: Der unheimliche Gast, 1819
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig på tysk trykt i: Serapionsbrüder, 3, 1819.

[1b] Hoffmann, E. T. A.: Sandmanden (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Sandmann, 1816
1954 indgår i antologien: Halvtreds mesterfortællinger [s043] Senere udgave: Sandmanden. Side 43-69
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Nachtstücke, 1816.
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Wikisource

[2a] Hoffmann, E. T. A.: Tingenes Sammenhæng (1821, novelle(r))
originaltitel: Der Zusammenhang der Dinge, 1821
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig på tysk trykt i: Serapionsbrüder, 4, 1821.

[2b] Hoffmann, E. T. A.: Sylvesternatten. (Fragment af en reisende Ethusiasts Dagbog) (1821, novelle(r))
originaltitel: Die Abenteuer der Silvester-Nacht, 1815
1954 Senere udgave: Sylvesternatten
1964 indgår i antologien: Peter Schlemihl [b] Senere udgave: Sylvesternatten. Side 91-130. ♦ Skrifola, 1964. 130 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig på tysk trykt i samlingen: Fantasiestücke, 4, 1815. Revideret udgave 1919.
 url Fuld visning af den tyske tekst (revideret udgave 1919) på:  Link til ekstern webside Wikisource

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.