Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

De farlige Bekjendtskaber

Chauderlos-Laclos, P. A. F.: De farlige Bekjendtskaber, (1832, roman, fransk) EMP4344 BDsupp:sp831
af Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos (1741-1803, sprog: fransk)
oversat af Hans Frederik Hellesen
Detaljer
De farlige Bekjendtskaber. Fremstillede i en Samling Breve efter Chauderlos-Laclos' [ie: Choderlos-Laclos] franske Original. [Ved Hans Fr. Hellesen]. ♦ Kbh., 1832. viii + 556 sider
originaltitel: Les liaisons dangereuses, 1782
kollaps Noter
 note til oversat titel Side iii-viii: Redacteurens Bemærkninger" [af forf. + Note signeret H.F.H.].
 note til oversat titel Blev beslaglagt, jf. Harald Jørgensen: Trykkefrihedsspørgsmaalet i Danmark 1799-1848, 1944, side 110.
 note til oversat titel [Berlingske Tidende 7-12-1832, side 3]: I Overeenstemmelse med Forordn. af 27de Septbr. 1799 § 18 bekiendtgiøres herved, at Kammerraad H.F. Hellesen er sat under Justittens Tiltale, for Overtrædelse af Trykkefriheds-Lovgivningen [signeret: Det Kongelige Danske Cancellie, den 6te December 1832]  Link til ekstern webside Mediestream
 url film Filmatiseret flere gange, første gang 1959. Artikel om bogen på:  Link til ekstern webside Wikipedia
 url Fuld visning af den franske tekst på:  Link til ekstern webside Wikisource
Oversigt over andre udgaver:
1918 Senere udgave: De farlige Bekendtskaber. (Oversat af Jens Zetlitz Kielland). ♦ Pio, 1918. [Bind 1-2], 188 + 198 sider, 6 + 6 tavler
1945 Senere udgave: Farlige Forbindelser. Overs. af Ellen Kirk. Med Forord af Paul V. Rubow. Ill. af Aagaard Andersen. ♦ Arthur Jensens Forlag, 1945. 424 sider, illustreret og 24 tavler. Pris: kr. 37,00

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.