Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Samling af smukke Danske Vers og Miscellanea

antologi: Samling af smukke Danske Vers og Miscellanea, (1742, digte, dansk) BD4:sp201
udgiver: B.W. Luxdorph
digte af Tøger Reenberg
Detaljer
Samling af smukke Danske Vers og Miscellanea. Sproget til Nytte og Ziir. Befordrede til Trykken [af B.W. Luxdorph] i Kjøbenhavn, ved det andet Oplag [ie: ny samling]. ♦ Kjøbenhavn, Hans kongel. Majestets privilegerede Bogtrykkerie, 1742. Første-tiende Bind, 615 sider [fortløbende pagineret]
kollaps Noter
 url Fuld visning af bind 1-3 (farve pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bind 1-3 (sort/hvid pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bind 4-6 (farve pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bind 4-6 (sort/hvid pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bind 7-10 (farve pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bind 7-10 (sort/hvid pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
Oversigt over andre udgaver:
1972 Senere udgave: Ars Poetica. Digte mellem to tider. Udg. med kommentarer og efterskrift af Per Stig Møller. ♦ Munksgaard, 1972. 123 sider

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.