Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Conanchet

Cooper, J. F.: Conanchet, (1830, roman, engelsk) EMP 445 BD4:sp482
af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
oversat af Fr. Schaldemose
Detaljer
Conanchet eller Grænseboerne. Overs. af Frederik Schaldemose. ♦ 1830. Bd. 1-2, i-vii + 8-268 + 317 sider
originaltitel: The borderers, 1829
kollaps Noter
 note til oversat titel 1 upagineret side: [Tilegnelse til] Hr. Etatsraad Bech [af] Oversætteren.
 note til oversat titel Side i-vii: Indledning.
Oversigt over andre udgaver:
1831-32 i: Samlede Skrifter [8-14] Senere udgave: Conanchet eller Grændsebeboerne. Overs. af Engelsk ved Frederik Schaldemose. ♦ 1831-32. Hefte 8-14, 96 + 114 + 104 + 104 + 102 + 100 + 100 sider
1888 i: Amerikanske Fortællinger [11] Senere udgave: Indianerhøvdingen. Med 4 Illustrationer. ♦ 1888. 183 sider + 4 tavler
1909 Senere udgave: Indianerhøvdingen
1919 Senere udgave: Indianerhøvdingen. Bearbejdet af Alex. Schumacher. ♦ John Martin, 1919. 176 sider
1924 Senere udgave: Indianerhøvdingen. Genfortalt for danske Børn. ♦ Prior, [1924]. 146 sider
1949 Senere udgave: Indianerhøvdingen. Forkortet udg.

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.