Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Codrus

Cronegk, Johann Friederich: Codrus, (1788, dramatik, tysk) BD4:sp353
af Johann Friedrich von Cronegk (1731-1758, sprog: tysk)
oversat af Fritz Wedel-Jarlsberg
Detaljer
Codrus. Et Sørgespil ifem Optog. Priisskrift af Friherre Johann Friederich Cronegk. Efter den tydske Original, med nogle faa Forandringer oversat ved Friherre Friderich Hartvig Wedel-Jarlsberg. ♦ Kiøbenhavn, Trykt hos Hofbogtrykker N. Møller og Søn, 1788. 119 sider
originaltitel: Codrus, 1758

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.