Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Cleopatra

Thomissøn, Hans, Stege: Cleopatra, (1609, dramatik, dansk) BD4:sp340
af Hans Thomissøn Stege
Detaljer
Cleopatra eller En historisk Tragoedia, om den sidste Dronning i Egypten, ved naffn Cleopatra, oc M. Antonio, en Romersk Keyser, huor hefftig kierlighed de haffue hafft til huer andre ..., Samlet oc paa Danske Rijm udsat, aff Hans Thomissøn Stege. Kbh., 1609
kollaps Noter
 anmeldelse Th. Overskou: Den danske Skueplads, bind 1, side 74.

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.