Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Cato

Addison, [Joseph]: Cato, (1792, dramatik, engelsk) BD4:sp376
af Joseph Addison (1672-1719, sprog: engelsk)
oversat af Niels Qvistgaard
udgiver: M.F. Liebenberg
Detaljer
Cato. Oversat ved Niels Qvistgaard. Udgivet efter dennes Død, og forøget med et Forsøg til J. Addisons Levnetsbeskrivelse ved M.F. Liebenberg. Befordret til Trykken ved Selskabet for de skiønne Videnskabers Forfremmelse. Kbh., 1792
kollaps Noter
 note om oversættelse den reelle oversætter er M.F. Liebenberg, der ønskede at understøtte Qvistgaards enke på denne måde [jævnfør K.F. Plesner: Det smagende Selskab. Gyldendal, 1969, side 58].

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.