Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Carmen Maksura

Abi Becri Muhammedis Ibn Hoseini Ibn Doreidi: Carmen Maksura, (1828, digte, arabisk) BD4:sp288
af Muhammad ibn al-Hasan Ibn Durayd (837-934, sprog: arabisk)
oversat af L.N. Boisen
Detaljer
Carmen Maksura dictum Abi Becri Muhammedis Ibn Hoseini Ibn Doreidi Azdiensis cum Scholiis integris nunc primum editis Abi Abdallah Ibn Heschami, collatis Codicibus Parisiensibus, ... Laurentius Nannestad Boisen. Havn, 1828
originaltitel: Maqsurah, 920 (ca.)
kollaps Noter
 note til titel Fulde titel: Carmen Maksura dictum Abi Becri Muhammedis Ibn Hoseini Ibn Doreidi Azdiensis cum Scholiis integris nunc primum editis Abi Abdallah Ibn Heschami, collatis Codicibus Parisiensibus, Havniensibus nec non Recensione Ibn Chaluviæ editum Interpretatione Latina, prolegomenis et notis instructum [;] specimen philologicum qvod inter patriæ gaudia, qvibus celebrantur lætissimæ nuptiæ celsissimorum principum Frederici Caroli Christiani et Guilielmæ Mariæ ad jura magistri artium rite obtinenda publici juris fecit atqve defendere conabitur Laurentius Nannestad Boisen.
 note til titel Tekst på arabisk og latin.

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.