Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Bautastene

antologi: Bautastene, (1823, digte, dansk) BD4:sp202 👓
af Steen Steensen Blicher
af Adam Oehlenschläger
af N.F.S. Grundtvig
af B.S. Ingemann
Detaljer
Bautastene. Samlede af S. S. Blicher. ♦ Odense, trykt og forlagt af S. Hempel, 1823. 108 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Digte af Blicher, Oehlenschläger, Grundtvig og Ingemann.
 url Fuld visning (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
Oversigt over andre udgaver:
1944 Senere udgave: Til Danmarks Ungdom. Digt. [Tegninger af Erik Rørbæk Madsen]. ♦ Herning, Christensens Bogtrykkeri, 1944. 7 sider

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.