Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Anteros

antologi: Anteros, (1818, samling, dansk) BD4:sp163 👓
af Lauritz Kruse
Detaljer
Anteros. Udgivet af L. Kruse. ♦ Kiöbenhavn, Beekens Forlag, 1818. viii + 218 [2] sider
kollaps Indhold

[s i] Kruse, L.: Anteros. Side i-viii (1818, samling)
[s001] Kruse, L.: Den forunderlige Opfyldelse. En romersk Novelle. Side [1]-69 (1818, novelle(r))
[s070] Schønberg, A.: Digte til Hr. Etatsraad Stoud. Side 70-77 (1818, digte)
[s070] Schønberg, A.: Landhuset. (Frederiksberg 1807) (1818, digte)
[s072] Schønberg, A.: I det Fierne. (Wien 1812) (1818, digte)
[s078] Schønberg, A.: Sonnetter. Side 78-95 (1818, digte)
kollaps Noter
 note til titel Indhold: I. Efter Gøthe. II. Giensyn. III. Tanken. IV. Natten. V. Fortvivlelse. VI. Efter Petrarka. VII. I det Fierne. Efter Samme. VIII. Længsel. Efter Samme. IX. Meeneed. Efter Shakspeare. X. Eeden.

[s096] Schønberg, A.: Til Fru Grevinde Schimmelman fød Schubart, med et Bind skrevne Digte. 1812 (1818, digte)
[s104] Schønberg, A.: Til mine Elskte. Nytaarsnat 1812 (1818, digte)
[s108] Kruse, L.: Amors Skiæbner. Ideen af det Spanske (1818, digte)
[s114] Kruse, L.: Opfordring. 1803 (1818, digte)
[s116] Kruse, L.: Sonnetter. Side 116-81 (1818, digte)
[s182] Kruse, L.: Et Eventyr til J. Ludvig Heiberg. 1804. Side 182-98 (1818, digte)
kollaps Noter
 note til titel Side 196: Efterskrivt, Den 14 Decbr. 1817 [digt].

[s198] Kruse, L.: Sukkene. Side 198-201 (1818, digte)
[s202] Kruse, L.: Til Fredrik Holsten. Med et Compas, da han var i Begreb med at tiltræde en snart afbrudt Udenlands-Reise. 1806. Side 202-05 (1818, digte)
[s206] Brun, Fru Conferentzraadinde, fød Münter: Himmelblomsten. Side 206 (1818, digte)
af Friederike Brun (1765-1835)

[s207] Brun, Fru Conferentzraadinde, fød Münter: Andromeda. Side 207-09 (1818, digte)
af Friederike Brun (1765-1835)

[s209] Heiberg, J. L.: Til Blomsterne. Side 209-12 (1818, digte)
af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)

[s212] Heiberg, J. L.: Efteraaret. Side 212-15 (1818, digte)
af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)

[s216] Heiberg, J. L.: I et Exemplar af min Psyche. Side 216-18 (1818, digte)
af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.