Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Anonym Nytaarsgave for 1832

pseudonym [Hertz, Henrik]: Anonym Nytaarsgave for 1832, (1831, tekster, dansk) 👓
af Henrik Hertz
Detaljer
Anonym Nytaarsgave for 1832. Af Forf. af Gjenganger-Brevene, Forf. af Amors Geniestreger, og Flere. ♦ Kjöbenhavn, Udgivet af og faaes i Schubothes Boghandling, 1831. xl + 280 sider
kollaps Noter
 note til titel Indhold: I. Til Læserne. II. Mödet i Dyrehaven. III. En Dag paa Öen Als. Lystspil i rimede Vers i to Acter:, af Forf. til Amors Geniestreger. IV. Naturen og Kunsten. Et Digt af Forf. til Gjengangerbrevene. V. Mindre Digte: Prolog til Amors Geniestreger, af dette Stykkes Forfatter. Attentatet, af m...p. Spadseretouren, af S***. Bryggerens Jeremiade, af N** P**. Philologen til sin Elskede, af [2 græsketegn]. VI. 11, 18, 35, eller Enhver er sig selv nærmest. Dramatiseret Ordsprog i een Act, at en Anonym. VII. Fire poetiske Epistler fra Knud Sjællandsfar til Grandskeren **, Naturforskeren ** og Digteren **.
 anmeldelse Maanedsskrift for Litteratur, Syvende Bind, 1832, side 241-55 [anmeldelse, usigneret].  Link til ekstern webside http://books.google.dk/books?id=6igoAAAAMAAJ&lpg=PA83&ots=sNwPtmnhJ6&hl=da&pg=PA241#v=onepage&q&f=false
kollaps Indhold

[2] anonym [Jacobsen, P.V.]: Mödet i Dyrehaven (1831, tekster)
af Peter Vilhelm Jacobsen (1799-1848)
kollaps Noter
 url Maanedsskrift for Litteratur, Syvende Bind, 1832, side 244-46 [anmeldelse].  Link til ekstern webside books.google.dk

[3] pseudonym [Hertz, Henrik]: En Dag paa Øen Als. Af Forf. til Amors Geniestreger (1831, dramatik)
1855 i: Dramatiske Værker [8b] Senere udgave: En Dag paa Øen Als. Lystspil i rimede Vers i to Acter. Side 183-276
1897 i: Udvalgte dramatiske Værker [2a] Senere udgave: En Dag paa Øen Als. Lystspil i rimede Vers i to Acter. Side 1-99
kollaps Noter

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.