Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Anton Melbye (1861-1929)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Tekster Melby, A., og A. Schmidt: Fra Vov-Vov-Byen (1902, tekster)
af Alfred Schmidt (1858-1938)
 Bog (oversætter) Duman den yngre, Alex.: Kameliadamen. Oversat af Anton Melbye. M. Originaltegn. af Harald Jordan. ♦ L. Eiby, 1906. 340 sider (1906, roman)
Detaljer
af Alexandre Dumas, f 1824 (1824-1895, sprog: fransk)
illustrationer af Harald Jordan (1875-1955)
1849 1. udgave: Damen med Camelierne. ♦ Høst, 1849. Deel 1-2, 179 + 212 sider
 Bog (oversætter) Dumas den yngre, Alexandre: Kameliadamen. Oversat af Anton Melbye. ♦ Nyt nordisk Forlag, [1918]. 222 sider (1918, roman)
Detaljer
af Alexandre Dumas, f 1824 (1824-1895, sprog: fransk)
1849 1. udgave: Damen med Camelierne. ♦ Høst, 1849. Deel 1-2, 179 + 212 sider
 Bog Melbye, Anton: Viser (1930, digte)
redigeret af Axel Henriques (1851-1935)
 Bog Henriques, [Axel] og [Anton] Melbye: Den oldenborgske kongerække. Af [Axel] Henriques & [Anton] Melbye. Trykt første gang i Blæksprutten 1901. Sunget påny ved danske Boghandleres historiske middag på Nimb 9. september 1962. ♦ Politiken [ikke i bogh.], [1962]. 8 sider, illustreret (1962, digte)
af Axel Henriques (1851-1935)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Melbye, Anton: Et Æventyr i Rosenborg Haveeller Sommerrevyen 1885. Højere Tankeforvildelse og Brama-Livs-Stykke i to Omgange, at Forfatterne til den ene "Sommerrevue" [ie: Anton Melbye, Johannes Buntzen og Charles Kjerulf. En enkelt Vise af Axel Henriques]
af Johannes Buntzen (1859-1922)
af Charles Kjerulf (1858-1919)
sange af Axel Henriques (1851-1935)
(premiere 21-07-1885 på Morskabstheatret (Frederiksberg))
Melbye, Anton: Kjøbenhavn under Maskeneller Nytaarsrevyen 1888. Lejlighedsspil i 1 Akt af Johannes Buntzen og Anton Melbye. Musikken arr. af Emilius Wilhelmi
af Johannes Buntzen (1859-1922)
musik af Emilius Wilhelmi (1839-1906)
(premiere 31-12-1887 på Nørrebros Teater)
Melbye, Anton: Fjærnt fra Danmarkeller i Middagsskolens Land. Efteraarsrevyen 1888. Ikke-Ballet med Sange, Kor og Øjebliksfotografier i 2 Billeder af Faber-Daugaard og Anton Melbye
af Jacob Daugaard (1844-1897)
(premiere 07-10-1888 på Morskabstheatret (Frederiksberg))
Melbye, Anton: Kjøbenhavnerblodoriginal, kjøbenhavnsk Folkekomedie med Sange, Kor og Viser i 5 Akter (6 Afdelinger) af Johannes Buntzen
[Til Vilh. Petersens Selskab, Aarhus, under titlen Paa Farten] Bearbejdet af Vilh. Petersen
[På Nørrebros Teater:] eller Fra Hjemmet til det fjærne Vesten, Folkelivsbillede i 6 Afdelinger med Viser, Sange og Kor af Johs. B[untzen (og Anton Melbye?)]. Musiken arrangeret af O. Krause
[På Sønderbros Teater:] Nye Sange af Axel Kjerulf, Holger Gundelach og Axel Frische
[På Røde Kro Teater:] Komponist: Lauritz Petersen
af Johannes Buntzen (1859-1922)
af Vilhelm Petersen, f 1852 (1852-1939)
musik af Otto Krause
sange af Axel Kjerulf (1884-1964)
sange af Holger Gundelach (1883-1957)
sange af Axel Frische (1877-1956)
musik af uidentificeret
(premiere 11-05-1888 på Morskabstheatret (Frederiksberg))
Melbye, Anton: Søster Ruseller Hvad er Mejningen, Kære? Totalistisk Drillespil med Sange og Kor i to Akter af Forfatterne til Efteraarsrevuen 1888, "Fjærnt fra Danmark". Iscenesættelsen frit saavel efter kongelige som efter Storhertugelige Motiver
af Jacob Daugaard (1844-1897)
(premiere 10-06-1889 på Morskabstheatret (Frederiksberg))
Melbye, Anton: Muntre Musikantereller Sommerrevuen 1889. Løse Blade af Dagens Krønike med hidtil utrykte Afsløringer og Bidrag af de bedste Komponister fra Adam til Nutiden. Teksten arrangeret af Forfatterne [Anton Melbye og Axel Henriques], Musikken arr. af O. Krause
af Axel Henriques (1851-1935)
musik af Otto Krause
(premiere 25-07-1889 på Morskabstheatret (Frederiksberg))
(oversætter)Rolf Blaaskægburlesk Operette i 4 Akter af Meilhac og Halévy. Musiken af J. Offenbach. Oversat af M.V. Brun
[På Nationals Teater:] Operette [i 1 Akt, musikken] arrangeret af Emilius Wilhelmi, oversat af Anton Melbye
[På Sønderbros Teater under titlen:] Boulotte. Operette i 2 Akter
af Henri Meilhac (1831-1897, sprog: fransk)
af Ludovic Halévy (1834-1908, sprog: fransk)
musik af Jacques Offenbach (1819-1880, sprog: fransk)
oversat af M.W. Brun (1819-1891)
musik af Emilius Wilhelmi (1839-1906)
oversat af Anonym
(premiere 11-10-1867 på Alhambra)
Melbye, Anton: Reformkvindereller Hvad vi vil - Mændene. Literært Kassestykke i 2 Akter og 1 Mellemakt med Viser, Sange og Kor af Forf. til »Søster Rus«
af Jacob Daugaard (1844-1897)
(premiere 26-05-1890 på Morskabstheatret (Frederiksberg))
Melbye, Anton: Kong Midas for en NatTrist Spil i 1 Mangel paa Handling. Af Oscar Madsen og Anton Melbye
af Oscar Madsen (1866-1902)
(premiere 05-07-1890 på Morskabstheatret (Frederiksberg))
Melbye, Anton: Ad Hækkenfeldt tileller Sommerrevuen 1890. Småtræk af Livet i Ind- og Udland med Viser, Sange, Kor i 2 Akter af Axel Henriques og Anton Melbye. Musikken arr. af Otto Krause
af Axel Henriques (1851-1935)
musik af Otto Krause
(premiere 25-07-1890 på Morskabstheatret (Frederiksberg))
Melbye, Anton: Bal i HavenHøstrevyen 1890. Ekstraorinærdameparadegallakomikerpragtparforcefestforestilling i 1 Akt med Ølhal og Fremmedbesøg og dertil hørende Viser, Sange og Kor af Forf. til Adskilligt [Axel Schwanenflügel, Anton Melbye og Holger Gleesen]
af Axel Schwanenflügel (1857-1904)
af Holger Gleesen (1863-1920)
(premiere 30-09-1890 på Morskabstheatret (Frederiksberg))
Melbye, Anton: Under Turistforeningens Bannereller Sommerrevyen 1891. Røverhistorie i 2 Enaktere af Forf. [ie: Axel Henriques og Anton Melbye] til Sommerrevyen 1890, 1889 osv. med Sange, Kor og Dans m.m. til Faget henhørende. Musikken arr. af O. Krause
af Axel Henriques (1851-1935)
musik af Otto Krause
(premiere 23-07-1891 på Morskabstheatret (Frederiksberg))
Melbye, Anton: Humbert og Cykleneller Cyklerevyen 1892. Af Anton Melbye og Frederik Ricard
af Frederik Ricard (1870-1931)
(premiere 01-07-1892 af Ukendt gruppe)
Melbye, Anton: København Neller Sommerrevyen 1892. Dramatiseret journalistik af de gamle Revyforfattere [ie: Axel Henriques og Anton Melbye]. Musikken arrangeret og delvis komponeret af Olfert Jespersen
af Axel Henriques (1851-1935)
musik af Olfert Jespersen, f 1863 (1863-1932)
(premiere 29-07-1892 på Nørrebros Teater)
Melbye, Anton: Kejserens KjøbenhavnFarce med Viser og Kor i 5 Akter af Anton Melbye og F. Ricard
af Frederik Ricard (1870-1931)
(premiere 19-02-1893 på Casino)
Melbye, Anton: Kjøbenhavns officielle Albumeller Sommerrevyen 1893, illustreret Aarsregnskab med Bidrag i Vers og Prosa af de gamle Revyforfattere [ie. Axel Henriques og Anton Melbye], med Musik-Bilag af Olfert Jespersen
af Axel Henriques (1851-1935)
musik af Olfert Jespersen, f 1863 (1863-1932)
(premiere 28-07-1893 på Nørrebros Teater)
Melbye, Anton: Ny Jordeller Nytaarsrevyen 1894. Gennembrudsstykke i 1 Akt med Sang, Kor og Apoteose og med 3 nye Dekorationer af Carl Lund. [Af Anton Melbye, Axel Henriques, Frederik Ricard, Axel Schwanenflügel og Johs. Bruhn]
af Axel Henriques (1851-1935)
af Frederik Ricard (1870-1931)
af Axel Schwanenflügel (1857-1904)
af uidentificeret
(premiere 01-01-1894 på Nørrebros Teater)
Melbye, Anton: Den lille Maskeradeeller Sommerrevuen 1894. Af Anton Melbye og Axel Henriques
af Axel Henriques (1851-1935)
(premiere 19-07-1894 på Morskabstheatret (Frederiksberg))
Melbye, Anton: Velkommen i det grønneeller Vores egne Kinesere. Revyfarce i 2 Akter af Mel. og Rik. [ie: Anton Melbye og Frederik Ricard]
[Bortset fra den første gang, har annoncerne kun titlen: Vores egne Kinesere]
af Frederik Ricard (1870-1931)
(premiere 05-10-1894 på Nørrebros Teater)
Melbye, Anton: Napoleons KagekoneParodifarce med Sange og Kor i 1 Akt og et Forspil af Anton Melbye og Frederik Ricard
[1903 med undertitlen:] Verdenshistorisk Skuespil frit efter "Madam Sans-Gene" med Sange, Viser og Kor i 1 Akt og 1 Forspil
af Frederik Ricard (1870-1931)
(premiere 09-03-1895 på Nørrebros Teater)
Melbye, Anton: Byens Fædreeller Sommerrevyen 1895. Et Ord i rette Tid i 1 Akt og 1 Forspil af de gamle Revueforfattere [ie: Axel Henriques og Anton Melbye], Sangene komponerede og arr. af Olfert Jespersen
af Axel Henriques (1851-1935)
musik af Olfert Jespersen, f 1863 (1863-1932)
(premiere 12-07-1895 på Morskabstheatret (Frederiksberg))
Melbye, Anton: Jakel den FjerdeHans-Wurst-Spil i 2 Terminer [af Anton Melbye og Axel Henriques]
af Axel Henriques (1851-1935)
(premiere 04-02-1896 på Nørrebros Teater)
Melbye, Anton: Naar Bølgen larmereller Sommerrevyen 1896. Af Axel Henriques og Anton Melbye. Musikken arr. og delvist komponeret af Olfert Jespersen
af Axel Henriques (1851-1935)
musik af Olfert Jespersen, f 1863 (1863-1932)
(premiere 15-07-1896 på Morskabstheatret (Frederiksberg))
Melbye, Anton: MestersvendeneBurlesk Farce med Viser og Kor i 2 Akter af Forf. til Vore egne Kinesere [ie. Anton Melbye og Frederik Ricard]. Musikken delvis ved Olfert Jespersen
af Frederik Ricard (1870-1931)
musik af Olfert Jespersen, f 1863 (1863-1932)
(premiere 16-02-1897 på Nørrebros Teater)
Melbye, Anton: Den danske Skuepladseller Sommerrevyen 1897. Af Axel Henriques og Anton Melbye. Musikken ved Olfert Jespersen
af Axel Henriques (1851-1935)
musik af Olfert Jespersen, f 1863 (1863-1932)
(premiere 16-07-1897 på Morskabstheatret (Frederiksberg))
Melbye, Anton: Lige ud ad Kongevejeneller Sommerrevyen 1898. Af Axel Henriques og Anton Melbye. Musikken af Olfert Jespersen
af Axel Henriques (1851-1935)
musik af Olfert Jespersen, f 1863 (1863-1932)
(premiere 13-07-1898 på Morskabstheatret (Frederiksberg))
Melbye, Anton: Paa Livets Keglebaneeller Sommerrevyen 1899. Af Axel Henriques og Anton Melbye. Musikken af Olfert Jespersen
af Axel Henriques (1851-1935)
musik af Olfert Jespersen, f 1863 (1863-1932)
(premiere 12-07-1899 på Morskabstheatret (Frederiksberg))
(oversætter)Det kjære BarnFarce i 3 Akter (4 Afdelinger) af Arthur W. Pinero. Oversat af Anton Melbye og Aage Larsen
af Arthur W. Pinero (1855-1934, sprog: engelsk)
oversat af uidentificeret
(premiere 27-01-1900 på Folketeatret)
Melbye, Anton: Kjøbenhavn her og dereller Sommerrevyen 1900. Drama i et Par Afdelinger af de gamle Revyforfattere [ie: Axel Henriques og Anton Melbye]. Musikken ved Olfert Jespersen
af Axel Henriques (1851-1935)
musik af Olfert Jespersen, f 1863 (1863-1932)
(premiere 07-07-1900 på Morskabstheatret (Frederiksberg))
Melbye, Anton: Som By saa Borgereller Sommerrevyen 1901. Københavnsk Velfærdsdrama i 2 Akter (3 Afdelinger) af Axel Henriques og Anton Melbye. Musikken ved Olfert Jespersen
af Axel Henriques (1851-1935)
musik af Olfert Jespersen, f 1863 (1863-1932)
(premiere 06-07-1901 på Morskabstheatret (Frederiksberg))
Melbye, Anton: Den faste Stokeller Sommerrevyen 1902. Folkeopera i 2 Akter (3 Afdelinger) med Sange, Viser og Kor af Axel Henriques og Anton Melbye. Musikken ved Olfert Jespersen
af Axel Henriques (1851-1935)
musik af Olfert Jespersen, f 1863 (1863-1932)
(premiere 15-07-1902 på Morskabstheatret (Frederiksberg))
Melbye, Anton: Der har vi den igeneller Sommerrevyen 1903. Trende Billeder fra Gade og Stræde, By og Land, Mark og Skov af Axel Henriques og Anton Melbye. Musikken ved Olfert Jespersen
af Axel Henriques (1851-1935)
musik af Olfert Jespersen, f 1863 (1863-1932)
(premiere 08-07-1903 på Morskabstheatret (Frederiksberg))
Melbye, Anton: Den nye gode gamle Byeller Sommerrevyen 1904. Kjøbenhavnerbillede i nye Farver og Toner af Axel Henriques og Anton Melbye. Musikken ved Olfert Jespersen
af Axel Henriques (1851-1935)
musik af Olfert Jespersen, f 1863 (1863-1932)
(premiere 15-07-1904 på Morskabstheatret (Frederiksberg))
(oversætter)Madame SherryOperette i 3 Akter af Hugo Felix. Forfatter: Maurice Ordonneau, bearbejdet af Benno Jacobson. Oversat af Anton Melbye
[Til Det ny Teater:] Bearbejdet af Emil Reesen. Oversættelse: Viggo Barfoed
musik af Hugo Felix (sprog: ukendt)
af Maurice Ordonneau (1854-1916, sprog: fransk)
af Benno Jacobson (sprog: ukendt)
bearbejdelse af Emil Reesen (1887-1964)
oversat af Viggo Barfoed (1895-1948)
(premiere 17-02-1905 på Frederiksberg Teater)
Melbye, Anton: Budskabet til Garciaeller Sommerrevyen 1905. Københavnerbilleder - indenbys og udenlands i 2 Akter af Axel Henriques og Anton Melbye. Musikken ved Olfert Jespersen
af Axel Henriques (1851-1935)
musik af Olfert Jespersen, f 1863 (1863-1932)
(premiere 06-07-1905 på Morskabstheatret (Frederiksberg))
(oversætter)SvaleredenOperette i 3 Akter af Maurice Ordonneau. Musik af Henry Herblay. Oversat af Anton Melbye
af Maurice Ordonneau (1854-1916, sprog: fransk)
musik af Henry Herblay (sprog: ukendt)
(premiere 1905 på Frederiksberg Teater)
(oversætter)ZigeunerbaronenOperette i 3 Akter. Tekst: Ignaz Schnitzer [efter Mór Jókai: Sáffi]. Musik: Johann Strauss
[På Nørrebros Teater 1942] Oversættelse: Flemming Geill
af Ignaz Schnitzer (1839-1921, sprog: tysk)
musik af Johann Strauss, f 1825 (1825-1899, sprog: tysk)
andet af Mór Jókai (1825-1904, sprog: ungarsk)
oversat af Flemming Geill (1892-1974)
(premiere 12-01-1906 på Frederiksberg Teater)
Melbye, Anton: Tag det op med AandenDramatisk seance i to vigiliancer af Anton Melbye og Frederik Ricard
af Frederik Ricard (1870-1931)
(premiere 16-03-1906 på Nørrebros Teater)
(oversætter)Konerne i HallerneOperette i 1 Akt af Armand Lapointe. Musik af Jacques Offenbach. Oversat af Anton Melbye
af Armand Lapointe (sprog: ukendt)
musik af Jacques Offenbach (1819-1880, sprog: fransk)
(premiere 01-06-1906 i Tivolis Teatersal)
Melbye, Anton: SommerrejsenKøbenhavner-Vaudeville i 2 Afdelinger af Johannes Dam og Anton Melbye. Musiken ved Olfert Jespersen. Enkelte Tekstbidrag af Carl Arctander
af Johannes Dam (1866-1926)
af Olfert Jespersen, f 1863 (1863-1932)
af Carl Arctander (1871-1939)
(premiere 26-06-1906 i Tivolis Teatersal)
Melbye, Anton: Sommerrejsen 1907Lyn-Tourné gennem det lille Stor-København arrangeret af Johannes Dam og Anton Melbye. Musikken delvis samlet og komponeret af Olfert Jespersen
af Johannes Dam (1866-1926)
musik af Olfert Jespersen, f 1863 (1863-1932)
(premiere 18-06-1907 i Tivolis Teatersal)
Melbye, Anton: Hr. ChristensenBilleder af en Ungkarls Liv. 3 Akter af Anton Melbye og Valdemar Koppel
af Valdemar Koppel (1867-1949)
(premiere 25-10-1907 på Dagmarteatret)
(oversætter)ValsedrømmeOperette i 3 Akter af Felix Dörmann og Leopold Jacobson. Musiken af Oscar Straus. Oversat af Anton Melbye
af Felix Dörmann (1870-1928, sprog: tysk)
af Leopold Jacobson (1878-1943, sprog: tysk)
musik af Oscar Straus (1870-1954, sprog: tysk)
(premiere 21-03-1908 på Casino)
Melbye, Anton: Sommerrejsen 1908af Johannes Dam og Anton Melbye. Musikken ved Olfert Jespersen
af Johannes Dam (1866-1926)
musik af Olfert Jespersen, f 1863 (1863-1932)
(premiere 20-06-1908 i Tivolis Teatersal)
Melbye, Anton: Lille DorritLystspil i 3 Akter, dramatiseret efter Charles Dickens' Roman af samme Navn af Franz von Schönthan. Oversat af Anton Melbye
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
bearbejdelse af Franz von Schönthan (1849-1913, sprog: tysk)
(premiere 26-12-1908 på Det ny Teater)
(oversætter)Fandens MillionerLystspil i 4 Akter af George B. Mc. Cutcheon i fri Bearbejdelse af Anton Melbye
af George Barr Mc Cutcheon (sprog: engelsk)
(premiere 14-01-1909 på Casino)
(oversætter)De smaa Jackson & Co.Farce-Operette i 3 Akter af Maurice Ordonneau. Musik af Justin Clerice. Oversat af Anton Melbye
af Maurice Ordonneau (1854-1916, sprog: fransk)
musik af Justin Clerice (sprog: ukendt)
(premiere 05-03-1909 på Frederiksberg Teater)
(oversætter)Vera VioletteVaudeville-Operette i 1 Akt af Leo Stein. Musik af Edmund Eysler. Oversat af Anton Melbye
af Leo Stein (1861-1921, sprog: tysk)
musik af Edmund Eysler (1874-1949, sprog: tysk)
(premiere 31-05-1909 på Tivoli)
Melbye, Anton: Sommerrejsen 1909af Johannes Dam og Anton Melbye. Musikken af Olfet Jespersen
af Johannes Dam (1866-1926)
musik af Olfert Jespersen, f 1863 (1863-1932)
(premiere 12-06-1909 i Tivolis Teatersal)
Melbye, Anton: Hans MajestætLystspil i 4 Akter af Caillavet, Robert de Flers og Emmanuel Arène. Oversat af Anton Melbye
[På Aarhus Teater under titlen:] Kongen
af Gaston Arman de Caillavet (1869-1915, sprog: fransk)
af Robert de Flers (1872-1927, sprog: fransk)
af Emanuel Arène (1856-1908, sprog: fransk)
(premiere 20-08-1909 på Århus Teater)
(oversætter)Den fraskilte KoneOperette i 3 Akter af Victor Léon. Musiken af Leo Fall. Oversat af Anton Melbye
af Victor Léon (1858-1940, sprog: tysk)
musik af Leo Fall (1873-1925, sprog: tysk)
(premiere 21-09-1909 på Casino)
(oversætter)Buridans ÆselLystspil i 3 Akter af Robert de Flers og G.A. de Caillavet. Oversat af Anton Melbye
af Robert de Flers (1872-1927, sprog: fransk)
af Gaston Arman de Caillavet (1869-1915, sprog: fransk)
(premiere 25-09-1909 på Folketeatret)
Melbye, Anton: Det er Løgn altsammenNytaarsrevyen 1910. Revyfarce i 4 Akter af Johannes Dam og Anton Melbye. Musikken af Olfert Jespersen, P. Wallin m.fl.
af Johannes Dam (1866-1926)
musik af Olfert Jespersen, f 1863 (1863-1932)
musik af uidentificeret
(premiere 01-01-1910 på Frederiksberg Teater)
(oversætter)UhyretFarce i 3 Akter af Georges Berr og Marcel Guillemaud. Oversat af Anton Melbye
af Georges Berr (1867-1942, sprog: fransk)
af Marcel Guillemaud (1867-1924, sprog: fransk)
(premiere 02-03-1910 på Frederiksberg Teater)
(oversætter)Den blaa MusFarce i 3 Akter af Alex. Engel og Julius Horst i bearbejdelse ved Anton Melbye
af Alexander Engel (sprog: ukendt)
af Julius Horst (sprog: ukendt)
(premiere 23-04-1910 på Sønderbro Teater)
Melbye, Anton: Sommerrejsen 1910Sjælevandring i to Tilværelser af Johannes Dam og Anton Melbye. Musiken ved Olfert Jespersen
af Johannes Dam (1866-1926)
af Olfert Jespersen, f 1863 (1863-1932)
(premiere 01-06-1910 i Tivolis Teatersal)
(oversætter)TiggergrevenOperette i 3 Akter af Victor Léon. Musiken af Leo Ascher. Oversat af Anton Melbye
af Victor Léon (1858-1940, sprog: tysk)
musik af Leo Ascher (1880-1942, sprog: tysk)
(premiere 10-11-1910 på Casino)
(oversætter)Fa'er MathiasFolkeoperette med Sange og Kor i 3 Akter af Victor Leon. Musiken af Leo Fall. Oversat af Anton Melbye
af Victor Léon (1858-1940, sprog: tysk)
musik af Leo Fall (1873-1925, sprog: tysk)
(premiere 14-01-1911 på Casino)
Melbye, Anton: De smaa Michu'erOperette i 3 Akter af Albert Vanloo og Georges Duval. Musiken af André Messager. Oversat af Anton Melbye
af Albert Vanloo (1846-1920, sprog: fransk)
af Georges, Duval (1847-1919, sprog: fransk)
musik af André Messager (1853-1929, sprog: fransk)
(premiere 29-01-1911 på Det ny Teater)
Melbye, Anton: Nu stiger den -eller Sommerrevyen 1911. Aktuel Skæbne-Vaudeville i 2 Akter og et Mellemspil af Anton Melbye og Johannes Dam. Musikken af Olfert Jespersen
af Johannes Dam (1866-1926)
musik af Olfert Jespersen, f 1863 (1863-1932)
(premiere 30-06-1911 på Frederiksberg Teater)
(oversætter)LolotteLystspil i 1 Akt af Meilhac og Halévy. Oversat af Peter Hansen
[Til Nørrebros Teater:] Oversat af Anton Melbye
af Henri Meilhac (1831-1897, sprog: fransk)
af Ludovic Halévy (1834-1908, sprog: fransk)
oversat af P. Hansen (1840-1905)
(premiere 22-02-1884 på Casino)
Melbye, Anton: Sommerrevyen 1912Teksten af Johannes Dam og Anton Melbye. Musikken af Olfert Jespersen
af Johannes Dam (1866-1926)
musik af Olfert Jespersen, f 1863 (1863-1932)
(premiere 27-06-1912 på Frederiksberg Teater)
(oversætter)English SpokenLystspil i 1 Akt efter Tristan Bernard, oversat af Anton Melbye og Johannes Dam
af Tristan (Paul) Bernard (1866-1947, sprog: fransk)
oversat af Johannes Dam (1866-1926)
(premiere 15-09-1912 på Nørrebros Teater)
Melbye, Anton: Sommerrevyen 1913aktuel Vaudeville i 2 Akter og et Forspil af Anton Melbye og Johannes Dam. Musikken ved Olfert Jespersen
af Johannes Dam (1866-1926)
musik af Olfert Jespersen, f 1863 (1863-1932)
(premiere 27-06-1913 på Frederiksberg Teater)
(oversætter)DobbeltmennesketFarce i 3 Akter af Willy Jacoby og Arthur Lippschütz. Oversat af Anton Melbye
af Wilhelm Jacoby (1855-1925, sprog: tysk)
af Arthur Lippschütz (sprog: tysk)
(premiere 15-02-1914 på Nørrebros Teater)
Melbye, Anton: Sommerrevyen 1914i 2 Akter og et Efterspil af Anton Melbye og Johannes Dam. Musikken af Olfert Jespersen
af Johannes Dam (1866-1926)
musik af Olfert Jespersen, f 1863 (1863-1932)
(premiere 26-06-1914 på Frederiksberg Teater)
(oversætter)Den trætte TheodorFarce i 3 Akter af Max Neal og Max Ferner. Oversat af Anton Melbye
af Max Neal (sprog: ukendt)
af Max Ferner (sprog: ukendt)
(premiere 1915 på Nørrebros Teater)
(oversætter)En husvild Herre[Wiener-]Farce i 2 Akter, bearbejdet af Anton Melbye
af anonym tysk (sprog: tysk)
(premiere 02-03-1915 på Nørrebros Teater)
Melbye, Anton: Sommerrevyen 1915Af Anton Melbye & Co. [ie: Thorsten Larsen]. Musikken af Olfert Jespersen
af Thorsten Larsen, f 1884 (1884-1934)
musik af Olfert Jespersen, f 1863 (1863-1932)
(premiere 08-07-1915 på Frederiksberg Teater)
(oversætter)Gavtyv & Co.Sangfarce i 3 Akter af Julius Horst og Emil Norin i bearbejdelse ved Anton Melbye. Musikken af Rudolf Ehrich
af Julius Horst (sprog: ukendt)
af Emil Norin (sprog: ukendt)
musik af Rudolf Ehrich (1872-1924, sprog: tysk)
(premiere 26-12-1915 på Nørrebros Teater)
(oversætter)ReservebaronenSangfarce i 3 Akter. Komponist: Walter Kollo, Forfatter: Pordes-Milo og Hermann Haller. Oversat af Anton Melbye
musik af Walter Kollo (1878-1940, sprog: tysk)
tekst af Pordes, Alexander Si[e]gmund (1878-1931, sprog: tysk)
tekst af Herman Haller (1871-1943, sprog: tysk)
sange af Willi Wolff (1883-1947, sprog: tysk)
(premiere 25-01-1916 på Nørrebros Teater)
(oversætter)Sagfører TantalusFarce i 3 Akter af Leo Kistner og Ralph Tesmar. Oversat af Anton Melbye
af Leo Kistner (sprog: ukendt)
af Ralph Tesmar (sprog: ukendt)
(premiere 06-05-1916 på Dagmarteatret)
Melbye, Anton: Sommerrevyen 1916Et Forspil og 2 Akter af Anton Melbye & Co. [ie: Thorsten Larsen]. Musikken af Olfert Jespersen og Elith Worsing
af Thorsten Larsen, f 1884 (1884-1934)
musik af Olfert Jespersen, f 1863 (1863-1932)
musik af Elith Worsing (1893-1923)
(premiere 18-07-1916 på Nørrebros Teater)
Melbye, Anton: Sommerrevyen 1917To Akter af Anton Melbye & Co. [ie: Thorsten Larsen, Ludvig Brandstrup og Fleming Lynge]. Musikken ved Olfert Jespersen
af Thorsten Larsen, f 1884 (1884-1934)
af Ludvig Brandstrup (1892-1949)
af Fleming Lynge (1896-1970)
(premiere 20-07-1917 på Nørrebros Teater)
Melbye, Anton: Sommerrevyen 1918Af Anton Melbye & Co. [ie: Thorsten Larsen, Fleming Lynge, Egill Rostrup og Ludvig Brandstrup]. Musik af Olfert Jespersen, Elith Worsing m.fl.
af Thorsten Larsen, f 1884 (1884-1934)
af Fleming Lynge (1896-1970)
af Egill Rostrup (1875-1940)
af Ludvig Brandstrup (1892-1949)
musik af Olfert Jespersen, f 1863 (1863-1932)
musik af Elith Worsing (1893-1923)
(premiere 24-07-1918 på Nørrebros Teater)
(oversætter)Fars PigeFarce i 3 Akter af Alexander Engel og Julius Horst. Oversat af Anton Melbye
[På Røde Kro Teater fra 1957 under titlen:] Min lille charmetrold
af Alexander Engel (sprog: ukendt)
af Julius Horst (sprog: ukendt)
(premiere 01-01-1919 på Nørrebros Teater)
Melbye, Anton: Sommerrevyen 1919af Anton Melbye & Co. [ie: Thorsten Larsen, Fleming Lynge og Axel Henriques]. Musiken af Olfert Jespersen
af Thorsten Larsen, f 1884 (1884-1934)
af Fleming Lynge (1896-1970)
af Axel Henriques (1851-1935)
musik af Olfert Jespersen, f 1863 (1863-1932)
(premiere 22-07-1919 på Nørrebros Teater)
Melbye, Anton: Sommerrevyen 1920af Anton Melbye, Thorsten Larsen, Fleming Lynge og Egill Rostrup. Komponist: Henry Andersen m.fl.
af Thorsten Larsen, f 1884 (1884-1934)
af Fleming Lynge (1896-1970)
af Egill Rostrup (1875-1940)
musik af uidentificeret
musik af Olfert Jespersen, f 1863 (1863-1932)
(premiere 17-07-1920 på Nørrebros Teater)
(oversætter)Greven af RavnsborgFarce i 3 Akter af Max Neal og Max Ferner. Oversat af Anton Melbye
af Max Neal (sprog: ukendt)
af Max Ferner (sprog: ukendt)
(premiere 10-09-1920 på Nørrebros Teater)
(oversætter)Salig BalduinLokaliseret Familiespil i 3 Akter. Forfatter: Erich Urban og Willi Wolff, Komponist: Walter Kollo. Oversat af Anton Melbye
af Erich Urban (sprog: ukendt)
af Willi Wolff (1883-1947, sprog: tysk)
musik af Walter Kollo (1878-1940, sprog: tysk)
(premiere 04-12-1920 på Nørrebros Teater)
(oversætter)BolignødenLystspil-Farce i 3 Akter. Lokaliseret efter Arnold og Bachs »Zwangseinquartierung«. Oversat af Anton Melbye
af Franz Arnold (1878-1960, sprog: tysk)
af Ernst Bach (1876-1929, sprog: tysk)
(premiere 16-02-1921 på Nørrebros Teater)
(oversætter)Bryllup og BalladeFarce i 3 Akter lokaliseret efter Alexander Engel og Julius Horst. Oversat af Anton Melbye
af Alexander Engel (sprog: ukendt)
af Julius Horst (sprog: ukendt)
(premiere 02-04-1922 på Nørrebros Teater)
Melbye, Anton: Sommer i ByBilleder med Tekst og Viser af gamle og unge Digtere i Danevang. Forfatter: Axel Henriques og Anton Melbye, Thorsten Larsen, Johs. Westermann, Komponist: Henry Andersen m.fl.
af Axel Henriques (1851-1935)
af Thorsten Larsen, f 1884 (1884-1934)
af Johannes Westermann (1886-1927)
musik af uidentificeret
(premiere 21-07-1922 på Nørrebros Teater)
Melbye, Anton: Sommerrevyen 1923Billeder i 3 Akter med Tekst og Viser af ældre og yngre Digtere i Dannevang. Forfatter: Mogens Dam, Anton Melbye, Thorsten Larsen, Johs. Westermann, Komponist: Kai Normann-Andersen, Henry Andersen og Arnold Quistorff
af Mogens Dam (1897-1979)
af Thorsten Larsen, f 1884 (1884-1934)
af Johannes Westermann (1886-1927)
musik af Kai Normann Andersen (1900-1967)
musik af uidentificeret
musik af Arnold Quistorff (1886-1959)
(premiere 24-07-1923 på Nørrebros Teater)
(oversætter)Familien SmækLystspilfarce af Gustav Kadelburg. Oversat af Anton Melbye
af Gustav Kadelburg (1851-1925, sprog: tysk)
(premiere 28-03-1925 på Nørrebros Teater)
Melbye, Anton: PebernødderEn Revyernes Revy 1875-1932 i 37 Billeder. Gammelt og nyt i 2 Akter med Tekster af Anton Melbye, Axel Henriques, Johs. Dam, Alfred Kjærulf, Fleming Lynge, Aage Steffensen, Johs. Westermann, Flemming Geill, Osvald Helmuth m.fl. Musik af Olfert Jespersen, Elith Worsing, Kai Normann Andersen, Jacob Gade, Lauritz Howalt m.fl.
af Axel Henriques (1851-1935)
af Johannes Dam (1866-1926)
af Alfred Kjærulf (1882-1938)
af Fleming Lynge (1896-1970)
af Aage Steffensen (1882-1954)
af Johannes Westermann (1886-1927)
af Flemming Geill (1892-1974)
af Osvald Helmuth (1894-1966)
musik af Olfert Jespersen, f 1863 (1863-1932)
musik af Elith Worsing (1893-1923)
musik af Kai Normann Andersen (1900-1967)
musik af Jacob Gade (1879-1963)
musik af Lauritz Howalt (1884-1953)
(premiere 09-12-1932 på Nørrebros Teater)

pil op Til toppen af siden


pil op Til toppen af siden