Til indledningen til disse sider

Forrige år - Næste år

eller vælg år

Dansk Forfatterleksikon. Teatrenes repertoire 1722-1975. 1874

Listen er endnu ikke komplet (bortset fra for Det kongelige Teater).


1874


1874     januar


01-01-1874, torsdag Helligdag Nytaarsdag
 Teater Casino
Muftis Grav (Grétry og Falbaire) (Syngestykke)
Nytaarsaften (Drachmann og Brandes)
 Teater Folketeatret
Et Løvte (Görner)
Nytaarsrevuen (Holst m.fl.)
 Teater Det kongelige Teater
Valdemar (Bournonville) (Ballet)
02-01-1874, fredag
 Teater Casino
Tre Hatte (Hennequin)
Nytaarsaften (Drachmann og Brandes)
 Teater Folketeatret
Nytaarsrevuen (Holst m.fl.)
 Teater Det kongelige Teater
Mandarinens Døttre (Bournonville) (Ballet)
 Teater Thalia
Stor Extra-Soirée. Nyt Repertoire
 Teater Varieté-Teatret
Nytaars-Bazaren (Wulff og Petersen) (premiere)
Optræden af det samlede Wiener-Balletselskab, med nyt Repertoire, comedie og Concert
03-01-1874, lørdag
 Teater Casino
Jomfruen (Bøgh)
Nytaarsaften (Drachmann og Brandes)
 Teater Det kongelige Teater
Bruden (Auber og Scribe) (Syngestykke)
 Teater Thalia
Stor Forestilling med nye Afvexlinger
En Nytaarsdrøm (Anonym)
 Teater Varieté-Teatret
Optræden af det samlede Wiener-Balletselskab, med nyt Repertoire, comedie og Concert
Nytaars-Bazaren (Wulff og Petersen)
04-01-1874, søndag
 Teater Casino
Slægtningene (Nielsen)
Nytaarsaften (Drachmann og Brandes)
 Teater Folketeatret
Kludesamlerens Datter (Bourgeois og Dugué)
 Teater Det kongelige Teater
Kjærlighed ved Hoffet (Paludan-Müller)
 Teater Thalia
2 store Forestillinger [kl. 4½ og 7½]
 Teater Varieté-Teatret
Optræden af det samlede Wiener-Balletselskab, med nyt Repertoire, comedie og Concert
Nytaars-Bazaren (Wulff og Petersen)
 Teater Vesterbroes nye Theater
37 Skilling (Labiche og Martin)
Hansen (Anonym)
Min Svigersøn (Anonym)
Optræden af Danserinden Frøken Jansen [mellem numrene]
05-01-1874, mandag
 Teater Casino
Slægtningene (Nielsen)
Nytaarsaften (Drachmann og Brandes)
 Teater Folketeatret
Pigen fra Lyon (Bulwer-Lytton)
Nytaarsrevuen (Holst m.fl.)
 Teater Det kongelige Teater
 Teater Thalia
Stor Extra-Soirée. Nyt Repertoire
En Nytaarsdrøm (Anonym)
 Teater Varieté-Teatret
Næstsidste Uges Optræden af Balletselskabet, comedie og Concert
Nytaars-Bazaren (Wulff og Petersen)
06-01-1874, tirsdag
 Teater Casino
Jomfruen (Bøgh)
Nytaarsaften (Drachmann og Brandes)
 Teater Folketeatret
 Teater Det kongelige Teater
Helene (Anonym) (premiere)
Livjægerne paa Amager (Bournonville) (Ballet)
 Teater Thalia
Politik, Vrøvl og Kjærlighed
Thalia-Revuen
Urtepotte og Kjærlighed
Nabobens Datter, stor, comisk Ensemblenumer, udføres af hele Selskabet
En Nytaarsdrøm (Anonym)
Et Bondebryllup, stor, comisk Ensemblenumer, udføres af hele Selskabet
Stor Extra-Soirée
 Teater Varieté-Teatret
Næstsidste Uges Optræden af Balletselskabet, comedie og Concert
Nytaars-Bazaren (Wulff og Petersen)
07-01-1874, onsdag
 Teater Casino
Tre Hatte (Hennequin)
Nytaarsaften (Drachmann og Brandes)
 Teater Folketeatret
 Teater Det kongelige Teater
Wilhelm Tell (Rossini m.fl.) (Opera)
 Teater Thalia
Stor Extra-Soirée. Nyt Repertoire
 Teater Varieté-Teatret
Sidste Uges Optræden af Wiener-Balletselskabet. Concert og Comedie
Nytaars-Bazaren (Wulff og Petersen)
08-01-1874, torsdag
 Teater Casino
Ingen Forestilling [på grund af Bal masqué]
 Teater Folketeatret
 Teater Det kongelige Teater
Helene (Anonym)
Blomsterfesten i Genzano (Bournonville) (Ballet)
 Teater Thalia
Stor Extra-Soirée. Nyt Repertoire
 Teater Varieté-Teatret
Sidste Uges Optræden af Wiener-Balletselskabet. Concert og Comedie
Nytaars-Bazaren (Wulff og Petersen)
09-01-1874, fredag
 Teater Casino
Slægtningene (Nielsen)
Nytaarsaften (Drachmann og Brandes)
 Teater Folketeatret
En lille Hex (Dudevant)
 Teater Det kongelige Teater
Bruden (Auber og Scribe) (Syngestykke)
 Teater Thalia
Stor Extra-Soirée. Nyt Repertoire. NB. 15 comiske Foredrag. Violin- og Flygelconcert
 Teater Varieté-Teatret
Concert og Comedie
Nytaars-Bazaren (Wulff og Petersen)
Obs. Balletselskabet optræder kun nogle faa Gange
10-01-1874, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Gjenboerne (Hostrup)
 Teater Thalia
Stor Extra-Soirée. Nyt Repertoire
 Teater Varieté-Teatret
Concert og Comedie
Nytaars-Bazaren (Wulff og Petersen)
Afskeds-Benefice for Balletselskabet
11-01-1874, søndag
 Teater Casino
Luftens Datter (Cogniard m.fl.)
 Teater Folketeatret
Nytaarsrevuen (Holst m.fl.)
 Teater Det kongelige Teater
Wilhelm Tell (Rossini m.fl.) (Opera)
 Teater Thalia
1ste Optræden af den verdensberømte Akrobat og Luftkunstner Mr. Imker
 Teater Varieté-Teatret
Inden 4 Vægge
En god Svigerfader (Anonym) (premiere)
Den første Nat (Anonym) (premiere)
Nytaars-Bazaren (Wulff og Petersen)
 Teater Vesterbroes nye Theater
37 Skilling (Labiche og Martin)
Fætteren, Farce med Sange i 1 Akt
Min Svigersøn (Anonym)
Optræden af Danserinden Frøken Jansen [mellem numrene]
12-01-1874, mandag
 Teater Casino
Nytaarsaften (Drachmann og Brandes)
 Teater Folketeatret
Kludesamlerens Datter (Bourgeois og Dugué)
Nytaarsrevuen (Holst m.fl.)
 Teater Det kongelige Teater
Helene (Anonym)
 Teater Thalia
Farvel "Hr. Holm" (Anonym) (premiere)
Ham med den svage Mave (Anonym) (premiere)
En Fa'er i rette Tid (Anonym) (premiere)
Helene er ene (Anonym) (premiere)
Ballade paa Dyrehavsbakken (Anonym) (premiere)
Thalias Museum for 1874 (Anonym) (premiere)
Benefice for Hr. P. Krogh
NB: Kl. 9, 10 og 11 Optræden af Akrobaten og Luftgymnastikeren Mr. Imker
 Teater Varieté-Teatret
Den første Nat (Anonym)
Nytaars-Bazaren (Wulff og Petersen)
13-01-1874, tirsdag
 Teater Casino
Malabar-Enken (Lartigue og Crémieux)
Nytaarsaften (Drachmann og Brandes)
 Teater Folketeatret
Onkels Penge (Barrière og Capendu) (premiere)
 Teater Det kongelige Teater
De Nygifte (Bjørnson)
Kermessen i Brügge (Bournonville) (Ballet)
 Teater Thalia
Benefice-Program. Aldeles nyt Repertoire
NB: Kl. 9, 10 og 11 Optræden af Akrobaten og Luftgymnastikeren Mr. Imker
 Teater Varieté-Teatret
Den første Nat (Anonym)
Nytaars-Bazaren (Wulff og Petersen)
14-01-1874, onsdag
 Teater Casino
Til Sæters (Riis)
Slægtningene (Nielsen)
Nytaarsaften (Drachmann og Brandes)
 Teater Folketeatret
Onkels Penge (Barrière og Capendu)
Nytaarsrevuen (Holst m.fl.)
 Teater Det kongelige Teater
 Teater Thalia
En Nytaarsdrøm (Anonym)
Stor Extra-Soirée
 Teater Varieté-Teatret
15-01-1874, torsdag
 Teater Casino
 note om teateropførelse Den averterede Operette "Violinspilleren" kan paa Grund af Frk. Schwartz's Upasselighed ikke opføres
Fem Francs (fransk) (premiere)
Til Sæters (Riis)
Nytaarsaften (Drachmann og Brandes)
 Teater Folketeatret
Onkels Penge (Barrière og Capendu)
 Teater Det kongelige Teater
Bruden (Auber og Scribe) (Syngestykke)
 Teater Thalia
Aldeles nyt Repertoire
NB: Kl. 9, 10 og 11 Optræden af Akrobaten og Luftgymnastikeren Mr. Imker
 Teater Varieté-Teatret
16-01-1874, fredag
 Teater Casino
Brud og Pavekrone (Goubaux m.fl.)
 Teater Folketeatret
 Teater Det kongelige Teater
Gjenboerne (Hostrup)
 Teater Thalia
Aldeles nyt Repertoire
NB: Kl. 9, 10 og 11 Optræden af Akrobaten og Luftgymnastikeren Mr. Imker
 Teater Varieté-Teatret
17-01-1874, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Kjærlighed ved Hoffet (Paludan-Müller)
 Teater Thalia
Stor Extra-Soirée. NB. 15 comiske Foredrag
NB: Kl. 8, 9 og 10 Optræden af Akrobaten og Luftgymnastikeren Mr. Imker
 Teater Varieté-Teatret
18-01-1874, søndag
 Teater Casino
Fem Francs (fransk)
Meer end Perler og Guld (Raimund og andre)
Nytaarsaften [Slutningstableauet] (Drachmann og Brandes) (ufuldstændig opførelse)
 Teater Folketeatret
En fix Idee (Bloch og Bøgh)
Onkels Penge (Barrière og Capendu)
Landliv (Faber)
 Teater Det kongelige Teater
Intrigerne (Hostrup)
 Teater Varieté-Teatret
I det Frie (Fristrup) (premiere)
19-01-1874, mandag
 Teater Casino
Fem Francs (fransk)
Meer end Perler og Guld (Raimund og andre)
Nytaarsaften [Slutningstableauet] (Drachmann og Brandes) (ufuldstændig opførelse)
 Teater Folketeatret
Onkels Penge (Barrière og Capendu)
 Teater Det kongelige Teater
Bruden (Auber og Scribe) (Syngestykke)
 Teater Thalia
Stor Extra-Soirée. Nyt Repertoire
NB: Kl. 9, 10 og 11 Optræden af Akrobaten og Luftgymnastikeren Mr. Imker
 Teater Varieté-Teatret
I det Frie (Fristrup)
20-01-1874, tirsdag
 Teater Casino
Brud og Pavekrone (Goubaux m.fl.)
 Teater Folketeatret
Onkels Penge (Barrière og Capendu)
Landliv (Faber)
 Teater Det kongelige Teater
Intrigerne (Hostrup)
 Teater Thalia
 Teater Varieté-Teatret
I det Frie (Fristrup)
21-01-1874, onsdag
 Teater Casino
Fem Francs (fransk)
Meer end Perler og Guld (Raimund og andre)
Nytaarsaften [Slutningstableauet] (Drachmann og Brandes) (ufuldstændig opførelse)
 Teater Folketeatret
Onkels Penge (Barrière og Capendu)
 Teater Det kongelige Teater
Sandt og Usandt (Andersen)
Toréadoren (Bournonville) (Ballet)
 Teater Thalia
 Teater Varieté-Teatret
Den første Nat (Anonym)
Nytaars-Bazaren (Wulff og Petersen)
22-01-1874, torsdag
 Teater Casino
Ingen Forestilling [på grund af Bal masqué]
 Teater Folketeatret
Onkels Penge (Barrière og Capendu)
Et Løfte (Görner)
 Teater Det kongelige Teater
Christiane (Gondinet)
 Teater Thalia
 Teater Varieté-Teatret
Den første Nat (Anonym)
Nytaars-Bazaren (Wulff og Petersen)
23-01-1874, fredag
 Teater Casino
Fem Francs (fransk)
Meer end Perler og Guld (Raimund og andre)
Nytaarsaften [Slutningstableauet] (Drachmann og Brandes) (ufuldstændig opførelse)
 Teater Folketeatret
Onkels Penge (Barrière og Capendu)
Landliv (Faber)
 Teater Det kongelige Teater
Intrigerne (Hostrup)
 Teater Thalia
 Teater Varieté-Teatret
Inden fire Vægge
Alt for Husleien
Hvem er Fa'er til Barnet (undersøges) (premiere)
Næveret og Øllebrødspolitik (Fristrup) (premiere)
I det Frie (Fristrup)
24-01-1874, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Livet i Skoven (Shakespeare)
 Teater Thalia
 Teater Varieté-Teatret
Alt for Husleien
I det Frie (Fristrup)
25-01-1874, søndag
 Teater Casino
 Teater Folketeatret
 Teater Det kongelige Teater
Livet i Skoven (Shakespeare)
 Teater Varieté-Teatret
Alt for Husleien
Ullen, Dullen, Doff (Anonym) (premiere)
 Teater Vesterbroes nye Theater
Overordentlige gymnastiske Productioner af Brødrene Louis og Alfred
Las Hermanas, danses af Frøken Jansen
Pjerrot, vanvittig af Kjærlighed (Volkersen) (Pantomime)
Kings the Capet, udføres af Brødrene Louis, Charles og Alfred
Ungarsk Nationaldans, danses af Frøken Jansen
Harlequin mechanisk Statue (Casorti) (Pantomime)
Stor Forestilling i 4 Afdelinger af Direktør Volkersen med Selskab
26-01-1874, mandag
 Teater Casino
 Teater Folketeatret
Onkels Penge (Barrière og Capendu)
Kanariefuglen (Bloch og Bøgh)
 Teater Det kongelige Teater
Den lille Rødhætte (Boieldieu og Théaulon) (Syngestykke)
 Teater Thalia
2 Lykkelige (Anonym) (premiere)
Roland og Fanchette (Anonym) (premiere)
Piraterne (Anonym) (premiere)
Greve og Tjener (Anonym) (premiere)
De muntre Clodoches (Anonym) (premiere)
Negeren og hans Brud (Anonym) (premiere)
2den Optræden af Fr. M. Hansen
Kl. 8,9, 10 og 11 Optræden af Akrobaten og Luftgymnastikeren Mr. Imker
Benefice for Hr. Møller
 Teater Varieté-Teatret
27-01-1874, tirsdag
 Teater Casino
Ingen Forestilling
 Teater Folketeatret
Et Kys (Hindberg)
 Teater Det kongelige Teater
Livet i Skoven (Shakespeare)
 Teater Thalia
Beneficeprogram. Aldeles nyt Repertoire
Optræden af Acrobaten Mr. Imker
 Teater Varieté-Teatret
28-01-1874, onsdag
 Teater Casino
Nybyggerne i Louisiana (Dennery og Edmond) (premiere)
 Teater Folketeatret
 Teater Det kongelige Teater
 Teater Thalia
Beneficeprogram. Aldeles nyt Repertoire
Optræden af Acrobaten Mr. Imker
 Teater Varieté-Teatret
29-01-1874, torsdag
 Teater Casino
Ingen Forestilling
 Teater Folketeatret
Onkels Penge (Barrière og Capendu)
Den graa Paletot (Töpfer)
 Teater Det kongelige Teater
Efteraarssol (Meilhac og Halévy) (premiere)
Valdemar (Bournonville) (Ballet)
 Teater Thalia
To Lykkelige (Anonym)
Nabobens Datter
Piraterne (Anonym)
Greve og Tjener (Anonym)
Kl 9, 10, 10½ og 11 Optræden af Luftgymnastikeren Mr. Imker
 Teater Varieté-Teatret
30-01-1874, fredag
 Teater Casino
Nybyggerne i Louisiana (Dennery og Edmond)
 Teater Folketeatret
Den sidste Nat (Guillard m.fl.)
Et Handelsfirma (Gondinet) (premiere)
 Teater Det kongelige Teater
Kjærlighed ved Hoffet (Paludan-Müller)
Pas de deux
 Teater Thalia
Stor Extra-Soiree. Aldeles nyt Repertoire
Kl 9, 10 og 11 Optræden af Akrobaten Mr. Imker
 Teater Varieté-Teatret
[Program ikke annonceret]
 Teater Århus Teater (Cortes's Selskab)
Fru Inger til Østeraad (Ibsen) (premiere)
31-01-1874, lørdag
 Teater Casino
Nybyggerne i Louisiana (Dennery og Edmond)
 Teater Det kongelige Teater
Helene (Anonym)
Intrigerne (Hostrup)
 Teater Thalia
Nyt Repertoire
Optræden af Mr. Imker
 Teater Varieté-Teatret
Alt for Husleien
I det Fri (Fristrup)

1874     februar


01-02-1874, søndag
 Teater Casino
Nybyggerne i Louisiana (Dennery og Edmond)
 Teater Folketeatret
Et Handelsfirma (Gondinet)
Oberstens Døtre (Hedberg)
 Teater Det kongelige Teater
Efteraarssol (Meilhac og Halévy)
Napoli (Bournonville) (Ballet)
 Teater Varieté-Teatret
Anton og Venus (Anonym) (premiere)
Hr. Lecoq, Hr. Lecoq Hr. Lecoq (Anonym) (premiere)
Kun en Tjener (fransk) (premiere)
 Teater Vesterbroes nye Theater
Tarantella, danses af Charlotte og Charles
Store Productioner af Akrobaterne Louis og Alfred
Polka Mazurka, danses af Frøken Jansen
Pjerrots Fataliteter (Volkersen) (Pantomime)
Storgymnastisk Potpourri af Brødrene Louis, Charles og Alfred
Matrosdans, danses af Frøken Jansen
Harlequin Skelet (Casorti) (Pantomime)
Stor Forestilling i 4 Afdelinger af Directeur Volkersen med Selskab
02-02-1874, mandag
 Teater Casino
Nybyggerne i Louisiana (Dennery og Edmond)
 Teater Folketeatret
Oberstens Døtre (Hedberg)
Et Handelsfirma (Gondinet)
 Teater Det kongelige Teater
Kjøbmanden i Venedig (Shakespeare)
 Teater Thalia
Stort Extra-Soirée. Nyt Repertoire
Optræden af Mr. Imker
 Teater Varieté-Teatret
Anton og Venus (Anonym)
Kun en Tjener (fransk)
03-02-1874, tirsdag
 Teater Casino
Nybyggerne i Louisiana (Dennery og Edmond)
 Teater Folketeatret
Et Løfte (Görner)
Et Handelsfirma (Gondinet)
 Teater Det kongelige Teater
Det hemmelige Ægteskab (Cimarosa m.fl.) (Syngestykke)
 Teater Thalia
Nyt Repertoire
Optræden af Mr. Imker
 Teater Varieté-Teatret
Anton og Venus (Anonym)
Kun en Tjener (fransk)
04-02-1874, onsdag
 Teater Casino
Nybyggerne i Louisiana (Dennery og Edmond)
 Teater Folketeatret
Et Handelsfirma (Gondinet)
 Teater Det kongelige Teater
Livet i Skoven (Shakespeare)
 Teater Thalia
Stort Extra-Soirée. Nyt Repertoire
Optræden af Mr. Imker
 Teater Varieté-Teatret
Anton og Venus (Anonym)
Kun en Tjener (fransk)
 Teater Århus Teater (Cortes's Selskab)
05-02-1874, torsdag
 Teater Casino
Ingen Forestilling
 Teater Folketeatret
Et Handelsfirma (Gondinet)
 Teater Det kongelige Teater
Det hemmelige Ægteskab (Cimarosa m.fl.) (Syngestykke)
 Teater Thalia
Nyt Repertoire
Optræden af Mr. Imker
 Teater Varieté-Teatret
Anton og Venus (Anonym)
Kun en Tjener (fransk)
06-02-1874, fredag
 Teater Casino
Nybyggerne i Louisiana (Dennery og Edmond)
Violinspilleren (Mestépès m.fl.) (premiere)
 Teater Folketeatret
Onkels Penge (Barrière og Capendu)
Landliv (Faber)
 Teater Det kongelige Teater
De Nygifte (Bjørnson)
Efteraarssol (Meilhac og Halévy)
Blomsterfesten i Genzano (Bournonville) (Ballet)
 Teater Thalia
Stort Extra-Soirée
Optræden af Akrobaten og Luftgymnastikeren Mr. Imker
 Teater Varieté-Teatret
Anton og Venus (Anonym)
Kun en Tjener (fransk)
07-02-1874, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Wilhelm Tell (Rossini m.fl.) (Opera)
 Teater Thalia
Stor, humoristisk Aftenunderholdning
Optræden af Mr. Imker
08-02-1874, søndag
 Teater Casino
Nybyggerne i Louisiana (Dennery og Edmond)
Violinspilleren (Mestépès m.fl.)
 Teater Folketeatret
Onkels Penge (Barrière og Capendu)
Et Handelsfirma (Gondinet)
 Teater Det kongelige Teater
 Teater Varieté-Teatret
Anton og Venus (Anonym)
Fra Refshaleøen (Anonym) (premiere)
Kun en Tjener (fransk)
 Teater Vesterbroes nye Theater
Den bedragne Skræder (Pettoletti)
Store acrobatiske Productioner af Louis og Alfred
Pas de Rose, danses af Charles og Charlotte
Harlequin Dværg (Busholm) (Pantomime)
Stor gymnastisk Potpourri, udføres af Brødrene Louis, Charles og Alfred
Kain og Abel eller det første Brodermord, 12 historiske, mimisk plastiske Tableauer
Stor Forestilling i 5 Afdelinger af Directeur Volkersen med Selskab
09-02-1874, mandag
 Teater Casino
Nybyggerne i Louisiana (Dennery og Edmond)
Violinspilleren (Mestépès m.fl.)
 Teater Folketeatret
Et Handelsfirma (Gondinet)
 Teater Det kongelige Teater
Det hemmelige Ægteskab (Cimarosa m.fl.) (Syngestykke)
 Teater Thalia
Axel og Valborg (Anonym) (premiere)
Ding eller Ling (Anonym) (premiere)
Amors Pile (Anonym) (premiere)
Peter Padde (Anonym) (premiere)
En Laps (Anonym) (premiere)
Simpelt (Anonym) (premiere)
Uden Engagement (Anonym) (premiere)
Optræden af Akrobaten Mr. Imker
Den lille Rekrut (efter Opfordring)
Benefice for Hr. Wetterberg
 Teater Varieté-Teatret
Anton og Venus (Anonym)
Kun en Tjener (fransk)
10-02-1874, tirsdag
 Teater Casino
Nybyggerne i Louisiana (Dennery og Edmond)
Violinspilleren (Mestépès m.fl.)
 Teater Folketeatret
Høg og Ugle (Maquet og Siraudin) (premiere)
 Teater Det kongelige Teater
Efteraarssol (Meilhac og Halévy)
Blomsterfesten i Genzano (Bournonville) (Ballet)
 Teater Thalia
Beneficeprogram. Aldeles nyt Repertoire
Optræden af Akrobaten Mr. Imker
 Teater Varieté-Teatret
Ingen Forestilling paa Grund af den nyengagerede, berømte engelske Chansonettesangerinde Mslle Grays forsinkede Ankomst
11-02-1874, onsdag
 Teater Casino
Ingen Forestilling (paa Grund af Forberedelserne til Karenvalet)
 Teater Folketeatret
Høg og Ugle (Maquet og Siraudin)
 Teater Det kongelige Teater
Efteraarssol (Meilhac og Halévy)
Livet i Skoven (Shakespeare)
 Teater Thalia
Beneficeprogram. Aldeles nyt Repertoire
Optræden af Akrobaten Mr. Imker
12-02-1874, torsdag
 Teater Note
Oplysninger om denne dato mangler
 Teater Det kongelige Teater
Intrigerne (Hostrup)
13-02-1874, fredag
 Teater Casino
Nybyggerne i Louisiana (Dennery og Edmond)
Violinspilleren (Mestépès m.fl.)
 Teater Folketeatret
Høg og Ugle (Maquet og Siraudin)
 Teater Det kongelige Teater
Hans Heiling (Marschner og Devrient) (Opera)
 Teater Thalia
Stor Extra-Soiree. Nyt Repertoire
Optræden af Akrobaten Mr. Imker
 Teater Varieté-Teatret
Concert og Comedie
14-02-1874, lørdag
 Teater Casino
Violinspilleren (Mestépès m.fl.)
Nybyggerne i Louisiana (Dennery og Edmond)
 Teater Det kongelige Teater
Efteraarssol (Meilhac og Halévy)
Valdemar (Bournonville) (Ballet)
 Teater Thalia
Stor Extra-Soiree. Følgende fremhæves:
Axel og Valborg (Anonym)
Uden Engagement (Anonym)
Ding eller Ling (Anonym)
Urtepotten og Kjærlighed
Simpelt (Anonym)
Tyrolerfamilien Dungl
Piraterne (Anonym)
Optræden af Mr. Imker
 Teater Varieté-Teatret
Concert og Comedie
1ste Optræden af den berømte, engelske Chansonnette-Sangerinde Miss Gray
samt Optræden af den fransk-italienske Buffo-Sanger Mr. Fouraux
15-02-1874, søndag Helligdag Fastelavn
 Teater Casino
Nybyggerne i Louisiana (Dennery og Edmond)
Slægtningene (Nielsen)
 Teater Folketeatret
Høg og Ugle (Maquet og Siraudin)
De Forlovede (Møller)
 Teater Det kongelige Teater
Livjægerne paa Amager (Bournonville) (Ballet)
 Teater Varieté-Teatret
Optræden af Miss Gray og Mr. Fouraux
 Teater Vesterbroes nye Theater
Store Productioner af Akrobaterne Louis og Alfred
Tarantella, danses af Charlotte og Charles
Harlequin Dværg (Busholm) (Pantomime)
Stor gymnastisk Potpourri, udføres af Brødrene Louis, Charles og Alfred
Physiske og magiske Productioner
Fastelavnsløier (Volkersen) (Pantomime)
Stor Forestilling i 5 Afdelinger af Directeur Volkersen med Selskab samt Optræden af Magikeren og Bugtaleren Hr. Foersom
16-02-1874, mandag
 Teater Casino
Slægtningene (Nielsen)
 Teater Folketeatret
 Teater Det kongelige Teater
Intrigerne (Hostrup)
 Teater Thalia
Axel og Valborg (Anonym)
Simpelt (Anonym)
Urtepotten og Kjærlighed
Piraterne (Anonym)
Optræden af Mr. Imker
 Teater Varieté-Teatret
Concert og Comedie
Optræden af Miss Gray og Mr. Fouraux
 Teater Vesterbroes nye Theater
Physiske og magiske Productioner
Fastelavnsløier (Volkersen) (Pantomime)
Virtuosen paa Mundharmonika. Overraskende Productioner i Bugtaleri, udføres af Hr. Foersom
Kain og Abel eller det første Brodermord, i 12 historiske, mimisk-plastiske Talbeaux
Stor Forestilling i 5 Afdelinger af Directeur Volkersen med Selskab samt Optræden af Magikeren og Bugtaleren Hr. Foersom
17-02-1874, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Gjenboerne (Hostrup)
18-02-1874, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Det hemmelige Ægteskab (Cimarosa m.fl.) (Syngestykke)
19-02-1874, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Livet i Skoven (Shakespeare)
»La Ventana« (Bournonville) (Ballet)
20-02-1874, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Faust (Gounod m.fl.) (Opera)
21-02-1874, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
22-02-1874, søndag
 Teater Folketeatret
Kusine Lotte (Wengel)
 Teater Det kongelige Teater
Sandt og Usandt (Andersen)
Toréadoren (Bournonville) (Ballet)
23-02-1874, mandag
 Teater Folketeatret
Høg og Ugle (Maquet og Siraudin)
 Teater Det kongelige Teater
Efteraarssol (Meilhac og Halévy)
Livet i Skoven (Shakespeare)
24-02-1874, tirsdag
 Teater Folketeatret
En fix Idé (Bloch og Bøgh)
 Teater Det kongelige Teater
Mandarinens Døttre (Bournonville) (Ballet)
25-02-1874, onsdag
 Teater Casino
Mesterskudet (Hervé) (premiere)
 Teater Det kongelige Teater
Cymbeline (Shakespeare)
26-02-1874, torsdag
 Teater Folketeatret
Gertrude (Anicet-Bourgeois og Decourcelle)
 Teater Det kongelige Teater
Kjærlighed ved Hoffet (Paludan-Müller)
27-02-1874, fredag
 Teater Folketeatret
En lille Hex (Dudevant)
 Teater Det kongelige Teater
28-02-1874, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Troubadouren (Verdi m.fl.) (Opera)

1874     marts


01-03-1874, søndag
 Teater Det kongelige Teater
02-03-1874, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Regimentets Datter (Donizetti m.fl.) (Syngestykke)
03-03-1874, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Fruentimmerskolen (Molière)
Intrigerne (Hostrup)
04-03-1874, onsdag
 Teater Folketeatret
Venskab og Politik (engelsk) (premiere)
 Teater Det kongelige Teater
Efteraarssol (Meilhac og Halévy)
05-03-1874, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Sovedrikken (100-Aars-Dagen for Wyses Fødsel) (Weyse og Bretzner) (Syngestykke)
Weyses Minde (100 Aars-Dagen for Weyses Fødsel) (Bournonville) (Ballet)(premiere)
06-03-1874, fredag
 Teater Det kongelige Teater
07-03-1874, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Napoli (Bournonville) (Ballet)
08-03-1874, søndag
 Teater Det kongelige Teater
Efteraarssol (Meilhac og Halévy)
Livet i Skoven (Shakespeare)
09-03-1874, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Kjærlighed ved Hoffet (Paludan-Müller)
10-03-1874, tirsdag
 Teater Folketeatret
 Teater Det kongelige Teater
Kammeraterne (Scribe)
11-03-1874, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Livjægerne paa Amager (Bournonville) (Ballet)
12-03-1874, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Mandarinens Døttre (Bournonville) (Ballet)
13-03-1874, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Efteraarssol (Meilhac og Halévy)
Regimentets Datter (Donizetti m.fl.) (Syngestykke)
14-03-1874, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Den dybe Sorg (Berton m.fl.) (Syngestykke)
15-03-1874, søndag
 Teater Casino
Fem Francs (fransk)
 Teater Folketeatret
Den Egenkjærlige (Feuillet)
Et Løfte (Görner)
 Teater Det kongelige Teater
Sovedrikken (Weyse og Bretzner) (Syngestykke)
Weyses Minde (Bournonville) (Ballet)
16-03-1874, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Den dybe Sorg (Berton m.fl.) (Syngestykke)
17-03-1874, tirsdag
 Teater Folketeatret
 Teater Det kongelige Teater
Cymbeline (Shakespeare)
18-03-1874, onsdag
 Teater Casino
Nybyggerne i Louisiana (Dennery og Edmond)
 Teater Det kongelige Teater
Den lille Rødhætte (Boieldieu og Théaulon) (Syngestykke)
19-03-1874, torsdag
 Teater Folketeatret
 Teater Det kongelige Teater
Kammeraterne (Scribe)
20-03-1874, fredag
 Teater Casino
Fjeldsangersken (Scribe)
 Teater Det kongelige Teater
Helene (Anonym)
Den dybe Sorg (Berton m.fl.) (Syngestykke)
21-03-1874, lørdag
 Teater Casino
Mesterskudet (Hervé)
 Teater Det kongelige Teater
Hans Heiling (Marschner og Devrient) (Opera)
22-03-1874, søndag
 Teater Det kongelige Teater
Livjægerne paa Amager (Bournonville) (Ballet)
23-03-1874, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Sovedrikken (Weyse og Bretzner) (Syngestykke)
Weyses Minde (Bournonville) (Ballet)
24-03-1874, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Efteraarssol (Meilhac og Halévy)
Livet i Skoven (Shakespeare)
26-03-1874, torsdag
 Teater Folketeatret
En uskyldig Diplomat (Scribe og Duveyrier) (premiere)
 Teater Det kongelige Teater
Hans Heiling (Marschner og Devrient) (Opera)
27-03-1874, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Sovedrikken (Weyse og Bretzner) (Syngestykke)
Weyses Minde (Bournonville) (Ballet)
28-03-1874, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Livet i Skoven (Shakespeare)
29-03-1874, søndag Helligdag Palme Søndag
 Teater Folketeatret
Enden paa Legen (Jansen) (premiere)
Rejsen til Kina (Labiche og Lartigue)
 Teater Det kongelige Teater
Nornerne (Holst)
Thrymskviden (Bournonville) (Ballet)
30-03-1874, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Nornerne (Holst)
Thrymskviden (Bournonville) (Ballet)
31-03-1874, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Nornerne (Holst)
Thrymskviden (Bournonville) (Ballet)

1874     april


01-04-1874, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Gjenboerne (Hostrup)
 Teater Tivoli
Elskovstrylleri (Gumbert) (premiere)
02-04-1874, torsdag Helligdag Skjærtorsdag
03-04-1874, fredag Helligdag Langfredag
05-04-1874, søndag Helligdag Paaskedag
06-04-1874, mandag Helligdag 2. Paaskedag
 Teater Det kongelige Teater
Sovedrikken (Weyse og Bretzner) (Syngestykke)
Weyses Minde (Bournonville) (Ballet)
07-04-1874, tirsdag
 Teater Casino
 Teater Det kongelige Teater
Den dybe Sorg (Berton m.fl.) (Syngestykke)
08-04-1874, onsdag
 Teater Folketeatret
Den graa Paletot (Töpfer)
 Teater Det kongelige Teater
Romeo og Julie (Shakespeare)
09-04-1874, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Postillonen i Lonjumeau (Adam m.fl.) (Syngestykke)
10-04-1874, fredag
 Teater Casino
Fristelsen (Feuillet) (premiere)
 Teater Folketeatret
Jappe paa Aftenvisit (Marcussen) (premiere)
Maria og Magdalena (Lindau) (premiere)
 Teater Det kongelige Teater
Romeo og Julie (Shakespeare)
11-04-1874, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Sovedrikken (Weyse og Bretzner) (Syngestykke)
Weyses Minde (Bournonville) (Ballet)
12-04-1874, søndag
 Teater Folketeatret
 Teater Det kongelige Teater
Romeo og Julie (Shakespeare)
13-04-1874, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Postillonen i Lonjumeau (Adam m.fl.) (Syngestykke)
14-04-1874, tirsdag
 Teater Casino
Den forvandlede Kat (Scribe m.fl.)
 Teater Det kongelige Teater
Romeo og Julie (Shakespeare)
15-04-1874, onsdag
 Teater Casino
Bødkeren (Monsigny og Audinot) (Syngestykke)(premiere)
 Teater Det kongelige Teater
Livet i Skoven (Shakespeare)
16-04-1874, torsdag
 Teater Casino
Fristelsen (Feuillet)
 Teater Det kongelige Teater
Romeo og Julie (Shakespeare)
17-04-1874, fredag
 Teater Casino
To Turtelduer (Huillier)
 Teater Det kongelige Teater
Intrigerne (Hostrup)
18-04-1874, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Iphigenia i Aulis (Gluck m.fl.) (Opera)
19-04-1874, søndag
 Teater Det kongelige Teater
Christiane (Gondinet)
20-04-1874, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Iphigenia i Aulis (Gluck m.fl.) (Opera)
21-04-1874, tirsdag
 Teater Folketeatret
Et Handelsfirma (Gondinet)
 Teater Det kongelige Teater
Sovedrikken (Weyse og Bretzner) (Syngestykke)
Weyses Minde (Bournonville) (Ballet)
22-04-1874, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Romeo og Julie (Shakespeare)
23-04-1874, torsdag
 Teater Folketeatret
En Sangerfest (Moser)
Hendes Velærværdighed (uidentificeret) (premiere)
 Teater Det kongelige Teater
Fruentimmerskolen (Molière)
Den dybe Sorg (Berton m.fl.) (Syngestykke)
24-04-1874, fredag
 Teater Folketeatret
 Teater Det kongelige Teater
Christiane (Gondinet)
25-04-1874, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Postillonen i Lonjumeau (Adam m.fl.) (Syngestykke)
26-04-1874, søndag
 Teater Det kongelige Teater
27-04-1874, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Livet i Skoven (Shakespeare)
28-04-1874, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Iphigenia paa Tauris (Gluck og Guillard) (Opera)(premiere)
29-04-1874, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Sovedrikken (Weyse og Bretzner) (Syngestykke)
Weyses Minde (Bournonville) (Ballet)

1874     maj


01-05-1874, fredag Helligdag Bededag
02-05-1874, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Efteraarssol (Meilhac og Halévy)
Kjærligheds Drømme (Scribe og Delavigne)
03-05-1874, søndag
 Teater Casino
En Herre i sorte Klæder (Dreyfus) (premiere)
 Teater Det kongelige Teater
Kjærligheds Drømme (Scribe og Delavigne)
04-05-1874, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Ifigenia paa Tauris (Gluck og Guillard) (Opera)
05-05-1874, tirsdag
 Teater Casino
En Barndomsdrøm (Dumas) (premiere)
 Teater Det kongelige Teater
Kjøbmanden i Venedig (Shakespeare)
06-05-1874, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Kjærligheds Drømme (Scribe og Delavigne)
Toréadoren (Bournonville) (Ballet)
07-05-1874, torsdag
 Teater Folketeatret
Sandheden sejrer! (fransk) (premiere)
Spansk Blod (Chivot og Duru) (premiere)
 Teater Det kongelige Teater
Ifigenia paa Tauris (Gluck og Guillard) (Opera)
08-05-1874, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Syvsoverdag (Heiberg og Hartmann)
09-05-1874, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Syvsoverdag (Heiberg og Hartmann)
10-05-1874, søndag
 Teater Folketeatret
 Teater Det kongelige Teater
Nornerne (Holst)
Thrymskviden (Bournonville) (Ballet)
11-05-1874, mandag
 Teater Folketeatret
 Teater Det kongelige Teater
De Nygifte (Bjørnson)
Kjærligheds Drømme (Scribe og Delavigne)
12-05-1874, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Syvsoverdag (Heiberg og Hartmann)
13-05-1874, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Nornerne (Holst)
Thrymskviden (Bournonville) (Ballet)
14-05-1874, torsdag Helligdag Chr. Himmelfartsdag
 Teater Casino
Preciosa (Wolff)
15-05-1874, fredag
 Teater Folketeatret
Familietvist (Hostrup)
Revuen (Holst)
 Teater Det kongelige Teater
Ifigenia paa Tauris (Gluck og Guillard) (Opera)
16-05-1874, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Kjøbmanden i Venedig (Shakespeare)
18-05-1874, mandag
 Teater Folketeatret
Hendes Velærværdighed (uidentificeret)
 Teater Det kongelige Teater
Intrigerne (Hostrup)
19-05-1874, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Faust (Gounod m.fl.) (Opera)
20-05-1874, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Syvsoverdag (Heiberg og Hartmann)
21-05-1874, torsdag
 Teater Folketeatret
Han drikker! (Nielsen)
Familietvist (Hostrup)
Rekruten (Merle m.fl.) (premiere)
 Teater Det kongelige Teater
Syvsoverdag (Heiberg og Hartmann)
 Teater Tivoli
Elskovstrylleri (Gumbert)
Optræden af Wiener-Operette-Selskabet
22-05-1874, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Nornerne (Holst)
Thrymskviden (Bournonville) (Ballet)
24-05-1874, søndag Helligdag Pintsedag
25-05-1874, mandag Helligdag 2. Pintsedag
 Teater Morskabstheatret (Frederiksberg)
under Direction af N.F. Svendsen
Concert i 4 Afdelinger under Anførsel af Hr. Albert Dahl
Ægtemænd i Knibe (Scribe og Duveyrier)
Mødet på Nørrefælled (Korfitsen) (premiere)
26-05-1874, tirsdag
 Teater Casino
Under Laas og Lukke (Leuven m.fl.)
Aprés la Bal-Masque, Skøitedans i Damekostume, udføres af Hr. Jackson Haines
Gamle Minder (Duveyrier og Pinel)
Stort Potpourri, Skøitedans, udføres af Hr. Jackson Haines
Benefice for Skøitedanseren Jackson Haines
 Teater Folketeatret
Rekruten (Merle m.fl.)
Han drikker! (Nielsen)
Spansk Blod (Chivot og Duru)
 Teater Det kongelige Teater
 Teater Morskabstheatret (Frederiksberg)
Concert under Anførsel af Hr. Albert Dahl
Ægtemænd i Knibe (Scribe og Duveyrier)
27-05-1874, onsdag
 Teater Casino
En Introduktion (Barrière og Lorin)
En lille Datter (Bøgh m.fl.)
3die Bogs 1ste Capitel (Pierron m.fl.)
Aprés la Bal-Masque, Skøitedans i Damekostume, udføres af Hr. Jackson Haines
Bødkeren (Monsigny og Audinot) (Syngestykke)
Hr. Stigaards Benefice
 Teater Folketeatret
Ingen Forestilling
 Teater Det kongelige Teater
Ifigenia paa Tauris (Gluck og Guillard) (Opera)
 Teater Morskabstheatret (Frederiksberg)
Concert under Anførsel af Hr. Albert Dahl
Ægtemænd i Knibe (Scribe og Duveyrier)
28-05-1874, torsdag
 Teater Casino
Ingen Forestilling
 Teater Folketeatret
Ingen Forestilling
 Teater Det kongelige Teater
Faust (Gounod m.fl.) (Opera)
29-05-1874, fredag
 Teater Casino
Malabar-Enken [1. Act] (Lartigue og Crémieux)
Samfundets farligste Fjender, Forelæsning af Erik Bøgh, forelæses af Forfatteren
Et Uhyre (Bøgh og Brisebarre)
Tableauer: 1. Nonneindvielse efter Fracassini. 2. Norsk Brudefærd efter Tidemand
Indtægten tilstilles Comiteen for det kgl. Theaters kunstneriske Udsmykning
 Teater Folketeatret
Rekruten (Merle m.fl.)
Revuen (Holst)
 Teater Det kongelige Teater
 Teater Morskabstheatret (Frederiksberg)
Concert under Anførsel af Hr. Albert Dahl
Ægtemænd i Knibe (Scribe og Duveyrier)
30-05-1874, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Sovedrikken (Weyse og Bretzner) (Syngestykke)
Weyses Minde (Bournonville) (Ballet)
 Teater Morskabstheatret (Frederiksberg)
Concert under Anførsel af Hr. Albert Dahl
Ægtemænd i Knibe (Scribe og Duveyrier)
Obs. Halvdelen af Nettoindtægten tilfalder "Frederisberg Arbeiderhjem"
31-05-1874, søndag Helligdag Trinitatis
 Teater Casino
Tableauer: 1. Nonneindvielse efter Fracassini. 2. Norsk Brudefærd efter Tidemand
Aprés la Bal-Masque, Skøitedans i Damekostume, udføres af Hr. Jackson Haines
En Englænders Fataliteter paa Skøiter, komisk Scene, udføres af Hr. Jackson Haines
Hermed ophører Saisonen 1873-74
 Teater Folketeatret
Rekruten (Merle m.fl.)
Familietvist (Hostrup)
Han drikker! (Nielsen)
Hermed slutter Saisonen
 Teater Morskabstheatret (Frederiksberg)
Concert under Anførsel af Hr. Albert Dahl
Et Kys paa Anvisning, Lystspil i 1 Act
Rosamunde (Anonym) (premiere)
Fremmede på Landstedet, Farce med Sang
 Teater Varieté-Teatret
Stor Concert under Anførsel af Hr. G. Fischer
Hvem er fuldkommen?
Pibelersmanden (Anonym) (premiere)
Besøget i Kjælderen

1874     juni


01-06-1874, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Et Folkesagn (Bournonville) (Ballet)
Efteraarssol (Meilhac og Halévy)
Farvel til det gamle Teater! (Bournonville) (Ballet)(premiere)
 Teater Morskabstheatret (Frederiksberg)
Concert under Anførsel af Hr. Albert Dahl
Fremmede på Landstedet, Farce med Sang
Et Kys paa Anvisning, Lystspil i 1 Act
Rosamunde (Anonym)
 Teater Varieté-Teatret
Concert under Anførsel af Hr. G. Fischer
Hvem er fuldkommen?
Pibelersmanden (Anonym)
Besøget i Kjælderen
02-06-1874, tirsdag
 Teater Folketeatret
Kusine Lotte (Wengel)
Et godt Parti, af Erik Bøgh, fremsiges af Fru Holst
Oplæsning af *** a) Scener af Gjenboerne. b) dito af Besøget i Kjøbenhavn
De Forlovede (Møller)
Extra-Forestilling til Fordel for Hr. Kolling
 Teater Morskabstheatret (Frederiksberg)
Concert under Anførsel af Hr. Albert Dahl
Fremmede på Landstedet, Farce med Sang
Et Kys paa Anvisning, Lystspil i 1 Act
Rosamunde (Anonym)
 Teater Varieté-Teatret
Concert under Anførsel af Hr. G. Fischer
Hvem er fuldkommen?
Pibelersmanden (Anonym)
Besøget i Kjælderen
03-06-1874, onsdag
 Teater Morskabstheatret (Frederiksberg)
Concert under Anførsel af Hr. Albert Dahl
Fremmede på Landstedet, Farce med Sang
Et Kys paa Anvisning, Lystspil i 1 Act
Rosamunde (Anonym)
 Teater Varieté-Teatret
Concert under Anførsel af Hr. G. Fischer
Hvem er fuldkommen?
Pibelersmanden (Anonym)
Besøget i Kjælderen
04-06-1874, torsdag
 Teater Folketeatret
Han drikker! (Nielsen)
a) I Lunden, Ord og Melodi af Ludvig Bødtker. b) Skjærsommermorgen, af Erik Bøgh [foredrages af Caroline Recke-Madsen]
Air varié, Fantasi for Fløite, componeret og foredrages af kongl. Kapelmusicus Joakim Andersen
a) "Paa Fjeldet", af Kjerulf, b) "Mit Navn er Ane Knuds Datter", norske Bondeviser, foredrages i Costumer af Frk. Anna Meisner
2 Romancer, foredrages af Hr. Carl Hansen
Den svage Side (Clairville og Thiboust)
Sang-Epilog, foredrages af Undertegnede
[Aftenunderholdning af Caroline Recke-Madsen med flere]
 Teater Morskabstheatret (Frederiksberg)
Concert under Anførsel af Hr. Albert Dahl
Fremmede på Landstedet, Farce med Sang
Et Kys paa Anvisning, Lystspil i 1 Act
Rosamunde (Anonym)
 Teater Varieté-Teatret
Concert under Anførsel af Hr. G. Fischer
Hvem er fuldkommen?
Pibelersmanden (Anonym)
Besøget i Kjælderen
05-06-1874, fredag
 Teater Morskabstheatret (Frederiksberg)
Stor Concert af Orchester
Et magnetisk Experiment (Fournier og Meyer) (premiere)
Rosamunde (Anonym)
Paa Grundlovsdagen, dramatisk Situation med Sange og Chor
 Teater Varieté-Teatret
Stor Concert og Komedie
06-06-1874, lørdag
 Teater Varieté-Teatret
Concert og Komedie
07-06-1874, søndag
 Teater Morskabstheatret (Frederiksberg)
Stor Concert af Orchester
Paa Grundlovsdagen, dramatisk Situation med Sange og Chor
Et magnetisk Experiment (Fournier og Meyer)
Gud ske Lov, Bordet er dækket!
 Teater Varieté-Teatret
Concert
Inden 4 Vægge
Med Storm! (Genée) (premiere)
Markisen
Hvem er fuldkommen?
08-06-1874, mandag
 Teater Morskabstheatret (Frederiksberg)
Concert
Paa Grundlovsdagen
Rosamunde (Anonym)
Gud ske Lov, Bordet er dækket!
 Teater Varieté-Teatret
Concert
Inden 4 Vægge
Med Storm! (Genée)
Markisen
Hvem er fuldkommen?
09-06-1874, tirsdag
 Teater Morskabstheatret (Frederiksberg)
Concert
Paa Grundlovsdagen
Et magnetisk Experiment (Fournier og Meyer)
Rosamunde (Anonym)
Gud ske Lov, Bordet er dækket!
 Teater Varieté-Teatret
Concert
Inden 4 Vægge
Med Storm! (Genée)
Markisen
Hvem er fuldkommen?
10-06-1874, onsdag
 Teater Morskabstheatret (Frederiksberg)
Concert
Paa Grundlovsdagen
Et magnetisk Experiment (Fournier og Meyer)
Rosamunde (Anonym)
Gud ske Lov, Bordet er dækket!
 Teater Varieté-Teatret
Concert
Inden 4 Vægge
Med Storm! (Genée)
Markisen
Hvem er fuldkommen?

1874     august


11-08-1874, tirsdag
 Teater Varieté-Teatret
Sommerrevyen 1874 (Petersen) (premiere)
24-08-1874, mandag
 Teater Varieté-Teatret
Sommerrevyen 1874 (Petersen)

1874     september


01-09-1874, tirsdag
 Teater Folketeatret
Jomfru Rose (Decourcelle og Bercioux) (premiere)
Et farligt Brev (Sardou)
02-09-1874, onsdag
 Teater Folketeatret
03-09-1874, torsdag
 Teater Folketeatret
Kusine Lotte (Wengel)
04-09-1874, fredag
 Teater Folketeatret
Spansk Blod (Chivot og Duru)
06-09-1874, søndag
 Teater Folketeatret
07-09-1874, mandag
 Teater Folketeatret
Enden paa Legen (Jansen)
08-09-1874, tirsdag
 Teater Folketeatret
10-09-1874, torsdag
 Teater Casino
En Medgift søges (Michel m.fl.) (premiere)
Fruen lyver (Lartigue) (premiere)
13-09-1874, søndag
 Teater Casino
Det lille Lam (ukendt) (premiere)
18-09-1874, fredag
 Teater Folketeatret
Fregatkaptainen (Livry m.fl.) (premiere)
22-09-1874, tirsdag
 Teater Casino
En Medgift søges (Michel m.fl.)
Theaterbanditterne (Dupeuty og Bourget) (premiere)

1874     oktober


02-10-1874, fredag
 Teater Folketeatret
Haandskriften (Meilhac) (premiere)
04-10-1874, søndag
 Teater Århus Teater
De Nygifte (Bjørnson)
En Søn af Folket (Bayard og Vanderburch)
Violinspilleren (Mestépès m.fl.)
Under D. Hansens Direction
05-10-1874, mandag
 Teater Århus Teater
Livets Skole (ukendt)
Under D. Hansens Direction
11-10-1874, søndag
 Teater Folketeatret
To Munke (fransk) (premiere)
 Teater Det kongelige Teater
Ouverture til Elverhøj
Det lykkelige Skibbrud (Holberg) (ufuldstændig opførelse)
Liden Kirsten [2. Akt] (Hartmann og Andersen) (Syngestykke)(ufuldstændig opførelse)
15-10-1874, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Ouverture til Elverhøj
Prolog, Tekst af C. Ploug, Musik af J.P.E. Hartmann, fremsagt af Wilh. Wiehe
Tableau (Holberg)
Tableau (Oehlenschläger)
16-10-1874, fredag
 Teater Casino
 Teater Folketeatret
Onkel Bertels Kjøretur (Scribe og Delavigne)
 Teater Det kongelige Teater
Ouverture til Elverhøj
Tableau (Holberg)
Tableau (Oehlenschläger)
17-10-1874, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Ouverture til Elverhøj
Tableau (Holberg)
Tableau (Oehlenschläger)
18-10-1874, søndag
 Teater Det kongelige Teater
Tiderne skifte (Paludan-Müller) (premiere)
19-10-1874, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Tiderne skifte (Paludan-Müller)
20-10-1874, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Tiderne skifte (Paludan-Müller)
21-10-1874, onsdag
 Teater Thalia
Pjerrot, vanvittig af Kjærlighed (Volkersen) (Pantomime)
22-10-1874, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Liden Kirsten (Hartmann og Andersen) (Syngestykke)
Toréadoren (Bournonville) (Ballet)
23-10-1874, fredag
 Teater Folketeatret
Svantevits Datter (Brun og Winther)
 Teater Det kongelige Teater
Tiderne skifte (Paludan-Müller)
24-10-1874, lørdag
 Teater Casino
Lucifers Minister (Marcussen og Grün) (premiere)
 Teater Det kongelige Teater
Toréadoren (Bournonville) (Ballet)
25-10-1874, søndag
 Teater Det kongelige Teater
Bagtalelse (Scribe)
26-10-1874, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Bagtalelse (Scribe)
27-10-1874, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Skatten (Méhul og Hoffman) (Syngestykke)
Toréadoren (Bournonville) (Ballet)
29-10-1874, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Skatten (Méhul og Hoffman) (Syngestykke)
30-10-1874, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Bagtalelse (Scribe)
31-10-1874, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Tiderne skifte (Paludan-Müller)

1874     november


01-11-1874, søndag
 Teater Folketeatret
Tretten (Carlson og Andersen) (premiere)
 Teater Det kongelige Teater
Et Folkesagn (Bournonville) (Ballet)
02-11-1874, mandag
 Teater Folketeatret
En uskyldig Diplomat (Scribe og Duveyrier)
 Teater Det kongelige Teater
03-11-1874, tirsdag
 Teater Folketeatret
Onkels Penge (Barrière og Capendu)
 Teater Det kongelige Teater
Bagtalelse (Scribe)
05-11-1874, torsdag
 Teater Folketeatret
Den Egenkjærlige (Feuillet)
 Teater Det kongelige Teater
Et Folkesagn (Bournonville) (Ballet)
06-11-1874, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Ifigenia paa Tauris (Gluck og Guillard) (Opera)
07-11-1874, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Tiderne skifte (Paludan-Müller)
Pas de deux. Zigeunerdans
08-11-1874, søndag
 Teater Folketeatret
 Teater Det kongelige Teater
Skandinavisk Quadrille (Bournonville) (Ballet)
09-11-1874, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Skatten (Méhul og Hoffman) (Syngestykke)
Et Folkesagn (Bournonville) (Ballet)
10-11-1874, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Barberen i Sevilla (Rossini og Beaumarchais) (Syngestykke)
12-11-1874, torsdag
 Teater Folketeatret
Enden paa Legen (Jansen)
 Teater Det kongelige Teater
Iphigenia paa Tauris (Gluck og Guillard) (Opera)
13-11-1874, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Troubadouren (Bournonville) (Ballet)
14-11-1874, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Skatten (Méhul og Hoffman) (Syngestykke)
Toréadoren (Bournonville) (Ballet)
15-11-1874, søndag
 Teater Folketeatret
Svantevits Datter (Brun og Winther)
 Teater Det kongelige Teater
16-11-1874, mandag
 Teater Folketeatret
Sphinxen (Feuillet) (premiere)
 Teater Det kongelige Teater
Barberen i Sevilla (Rossini og Beaumarchais) (Syngestykke)
17-11-1874, tirsdag
 Teater Casino
Forte Spada (Mallefille) (premiere)
 Teater Det kongelige Teater
Skatten (Méhul og Hoffman) (Syngestykke)
Toréadoren (Bournonville) (Ballet)
19-11-1874, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Livjægerne paa Amager (Bournonville) (Ballet)
20-11-1874, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Det hemmelige Ægteskab (Cimarosa m.fl.) (Syngestykke)
21-11-1874, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Troubadouren (Bournonville) (Ballet)
22-11-1874, søndag
 Teater Det kongelige Teater
Efteraarssol (Meilhac og Halévy)
Et Folkesagn (Bournonville) (Ballet)
23-11-1874, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Skandinavisk Quadrille (Bournonville) (Ballet)
24-11-1874, tirsdag
 Teater Casino
Forte Spada (Mallefille)
 Teater Det kongelige Teater
Livjægerne paa Amager (Bournonville) (Ballet)
25-11-1874, onsdag
 Teater Folketeatret
Kanariefuglen (Bloch og Bøgh)
26-11-1874, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Efteraarssol (Meilhac og Halévy)
Liden Kirsten (Hartmann og Andersen) (Syngestykke)
27-11-1874, fredag
 Teater Folketeatret
To Munke (fransk)
 Teater Det kongelige Teater
Tiderne skifte (Paludan-Müller)
Pas de deux
28-11-1874, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Et Folkesagn (Bournonville) (Ballet)
29-11-1874, søndag Helligdag Advent
 Teater Folketeatret
Gjøngehøvdingen (Brosbøll)
 Teater Det kongelige Teater
Postillonen i Lonjumeau (Adam m.fl.) (Syngestykke)
30-11-1874, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Tiderne skifte (Paludan-Müller)

1874     ukendt måned


ukendt dato,  
 Teater Teatre Elysium
Kl. 12 (Anonym) (premiere)

1874     december


01-12-1874, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Iphigenia paa Tauris (Gluck og Guillard) (Opera)
03-12-1874, torsdag
 Teater Folketeatret
Ultimo (Moser) (premiere)
 Teater Det kongelige Teater
04-12-1874, fredag
 Teater Det kongelige Teater
 Afsnit i bog Robert Neiiendam: Det kgl. Teaters historie 1874-1922. Bind 1-5. Pio, 1921-1930. Illustreret.: bind 1, side 136, angiver for Conservatoriet opførelsens nummer til 74
Liden Kirsten (Hartmann og Andersen) (Syngestykke)
Conservatoriet (Bournonville) (Ballet)
05-12-1874, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Barberen i Sevilla (Rossini og Beaumarchais) (Syngestykke)
06-12-1874, søndag
 Teater Det kongelige Teater
Liden Kirsten (Hartmann og Andersen) (Syngestykke)
Conservatoriet (Bournonville) (Ballet)
07-12-1874, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Det hemmelige Ægteskab (Cimarosa m.fl.) (Syngestykke)
08-12-1874, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Et Svar (Krohn)
Et Folkesagn (Bournonville) (Ballet)
09-12-1874, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Fruentimmer-Skolen (Molière)
Skatten (Méhul og Hoffman) (Syngestykke)
10-12-1874, torsdag
 Teater Casino
Peter Sørensen (Salingré)
 Teater Det kongelige Teater
Hans Heiling (Marschner og Devrient) (Opera)
11-12-1874, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Livjægerne paa Amager (Bournonville) (Ballet)
12-12-1874, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
13-12-1874, søndag
 Teater Folketeatret
Den sidste Nat (Guillard m.fl.)
 Teater Det kongelige Teater
Kammeraterne (Scribe)
14-12-1874, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Conservatoriet (Bournonville) (Ballet)
15-12-1874, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Hans Heiling (Marschner og Devrient) (Opera)
17-12-1874, torsdag
 Teater Folketeatret
Straffet (Rau) (premiere)
 Teater Det kongelige Teater
Fruentimmer-Skolen (Molière)
Musikalsk Divertissement (ved Sangerinden Frk. Victoria Bunsen)
18-12-1874, fredag
 Teater Det kongelige Teater
19-12-1874, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Postillonen i Lonjumeau (Adam m.fl.) (Syngestykke)
20-12-1874, søndag
 Teater Det kongelige Teater
Feiltagelserne (Goldsmith)
Pas de trois. Seguedilla
21-12-1874, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Feiltagelserne (Goldsmith)
22-12-1874, tirsdag
 Teater Folketeatret
Straffet (Rau)
 Teater Det kongelige Teater
Musikalsk Divertissement
23-12-1874, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Postillonen i Lonjumeau (Adam m.fl.) (Syngestykke)
25-12-1874, fredag Helligdag Juledag
26-12-1874, lørdag Helligdag 2. Juledag
 Teater Folketeatret
Damokles' Sværd (Putlitz) (premiere)
 Teater Det kongelige Teater
Conservatoriet (Bournonville) (Ballet)
27-12-1874, søndag
 Teater Det kongelige Teater
28-12-1874, mandag
 Teater Folketeatret
Damokles' Sværd (Putlitz)
 Teater Det kongelige Teater
Livjægerne paa Amager (Bournonville) (Ballet)
29-12-1874, tirsdag
 Teater Folketeatret
Oberstens Døtre (Hedberg)
 Teater Det kongelige Teater
Conservatoriet (Bournonville) (Ballet)
30-12-1874, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Postillonen i Lonjumeau (Adam m.fl.) (Syngestykke)
31-12-1874, torsdag
 Teater Casino
Nytaarsnat 1875 (Bøgh) (premiere)
 Teater Varieté-Teatret
Rundt paa Jorden (Petersen og Watt) (premiere)
 

Forrige år - Næste år