Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

J.P. Jacobsen (1847-1885)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Bidrag, digt(e). i:
Ude og Hjemme, 1881-82:s160
 Bog Jacobsen, J. P.: [indgår i antologien: Fra Fjeld og Dal [s233]] Genrebillede. Tegning af Carl Thomsen. Side 233 (1875, digte) 👓
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Jacobsen, J. P.: [indgår i antologien: Fra Fjeld og Dal [s232]] Landskab. Tegning af Carl Thomsen. Side 232 (1875, digte) 👓
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Jacobsen, J. P.: Fru Marie Grubbe. Interieurer fra det syttende Aarhundrede. ♦ Gyldendal, 1876. 337 sider (1876, roman)
del af: Det nittende Aarhundrede
serietitel: Verdens-romanen, 1:01
Detaljer
1888 i: Samlede Skrifter [1s-2] Senere udgave: Marie Grubbe. Side [-2]-306
1899 i: Samlede Skrifter [1s005] Senere udgave: Fru Marie Grubbe. Interieurer fra det syttende Aarhundrede. Side [5]-310
1902 indgår i antologien: Fræ wor Hjemmen [s141] Senere udgave: Erik Grubbe og hans Husholder. Side [141]-45
1902 i: Samlede Skrifter [1s003] Senere udgave: Fru Marie Grubbe. Interieurer fra det syttende Aarhundrede. Side [3]-308
1909 Senere udgave: Fru Marie Grubbe. Interiører fra det 17. Aarh. (Gudmund Hentze-Udgave). (Tekstrevisionen ved Laur. Nielsen). ♦ Gyldendal, 1909. 252 sider
1910 Senere udgave: Maria Grubbe. Þýðingin eftir Jónas Guðlaugsson. ♦ Gyldendal, 1910. 230 sider
1922 Senere udgave: Fru Marie Grubbe. Interieurer fra det syttende Aarhundrede. (8. Udg.). (Med Vignetter af Kr. Kongstad). ♦ Gyldendal, 1922. 454 sider, illustreret. Pris: kr. 6,00
1923 Senere udgave: Fru Marie Grubbe. Interieurer fra det syttende Aarhundrede. 9. Udg. ♦ Gyldendal, 1923. 308 sider. Pris: kr. 4,00
1924 i: Samlede Værker [1] Senere udgave: Fru Marie Grubbe. Interieurer fra det syttende Aarhundrede. Side [1]-332
1946 Senere udgave: Fru Marie Grubbe. (Ill. af Eyvind Rafn). ♦ Forum, 1946. Bind 1-2, 246 + 278 sider. Pris: kr. 11,50
1948 Senere udgave: Fru Marie Grubbe. Interieurer fra det syttende Aarhundrede. ♦ Det danske Forlag [ikke i boghandlen], 1948. 288 sider. Pris: kr. 5,75
1975 Senere udgave: Fru Marie Grubbe. Interieurer fra det syttende Aarhundrede. Udg. af Jørgen Ottosen. ♦ Skandinavisk Litografisk Forlag, [1975]. 180 sider (30 cm)
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1877.
 note om oplag 3. Oplag, 1882.
 note om oplag 4. Oplag, 1889.
 note om oplag 5. Oplag, 1900.
 note om oplag 7. Oplag, 1913.
 note om føljeton De to første kapitler tidligere trykt i: Det nittende Aarhundrede, bind 1 (1874-75), Oktober 1874, side 27-50.
 anmeldelse Nær og Fjern, Nr. 247 (25-3-1877), side 10-14 [Anmeldelse].
 Bog Jacobsen, J. P.: Niels Lyhne. Roman. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel og Søn), 1880. 324 sider (1880, roman)
Detaljer
1888 i: Samlede Skrifter [2s-2] Senere udgave: Niels Lyhne. Side [-2]-267
1899 i: Samlede Skrifter [2s-2] Senere udgave: Niels Lyhne. Roman. Side [-2]-267
1902 i: Samlede Skrifter [2s003] Senere udgave: Niels Lyhne. Roman. Side [3]-271
1923 Senere udgave: Niels Lyhne. Roman. 5. Udg. ♦ Gyldendal, 1923. 272 sider. Pris: kr. 4,00
1923 Senere udgave: Niels Lyhne. (6. Udg.). (Med Vignetter af Kr. Kongstad). ♦ Gyldendal, 1923. 392 sider, illustreret. Pris: kr. 6,00
1924 i: Samlede Værker [2] Senere udgave: Niels Lyhne. Side [1]-293
1942 Senere udgave: Niels Lyhne. Med Indledning af Tom Kristensen. Westermann, 1942. 212 sider. (Berømte danske Romaner. Udvalgt og redig. af Hakon Stangerup. [11])
1962 Senere udgave: Niels Lyhne. Roman. Udg. af Dansklærerforeningen [ved Niels Ferlov]. 2. udg.
1964 Senere udgave: Niels Lyhne. Optrykt efter originaludgaven, 1880. Udg. med efterskrift af Niels Barfoed. ♦ Gyldendal, 1964.
1970 Senere udgave: Niels Lyhne. Med indledning, förklaringar och arbetsuppgifter av Inger Molde. ♦ Stockholm, Läromedelsförlagen, 1970. 14 + 176 sider
1974 Senere udgave: Niels Lyhne. Optrykt efter Samlede Værker 1-5, 1924-29. 1. Tranebogsopl. ♦ Gyldendal, 1974. 215 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1885.
 note om oplag 3. Oplag, 1885.
 note om oplag 3. Oplag, 1899.
 note om oplag 4. Oplag, 1914.
 Litteraturliste Medtaget på: 50 værker. Højdepunkter i verdenslitteraturen. Aarhus Universitetsforlag, 2018 Web link link til hele listen 28, side [172]-[77]: J.P. Jacobsen: Niels Lyhne.
 Bog Jacobsen, J. P.: Mogens og andre Noveller. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1882. 177 sider (1882, novelle(r)) 👓
Detaljer
1888 i: Samlede Skrifter [2s269] Senere udgave: Mogens og andre Noveller. Side [269]-424
1899 i: Samlede Skrifter [2s269] Senere udgave: Mogens og andre Noveller. Side [269]-424
1902 i: Samlede Skrifter [2s273] Senere udgave: Mogens og andre Noveller. Side [273]-421
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Morgenbladet 4-6-1882, side 1 [Anmeldelse, signeret: E.B.] Link til ekstern webside Mediestream Brandes, Edvard Edvard Brandes
kollaps Indhold

[s001] Jacobsen, J. P.: Mogens. (1872). Side [1]-71 (1882, novelle(r))
1888 i: Samlede Skrifter [2s271] Senere udgave: Mogens. (1872). Side [271]-327
1899 i: Samlede Skrifter [2s271] Senere udgave: Mogens. (1872). Side [271]-327
1906 indgår i: Mogens [s003] Senere udgave: Mogens. Side [3]-59
1910 indgår i: Mogens [s005] Senere udgave: Mogens. Side [5]-65
1928 indgår i: Mogens [a] Senere udgave: Mogens
1945 Senere udgave: Mogens. Tegninger af Albert Elmstedt. ♦ Odense, Flensteds Forlag, 1945. 62 sider, illustreret. Pris: kr. 2,75
1953 indgår i: Samlede Noveller og udvalgte Digte [a] Senere udgave: Mogens
1961 indgår i: Samlede Noveller og udvalgte Digte [a] Senere udgave: Mogens
1970 Senere udgave: Mogens og andre Noveller. ♦ Strube, 1970. 157 sider
kollaps Noter
del af: Tilskueren
serietitel: Verdens-romanen, 4:12
 note om føljeton Oprindelig trykt i: Nyt dansk Maanedsskrift, bind 3 (1871-72), februar og marts 1872, side 439-61 og 489-507.
 note til titel Første sætninger: Sommer var det; midt paa Dagen; i et Hjørne af Hegnet.
 note om føljeton Tilskueren 1891, side 37-48: Digte og Udkast, heri: Markeds-Scene af "Mogens" [Udeladt ved trykningen af novellen og erstattet med et kort referat].
 note om føljeton Føljeton i Lolland-Falsters Stiftstidende fra 25-1-1927 til 28-2-1927 i 13 afsnit, efter titlen: (Trykt med Gyldendals Tilladelse). Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Wikisource
[s073] Jacobsen, J. P.: Et Skud i Taagen. (1875). Side [73]-100 (1882, novelle(r))
1888 i: Samlede Skrifter [2s329] Senere udgave: Et Skud i Taagen. (1875). Side [329]-50
1899 i: Samlede Skrifter [2s329] Senere udgave: Et Skud i Taagen. (1875). Side [329]-50
1906 indgår i: Mogens [s061] Senere udgave: Et Skud i Taagen. Side [61]-82
1910 indgår i: Mogens [s067] Senere udgave: Et Skud i Taagen. Side [67]-90
1928 indgår i: Mogens [b] Senere udgave: Et skud i Taagen
1953 indgår i: Samlede Noveller og udvalgte Digte [b] Senere udgave: Et Skud i Taagen
1961 indgår i: Samlede Noveller og udvalgte Digte [b] Senere udgave: Et Skud i Taagen
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Det nittende Aarhundrede, bind 1 (1874-75), Januar-Februar 1875, side 310-25.
 note om føljeton Føljeton i Lolland-Falsters Stiftstidende fra 1-3-1927 til 14-3-1927 i 5 afsnit, efter titlen: (Trykt med Gyldendals Tilladelse). Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Wikisource
[s101] Jacobsen, J. P.: To Verdener. (1879). Side [101]-10 (1882, novelle(r))
1888 i: Samlede Skrifter [2s351] Senere udgave: To Verdener. (1879). Side [351]-59
1899 i: Samlede Skrifter [2s351] Senere udgave: To Verdener. (1879). Side [351]-59
1906 indgår i: Mogens [s083] Senere udgave: To Verdener. Side [83]-91
1910 indgår i: Mogens [s091] Senere udgave: To Verdener. Side [91]-99
1928 indgår i: Mogens [c] Senere udgave: To Verdener
1953 indgår i: Samlede Noveller og udvalgte Digte [c] Senere udgave: To Verdener
1961 indgår i: Samlede Noveller og udvalgte Digte [c] Senere udgave: To Verdener
kollaps Noter
del af: Hjemmet
 note om føljeton Trykt i Hjemmet, Oktober 1879.
 note om føljeton Trykt i Lolland-Falsters Stiftstidende 26-3-1927, efter titlen: (Trykt med Gyldendals Tilladelse). Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Wikisource
[s111] Jacobsen, J. P.: Der burde have været Roser. Side [111]-23 (1882, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Oluf August Hermansen (1849-1897)
1888 i: Samlede Skrifter [2s361] Senere udgave: Der burde have været Roser. Fra Skitsebogen. (1881). Side [361]-71
1899 i: Samlede Skrifter [2s361] Senere udgave: Der burde have været Roser. Fra Skitsebogen. (1881). Side [361]-71
1906 indgår i: Mogens [s093] Senere udgave: Der burde have været Roser. Fra Skitsebogen. Side [93]-103
1910 indgår i: Mogens [s101] Senere udgave: Der burde have været Roser. Fra Skitsebogen. Side [101]-11
1928 indgår i: Mogens [d] Senere udgave: Der burde have været Roser
1953 indgår i: Samlede Noveller og udvalgte Digte [f] Senere udgave: Der burde have været Roser
1961 indgår i: Samlede Noveller og udvalgte Digte [d] Senere udgave: Der burde have været Roser
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 222 (1-1-1882), side 165-67, under titlen: Fra Skitsebogen [første sætning: Der burde have været Roser]. Med Tegning af O. A. Hermansen.
 note om føljeton Trykt i Lolland-Falsters Stiftstidende 28-3-1927 og 29-3-1927, efter titlen: (Trykt med Gyldendals Tilladelse). Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Wikisource
[s125] Jacobsen, J. P.: Pesten i Bergamo. Side [125]-42 (1882, novelle(r))
1888 i: Samlede Skrifter [2s373] Senere udgave: Pesten i Bergamo. (1881). Side [373]-87
1899 i: Samlede Skrifter [2s373] Senere udgave: Pesten i Bergamo. (1881). Side [373]-87
1906 indgår i: Mogens [s105] Senere udgave: Pesten i Bergamo. (1881). Side [105]-19
1910 indgår i: Mogens [s113] Senere udgave: Pesten i Bergamo. (1881). Side [113]-28
1921 Senere udgave: Pesten i Bergamo. Illustr. af Gudmund Hentze. Selskabet for grafisk Kunst. ♦ [ikke i boghandlen], 1921. 38 sider, illustreret (kvartformat)
1928 indgår i: Mogens [e] Senere udgave: Pesten i Bergamo
1953 indgår i: Samlede Noveller og udvalgte Digte [d] Senere udgave: Pesten i Bergamo
1961 indgår i: Samlede Noveller og udvalgte Digte [e] Senere udgave: Pesten i Bergamo
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Lolland-Falsters Stiftstidende fra 2-4-1927 til 5-4-1927 [i 3 afsnit], efter titlen: (Trykt med Gyldendals Tilladelse). Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Wikisource
[s143] Jacobsen, J. P.: Fru Fønss. Side [143]-77 (1882, novelle(r))
1888 i: Samlede Skrifter [2s389] Senere udgave: Fru Fønss. (1882, Maj). Side [389]-417
1899 i: Samlede Skrifter [2s389] Senere udgave: Fru Fønss. (1882, Maj). Side [389]-412
1906 indgår i: Mogens [s121] Senere udgave: Fru Fønss. (1882, Maj). Side [141]-49
1910 indgår i: Mogens [s129] Senere udgave: Fru Fønss. (1882, Maj). Side [129]-58
1928 indgår i: Mogens [f] Senere udgave: Fru Fønss
1953 indgår i: Samlede Noveller og udvalgte Digte [e] Senere udgave: Fru Fønss
1955 indgår i antologien: Folkelige fortællere fra Danmark [q] Senere udgave: Fru Fønss
1961 indgår i: Samlede Noveller og udvalgte Digte [f] Senere udgave: Fru Fønss
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Lolland-Falsters Stiftstidende fra 11-4-1927 til 26-4-1927, efter titlen: (Trykt med Gyldendals Tilladelse). Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Wikisource
 Bog (digte) antologi: Nyere dansk Lyrik. Illustreret af danske Kunstnere. Digtene udvalgte af vedkommende Forfattere. ♦ J.C. Stockholms Forlag, 1883. 370 sider, illustreret. Pris: kr. 7,50 (1883, digte)
Detaljer
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Edvard Lembcke (1815-1897)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Kristian Arentzen (1823-1899)
digte af Johannes Helms (1828-1895)
digte af Michael Rosing (1830-1904)
digte af Christine Daugaard (1831-1917)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Henrik Jørgen Greensteen (1833-1895)
digte af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
digte af Sophus Schandorph (1836-1901)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af Ernst v.d. Recke (1848-1933)
digte af Karl Gjellerup (1857-1919)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
illustrationer af Frants Henningsen (1850-1908)
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
illustrationer af V. Irminger (1850-1938)
illustrationer af Vilhelm Groth (1842-1899)
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
1893 Senere udgave: Nyere dansk Lyrik. Illustreret af danske Kunstnere. Digtene ere udvalgte af de vedkommende Forfattere selv. 2. [udvidede] Oplag. ♦ Odense, Milo'ske Boghandels Forlag, 1893.
kollaps Noter
 note til titel Hertil findes komponeret bind med vignet efter tegning af Lorenz Frølich.
 note til titel Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 324 (), side 132, uddrag af annonce: Dette Værk adskiller sig fra alle tidligere udkomne Anthologier derved, at Digtene ere udvalgte af de paagjældende Forfattere selv.
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 324 (16-12-1883), side 131 [Anmeldelse].
 Bog Jacobsen, J. P.: [indgår i antologien: Juleroser 1885 [?]] Doktor Faust. Novelle-Fragment. Af Forfatteren bestemt til "Juleroser" (1885, novelle(r))
Detaljer
efterskrift af Edvard Brandes (1847-1931)
1888 i: Samlede Skrifter [2s419] Senere udgave: Doktor Faust. (1883, April). Side [419]-24
1899 i: Samlede Skrifter [2s419] Senere udgave: Doktor Faust. (1883, April). Side [419]-24
1900 indgår i: Digte og Udkast [s207] Senere udgave: Doktor Faust. Side 207-11
1902 i: Samlede Skrifter [2s423] Senere udgave: Doktor Faust. (1883, April). Side [423]-28
1912 Senere udgave: Doktor Faust. Trykt [og illustreret] af Kristian Kongstad. ♦ Fredensborg, 1912. [5] blade i løst omslag
1953 indgår i: Samlede Noveller og udvalgte Digte [g] Senere udgave: Doktor Faust
1953 indgår i antologien: En julegave [s007] Senere udgave: Doktor Faust
1961 indgår i: Samlede Noveller og udvalgte Digte [g] Senere udgave: Doktor Faust
 Samling Jacobsen, J. P.: Digte og Udkast. Af J. P. Jacobsen. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendal, 1886. 201 sider. Pris: kr. 2,75 (1886, samling)
Detaljer
forord af Edvard Brandes (1847-1931)
forord af Vilhelm Møller (1846-1904)
andet: Axel Helsted (1847-1907)
1900 Senere udgave: Digte og Udkast. Af J. P. Jacobsen. Andet Oplag [ie: Anden Udgave]. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1900. [5] 213 sider. Pris: kr. 3,50. (Trykkeri: Fr. Bagges Bogtrykkeri)
1970 Senere udgave: Digte og Udkast. ♦ Gyldendal, 1970. 158 sider
kollaps Noter
 note til titel Med portræt [efter maleri af Axel Helsted].
 note til titel Forord af Edvard Brandes og Vilhelm Møller.
 anmeldelse Morgenbladet 24-10-1886, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Berlingske Tidende 30-10-1886, Aften, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Samling Jacobsen, J. P.: Samlede Skrifter. Af J. P. Jacobsen. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1888. Første-Andet Bind, [2] 360 [5] + [2] 424 [1] sider. Pris: kr. 5,00. (Trykkeri: Fr. Bagges Bogtrykkeri) (1888, samling) 👓
Detaljer
andet: Axel Helsted (1847-1907)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Med portræt [efter maleri af Axel Helsted] i hvert bind.
 note til titel Første Bind, på titelbladets bagside: Marie Grubbe paabegyndtes i Foraaret 1873 (i Kjøbenhavn) og sluttedes (i Thisted) 4. Decbr. 1876. Udkom d. 15. Decbr.
Udvalget af Digtene i "Samlede Skrifter" ved Edvard Brandes og Vilhelm Møller.
 note til titel Første Bind, side [365-66]: Indhold af I. Bind.
 note til titel Andet Bind, side [425]: Indhold af II. Bind.
 url Fuld visning af teksten (Første Bind) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af teksten (Andet Bind) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse Sorø Amts-Tidende 8-11-1888, side 1 [Anmeldelse, signeret: G.] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[1s-2] Jacobsen, J. P.: Marie Grubbe. Side [-2]-306 (1888, roman)
1876 1. udgave: Fru Marie Grubbe. Interieurer fra det syttende Aarhundrede. ♦ Gyldendal, 1876. 337 sider
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: [Titelside].
[1s307] Jacobsen, J. P.: Digte. Side [307]-[63] (1888, digte)
redigeret af Edvard Brandes (1847-1931)
redigeret af Vilhelm Møller (1846-1904)
[2s-2] Jacobsen, J. P.: Niels Lyhne. Side [-2]-267 (1888, roman)
1880 1. udgave: Niels Lyhne. Roman. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel og Søn), 1880. 324 sider
kollaps Noter
 note til titel 2 upaginerede sider: [Titelside og note om hvornår romanens afsnit er skrevet og dens udgivelser].
Mogens og andre Noveller. Side [269]-424
1882 1. udgave: Mogens og andre Noveller. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1882. 177 sider
[2s271] Jacobsen, J. P.: Mogens. (1872). Side [271]-327 (1888, roman)
1882 indgår i: Mogens [s001] 1. udgave: Mogens. (1872). Side [1]-71
[2s329] Jacobsen, J. P.: Et Skud i Taagen. (1875). Side [329]-50 (1888, roman)
1882 indgår i: Mogens [s073] 1. udgave: Et Skud i Taagen. (1875). Side [73]-100
[2s351] Jacobsen, J. P.: To Verdener. (1879). Side [351]-59 (1888, roman)
1882 indgår i: Mogens [s101] 1. udgave: To Verdener. (1879). Side [101]-10
[2s361] Jacobsen, J. P.: Der burde have været Roser. Fra Skitsebogen. (1881). Side [361]-71 (1888, roman)
1882 indgår i: Mogens [s111] 1. udgave: Der burde have været Roser. Side [111]-23
[2s373] Jacobsen, J. P.: Pesten i Bergamo. (1881). Side [373]-87 (1888, roman)
1882 indgår i: Mogens [s125] 1. udgave: Pesten i Bergamo. Side [125]-42
[2s389] Jacobsen, J. P.: Fru Fønss. (1882, Maj). Side [389]-417 (1888, roman)
1882 indgår i: Mogens [s143] 1. udgave: Fru Fønss. Side [143]-77
[2s419] Jacobsen, J. P.: Doktor Faust. (1883, April). Side [419]-24 (1888, roman)
1885 indgår i antologien: Juleroser 1885 [?] 1. udgave: Doktor Faust. Novelle-Fragment. Af Forfatteren bestemt til "Juleroser"
kollaps Noter
 note til titel Nederst side 424: [Note om Dr. Faust videre liv, signeret: Udg.].
 Bog Jacobsen, J. P.: Samlede Skrifter. Af J. P. Jacobsen. Anden Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1893. Første-Andet Bind. (Trykkeri: Fr. Bagges Bogtrykkeri) (1893, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen, bind 1, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bogen, bind 2, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Samling Jacobsen, J. P.: Samlede Skrifter. Af J. P. Jacobsen. Tredje Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1899. Første-Andet Bind, 364 [3] + [3] 424 sider. Pris: kr. 5,00. (Trykkeri: Fr. Bagges Bogtrykkeri) (1899, samling) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Med portræt [efter maleri af Axel Helsted] i hvert bind.
 note til titel Første Bind, på titelbladets bagside: Fru Marie Grubbe paabegyndtes i Foraaret 1873 (i København) og sluttedes (i Thisted) 4. Decbr. 1876. Udkom d. 15. Decbr. 76, 2det Oplag 15. Febr. 77.
Digtene i "Samlede Skrifter" udvalgte af J. P. J.'s Efterladenskaber ved Edvard Brandes og Vilhelm Møller.
 note til titel Første Bind, side [1-2]: Indhold af I. Bind.
 note til titel Andet Bind, upagineret side: Indhold af II. Bind.
 note til titel Andet Bind, 2 upaginerede sider: [Titelside og side med note om hvornår romanens afsnit er skrevet og dens udgivelse].
kollaps Indhold

[1s005] Jacobsen, J. P.: Fru Marie Grubbe. Interieurer fra det syttende Aarhundrede. Side [5]-310 (1899, roman)
1876 1. udgave: Fru Marie Grubbe. Interieurer fra det syttende Aarhundrede. ♦ Gyldendal, 1876. 337 sider
kollaps Noter
 note til titel Nederst side 310: [Anmærkninger].
[1s311] Jacobsen, J. P.: Digte. Side [311]-[67] (1899, digte)
redigeret af Edvard Brandes (1847-1931)
redigeret af Vilhelm Møller (1846-1904)
[2s-2] Jacobsen, J. P.: Niels Lyhne. Roman. Side [-2]-267 (1899, roman)
1880 1. udgave: Niels Lyhne. Roman. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel og Søn), 1880. 324 sider
kollaps Noter
 note til titel Nederst side 267: [Anmærkninger].
Mogens og andre Noveller. Side [269]-424
1882 1. udgave: Mogens og andre Noveller. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1882. 177 sider
kollaps Noter
 note til titel Note nederst på side [269]: Udkom første Gang 25. Maj 1882.
[2s271] Jacobsen, J. P.: Mogens. (1872). Side [271]-327 (1899, novelle(r))
1882 indgår i: Mogens [s001] 1. udgave: Mogens. (1872). Side [1]-71
[2s329] Jacobsen, J. P.: Et Skud i Taagen. (1875). Side [329]-50 (1899, novelle(r))
1882 indgår i: Mogens [s073] 1. udgave: Et Skud i Taagen. (1875). Side [73]-100
[2s351] Jacobsen, J. P.: To Verdener. (1879). Side [351]-59 (1899, novelle(r))
1882 indgår i: Mogens [s101] 1. udgave: To Verdener. (1879). Side [101]-10
[2s361] Jacobsen, J. P.: Der burde have været Roser. Fra Skitsebogen. (1881). Side [361]-71 (1899, novelle(r))
1882 indgår i: Mogens [s111] 1. udgave: Der burde have været Roser. Side [111]-23
[2s373] Jacobsen, J. P.: Pesten i Bergamo. (1881). Side [373]-87 (1899, novelle(r))
1882 indgår i: Mogens [s125] 1. udgave: Pesten i Bergamo. Side [125]-42
[2s389] Jacobsen, J. P.: Fru Fønss. (1882, Maj). Side [389]-412 (1899, novelle(r))
1882 indgår i: Mogens [s143] 1. udgave: Fru Fønss. Side [143]-77
[2s419] Jacobsen, J. P.: Doktor Faust. (1883, April). Side [419]-24 (1899, novelle(r))
efterskrift af Edvard Brandes (1847-1931)
1885 indgår i antologien: Juleroser 1885 [?] 1. udgave: Doktor Faust. Novelle-Fragment. Af Forfatteren bestemt til "Juleroser"
kollaps Noter
 note til titel Nederst side 424: [Note om slutningen på Dr. Faust-historien, signeret: Notits af E. Brandes].
 Bog Jacobsen, J. P.: Digte og Udkast. Af J. P. Jacobsen. Andet Oplag [ie: Anden Udgave]. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1900. [5] 213 sider. Pris: kr. 3,50. (Trykkeri: Fr. Bagges Bogtrykkeri) (1900, samling) 👓
Detaljer
forord af Edvard Brandes (1847-1931)
forord af Vilhelm Møller (1846-1904)
1886 1. udgave: Digte og Udkast. Af J. P. Jacobsen. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendal, 1886. 201 sider. Pris: kr. 2,75
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel 2 upaginerede sider: (Til Bogens 1ste Oplag. Efteraaret 1886) [Forord, signeret: Edvard Brandes. Vilhelm Møller].
 note til titel Note efter forordet til 1. oplag: I 2det Oplag er medtaget et Prosastykke og fire Digte, som blev fundne længe efter Udgivelsen af "Digte og Udkast". Dette ny er i Indholsfortegnelsen mærket med en *. Desuden har to Digte skiftet Plads, der er nogle Steder tilføljet nærmere Tidsbestemmer, og et Par Skrivefejl er blevet rettede.
 note til titel 3 upaginerede sider: Indhold.
 omtale Dannebrog 18-12-1900, side 3, uddrag af annonce: Anden Udgave ... Med Helsteds Radering ... Oplag 2000.
 url Fuld visning af teksten (Andet Oplag, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af teksten (Andet Oplag, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[s001] Jacobsen, J. P.: En begavet ung Mands Dagbog. (Udvalg). Side [1]-22 (1900, tekster)
kollaps Noter
 note til titel Uddrag af J.P. Jacobsens dagbog.
[s023] Jacobsen, J. P.: Hervert Sperring. Lyrisk Digtning. (Udvalg). Side [23]-49 (1900, digte)
kollaps Noter
 note til titel Side [25]-27: [Indledende afsnit i prosa].
[s051] Jacobsen, J. P.: En Kaktus springer ud. Side [51]-121 (1900, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Tekst med digte.
 note til titel Side [122]: [Note, signeret: Udg.].
Digte og Udkast. Side [123]-213
kollaps Noter
 note til titel Kun prosastykkerne er medtaget titel og sidetal. De øvrige sider indeholder digte og et enkelt brev.
[s147] Jacobsen, J. P.: (Markeds-Scene af "Mogens"). Side 147-53 (1900, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Note til titlen side 147: Denne Scene udelod J.P.J. i sidste Øjeblik, før Fortællingen skulde trykkes, og erstattede den med et kort Referat, se "Mogens", S. 44-48 (Saml. Skrifter II. S. 305-06).
[s154] Jacobsen, J. P.: Wiebe Peters. Konturen til en Romanfigur. Side154-57 (1900, novelle(r))
[s195] Jacobsen, J. P.: En Rejseerindring. Side 195-96 (1900, tekster)
kollaps Noter
 note til titel Efter teksten: Sommeren 1877.
[s198] Jacobsen, J. P.: [Af en Fortælling]. Side 198-99 (1900, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Efter teksten: 1883?
[s200] Jacobsen, J. P.: Anne Charlotte. Side 200-206 (1900, dramatik)
kollaps Noter
 note til titel Efter teksten: 1883.
[s207] Jacobsen, J. P.: Doktor Faust. Side 207-11 (1900, novelle(r))
1885 indgår i antologien: Juleroser 1885 [?] 1. udgave: Doktor Faust. Novelle-Fragment. Af Forfatteren bestemt til "Juleroser"
kollaps Noter
 note til titel Efter teksten: [Note om Dr. Faust videre liv, signeret: Udg.].
 Bog Jacobsen, J. P.: [indgår i antologien: Fræ wor Hjemmen [s141]] Erik Grubbe og hans Husholder. Side [141]-45 (1902, novelle(r))
Detaljer
1876 1. udgave: Fru Marie Grubbe. Interieurer fra det syttende Aarhundrede. ♦ Gyldendal, 1876. 337 sider
kollaps Noter
 note til titel Note side 145: "Marie Grubbe" (1876) S. 9.
 Samling Jacobsen, J. P.: Samlede Skrifter. Fjerde Udgave. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902. Første-Andet Bind, 363 [5] + 428 [1] sider. (Trykkeri: Fr. Bagges Bogtrykkeri) (1902, samling) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Første Bind, på titelbladets bagside: Samlede Skrifter udkom hæftevis: 1ste Udgave Oktbr.-Decbr. 1888, 2. Udg. Maj-Novbr. 93, 3. Udg. Novbr.-Maj 99, hver Udgave i 6000 Ekspl.
 note til titel Første Bind, side [367-68]: Indhold af I. Bind.
 note til titel Andet Bind, side [429]: Indhold af II. Bind.
kollaps Indhold

[1s003] Jacobsen, J. P.: Fru Marie Grubbe. Interieurer fra det syttende Aarhundrede. Side [3]-308 (1902, roman)
1876 1. udgave: Fru Marie Grubbe. Interieurer fra det syttende Aarhundrede. ♦ Gyldendal, 1876. 337 sider
kollaps Noter
 note til titel Side [309-10]: [Anmærkninger].
[1s311] Jacobsen, J. P.: Digte. Side [311]-[66] (1902, digte)
kollaps Noter
 note til titel Side [312]: [Note om hvor digtene tidligere har været trykt].
[2s003] Jacobsen, J. P.: Niels Lyhne. Roman. Side [3]-271 (1902, roman)
1880 1. udgave: Niels Lyhne. Roman. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel og Søn), 1880. 324 sider
kollaps Noter
 note til titel Side [4]: [Note om hvornår romanens afsnit er skrevet og dens udgivelser].
 note til titel Side [272]: [Anmærkninger].
[2s273] Jacobsen, J. P.: Mogens og andre Noveller. Side [273]-421 (1902, novelle(r))
1882 1. udgave: Mogens og andre Noveller. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1882. 177 sider
kollaps Noter
 note til titel Side [274]: Mogens og andre Noveller udkom 25. Maj 1882 (184 Sider, Pris 2 Kr. 50 Ø., Oplag 3000 Ekspl.).
Bogen indeholdt de her følgende Fortællinger, fraregnet den efterladte, ufuldførte "Doktor Faust".
[2s423] Jacobsen, J. P.: Doktor Faust. (1883, April). Side [423]-28 (1902, novelle(r))
1885 indgår i antologien: Juleroser 1885 [?] 1. udgave: Doktor Faust. Novelle-Fragment. Af Forfatteren bestemt til "Juleroser"
 Samling Jacobsen, J. P.: Samlede Skrifter. Femte Udgave. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1906. [Bind] I-II, 368 + 430 sider. Pris: kr. 5,00 (1906, samling) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Med portræt.
 url Fuld visning af bogen (Første Bind) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af bogen (Andet Bind) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Jacobsen, J. P.: Mogens og andre Noveller. Anden Udgave. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1906. 149 [1] sider. Pris: kr. 2,50. (Trykkeri: Fr. Bagges kgl. Hof-Bogtrykkeri, København) (1906, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Side [151]: Indhold.
kollaps Indhold

[s003] Jacobsen, J. P.: Mogens. Side [3]-59 (1906, novelle(r))
1882 indgår i: Mogens [s001] 1. udgave: Mogens. (1872). Side [1]-71
kollaps Noter
 note til titel Side [4]: Mogens skrevet til og trykt første Gang i Vilh. Møllers "Nyt dansk Maanedsskrift" (Februar og Marts-Hefterne 1872).
[s061] Jacobsen, J. P.: Et Skud i Taagen. Side [61]-82 (1906, novelle(r))
1882 indgår i: Mogens [s073] 1. udgave: Et Skud i Taagen. (1875). Side [73]-100
kollaps Noter
 note til titel Side [62]: Et Skud i Taagen skrevet til og trykt første Gang i "Det nittende Aarhundredes" Dobbelthæfte for Januar-Februar 1875.
[s083] Jacobsen, J. P.: To Verdener. Side [83]-91 (1906, novelle(r))
1882 indgår i: Mogens [s101] 1. udgave: To Verdener. (1879). Side [101]-10
kollaps Noter
 note til titel Side [84]: To Verdener trykt første Gang i Vilh. Møllers Ugeblad "Hjemmet" Oktbr. 1879, Nr. 1 (jvfr. "Nutiden" 28/9 79). Skrevet tidligere, undtagen Slutningen.
[s093] Jacobsen, J. P.: Der burde have været Roser. Fra Skitsebogen. Side [93]-103 (1906, novelle(r))
1882 indgår i: Mogens [s111] 1. udgave: Der burde have været Roser. Side [111]-23
kollaps Noter
 note til titel Side [95]: Der burde have været Roser trykt første Gang (under Titlen "Fra Skitsebogen", med Vignet af O. A. Hermansen) i "Ude og Hjemme", 1/1 82.
[s105] Jacobsen, J. P.: Pesten i Bergamo. (1881). Side [105]-19 (1906, novelle(r))
1882 indgår i: Mogens [s125] 1. udgave: Pesten i Bergamo. Side [125]-42
[s121] Jacobsen, J. P.: Fru Fønss. (1882, Maj). Side [141]-49 (1906, novelle(r))
1882 indgår i: Mogens [s143] 1. udgave: Fru Fønss. Side [143]-77
 Bog Jacobsen, J. P.: Fru Marie Grubbe. Interiører fra det 17. Aarh. (Gudmund Hentze-Udgave). (Tekstrevisionen ved Laur. Nielsen). ♦ Gyldendal, 1909. 252 sider (1909, roman)
Detaljer
illustrationer af Gudmund Hentze (1875-1948)
redigeret af Lauritz Nielsen (1881-1947)
1876 1. udgave: Fru Marie Grubbe. Interieurer fra det syttende Aarhundrede. ♦ Gyldendal, 1876. 337 sider
kollaps Noter
 note til titel Oplag: 800 eksemplarer, trykt på hollandsk bøttepapir. Annonceret som: En Bog for Bibliofiler [Politiken 12-12-1909].
 note til titel Med Illustrationer, Vignetter og Initialer og øvrigt Udstyr ved Gudmund Hentze.
 Bog Jacobsen, J. P.: I. P. Jacobsen i Udvalg. Med Indledn. og Oplysninger udg. af Dansklærerforeningen ved H. Bæk. ♦ Gyldendal, 1910. 90 sider (1910, digte)
noter af Herman Bæk (1863-1931)
 Bog Jacobsen, J. P.: Maria Grubbe. Þýðingin eftir Jónas Guðlaugsson. ♦ Gyldendal, 1910. 230 sider (1910, roman)
Detaljer
oversat af Jónas Guðlaugsson (1887-1916)
1876 1. udgave: Fru Marie Grubbe. Interieurer fra det syttende Aarhundrede. ♦ Gyldendal, 1876. 337 sider
 Samling Jacobsen, J. P.: Samlede Skrifter. Sjette Udgave (1910, samling)
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen, Første Bind, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Jacobsen, J. P.: Mogens og andre Noveller. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1910. 158 [1] sider. (Trykkeri: Fr. Bagges kgl. Hof-Bogtrykkeri). ("Gyld. Bibl. Udg.") (1910, novelle(r)) 👓
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På titelbladets bagside: Efter 2den Udgave (1906).
 note til titel Side [159]: Indhold.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

[s005] Jacobsen, J. P.: Mogens. Side [5]-65 (1910, novelle(r))
1882 indgår i: Mogens [s001] 1. udgave: Mogens. (1872). Side [1]-71
kollaps Noter
 note til titel Side [6]: Mogens skrevet til og trykt første Gang i Vilh. Møllers "Nyt dansk Maanedsskrift" (Februar og Marts-Hefterne 1872).
[s067] Jacobsen, J. P.: Et Skud i Taagen. Side [67]-90 (1910, novelle(r))
1882 indgår i: Mogens [s073] 1. udgave: Et Skud i Taagen. (1875). Side [73]-100
kollaps Noter
 note til titel Side [68]: Et Skud i Taagen skrevet til og trykt første Gang i "Det nittende Aarhundredes" Dobbelthæfte for Januar-Februar 1875.
[s091] Jacobsen, J. P.: To Verdener. Side [91]-99 (1910, novelle(r))
1882 indgår i: Mogens [s101] 1. udgave: To Verdener. (1879). Side [101]-10
kollaps Noter
 note til titel Side [92]: To Verdener trykt første Gang i Vilh. Møllers Ugeblad "Hjemmet" Oktbr. 1879, Nr. 1 (jvfr. "Nutiden" 28/9 79). Skrevet tidligere, undtagen Slutningen.
[s101] Jacobsen, J. P.: Der burde have været Roser. Fra Skitsebogen. Side [101]-11 (1910, novelle(r))
1882 indgår i: Mogens [s111] 1. udgave: Der burde have været Roser. Side [111]-23
kollaps Noter
 note til titel Side [102]: Der burde have været Roser trykt første Gang (under Titlen "Fra Skitsebogen", med Vignet af O. A. Hermansen) i "Ude og Hjemme", 1/1 82.
[s113] Jacobsen, J. P.: Pesten i Bergamo. (1881). Side [113]-28 (1910, novelle(r))
1882 indgår i: Mogens [s125] 1. udgave: Pesten i Bergamo. Side [125]-42
[s129] Jacobsen, J. P.: Fru Fønss. (1882, Maj). Side [129]-58 (1910, novelle(r))
1882 indgår i: Mogens [s143] 1. udgave: Fru Fønss. Side [143]-77
 Bog Jacobsen, J. P.: Doktor Faust. Trykt [og illustreret] af Kristian Kongstad. ♦ Fredensborg, 1912. [5] blade i løst omslag (1912, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Kr. Kongstad (1867-1929)
1885 indgår i antologien: Juleroser 1885 [?] 1. udgave: Doktor Faust. Novelle-Fragment. Af Forfatteren bestemt til "Juleroser"
kollaps Noter
 note til titel Kendes kun i et eksamplar på Det kgl. Bibliotek.
 note til titel Genudgivet 1982 i faksimile med efterskrift af Erik Dal. Link til ekstern webside bibliotek.dk
 Bog Jacobsen, J. P.: Udvalgte Digte. ♦ Gyldendal, 1915. 78 sider (1915, digte)
serietitel: Gyldendals Smaa Digtsamlinger
Detaljer
1927 Senere udgave: Udvalgte Digte. ♦ København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1927. 76 [4] sider. Pris: kr. 5,75. (Trykkested: Gyldendals Forlagstrykkeri). (Gyldendalske Boghandels smaa Digtsamlinger)
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1919.
 url Fuld visning af teksten (2. Oplag) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Jacobsen, J. P.: Mogens og andre Noveller. 4. Udg. ♦ Gyldendal, 1919. 158 sider (1919, novelle(r))
 Bog Jacobsen, J. P.: Pesten i Bergamo. Illustr. af Gudmund Hentze. Selskabet for grafisk Kunst. ♦ [ikke i boghandlen], 1921. 38 sider, illustreret (kvartformat) (1921, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Gudmund Hentze (1875-1948)
1882 indgår i: Mogens [s125] 1. udgave: Pesten i Bergamo. Side [125]-42
kollaps Noter
 note til titel Trykt i 365 eksemplarer.
 Bog Jacobsen, J. P.: Fru Marie Grubbe. Interieurer fra det syttende Aarhundrede. (8. Udg.). (Med Vignetter af Kr. Kongstad). ♦ Gyldendal, 1922. 454 sider, illustreret. Pris: kr. 6,00 (1922, roman)
Detaljer
illustrationer af Kr. Kongstad (1867-1929)
1876 1. udgave: Fru Marie Grubbe. Interieurer fra det syttende Aarhundrede. ♦ Gyldendal, 1876. 337 sider
 Bog Jacobsen, J. P.: Fru Marie Grubbe. Interieurer fra det syttende Aarhundrede. 9. Udg. ♦ Gyldendal, 1923. 308 sider. Pris: kr. 4,00 (1923, roman)
Detaljer
1876 1. udgave: Fru Marie Grubbe. Interieurer fra det syttende Aarhundrede. ♦ Gyldendal, 1876. 337 sider
 Samling Jacobsen, J. P.: Samlede Skrifter. 9. Udgave. ♦ Gyldendal, 1923. [Bind] I-II, 370 + 434 sider. Pris: kr. 8,00 (1923, samling)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Med 1 portræt.
 note til titel Også i Særudgave, pris: kr. 18,00.
 Bog Jacobsen, J. P.: Niels Lyhne. Roman. 5. Udg. ♦ Gyldendal, 1923. 272 sider. Pris: kr. 4,00 (1923, roman)
Detaljer
1880 1. udgave: Niels Lyhne. Roman. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel og Søn), 1880. 324 sider
 Bog Jacobsen, J. P.: Niels Lyhne. (6. Udg.). (Med Vignetter af Kr. Kongstad). ♦ Gyldendal, 1923. 392 sider, illustreret. Pris: kr. 6,00 (1923, roman)
Detaljer
illustrationer af Kr. Kongstad (1867-1929)
1880 1. udgave: Niels Lyhne. Roman. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel og Søn), 1880. 324 sider
 Samling Jacobsen, J. P.: Samlede Værker. Udgivne paa Grundlag af Digterens efterladte Papirer af Morten Borup. Under Medvirkning af Georg Christensen. ♦ Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1924-29. [Bind] I-V, (xxxvii + 392) + (xxiv + 326) + 348 + 177 + 447 sider (1924-29, samling)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På separat titelblad: J.P. Jacobsens Samlede Værker. Udgivete af Det danske Sprog- og Litteraturselskab. Første[-Femte] Bind.
kollaps Indhold

[1] Jacobsen, J. P.: Fru Marie Grubbe. Interieurer fra det syttende Aarhundrede. Side [1]-332 (1924, samling)
1876 1. udgave: Fru Marie Grubbe. Interieurer fra det syttende Aarhundrede. ♦ Gyldendal, 1876. 337 sider
kollaps Noter
 note til titel Side [v]: Indhold.
 note til titel Side [vii]-ix: Plan for Udgaven [Signeret: København, den 1. Maj 1924. Det danske Sprog- og Litteraturselskab].
 note til titel Side [xi]-xxxvii: Indledning til Fru Marie Grubbe.
 note til titel Side [335-36]: Tekstkritik.
 note til titel Side [337]-48: Haandskriftbeskrivelse.
 note til titel Side [349]-92: Kommentarer.
[2] Jacobsen, J. P.: Niels Lyhne. Side [1]-293 (1924, samling)
1880 1. udgave: Niels Lyhne. Roman. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel og Søn), 1880. 324 sider
kollaps Noter
 note til titel Side [v]: Indhold.
 note til titel Side [vii]-xxiv: Indledning til Niels Lyhne.
 note til titel Side [297]: Tekstkritik.
 note til titel Side [298]-317: Haandskriftbeskrivelse.
 note til titel Side [318]-26: Kommentarer.
 Bog Jacobsen, J. P.: Udvalgte Noveller. Med Indledning og Oplysninger. Udg. af Dansklærerforeningen ved Georg Christensen. ♦ Gyldendal, 1924. 104 sider. Pris: kr. 1,50 (1924, novelle(r))
noter af Georg Christensen (1877-1966)
 Bog Jacobsen, J. P.: Udvalgte Digte. ♦ København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1927. 76 [4] sider. Pris: kr. 5,75. (Trykkested: Gyldendals Forlagstrykkeri). (Gyldendalske Boghandels smaa Digtsamlinger) (1927, digte) 👓
serietitel: Gyldendals Smaa Digtsamlinger
Detaljer
1915 1. udgave: Udvalgte Digte. ♦ Gyldendal, 1915. 78 sider
kollaps Noter
 note til titel På titelbladets bagside: Tredie Udgave. Hermed ialt trykt i 8000 Eksemplarer i denne Udgave.
 note til titel Side [7]: Dette Bind indeholder et Udvalg af de i "Dite og Udkast" offentliggjorte Digte - derunder alle dem, som findes optagne i "Samlede Skrifter".
 note til titel Side [9.19]: Indhold.
 Bog Jacobsen, J. P.: Mogens og andre Noveller. (5. Udg.). ♦ Gyldendal, 1928. 158 sider. Pris: kr. 2,00 (1928, novelle(r))
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Jacobsen, J. P.: Mogens (1928, novelle(r))
1882 indgår i: Mogens [s001] 1. udgave: Mogens. (1872). Side [1]-71
[b] Jacobsen, J. P.: Et skud i Taagen (1928, novelle(r))
1882 indgår i: Mogens [s073] 1. udgave: Et Skud i Taagen. (1875). Side [73]-100
[c] Jacobsen, J. P.: To Verdener (1928, novelle(r))
1882 indgår i: Mogens [s101] 1. udgave: To Verdener. (1879). Side [101]-10
[d] Jacobsen, J. P.: Der burde have været Roser (1928, novelle(r))
1882 indgår i: Mogens [s111] 1. udgave: Der burde have været Roser. Side [111]-23
[e] Jacobsen, J. P.: Pesten i Bergamo (1928, novelle(r))
1882 indgår i: Mogens [s125] 1. udgave: Pesten i Bergamo. Side [125]-42
[f] Jacobsen, J. P.: Fru Fønss (1928, novelle(r))
1882 indgår i: Mogens [s143] 1. udgave: Fru Fønss. Side [143]-77
 Bog Jacobsen, J. P.: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s252]] Landskab (1929, digte) 👓
 Bog Jacobsen, J. P.: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s243]] Sommeraften (1929, digte) 👓
 Bog Jacobsen, J. P.: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s185a]] Sommervindens vilde Jagt (1929, digte) 👓
 Bog Jacobsen, J. P.: Udvalgte Noveller. Med Indledning og Oplysninger ved Georg Christensen. 4. Udg (1940, roman)
noter af Georg Christensen (1877-1966)
 Bog (digte) antologi: Digternes Danmark. Redigeret af Fredrik Nygaard. Illustreret af Johannes Larsen. ♦ København, J.H. Schultz Forlag, 1941. 361 [2] sider, illustreret (1941, samling) 👓
Detaljer
af Fredrik Nygaard (1897-1958)
illustrationer af Johannes Larsen (1867-1961)
digte af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Ludvig Holberg (1684-1754)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af Karl Gjellerup (1857-1919)
digte af Edvard Søderberg (1869-1906)
digte af Ludvig Holstein (1864-1943)
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
digte af Vilh. Bergstrøm (1886-1966)
digte af Harald Bergstedt (1877-1965)
digte af Sophus Michaëlis (1865-1932)
digte af Louis Levy (1875-1940)
digte af Carl Dumreicher (1879-1965)
digte af Emil Bønnelycke (1893-1953)
digte af Tom Kristensen (1893-1974)
digte af Aage Berntsen (1885-1952)
digte af Jens August Schade (1903-1978)
digte af Harald Herdal (1900-1978)
digte af Sigfred Pedersen (1903-1967)
digte af Tove Ditlevsen (1917-1976)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Helge Rode (1870-1937)
digte af Sophus Claussen (1865-1931)
digte af Hans Ahlmann (1881-1952)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Holger Sandvad (1892-1929)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hakon Holm (1906-1976)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Valdemar Rørdam (1872-1946)
digte af Kai Flor (1886-1965)
digte af Anders W. Holm (1878-1959)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
digte af Ulf Hoffmann (1905-1987)
digte af Harald H. Lund (1902-1982)
digte af Axel Juel (1883-1948)
digte af Mogens Lorentzen (1892-1953)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af L.C. Nielsen (1871-1930)
digte af Thorkild Gravlund (1879-1939)
digte af Fredrik Nygaard (1897-1958)
digte af Piet Hein (1905-1996)
digte af Marcus Lauesen (1907-1975)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Erik Pontoppidan, f 1616 (1616-1678)
digte af Mikkel Hansen Jernskæg (1654-1711)
digte af Niels Anesen (1896-1967)
digte af Otto Gelsted (1888-1968)
digte af Lauritz Larsen (1881-1967)
digte af Martin Andersen Nexø (1869-1954)
digte af Jørgen Vibe (1896-1968)
digte af Otto J. Lund (1885-1948)
digte af Christian Stub-Jørgensen (1897-1988)
digte af C.M. Norman-Hansen (1861-1947)
digte af Marinus Børup (1891-1959)
digte af Mads Hansen (1834-1880)
digte af K.L. Kristensen (1886-1944)
digte af Frede Rasmussen (1912-1937)
digte af Olaf Gynt (1909-1973)
digte af Bodil Bech (1889-1942)
digte af Aage Rasmussen (1907-1954)
digte af Johannes Jørgensen (1866-1956)
digte af Thorkil Barfod (1889-1947)
digte af Hans P. Lunde (1859-1949)
digte af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Johannes Buchholtz (1882-1940)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Mads Nielsen (1879-1958)
digte af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
digte af Jeppe Aakjær (1866-1930)
digte af Thomas Schmidt, f 1847 (1847-1909)
digte af Olaf Hansen (1870-1932)
digte af Anton Berntsen (1873-1953)
digte af Evald Tang Kristensen (1843-1929)
digte af Aage Hoffmeyer (1867-1924)
digte af Johan Skjoldborg (1861-1936)
digte af Knud Lyhne (1891-1948)
digte af Nis Petersen (1897-1943)
digte af Niels Jeppesen (1882-1962)
digte af Thøger Larsen (1875-1928)
digte af Anders Thuborg (1887-1979)
digte af Hans Povlsen (1886-1973)
digte af Thomas Olesen Løkken (1877-1955)
digte af Johannes Boolsen (1895-1985)
digte af Hulda Lütken (1896-1946)
digte af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
digte af Vilhelm Andersen (1864-1953)
kollaps Noter
 note til titel Side 347-[50]: Efterord til Digternes Danmark [heri digt af Vilh. Andersen: Automobilkortet gaar paa Vers].
 note til titel Side 351-[55]: Indholdsfortegnelse.
 note til titel Side 357-[58]: Forfatterforetegnelse.
 note til titel Side 359-[62]: Stednavneregister.
 Bog Jacobsen, J. P.: Fru Marie Grubbe. ♦ Standard Forlaget, 1941. 273 sider (1941, roman)
serietitel: Standard-Serien, 1940 [01]
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Flere steder (fx bibliotek.dk) anført med udgivelsesåret 1941, men i annoncer anført som første bind (1940).
 Bog Jacobsen, J. P.: Niels Lyhne. Med Indledning af Tom Kristensen. Westermann, 1942. 212 sider. (Berømte danske Romaner. Udvalgt og redig. af Hakon Stangerup. [11]) (1942, roman)
serietitel: Berømte danske Romaner, 11
Detaljer
forord af Tom Kristensen (1893-1974)
1880 1. udgave: Niels Lyhne. Roman. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel og Søn), 1880. 324 sider
 Bog Jacobsen, J. P.: En Kaktus springer ud og andre Ungdomsforsøg (1944, roman)
serietitel: Karatserien, 1
 Bog Jacobsen, J. P.: [indgår i antologien: Ved Sø og Aa [s048]] Af "Gurresange" (1945, digte)
 Bog Jacobsen, J. P.: Mogens. Tegninger af Albert Elmstedt. ♦ Odense, Flensteds Forlag, 1945. 62 sider, illustreret. Pris: kr. 2,75 (1945, novelle(r))
serietitel: Flensteds smaa Gavebøger, 4
Detaljer
illustrationer af Albert Elmstedt (1895-1976)
1882 indgår i: Mogens [s001] 1. udgave: Mogens. (1872). Side [1]-71
 Bog Jacobsen, J. P.: Fru Marie Grubbe. (Ill. af Eyvind Rafn). ♦ Forum, 1946. Bind 1-2, 246 + 278 sider. Pris: kr. 11,50 (1946, roman)
serietitel: Forums Miniature-Bibliotek
Detaljer
illustrationer af Eyvind Rafn (1915-2001)
1876 1. udgave: Fru Marie Grubbe. Interieurer fra det syttende Aarhundrede. ♦ Gyldendal, 1876. 337 sider
 Bog Jacobsen, J. P.: [indgår i antologien: Digte til Mor [s058]] Til min Moder (1946, digte) 👓
 Bog Jacobsen, J. P.: Fru Marie Grubbe. Interieurer fra det syttende Aarhundrede. ♦ Det danske Forlag [ikke i boghandlen], 1948. 288 sider. Pris: kr. 5,75 (1948, roman)
serietitel: Danske Klassikere, 10
Detaljer
forord af Henning Einersen (1910-1992)
1876 1. udgave: Fru Marie Grubbe. Interieurer fra det syttende Aarhundrede. ♦ Gyldendal, 1876. 337 sider
kollaps Noter
 note til titel Originaludgavens Tekst. Udg. med Indledning af Henning Einersen.
 Bog (digte) Jacobsen, Erik (Udg.): Grøn er Vaarens Hæk. Danske Foraarsdigte. Tegninger af Knud Mühlhausen. ♦ Grafisk Forlag, 1948. 48 sider, illustreret. Pris: kr. 6,75 (1948, samling)
udgiver: Erik Jacobsen
illustrationer af Knud Mühlhausen (1909-1990)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
digte af Johannes Jørgensen (1866-1956)
digte af Sophus Claussen (1865-1931)
digte af Ludvig Holstein (1864-1943)
digte af Helge Rode (1870-1937)
digte af Jeppe Aakjær (1866-1930)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
 Bog Jacobsen, J. P.: Mogens og andre Noveller og andre Noveller. (Ill. af Oscar Jørgensen). ♦ Forum (Korch), 1948. 216 sider, illustreret. Pris: kr. 5,75 (1948, novelle(r))
serietitel: Forums Miniature-Bibliotek
illustrationer af Oskar Jørgensen (1902-1993)
 Samling Jacobsen, J. P.: Samlede Skrifter. (11. Opl.). ♦ Gyldendal, 1948. 522 sider. Pris: kr. 14,50 (1948, samling)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Med portræt.
 Bog Jacobsen, J. P.: Udvalgte noveller. Med indledning og oplysninger. Ved Georg Christensen. 6. udg. Udg. af Dansklærerforeningen. ♦ Gyldendal, 1948. 94 sider. Pris: kr. 2,40 (1948, roman)
noter af Georg Christensen (1877-1966)
 Samling antologi: Perler i dansk Digtning. Forord af Jacob Paludan. Tegninger af Peter Holm. ♦ Morten A. Korch's Forlag, 1949. 209 sider, illustreret. Pris: kr. 12,50 (1949, samling)
forord af Jacob Paludan (1896-1975)
illustrationer af Peter Holm (1890-1963)
af Christian Richardt (1831-1892)
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
af B.S. Ingemann (1789-1862)
af Poul Martin Møller (1794-1838)
af Christian Winther (1889-1974)
af Carsten Hauch (1790-1872)
af H.C. Andersen (1805-1875)
af Henrik Hertz (1798-1870)
af Emil Aarestrup (1800-1856)
af Meïr Aron Goldschmidt (1819-1887)
af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
af Vilhelm Topsøe, f. 1840 (1840-1881)
af Holger Drachmann (1846-1908)
af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
af Herman Bang (1857-1912)
 Bog Jacobsen, J. P.: Irmelin Rose og andre Digte (1951, digte)
serietitel: Guldbøgerne
 Bog Jacobsen, J. P.: Fru Marie Grubbe. Ny udg (1952, roman)
serietitel: Bogvennernes Bibliotek
 Bog Jacobsen, J. P.: Niels Lyhne (1952, roman)
 Bog Jacobsen, J. P.: Et Skud i Taagen. Fru Fønss (1952, roman)
serietitel: Frost-Hansens Klassiker-Serie, 3
 Bog Jacobsen, J. P.: Udvalgte noveller. 7. udg (1952, roman)
 Bog Jacobsen, J. P.: [indgår i antologien: En julegave [s007]] Doktor Faust (1953, novelle(r))
Detaljer
1885 indgår i antologien: Juleroser 1885 [?] 1. udgave: Doktor Faust. Novelle-Fragment. Af Forfatteren bestemt til "Juleroser"
 Bog Jacobsen, J. P.: Mogens og andre Noveller. Ny udg (1953, novelle(r))
 Bog Jacobsen, J. P.: Samlede Noveller og udvalgte Digte. ♦ Hans Reitzel, 1953. 93 sider (1953, novelle(r))
serietitel: Falke-serien, 2
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Jacobsen, J. P.: Mogens (1953, novelle(r))
1882 indgår i: Mogens [s001] 1. udgave: Mogens. (1872). Side [1]-71
[b] Jacobsen, J. P.: Et Skud i Taagen (1953, novelle(r))
1882 indgår i: Mogens [s073] 1. udgave: Et Skud i Taagen. (1875). Side [73]-100
[c] Jacobsen, J. P.: To Verdener (1953, novelle(r))
1882 indgår i: Mogens [s101] 1. udgave: To Verdener. (1879). Side [101]-10
[d] Jacobsen, J. P.: Pesten i Bergamo (1953, novelle(r))
1882 indgår i: Mogens [s125] 1. udgave: Pesten i Bergamo. Side [125]-42
[e] Jacobsen, J. P.: Fru Fønss (1953, novelle(r))
1882 indgår i: Mogens [s143] 1. udgave: Fru Fønss. Side [143]-77
[f] Jacobsen, J. P.: Der burde have været Roser (1953, novelle(r))
1882 indgår i: Mogens [s111] 1. udgave: Der burde have været Roser. Side [111]-23
[g] Jacobsen, J. P.: Doktor Faust (1953, novelle(r))
1885 indgår i antologien: Juleroser 1885 [?] 1. udgave: Doktor Faust. Novelle-Fragment. Af Forfatteren bestemt til "Juleroser"
[h] Jacobsen, J. P.: Digte (1953, digte)
 Bog Jacobsen, J. P.: [indgår i antologien: Folkelige fortællere fra Danmark [q]] Fru Fønss (1955, novelle(r))
Detaljer
1882 indgår i: Mogens [s143] 1. udgave: Fru Fønss. Side [143]-77
 Bog Jacobsen, J. P.: Samlede Skrifter. 12. udg. (1955, roman)
 Bog Jacobsen, J. P.: Udvalgte noveller. 8. udg. (1955, roman)
 Bog Jacobsen, J. P.: [indgår i antologien: Jydske Fortællere [s295]] Et Skud i Taagen. Side [295]-306 (1958, novelle(r)) 👓
 Bog Jacobsen, J. P.: Fru Marie Grubbe. [Ny udg.] (1959, roman)
 Bog Jacobsen, J. P.: To Verdener (1960, roman)
 Bog Jacobsen, J. P.: Seks noveller. Udvalgte digte. ♦ Mikro, 1961. 96 sider (1961, novelle(r))
serietitel: Universalbiblioteket
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Indhold: Mogens. Et skud i tågen. To verdener. Der burde have været roser. Pesten i Bergamo. Fru Fønss. Digte.
 Bog Jacobsen, J. P.: Niels Lyhne. ♦ Aschehoug, 1961. 192 sider. (Minerva-Bøgerne) (1961, roman)
serietitel: Minerva-Bøgerne
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 2. oplag, 1963.
 Bog Jacobsen, J. P.: Samlede Noveller og udvalgte Digte. ♦ Hans Reitzel, 1961. 104 sider (1961, novelle(r))
serietitel: Hans Reitzels Serie, 52
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Jacobsen, J. P.: Mogens (1961, novelle(r))
1882 indgår i: Mogens [s001] 1. udgave: Mogens. (1872). Side [1]-71
[b] Jacobsen, J. P.: Et Skud i Taagen (1961, novelle(r))
1882 indgår i: Mogens [s073] 1. udgave: Et Skud i Taagen. (1875). Side [73]-100
[c] Jacobsen, J. P.: To Verdener (1961, novelle(r))
1882 indgår i: Mogens [s101] 1. udgave: To Verdener. (1879). Side [101]-10
[d] Jacobsen, J. P.: Der burde have været Roser (1961, novelle(r))
1882 indgår i: Mogens [s111] 1. udgave: Der burde have været Roser. Side [111]-23
[e] Jacobsen, J. P.: Pesten i Bergamo (1961, novelle(r))
1882 indgår i: Mogens [s125] 1. udgave: Pesten i Bergamo. Side [125]-42
[f] Jacobsen, J. P.: Fru Fønss (1961, novelle(r))
1882 indgår i: Mogens [s143] 1. udgave: Fru Fønss. Side [143]-77
[g] Jacobsen, J. P.: Doktor Faust (1961, novelle(r))
1885 indgår i antologien: Juleroser 1885 [?] 1. udgave: Doktor Faust. Novelle-Fragment. Af Forfatteren bestemt til "Juleroser"
[h] Jacobsen, J. P.: Digte (1961, digte)
 Bog Jacobsen, J. P.: Niels Lyhne. Roman. Udg. af Dansklærerforeningen [ved Niels Ferlov]. 2. udg. (1962, roman)
Detaljer
udgiver: Niels Ferlov (1913-1981)
1880 1. udgave: Niels Lyhne. Roman. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel og Søn), 1880. 324 sider
 Bog Jacobsen, J. P.: Samlede Værker. 13. udg. Sat efter Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs udg. 1924-28 (1963, roman)
serietitel: Gyldendals Tranebøger, 105-06
 Bog Jacobsen, J. P.: Niels Lyhne. Optrykt efter originaludgaven, 1880. Udg. med efterskrift af Niels Barfoed. ♦ Gyldendal, 1964. (1964, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliotek, 18
Detaljer
efterskrift af Niels Barfoed (f. 1931)
1880 1. udgave: Niels Lyhne. Roman. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel og Søn), 1880. 324 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. oplag, 1970. ISBN: 87-00-30707-6, 87-00-30708-4 (indb.).
,
 Bog Jacobsen, J. P.: Les nouvelles. Introduction et traduction par Frédéric Durand (1965, novelle(r))
serietitel: Collection Bilingue
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Dansk og fransk tekst.
 note til titel Trykt i Frankrig.
 Person (om) Bang, Herman: [Herman Bang fortæller [2s038]] Et møde med I. P. Jacobsen. Side [38]-40 (1967, tekster) 👓
del af: Nutiden
Detaljer
af Herman Bang (1857-1912)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Nutiden 5-12-1886.
 Bog Jacobsen, J. P.: Mogens og andre Noveller. Optrykt efter Samlede Værker 1924-29. ♦ Gyldendal, 1968. 128 sider (1968, novelle(r))
serietitel: Gyldendals Trane-Klassikere, 17
serietitel: Gyldendals Tranebøger, 1975
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 2. Tranebogsoplag, 1975. (Gyldendals Tranebøger).
 Bog Jacobsen, J. P.: Fru Marie Grubbe. Interieurer fra det syttende Aarhundrede. 2. udg. (1969, roman)
serietitel: Hans Reitzels Serie, 23
 Bog Jacobsen, J. P.: Niels Lyhne. Optrykt efter Samlede Værker 1924-29 (1969, roman)
serietitel: Gyldendals Trane-Klassikere
 Bog Jacobsen, J. P.: Digte og Udkast. ♦ Gyldendal, 1970. 158 sider (1970, digte)
serietitel: Gyldendals Trane-Klassikere
Detaljer
1886 1. udgave: Digte og Udkast. Af J. P. Jacobsen. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendal, 1886. 201 sider. Pris: kr. 2,75
kollaps Noter
 Bog Jacobsen, J. P.: Mogens og andre Noveller. ♦ Strube, 1970. 157 sider (1970, roman)
serietitel: Miniatur-Biblioteket
Detaljer
1882 indgår i: Mogens [s001] 1. udgave: Mogens. (1872). Side [1]-71
 Bog Jacobsen, J. P.: Niels Lyhne. Med indledning, förklaringar och arbetsuppgifter av Inger Molde. ♦ Stockholm, Läromedelsförlagen, 1970. 14 + 176 sider (1970, roman)
serietitel: Skönlitteraturi Skolan
Detaljer
noter af Inger Molde (sprog: svensk)
1880 1. udgave: Niels Lyhne. Roman. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel og Søn), 1880. 324 sider
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Sverige.
 Bog Jacobsen, J. P.: Samlede Værker. Romaner. Noveller. Digte. Breve. Udg. med indledninger og kommentarer af Frederik Nielsen. Billedred. og billedtekst: Jesper Nielsen og Volmer Rosenkilde. ♦ Rosenkilde og Bagger, 1972-74. Bind 1-6, 272 + 230 + 161 + 186 + 222 + 242 sider, 37 + 24 + 28 + 28 + 32 + 24 tavler (1972-74, roman)
Detaljer
forord af Frederik Nielsen (1915-1983)
redigeret af Jesper Nielsen
redigeret af Volmer Rosenkilde (1908-1980)
kollaps Noter
 note til titel Bind 5: Breve 1863-1877. Bind 6: [Breve 1877-1885. Tillæg].
, , , , , , , , , , , , ,
kollaps Indhold

[1] Jacobsen, J. P.: Fru Marie Grubbe (1972, roman)
[2] Jacobsen, J. P.: Niels Lyhne (1973, roman)
[3] Jacobsen, J. P.: Mogens og andre noveller (1973, novelle(r))
[4] Jacobsen, J. P.: Digte (1973, digte)
 Bog Jacobsen, J. P.: Niels Lyhne. Optrykt efter Samlede Værker 1-5, 1924-29. 1. Tranebogsopl. ♦ Gyldendal, 1974. 215 sider (1974, roman)
serietitel: Gyldendals Tranebøger
Detaljer
1880 1. udgave: Niels Lyhne. Roman. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel og Søn), 1880. 324 sider
kollaps Noter
 Bog [Jacobsen, J. P.]: Eros og døden. Et J. P. Jacobsen-udvalg. Udg. af Dansklærerforeningen ved Jørgen Moestrup. ♦ Gyldendal, 1975. 260 sider (1975, novelle(r))
Detaljer
redigeret af Jørgen Moestrup
kollaps Noter
 note til titel Side 154-260: Jacobsen i den litterære kritik. Noter. Opgaveforslag. Introduktion.
 Bog Jacobsen, J. P.: Fru Marie Grubbe. Interieurer fra det syttende Aarhundrede. Udg. af Jørgen Ottosen. ♦ Skandinavisk Litografisk Forlag, [1975]. 180 sider (30 cm) (1975, roman)
serietitel: SLS-Biblioteket. Stor letlæselig skrift
Detaljer
udgiver: Jørgen Ottosen
1876 1. udgave: Fru Marie Grubbe. Interieurer fra det syttende Aarhundrede. ♦ Gyldendal, 1876. 337 sider
kollaps Noter
, fejltrykt ISBN: 87-7315-019-9

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(andet) Marie Grubbe
Folkeskuespil i 5 Akter og et Efterspil frit dramatiseret efter I.P. Jacobsens Roman af Sven Lange. Musik: Kai Rosenberg
af Sven Lange (1868-1930)
musik af Kai Rosenberg (1898-1977)
(premiere 15-03-1929 på Folketeatret)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden