Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Stephan Heger (1769-1855)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) Goethe, J. W.: De to Sødskende. Et Skuespil. Oversat af St. Heger. ♦ [Kbh., 1795] (1795, dramatik) BD4:sp355
originaltitel: Die Geschwister
Detaljer
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Saurin, [Bernh. Jos.]: Vore Tiders Tone. Et Skuespil i 1 Act. Oversat efter Jüngers Omarbeidelse af les moeurs du tems [ved St. Heger]. ♦ Kbh., 1797 (1797, dramatik) BD4:sp410
originaltitel: Les moeurs du temps, 1764
af Bernard-Joseph Saurin (1706-1781, sprog: fransk)
bearbejdelse: Johann Friedrich Jünger (1759-1797, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Wall, Anton: Amathonte. En persisk Fortælling. Overs. [af J.St.Heger]. ♦ 1799. 252 sider (1799, roman) EMP2110
originaltitel: Amathonte, 1799
Detaljer
af Christian Leberecht Heyne (1751-1821, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 251-52: Til en Veninde [tilegnelse af A.W.].
 Bog (oversætter) Murphy: Overilelsen. Et Skuespil i 1 Akt. Oversat efter Prof. Meyers Omarbeidelse af Murphy's the old Maid. ♦ Kbh., 1799 (1799, dramatik) BD4:sp378
originaltitel: The old maid, 1761
Detaljer
af Arthur Murphy (1727-1805, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel 1803 udkom, blot med nyt titelblad, et oplag, med oversætter: Af S. Heger. ♦ Kbh., 1803.
 Bog (oversætter) Iffland, W. A.: Testamentet. Et Skuespil i 5 Acter [oversat af Jens Stephen Heger] (1799, dramatik) BD4:sp357
originaltitel: ?
af August Wilhelm Iffland (1759-1814, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) anonym [Unger, F. H.]: Karoline von Lichtenfeld. En Fortælling i to Dele. Overs. ved [Steph.] Heger. ♦ Kbh., 1802. Del 1-2, 250 sider [fortløbende pagineret] (1802, roman) EMP2936 BD4:sp474
originaltitel: Caroline von Lichtfeld, eine Geschichte aus dem Französischen. Übersetzt von F.H. Unger, 1787
Detaljer
af Friederike Helene Unger (1741-1813, sprog: tysk)
fejlagtig tillagt: Christian Leberecht Heyne (1751-1821, sprog: tysk)
af Isabelle de Montolieu (1751-1832, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til titel Note på bagside af titelblad tillægger Anton Wall [ie: C.L. Heyne] forfatterskabet til dette anonyme skrift.
 note til original titel Udkom oprindelig anonym på fransk: [Montolieu, Isabelle de]. Caroline de Lichtfield, ou Mémoires extraits des papiers d'une famille prussienne, par Mme de ***, publié para le traducteur de "Werther" [ie: G. Deyverdun], 1785.
 note til oversat titel Den danske oversættelse følger den tyske af F.H. Unger.
 Bog (oversætter) Wall, Anton: Korane. Et Østerlandsk Eventyr. Overs. ved [Steph.] Heger. ♦ 1802. 202 sider (1802, roman) EMP2112 BD4:sp474
originaltitel: Körane, 1801
af Christian Leberecht Heyne (1751-1821, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Wall, Anton: Lammet iblandt Ulvene. En Babatelle. Overs. ved [Steph.] Heger. ♦ 1802. 88 sider (1802, roman) EMP2113 BD4:sp474
originaltitel: Das Lamm unter den Wölfen, 1800
Detaljer
af Christian Leberecht Heyne (1751-1821, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Note på titelbladets bagside: Udsendtes som tillæg til "Korane" i stedt for som i originalen som tillæg til "Amathonte", der er udkommet på et andet forlag.
 Bog (oversætter) Hölder, Louise: Robinson den Yngres Tilbagerejse til sin Ø i Selskab med sine Børn. En Læsebog for Ungdommen. Oversat med Forkortning efter det Tydske. Med 6 illuminerede Kobbere. ♦ Steen, 1824 [ie: 1823]. 150 sider (1824, børnebog)
originaltitel: Rückreise Robinsons des Jüngern nach seinem Eilande in Begleitung seiner Kinder, 1821
Detaljer
af Luise Hölder (1790-1851, sprog: tysk)
1828 Senere udgave: Robinson den Yngres Tilbagereise til sin Øe i Selskab med sine Børn, en Læsebog for Ungdommen, med 6 Kobbere. Oversat med Forkortelser efter det Tydske [af Jens Steph. Heger]. 2. meget forøgede og forbedrede Oplag. ♦ Kbh., 1828. 164 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Adresseavisen 16-8-1823: Idag har forladt Pressen: Robinson den Yngres Tilbagereise til sin Øe i Selskab med sine Børn, en Læsebog for Ungdommen af Lovise Hølder, oversat efter det Tydske, med sex illuminerede Kobbere, stor 156 Sider. Ved Udgivelsen af dette Ungdomsskrift, der er en Fortsættelse af den ligesaa fortræffelige som almeenbekjendte Robinson den Yngres Historie, troer man saaledes at have opfyldt det ved dennes Gjernnemlæsning i næsten alle Børnecirkler saa ofte yttrede Ønske: "vidste vi dog kun hvorledes det siden er gaaet Robinson og hans Fredag!" og man smigrer sig desaarsag med, at nærværende Fortsættelse i Publicum vil vorde optaget med endeel af det Bifald, hiin saa vel fortjent er bleven ydet. Den faaes indb. for 8 mk. hos Forlæggeren paa Børsen Nr. 2 og paa Hjørnet af Pilestrædet og Sværtegade Nr. 121, i Stuen.
Steen.
 note til oversat titel 1. Oplag er ikke medtaget i Biblioteca Danica.
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Aarstiderne og Landlivets Lyksalighed besiunget af danske Digtere, samt udvalgte Tanker af sindrige Forfattere. En Gave for dannede Læsere af begge Kiøn. Med 5 Kobbere [titelblad medregnet]. [Samlede af J. St. Heger]. ♦ Kbh., 1826 (1826, samling) BD4:sp164
 Bog (oversætter) Campe, J. H.: Robinson den Yngre. En Læsebog for Ungdommen. Med 6 Kobbere. [Oversat af J. St. Heger]. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af Bog- og Papirhandler C. Steen, 1828. 350 sider, illustreret (1828, børnebog) BD1supp:sp183 👓
Detaljer
af Joachim Heinrich Campe (1746-1818, sprog: tysk)
1784 1. udgave: Robinson den Yngre. Til behagelig og nyttig Underholdning for Børn. Oversat af det Tydske af Gottsche Hans Olsen. ♦ Chr. G. Profts Forlag, 1784-85. 1.-2. Deel, 216 + 275 sider + 1 tavle
kollaps Noter
 note til oversat titel Illustrationerne er håndkolorerede.
 note om oplag 2. Oplag, 1836. 350 sider + 6 tavler.
 note om oplag 3. Oplag, 1841. 314 sider + 6 tavler.
 note om oplag Fjerde Oplag, ♦ Kjøbenhavn, forlagt af Chr. Steen & Søn, 1852. 239 sider + 6 tavler.
 note til oversat titel Forerindring [til 4. oplag]: Tydsklands Forfatterinde, Louise Hölder, har til sin Fortsættelse af Campe's Robinson den Yngre forudskikket et kort Udtog af dette sidste Skrift. I denn 4de Udgave, hvortil, som bemærket, hiin interessante Fortsættelse knytter sig, har man, som ved de tre Foregaaende, troet, at Campes hele Fortælling om Robinsons Ophold paa Øen, skjøndt med et sammentrængt Indhold af Samtalerne imellem Faderen og hans Disciple, vilde være danske Læsere mere velkommen end hiint korte Udtog.
Ewalds skjønne Morgensang, en Psalme og enkelte Vers af vor danske Evangelisk-christelige Psalmebog ere indførte her istedetfor Oversættelser af de i Campes Skrift afbenyttede, tydske Psalmer.
De, som forøvrigt ønske at eie Hölders Fortsættelse med det af Forfatterinden vedhøiede korte Udtog, kunne erholde denne særskilt.
Forlæggeren.
 Bog (oversætter) Hölder, Louise: Robinson den Yngres Tilbagereise til sin Øe i Selskab med sine Børn, en Læsebog for Ungdommen, med 6 Kobbere. Oversat med Forkortelser efter det Tydske [af Jens Steph. Heger]. 2. meget forøgede og forbedrede Oplag. ♦ Kbh., 1828. 164 sider (1828, børnebog) BD4:sp185
Detaljer
af Luise Hölder (1790-1851, sprog: tysk)
1824 1. udgave: Robinson den Yngres Tilbagerejse til sin Ø i Selskab med sine Børn. En Læsebog for Ungdommen. Oversat med Forkortning efter det Tydske. Med 6 illuminerede Kobbere. ♦ Steen, 1824 [ie: 1823]. 150 sider
kollaps Noter
 note om oplag 3. Oplag, 1836. 158 sider [nævner J.St. Heger som oversætter].
 note om oplag 4. Oplag, 1842. 155 sider.
 Tekster Heger, Jens Steph.: Ariston eller dansk-historiske Skildringer af menneskelig Sjelsstorhed og Hjertensgodhed. 2. Saml. Kbh., 1833 (1833)
 Afsnit i bog (udgiver) Bruun, T. C.: Udvalgte Digte. (Udg. af Jens St. Heger). Kbh., 1834 (1834, digte) BDsupp:sp773
serietitel: Gallerie for danske og fremmede Classikere, 17
Detaljer
af Thomas Christopher Bruun (1750-1834)
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet uden serietitel.
 Bog (oversætter) Jerrer, G. L. og A. Schoppe: Farerne paa Havet eller ulykkelige Søfarendes og andre Reisendes Begivenheder. Et underholdende og lærerigt Skrift for Ungdommen. Oversat efter G. L. Jerrers og A. Schoppes Die Gefahren des Meeres [ved Jens Steph. Heger]. Kbh., [1835] (1835, børnebog) BDsupp:sp503
originaltitel: Die Gefahren des Meeres, 1831
Detaljer
af Johann Heinrich Meynier (1764-1825, sprog: tysk)
af Amalie Schoppe (1791-1858, sprog: tysk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Grote, J. C.: Familien Ulfeld (1837, tekster)
af J. C. Grote (sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Grote, J. C.: Smaae Noveller og Eventyr (1837, tekster)
af J. C. Grote (sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Grote, J. C.: Smaafortællinger til Ungdommens Underholdning og Dannelse. Overs. fra det Tydske. Udg. af J. St. Heger (1837, tekster)
af J. C. Grote (sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Holting, Gustav: Lille Fabelbog. Med 12 Billeder. [Overs. af Jens St. Heger]. Kbh., [1839] (1839, børnebog) BDsupp:sp506
af Karl Gustav Winckelmann (1804-1869, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Holting, Gustav: Soldaterne. En Billedbog med Text af Gustav Holting (1839, børnebog) BDsupp:sp506
af Karl Gustav Winckelmann (1804-1869, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Holting, Gustav: Barnepigens Fortællinger. For smaa Børn i 12 Billeder m. Text af Holting. Overs. af Jens St. Heger. ♦ Kbh., Steen & S., 1840 (1840, børnebog) BDsupp:sp508
af Karl Gustav Winckelmann (1804-1869, sprog: tysk)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(oversætter)Modens SæderKomedie i 1 Akt af Saurin (Les moeurs de temps), oversat af Cl. Fasting, senere af St. Heger efter Jüngers Omarbejdelse (Der Ton unsere Zeiten) under Titlen: Vore Tiders Tone
af Bernard-Joseph Saurin (1706-1781, sprog: fransk)
oversat af Claus Fasting (1746-1791)
bearbejdelse af Johann Friedrich Jünger (1759-1797, sprog: tysk)
(premiere 17-11-1773 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 14)
(oversætter)De to SøskendeKomedie i 1 Akt af Goethe. Oversat af St. Heger
af Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832, sprog: tysk)
(premiere 10-09-1795 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(oversætter)ErindringenSkuespil i 5 Akter af A.W. Iffland. Oversat af St. Heger
af August Wilhelm Iffland (1759-1814, sprog: tysk)
(premiere 06-01-1806 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter)TestamentetSkuespil i 5 Acter af Iffland
af August Wilhelm Iffland (1759-1814, sprog: tysk)
(premiere 1824 af Görbing Frank)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden