Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Amalie Schoppe (1791-1858)

Sprog: tysk
Schonen, Adalbert von (pseudonym)

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (engelsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Schoppe, Amalia: Den nye Armida. Fortælling af Amalia Schoppe (1824)
originaltitel: Die neue Armida, 1824
del af: Maanedsroser
Detaljer
oversat af pt. ukendt
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Maanedsroser, Novemberheftet, 1824.
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Schoppe, Amalie, født Weise: Iwan eller Revolutionen 1762 i St. Petersborg. Historisk Roman. Paa Dansk af T. Ph. Hansen [ie: Joh. Werfel]. ♦ 1828-29. Deel 1-2, 167 + 224 sider (1828-29, roman) EMP2748 BD4:sp471
originaltitel: Iwan oder die Revolution von 1762 in St. Petersburg, 1827
Detaljer
oversat af Johan Werfel (1764-1831)
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1829. 168 + 239 sider.
 url Fuld visning af den tyske tekst (bind 1) på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af den tyske tekst (bind 2) på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Schoppe, A.: Ulykkelig Kiærlighed. En Novelle. ♦ 1829. 54 sider (1829, novelle(r)) EMP2749 BD4:sp471
originaltitel: Unglückliche Liebe, 1827
del af: Nyt Bibliothek for Morskabslæsning
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i samlingen: Gesammelte Erzählungen und Novellen, bind 1, 1827.
 note til oversat titel Denne oversættelse oprindelig trykt i: Nyt Bibliothek for Morskabslæsning, Bind 5.
 Børnebog Schoppe, A.: Florindo og Corallina eller De to smaa Svoyarder. [Oversat af Andr. Fredr. Høst]. ♦ Kbh., [1834]. (1834, børnebog) BD1supp:sp503
originaltitel: Florindo und Corralina oder Die beiden kleinen Savoyarden, 1833
Detaljer
oversat af Andr. Fred. Høst (1811-1897)
kollaps Noter
 note om oplag [Nyt oplag/udgave?, 1838].
 Børnebog Jerrer, G. L. og A. Schoppe: Farerne paa Havet eller ulykkelige Søfarendes og andre Reisendes Begivenheder. Et underholdende og lærerigt Skrift for Ungdommen. Oversat efter G. L. Jerrers og A. Schoppes Die Gefahren des Meeres [ved Jens Steph. Heger]. Kbh., [1835] (1835, børnebog) BDsupp:sp503
originaltitel: Die Gefahren des Meeres, 1831
Detaljer
af Johann Heinrich Meynier (1764-1825, sprog: tysk)
oversat af Stephan Heger (1769-1855)
kollaps Noter
 anmeldelse Dannora, side 211-15 [Anmeldelse].
 Børnebog Schoppe, Amalia: Erindringer af Ungdomslivet. Af Amalia Schoppe. I lærerige Fortællinger og Eventyr. Oversatte af F. C. Kielsen. ♦ Kbh., C. Steen, 1838 [ie: 1837]. 4 ill. Kobb.. Pris: 10 mk. (1838, børnebog) BD1supp:sp506
originaltitel: Denkblätter aus dem Jugendleben, in lehrreichen Erzählungen und Märchen, 1836
oversat af F.C. Kielsen (1774-1850)
 Børnebog Schoppe, Amalia: Henrik og Maria eller De faderløse Børn. En underholdende og lærerig Fortælling for gode Børn af begge Kjøn fra 8 til 12 Aar. Af Amalia Schoppe, f. Weise. Overs. af F. L. Liebenberg. ♦ Steen, 1839. 183 sider + 5 tvl. (1839, børnebog) BDsupp:sp507
originaltitel: Heinrich und Marie oder Die verwaisten Kinder, 1830
oversat af F. L. Liebenberg (1810-1894)

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden