Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog Guldberg, F. Høegh: Fredsførsten. ♦ [U.St.o.A.]. 4 Blade (s.a., digte) BD4:sp225
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Findes 2 forskellige udgaver.
 Dramatik Guldberg, Frederik Høegh: Lise og Peter. Et Syngespil i 2 Akter. Sat i Musik af [Søren] Wedel. Opført første Gang paa det kgl. Theater, i Anledning af Kongens Fødselsfest. Kbh., 1793 (1793, dramatik) BD4:sp318
 Dramatik Guldberg, Frederik Høegh: Duellen eller Den første April. Komoedie i 1 Akt. Kbh., 1794 (1794, dramatik) BD4:sp318
 Dramatik anonym [Guldberg, Frederik Høegh]: Skrivefriheden. Et dansk original Skuespil i en Akt. Uegennyttig tilbudet til Brug for den kongelige danske Skueplads. ♦ Kiøbenhavn, Trykt hos Morhorstes Enke, 1794. [9] 74 sider (1794, dramatik) BD4:sp318
Detaljer
fejlagtig tillagt: Fritz Wedel-Jarlsberg (1757-1831)
kollaps Noter
 note til titel Erslew anfører dette stykke både under Guldberg, bind 1, side 527 og Wedel-Jarlsberg, bind 1 side 469.
 note til titel Erslew anfører som kilde ved Wedel-Jarlsberg: Bärens's: Nok en Draabe i det store Hav af Skrifter om Skrivefriheden, 1797, side 51.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Dramatik Guldberg, Frederik Høegh: Aftenen. Et Syngespil i een Akt. Ved Frederik Høegh Guldberg. Sat i Musik af Hr. Koncertmester Schall. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos Niels Christensen, 1795. 78 sider (1795, dramatik) BD4:sp318 👓
Detaljer
musik af Claus Schall (1757-1835)
kollaps Noter
 note til titel Side [3]: Min inderlige elskede og uforglemmelige Moder, L. E. Høegh Guldberg, helliges disse faae Balde, der ogsaa maatte være et Beviis paa min aldrig mindre Taknemmelighed! [Digt, første linie: Tidt min Tankes søde Drøm det var].
 note til titel Side [5-6]: [Forord, signeret: Forfatteren].
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Library of Congress
 Bog (oversætter) Kellgren, [Joh. Henr.]: Gustaf Wasa. Lyrisk Tragoedie i 3 Acter. Versene af Kellgren. Musiken af Nauman. Oversat ved Fr. Høegh Guldberg. Kbh., 1796 (1796, dramatik) BD4:sp351
tekst af Johan Henric Kellgren (1751-1795, sprog: svensk)
musik af Johann Gottlieb Naumann (1741-1801)
andet: Gustav III (konge af Sverige) (1746-1792, sprog: svensk)
 Bog Guldberg, Frederik Høegh: Ung Grethe. En Romanse af Frederik Høegh Guldberg. Sat i Musik og indrettet for Klaveret af Kammerherre Gjedde. ♦ Kbh., [1798]. 14 sider (1798, digte) BD4:sp226 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Bibliotheca Danica, bind 4, spalte 226 har fejlagtigt: Ung Grathe.
 url Digital udgave [med noder] på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog antologi: Idunna. Almanak for Aaret 1799. Udgiven af F. Høegh Guldberg og J. Smith ♦ (1799, digte) BD4:sp201
Detaljer
af Jens Hansen Smidth (1769-1847)
kollaps Noter
 note til titel Også med titelblad: Poesier af F. Høgh Guldberg og J. Smith . Første Samling, 1799.
 Bog Guldberg, F. Høegh: Jubelaarsmorgenen. En Idy. ♦ Kbh., [1801] (1801, digte) BD4:sp225
 Dramatik Guldberg, Frederik Høegh: Landeværnet. En Idyl, med tilhørende Musik af [Æmilius] Kunzen. Kbh., 1801 (1801, dramatik) BD4:sp318
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
 Bog Guldberg, F. Høegh: Aarhundredets anden Nytaarsmorgen. Et Digt. ♦ Kbh., 1801 (1801, digte) BD4:sp225
 Bog Guldberg, F. Høegh: Erobreren og Fredsførsten. Et Digt, sat i Musik af Kuntzen. ♦ Kbh., 1802 (1802, digte) BD4:sp225
Detaljer
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
kollaps Noter
 note til titel Også udgave med: Opført i det Harmon. Selskab. Kbh., u.A. 4 Blade.
 Bog Guldberg, Frederik Høegh: Samlede Digte. ♦ Kjøbenhavn, Andreas Seidelin, 1803. 1-2. Deel, vi + 320 + xvi + 318 (1803, digte) BD4:sp226 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Illustreret med et kobbertryk i hvert bind.
 url Fuld visning, 1ste Deel, på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning, 2den Deel, på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Dramatik Guldberg, Frederik Høegh: Arier og Sange til Lise og Peter. Syngespil i to Akter af Guldberg og Wedel. Bergen, 1804 (1804, dramatik) BD4:sp318
 Bog anonym [Høegh-Guldberg, F.]: Gjengjeldelsen. [U.St., 1807]. 4 Blade (1807, digte) BD4:sp226
 Bog Guldberg, F. Høegh: Patriotiske Digte af blandet Indhold for aar 1807. ♦ Kiel, 1807 (1708, digte) BD4:sp226
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2. uforandrede Oplag. Kiel, 1807.
 Bog (forord) Campe, J. H.: Robinson den Yngre. En lærerig og med tvende Kobbere forsynet Morskabsbog for Børn. Oversat efter den ottende Udg. af Plesner, Præst i Kolding, og ledsaget med en Fortale af Prof. F. Høegh-Guldberg. ♦ Kjøbenhavn, J.F. Schultz, 1814. xxiv + 479 sider (1814, børnebog) BD1:sp1030 👓
Detaljer
af Joachim Heinrich Campe (1746-1818, sprog: tysk)
oversat af Christen Plesner, f 1783 (1783-1840)
1784 1. udgave: Robinson den Yngre. Til behagelig og nyttig Underholdning for Børn. Oversat af det Tydske af Gottsche Hans Olsen. ♦ Chr. G. Profts Forlag, 1784-85. 1.-2. Deel, 216 + 275 sider + 1 tavle
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [iii]-viii: [Fortale, signeret Frederik Høegh-Guldberg].
 note til oversat titel Side [ix]-xxii: Fortale til første Udgave.
 note til oversat titel Side [xxiii]-xxiv: Fortale til syvende og ottende Udgave [signeret: Brunschweig i Sommeren 1803. Forfatteren].
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Dramatik Guldberg, Frederik Høegh: Vennen paa Reisen. Et Lystspil i 1 Act. ♦ Kbh., 1814 (1814, dramatik) BD4:sp318
 Samling Høegh-Guldberg, Frederik: Samlede Smaating i bunden og ubunden Tale. ♦ Kbh., 1815-16. 1-3. Deel (1815-16, samling) BD4:sp166
 Dramatik Guldberg, Frederik Høegh: Aften er ikke Morgen lig. Lystspil i 4 Acter. Kbh., 1817 (1817, dramatik) BD4:sp318
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Hans Marinus Hammeleff: Til det pibende og det ikke pibende Publikum i Anledning af Udpibningen af Prof. Frederik Høegh Guldbergs Lystspil: Aften er ikke Morgen lig den 3. Januar 1818. Kbh., 1818. 4 Bl. Hammeleff, Hans Marinus Hans Marinus Hammeleff
 anmeldelse også udgivet med forfatternavnet: Johs. Jensen. Hammeleff, Hans Marinus Hans Marinus Hammeleff
 Bog Guldberg, F. Høegh: Den store Stad. En Samling Smaadigte. ♦ Kbh., 1818 (1818, digte) BD4:sp226
 Bog (oversætter) Bürger, [Gottfr. Aug.]: Manden. Til Brug paa Artilleriecadet-Institutet ved Forelæsningerne i Modersmaalet. Af Fr. Høegh-Guldberg. Kbh., 1819. 2 Blade (1819, digte) BD4:sp270
af Gottfried August Bürger (1747-1794, sprog: tysk)
 Bog Guldberg, F. Høegh: Erobreren. Cantate. Sat i Musik af Kunzen. ♦ Kbh., 1823. 4 Blade (1823, digte) BD4:sp226
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
 Bog (oversætter) Tegnér, Esaias: Nadverens Børn. Et Digt af Es. Tegnér og Fr. Høegh-Guldberg. ♦ Kbh., 1823. Kvartformat (1823, digte) BD4:sp267
Detaljer
af Esaias Tegnér (1782-1846, sprog: svensk)
1821 1. udgave: Confirmanderne. Oversat af K. L. Rahbek. ♦ Kbh., 1821. 24 sider
 Bog Guldberg, F. Høegh: Kjærminderne eller de lykkelige Dage. En Vaargave mellem Elskende. Tolv nye Sangdigte. ♦ Kbh., 1828 (1828, digte) BD4:sp226
 Bog Guldberg, F. Høegh: Roser og Torne. Gjenlyd af et elskende Hjerte under sammenhængende Livsoptrin. ♦ Kbh., 1829 (1829, digte) BD4:sp226
 Bog (digte) antologi: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle. Til Brug saavel i Skolen som i Huset. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. [ie: Frederik Barfod]. ♦ Kjøbenhavn, 1835 og 1836. xxiv + 608 sider (1835-36) 👓
Detaljer
udgiver: Frederik Barfod (1811-1896)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Niels Andersen (1819-1835)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Ole Bang (1788-1877)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af Vilhelm Birkedal (1809-1892)
digte af H.H. Blache (1787-1871)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Birgitte Boye (1742-1824)
digte af C.J. Boye (1791-1853)
digte af H.D. Brinck-Seidelin (1780-1831)
digte af Hans Adolph Brorson (1694-1764)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Foersom (1777-1817)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Peter Frederik Friis (1791-1864)
digte af Claus Frimann (1746-1829)
digte af Peter Harboe Frimann (1752-1839)
digte af Johan Gerhard Fr. Garbrecht (1799-1857)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af P.H. Haste (1765-1831)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af V.K. Hjort (1765-1818)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af J. Jetsmark (1781-1853)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af C.A. Lund (1763-1833)
digte af Peder Laale
digte af D.G. Monrad (1811-1887)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Thomas Overskou (1798-1873)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af C.H. Pram (1756-1821)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Tøger Reenberg (1656-1742)
digte af Jonas Rein (1760-1821)
digte af H.W. Riber (1760-1796)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af L.C. Sander (1756-1819)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Frederik Schmidt (1771-1840)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Hans Christian Sneedorff (1759-1824)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Christian Braunmann Tullin (1728-1765)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Mathias Winther (1795-1834)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Jens Zetlitz (1761-1821)
digte af Anonym
1841 Senere udgave: Poetisk Læsebog. Ledsaget af historiske Anmærkninger. Samlet og Udgivet af Frederik Barfod. 2. omarbejdede og forøgede Opl. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 796 sider
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: Sælges til Fordeel for det forenede Velgjørenheds-Selskabs Skoler og koster, - hæftet og med Omslag - 1 Rbdlr.
 note til titel Har også titelbladet: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle, Nytaarsgave for 1836. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. ♦ Kjøbenhavn, [uden år].
 note til titel Side [iii]-xiii: Fortale [signeret: A.D., den 27de Novbr. 1835, A.S.].
 note til titel Side xiv: Efterskrift [signeret: F.D., den 28de Januar 1836, A.S. (udgivelsen er forsinket, og det er udgiverens egen skyld)].
 note til titel Indhold: A. Den poetiske Deel, side 1-422. B. Den prosaiske Deel, side 423-608, der igen består af: 1. Anmærkninger, side 423-42, 2. Biografiske Smaating om Forfatterne, side 443-604, Tillæg og Rettelser, sider 605, Trykfejl, side 608.
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Guldberg, Fred. Høegh: Pillerier. Indfald og Smaadigte. Kbh., 1836 (1836, digte) BDsupp:sp774
 Bog (digte) antologi: Nytaarsgave for 1838. Udgivet af L. F. Kruse. ♦ Kjøbenhavn, trykt paa Udgiverens Forlag, 1838. 160 sider (1838) 👓
originaltitel: Der Freund in der Noth, 1775
del af: Læsefrugter
del af: Harpen
del af: Harpen
Detaljer
udgiver: L.F. Kruse (1794-1841)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af M.N. Schmidth (1801-1840)
digte af Anonym
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
andet: Esaias Tegnér (1782-1846, sprog: svensk)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Johan Moses Georg Hollard Nielsen (1804-1870)
digte af Pseudonym og undersøges
andet: Ludwig Uhland (1787-1862, sprog: tysk)
digte af Pseudonym og undersøges
andet: Thomas Moore (1779-1852, sprog: engelsk)
digte af A.P. Liunge (1798-1879)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Carl Emil Høxbroe (1809-1847)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
andet: Gottlieb Konrad Pfeffel (1736-1809, sprog: tysk)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
andet: Adelbert von Chamisso (1781-1838, sprog: tysk)
digte af P.H. Haste (1765-1831)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Sophia Voigt (f. 1799)
andet: Gotthelf Wilhelm Christoph Starke (1762-1830, sprog: tysk)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
kollaps Noter
 note til titel 2 upagineret sider: Til Læseren [digt, signeret Udgiveren].
 note til titel Indhold: Digte: Ewald: Haab og Erindring. Fredr. Sneedorff Birch: De fire Ædelsteene. [Anonym:] Religionen. Ungdoms Drømme. Den 14de October. Til Julie. Michael Schmidt [ie: Schmidth]: K. L. Rahbeck, 1831. [Anonym]: Botanikeren (Frit efter Johan M. Vogl). F. Høegh-Guldberg: Velsignelse. Chr. Winther: Musiken. F. Schaldemose: Menneskets Skytsaander. ff: Ilden (Efter Tegnèr). Schack Staffeldt: Det Uopnaaelige. Hollard-Nielsen: Regnbuen (Skrevet efter Læsningen af Øhlenschlägers Verk). H.C.W.: Digtekunstens Aand. Adam Leo: Tidens Alvorg (Efter Ludvig Uhland). A.P. Liunge: Efter Fraværelsen (Af Th. Moore). S.S. Blicher: Til en haabefuld men tungsindig Yngling. Emil [ie: Carl Emil Høxbroe]: Sneegraven. Schack Staffeldt: Den græske Blomsterpige. S.S. Blicher: Hymne efter en Sygdom. J.L. Heiberg: Epilog (Fremsagt af Hr. Instructeur Nielsen den 30 Juni 1831). Claudius Rosenhoff: Rübezahl. S.S. Blicher: Venner i Nød (Frit efter Pheffel [ie: Pfeffel]). H.C. Andersen: Underlige Drømme. Chr. Winther: Maanen og dens Moder (Ideen laant). Emil [ie: Carl Emil Høxbroe]: Ung Hakons Knæsætning (Et Dræpling). H.C. Andersen: Tiggeren og hans Hund (Efter Adalbert v. Chamisse) Haste: Brev til en fraværende Søn (paa hans Confirmationsdag fra hans Moder). X...: Venskab. F.J. Hansen: Andagt i Naturen. X...: Med en Knop af en Passionsblomst. Helmina [ie: Sophie Voigt]: Den evige Lampe. [Anonym]: Til hvem der vil. R. Claudius [ie: C. Rosenhoff]: Fortid og Nutid. [Anonym]: Bagtalelsen (Efter Starke). B.S. Ingemann: Skjalden og Tiderne.
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 note til titel Til en haabefuld men tungsindig Yngling, oprindelig trykt i Læsefrugter, bind 9, 1820, side 220-23.
 note til oversat titel Venner i Nød, oprindelig trykt i Harpen, 3. årgang, nr. 14 (5-4-1822), side 105-06.
 note til titel Hymne, efter en Sygdom, oprindelig trykt i Harpen, 3. årgang, nr 16 (19-4-1822), side 121.
kollaps Indhold

[s085] Brachmann, Louise: Duen. Fortælling. Side 85-98 (1838, novelle(r))
af Louise Brachmann (1777-1822, sprog: tysk)
oversat af Anonym
[s099] Wolff, O. L. B.: Landsbyeskolemester Cyrillus Spangenbecks Autobiograhie. Humoreske. Side [99]-112 (1838, novelle(r))
originaltitel: Autobiographie des Dorfschulmesiters Cyrillus Spangenbeck, 1831
af Oskar Ludwig Bernhard Wolff (1799-1851, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Udgivet på tysk i samlingen: Herbstzeitlosen. Erzählungen und Novellen von O.L.B. Wolff. Leipzig, 1831.
[s113] Baczko, von: Ypperstepræsten i Modaba. Malerie. Side [113]-22 (1838, novelle(r))
originaltitel: Der Oberpriester zu Modaba, 1811
af Ludwig von Baczko (1756-1823, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt på tysk i samlingen: Nachtviolen. Leipzig, 1811.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
[s123] Sze, G.: Brødrene. Fortælling. Side [123]-36 (1838, novelle(r))
af G. Sze (sprog: ukendt)
oversat af Anonym
 Bog Høegh-Guldberg, Frederik: [indgår i antologien: Gæa [s314]] Den Allersidste. Side [314] (1847, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Efter digtet: Frederik Høegh-Guldberg.
 Bog Guldberg, F. Høegh: Blomsterkurven. Mindegave. ♦ Reitzel, 1850 (1850, digte)
 Bog (digte) antologi: Eros. Udvalgte Digte af den danske Literatur. Udgivne af H. P. Holst. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1858. [4] 326 sider (1858, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Frederik Høedt (1820-1885)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(tekst) Lise og Peter
Syngestykke i 2 Akter, Musiken af Søren Wedel, Teksten af Fr. Høegh-Guldberg
musik af Søren Wedel (1765-1826)
tekst af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
(premiere 31-01-1793 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
(tekst) Aftenen
Syngestykke i 1 Akt af Fr. Høegh-Guldberg, Musiken af Claus Schall
musik af Claus Schall (1757-1835)
tekst af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
(premiere 23-04-1795 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Frederik Høegh-Guldberg: Vennen paa Rejsen
Lystspil i 1 Akt af Fr. Høegh-Guldberg
af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
(premiere 28-04-1814 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
Frederik Høegh-Guldberg: Aften er ikke Morgen lig
Lystspil i 4 Akter af Frederik Høegh-Guldberg
af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
(premiere 13-01-1818 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(oversætter) Spøgelset
Komedie af Plautus. Oversat af Frederik Høegh-Guldberg. Udtog af 2., 3. og 4. Akt
af Titus Maccius Plautus (-254--184, sprog: latin)
oversat af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
(premiere 03-12-1884 på Folketeatret)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden