Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Johannes Brøndum-Nielsen (1881-1977)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Artikel (forord) Korch, Morten: Godtfolk. Med en Indledning om Fynsk af Johs. Brøndum-Nielsen. Silhouetter af Astrid Andersen. ♦ Schønberg, 1920. 160 sider, illustreret. Pris: kr. 7,50 (1920, novelle(r))
Detaljer
af Morten Korch (1876-1954)
illustrationer af uidentificeret
1924 Samhørende, fortsættes af (2. del): Godtfolk. Ny Samling. Fortællinger og Skitser. Silhuetter af Astrid Andersen. ♦ Schønberg, 1924. 160 sider, illustreret
1934 Samhørende, fortsættes af (3. del): Liv og Lune. Fortællinger og Skitser. Silhouetter af Astrid Andersen. ♦ C.A. Reitzel, 1934. 181 [3] sider, illustreret
1943 Samhørende, fortsættes af (4. del): Landsbyfolk. Fortællinger og Skitser. Silhouetter af Astrid Andersen. ♦ Haase, 1943. 251 sider, illustreret
1946 Samhørende, fortsættes af (5. del): Fynboer. Fortællinger og Skitser. ♦ Haase, 1946. 215 sider, illustreret
1948 Samhørende, fortsættes af (6. del): Fortryllende Dage. Fortællinger og Skitser. ♦ Morten A. Korchs Forlag, 1948. 215 sider, illustreret
1935 Senere udgave: Godtfolk. Fortællinger og Skitser. 2. Udgave. ♦ Reitzel, 1935. 182 [2] sider, illustreret
1946 Senere udgave: Godtfolk. Fortællinger og Skitser. 3. Udgave. ♦ Haase, 1946. 184 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1921, 3. Aarg., side 73 [Anmeldelse, signeret: G.C.].
kollaps Indhold

[a] Korch, Morten: Grøften i Blommerup (1920, novelle(r))
af Morten Korch (1876-1954)

[b] Korch, Morten: Da Jørgen Gaas var i Knibe (1920, novelle(r))
af Morten Korch (1876-1954)

[c] Korch, Morten: Magisteren og Husmanden (1920, novelle(r))
af Morten Korch (1876-1954)

[d] Korch, Morten: Per Hansens Træsko (1920, novelle(r))
af Morten Korch (1876-1954)

[e] Korch, Morten: De slemme Jyder (1920, novelle(r))
af Morten Korch (1876-1954)

[f] Korch, Morten: Kloge Søren (1920, novelle(r))
af Morten Korch (1876-1954)

[g] Korch, Morten: Hugormen (1920, novelle(r))
af Morten Korch (1876-1954)

[h] Korch, Morten: Centralen (1920, novelle(r))
af Morten Korch (1876-1954)

[i] Korch, Morten: Stærkodder (1920, novelle(r))
af Morten Korch (1876-1954)

[j] Korch, Morten: Lotte (1920, novelle(r))
af Morten Korch (1876-1954)

[k] Korch, Morten: Københavnerturen (1920, novelle(r))
af Morten Korch (1876-1954)

[l] Korch, Morten: Nille (1920, novelle(r))
af Morten Korch (1876-1954)

[m] Korch, Morten: Jørgens Ærinde (1920, novelle(r))
af Morten Korch (1876-1954)

[n] Korch, Morten: En god Kunde (1920, novelle(r))
af Morten Korch (1876-1954)

[o] Korch, Morten: En Krigshistorie (1920, novelle(r))
af Morten Korch (1876-1954)

[p] Korch, Morten: For megen Rødgrød (1920, novelle(r))
af Morten Korch (1876-1954)
1898 indgår i: Fyensk Humør [g] 1. udgave: For megen Rødgrød

[q] Korch, Morten: Niels Ebbersen (1920, novelle(r))
af Morten Korch (1876-1954)

[r] Korch, Morten: I god tid (1920, novelle(r))
af Morten Korch (1876-1954)

[s] Korch, Morten: Musikantens Enke (1920, novelle(r))
af Morten Korch (1876-1954)

[t] Korch, Morten: Foran Disken (1920, novelle(r))
af Morten Korch (1876-1954)
 Afsnit i bog (redigeret) serie: Dansk Bogsamling. Ved Vilhelm Andersen og Johs. Brøndum-Nielsen. ♦ Martin, 1925-. (1925-)
Detaljer
redigeret af Vilhelm Andersen (1864-1953)
kollaps Noter
 note til titel Udkom med 1 bind pr. måned.
 Artikel (forord) Ewald, H. F.: Samlede historiske Romaner. Med Indledning af Johs. Brøndum-Nielsen. ♦ Baltisk Forlag A/S [ikke i Bogh.], [1928]. [Bind] I-XIX [i 10 bind] (1928, roman)
Detaljer
af H.F. Ewald (1821-1908)
kollaps Indhold

[1] Ewald, H. F.: Niels Ebbesøn. Historisk Roman. Med 1 Portræt. 316 sider (1928, roman)
af H.F. Ewald (1821-1908)
1886 1. udgave: Niels Ebbesøn. Historisk Roman. Af H. F. Ewald. ♦ Kjøbenhavn, Jacob Erslevs Forlag, 1886. 448 sider

[2-3] Ewald, H. F.: Den skotske Kvinde paa Tjele. Historisk Roman. I-II, 320 + 320 sider (1928, roman)
af H.F. Ewald (1821-1908)
1871 1. udgave: Den skotske Kvinde paa Tjele. Livsbillede fra Reformationstiden. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1871. 1-2. Deel, 288 + 284 sider

[4-5] Ewald, H. F.: Svenskerne paa Kronborg. Historisk Roman. I-II, 320 + 316 sider (1928, roman)
af H.F. Ewald (1821-1908)
1867 1. udgave: Svenskerne paa Kronborg. Historisk Roman i to Dele. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1867. 1-2. Deel, 351 + 460 sider

[6-7] Ewald, H. F.: Niels Brahe. Historisk Roman. I-II, 320 + 320 sider (1928, roman)
af H.F. Ewald (1821-1908)
1877 1. udgave: Niels Brahe. Historisk Roman fra det sextende Aarhundrede. ♦ Gyldendal, 1877. Deel 1-2, 348 + 517 sider

[8-9] Ewald, H. F.: Dronningens Jomfruer. Historisk Roman fra Dronning Margretes Tid. I-II, 300 + 304 sider (1928, roman)
af H.F. Ewald (1821-1908)
1885 1. udgave: Dronningens Jomfruer. Historisk Roman fra Dronning Margrethes Tid. ♦ Kjøbenhavn, Jacob Erslevs Forlag, 1885. 612 sider. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche)

[10-11] Ewald, H. F.: Knud Gyldenstjerne. Tidsbillede fra det femtende Aarhundrede. I-II, 320 + 304 sider (1928, roman)
af H.F. Ewald (1821-1908)
1875 1. udgave: Knud Gyldenstjerne. Tidsbillede fra det femtende Aarhundrede. ♦ Kbh., Gyldendal, 1875. Deel 1-2, 350 + 410 sider

[12] Ewald, H. F.: Caroline Mathilde. Historisk Roman. 304 sider (1928, roman)
af H.F. Ewald (1821-1908)
1890 1. udgave: Caroline Mathilde. Historisk Roman. Erslev, 1890. 467 sider

[13] Ewald, H. F.: Griffenfeld. Historisk Roman. 326 sider (1928, roman)
af H.F. Ewald (1821-1908)
1888 1. udgave: Griffenfeld. Historisk Roman. ♦ Erslev, 1888. 512 sider

[14] Ewald, H. F.: Clara Bille. Historisk Roman fra Grevefejdens Tid. 304 sider (1928, roman)
af H.F. Ewald (1821-1908)
1892 1. udgave: Clara Bille. Historisk Roman fra Grevefejdens Tid. ♦ Erslev, 1892

[15] Ewald, H. F.: Leonora Kristina. Billeder af en Kongedatters Liv. 360 sider (1928, roman)
af H.F. Ewald (1821-1908)
1895 1. udgave: Leonora Kristina. Billeder af en Kongedatters Liv. ♦ 1895

[16-17] Ewald, H. F.: Valdemarstoget. Historisk Roman fra det fjortende Aarhundre. I-II, 288 + 288 sider (1928, roman)
af H.F. Ewald (1821-1908)
1884 1. udgave: Valdemarstoget. Historisk Roman fra det fjortende Aarhundrede. Af H. F. Ewald. ♦ Kjøbenhavn, Jacob Erslevs Forlag, 1884. Første-Anden Deel, 460 + 374 sider. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche)

[18-19] Ewald, H. F.: Anna Hardenberg. Historisk Roman. I-II, 304 + 304 sider (1928, roman)
af H.F. Ewald (1821-1908)
1880 1. udgave: Anna Hardenberg. Historisk Roman. Af H. F. Ewald. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1880. [4] 632 sider. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri)
 Afsnit i bog (udgiver) anonym: Mariaklagen. Efter et runeskrevet Haandskrift Fragment i Stockholms kgl. Bibliotek. Udg. for Selskab for nordisk Filologi med Understøttelse af Carlsbergfondet af Johs. Brøndum-Nielsen og Aage Rohmann. ♦ Schultz, 1929. 56 sider. Pris: kr. 3,00 (1929, tekster)
udgiver: Aage Rohmann (1895-1982)
 Bog (redigeret) Paludan-Müller, Fr.: Adam Homo. Med Tegninger af Carl Forup. Ny forkortet Udg. ved Johs. Brøndum-Nielsen. ♦ Wiene, 1932. 420 sider, illustreret (1932, digte)
Detaljer
af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
illustrationer af Carl Forup (1883-1939)
1842-49 1. udgave: Adam Homo. Et Digt. ♦ C.A. Reitzel, 1842-49. 1.-3. Deel
 Afsnit i bog (udgiver) Bødtcher, Ludvig: Samlede Digte. Udgivne af Johs. Brøndum-Nielsen. ♦ Gyldendal, 1940. xvii + 377 sider (1940, digte) 👓
Detaljer
af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
kollaps Noter
 note til titel På bagsiden af titelbladet: Udgivet paa Initiativ af Foreningen for Boghaandværk med Tilskud fra Fællesrepræsentationen for dansk Haandværk og Industri, Jubilæumslegatet.
 note til titel Side i-xv: Indledning.
 note til titel Side xvii: Litteratur.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 Note (andet) [Snorri Sturluson], Snorre Sturlason: Heimskringla. Norges Kongesagaer. Overs. fra Oldislandsk af Johannes V. Jensen og Hans Kyrre. (Prosaen overs. af Hans Kyrre. Kvadene af Johannes V. Jensen). ♦ Gyldendal, 1948. [Bind] I-III, 314 + 346 + 360 sider, (1 kort) + ( 1 kort) + (1 kort og 2 tavler) (1948, tekster)
Detaljer
af Snorri Sturluson (1179-1241)
oversat af Johannes V. Jensen (1873-1950)
oversat af Hans Kyrre (1885-1964)
andet: Jón Helgason (1899-1986)
1949 Senere udgave: Udvalgte stykker af Heimskringla. Norges kongesagaer. Overs. fra oldislandsk af Johannes V. Jensen og Hans Kyrre. Skoleudg. Tilrettelagt af oversætterne. Udg. af Dansklærerforeningen. ♦ Gyldendal, 1949. 156 sider, 1 kort. Pris: kr. 4,35
kollaps Noter
 note til oversat titel Overs. har været underkastet videnskabelig Revision, for Islandskens Vedkommende af Jón Helgason, for Danskens af Johs. Brøndum-Nielsen. Til Udg. er der ydet Støtte af Staten og Dansk-Islandsk Forbundsfond.
 Bog (forord) Wied, Gustav: Af den gamle Vinhandlers Optegnelser. Forord af Johs. Brøndum-Nielsen. Tegning af Knud Mühlhausen. ♦ Gyldendal, 1949. 132 sider (1949, roman)
Detaljer
af Gustav Wied (1858-1914)
illustrationer af Knud Mühlhausen (1909-1990)
1914 indgår i: Imellem Slagene [a] 1. udgave: Af den gamle Vinhandlers Optegnelser
 Artikel (forord) antologi: Fynsk Sind. Et Udvalg af fynsk Dialektdigtning i Vers og Prosa. Ved Harry Andersen. Med Indledning af Johs. Brøndum-Nielsen. Illustreret af Gustav Hjortlund. ♦ Skandinavisk Bogforlag, 1949. 158 sider, illustreret. Pris: kr. 7,75 (1949, samling)
Detaljer
af Harry Andersen (1901-1988)
illustrationer af Gustav Hjortlund (1901-1977)
kollaps Indhold

[s073] Korch, Morten: [tekster]. Side 73-101 (1949, tekster)
af Morten Korch (1876-1954)

[s103] Korch, Morten: [tekster]. Side 103-29 (1949, tekster)
af Morten Korch (1876-1954)
 Afsnit i bog (redigeret) Korch, Morten: Fynsk Humør. 25 udvalgte Fortællinger ved Johs. Brøndum-Nielsen. Silhouetter af Astrid Andersen. ♦ Branner og Korch, 1956. 205 sider, illustreret (1956, novelle(r))
af Morten Korch (1876-1954)
illustrationer af Astrid Andersen
 Note (andet) anonym: De islandske Sagaer. Paa Dansk ved Selskabet til Udgivelse af Islandske Sagaer. Med Tegninger fra Island af Johannes Larsen. Udg. under videnskabelig Medvirkning af Johs. Brøndum-Nielsen og Jón Helgason. Red.: Gunnar Gunnarsson og Hans Kyrre. 2. udg. (1960, tekster)
af anonym islandsk (sprog: islandsk)
illustrationer af Johannes Larsen (1867-1961)
andet: Jón Helgason (1899-1986)
redigeret af Gunnar Gunnarsson (1889-1975)
redigeret af Hans Kyrre (1885-1964)
 Note (andet) antologi: Karl Magnus' krønike. Udg. for Universitets-Jubilæets Danske Samfund af Poul Lindegård Hjorth. Tilsynsførende: Johs. Brøndum-Nielsen (1960, tekster)
af Anonym
udgiver: Poul Lindegård Hjorth (1927-1998)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden