Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Frederik Barfod (1811-1896)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle. Til Brug saavel i Skolen som i Huset. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. [ie: Frederik Barfod]. ♦ Kjøbenhavn, 1835 og 1836. xxiv + 608 sider (1835-36) 👓
Detaljer
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Niels Andersen (1819-1835)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Ole Bang (1788-1877)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af Vilhelm Birkedal (1809-1892)
digte af H.H. Blache (1787-1871)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Birgitte Boye (1742-1824)
digte af C.J. Boye (1791-1853)
digte af H.D. Brinck-Seidelin (1780-1831)
digte af Hans Adolph Brorson (1694-1764)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Foersom (1777-1817)
digte af Wilhelm Frederik Laub (1805-1845)
digte af Peter Frederik Friis (1791-1864)
digte af Claus Frimann (1746-1829)
digte af Peter Harboe Frimann (1752-1839)
digte af Johan Gerhard Fr. Garbrecht (1799-1857)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af P.H. Haste (1765-1831)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af V.K. Hjort (1765-1818)
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af J. Jetsmark (1781-1853)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af C.A. Lund (1763-1833)
digte af Peder Laale
digte af D.G. Monrad (1811-1887)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Thomas Overskou (1798-1873)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af C.H. Pram (1756-1821)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Tøger Reenberg (1656-1742)
digte af Jonas Rein (1760-1821)
digte af H.W. Riber (1760-1796)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af L.C. Sander (1756-1819)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Frederik Schmidt (1771-1840)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Hans Christian Sneedorff (1759-1824)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Christian Braunmann Tullin (1728-1765)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Mathias Winther (1795-1834)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Jens Zetlitz (1761-1821)
digte af Anonym
1841 Senere udgave: Poetisk Læsebog. Ledsaget af historiske Anmærkninger. Samlet og Udgivet af Frederik Barfod. 2. omarbejdede og forøgede Opl. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 796 sider
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: Sælges til Fordeel for det forenede Velgjørenheds-Selskabs Skoler og koster, - hæftet og med Omslag - 1 Rbdlr.
 note til titel Har også titelbladet: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle, Nytaarsgave for 1836. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. ♦ Kjøbenhavn, [uden år].
 note til titel Side [iii]-xiii: Fortale [signeret: A.D., den 27de Novbr. 1835, A.S.].
 note til titel Side xiv: Efterskrift [signeret: F.D., den 28de Januar 1836, A.S. (udgivelsen er forsinket, og det er udgiverens egen skyld)].
 note til titel Indhold: A. Den poetiske Deel, side 1-422. B. Den prosaiske Deel, side 423-608, der igen består af: 1. Anmærkninger, side 423-42, 2. Biografiske Smaating om Forfatterne, side 443-604, Tillæg og Rettelser, sider 605, Trykfejl, side 608.
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: Nordisk Ugeskrift. Udgivet af Selskabet for en forbedret Retskrivnings Udbredelse. 1837-1838. ♦ København, 1837-38. Første Årgang, Nr. 1-53, [2] 447 [1] sider. (Trykkeri: Trykt i det poppske Bogtrykkeri, ved I.G. Salomon) (1837-38)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Udkom fra Nr. 1 (8-1-1837) til Nr. 52-53 (7-7-1838).
 url Fuld visning af tidsskriftet på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog A.S. [ie: Barfod, Povl Fr.]: Vennernes Højtid. D. 4. April 1837. En Kærminde til dem alle, fra A.S. [ie: Povl Fred. Barfod]. Kbh., 1837 (1837, digte) BDsupp:sp773
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel I Anledn. af Schøller Parelius Vilh. Birchedals Bryllup. Birkedal, Vilhelm Vilhelm Birkedal
 Afsnit i bog (udgiver) tidsskrift: Brage og Idun. Et nordisk Fjærdingårsskrift, udg. med Bistand af Danske, Svenske og Normænd af Fred. Barfod. ♦ Kbh., 1839-42. Bind 1-5, 630 + 590 + 580 + 550 + 232 sider + tavler og noder (1839-, periodicum) BDsupp:sp 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Af bind 5 udkom kun 1. hæfte.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse Jyllandsposten, nr. 11 (18-3-1839), side 41 [Anmeldelse af S. S. Blicher]. Blicher, Steen Steensen Steen Steensen Blicher
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Fædrelandshistoriske Digte. Samlede og med Anmærkninger ledsagede af Frederik Barfod. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 401 sider (1841, digte)
Detaljer
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1850 Senere udgave: Fædrelandshistoriske Digte. Samlede og med oplysende Anmærkninger ledsagede af Frederik Barfod. Anden meget forøgede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag - i Kommissjon hos den Gyldendalske Boghandel, 1850. xv + 432 sider
 Bog antologi: Poetisk Læsebog. Ledsaget af historiske Anmærkninger. Samlet og Udgivet af Frederik Barfod. 2. omarbejdede og forøgede Opl. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 796 sider (1841, digte)
Detaljer
1835-36 1. udgave: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle. Til Brug saavel i Skolen som i Huset. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. [ie: Frederik Barfod]. ♦ Kjøbenhavn, 1835 og 1836. xxiv + 608 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Afsnit i bog (udgiver) årbog: Skandinavisk Folkekalender. ♦ Chr. Steen & Søn, 1843-46. illustreret (1843-46, tekster)
Detaljer
udgiver: Ludvig Moltke (1805-1872)
kollaps Noter
 note til titel For 1843 og 1844 udgivet af L. Moltke, for 1845 og 1846 af F. Barfod.
 anmeldelse Fædrelandet Nr. 1150 (15-2-1843), spalte 9233-34 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Barfod, F.: 12 Sange for det forenede Velgjørenhedsselskabs Drengeskole. ♦ Selskabet, 1845 (1845, digte)
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Fem og tresindstyve Stambogsblade. Fra fyrretyve nulevende danske Digtere, samlede af Fr. Barfod. ♦ Philipsen, 1845. 180 sider (1845, digte)
 Bog (udgiver) Stub, Ambrosius: Samlede Digte. Tredie Udgave, besörget ved Frederik Barfod. ♦ Kjöbenhavn, forlagt af Samfundet til den danske Litteraturs Fremme, 1852. xcii + 203 sider + 1 node + 1 facsimili (1848-52, digte) 👓
Detaljer
af Ambrosius Stub (1705-1758)
1771 1. udgave: Arier og andre poetiske Stykker. [Udg. af T. S. Heiberg]. ♦ Kiöbenhavn, Trykt hos H.J. Graae, boende ved Gammel Strand, 1771. 88 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [i-ii]: Forord [signeret: Kjöbenhavn d. 9. Juli 1848, Frederik Barfod].
 note til titel Side [iii]-xcvii : Indledning [signeret: Kjöbenhavn d. 3die Marts 1851, Frederik Barfod].
 note til titel Udkom i 2 hefter oktober 1848 og 1852 (1851?), jævnfør indledningen, side xcvii.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Barfod, F.: Under Dannebrog (1848, digte)
 Bog (digte) antologi: Danmarks Minder. En Samling fædrelandske Digte af [flere forfattere]. Med 28 Lithographier, componerede af P. C. Klæstrup. Udgivet af H.W. Bille. ♦ Kbh., A.F. Høst, 1849 [udkom 1848-49 i hæfter]. 136 sider, illustreret (1849, digte)
Detaljer
udgiver: H. Wilhem Bille
illustrationer af P.C. Klæstrup (1820-1882)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frederik Hammerich, f 1809 (1809-1877)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
kollaps Noter
 note til titel Digte af: H.C. Andersen, Barfod, Blicher, Grundtvig, Hammerich, Hauch, Heiberg, Hertz, Ingemann, Krossing, Rahbek, Wilster, Oehlenschläger og Bille.
 Bog (udgiver) antologi: Fædrelandshistoriske Digte. Samlede og med oplysende Anmærkninger ledsagede af Frederik Barfod. Anden meget forøgede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag - i Kommissjon hos den Gyldendalske Boghandel, 1850. xv + 432 sider (1850, digte) 👓
Detaljer
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Birgitte Boye (1742-1824)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af G.P. Brammer (1801-1884)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af P.L. Møller (1814-1865)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Jørgen Jørgensen Sorterup (1662-1723)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Jens Schielderup Sneedorff (1724-1764)
digte af Frederik Schmidt (1771-1840)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Nicolaj Wergeland (1780-1848)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Troels Smith, f 1813 (1813-1880)
digte af Pauline Worm (1825-1883)
digte af Peter Faber (1810-1877)
digte af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Esaias Tegnér (1782-1846, sprog: svensk)
digte af Thomas Simonsson (1380-1443, sprog: svensk)
digte af Johan Henric Kellgren (1751-1795, sprog: svensk)
digte af Olaus Petri Carelius (1702-1758, sprog: svensk)
digte af Frans Michael Franzén (1772-1847, sprog: svensk)
digte af Arvid August Afzelius (1785-1871, sprog: svensk)
digte af Per Daniel Amadeus Atterbom (1790-1855, sprog: svensk)
digte af Gustaf Henrik Mellin (1803-1876, sprog: svensk)
digte af Oskar Patrik Sturzenbecker (1811-1869, sprog: svensk)
1841 1. udgave: Fædrelandshistoriske Digte. Samlede og med Anmærkninger ledsagede af Frederik Barfod. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 401 sider
kollaps Noter
 note til titel Også med titlen: Poetisk Læsebog. Samlet og udgivet af Frederik Barfod. Tredie, omarbejdede og forøgede Udgave. Andet Bind, indeholdende fædrelandshistoriske Digte med oplysende Anmærkninger. København, Udgiverens Forlag - i Kommissjon hos den Gyldendalske Boghandel, 1850. [Bind 1 ikke udkommet].
 note til titel Side [vii]-ix: Forord [signeret: København, d. 20. Febr. 1850, Frederik Barfod].
 note til titel Uddrag af forordet: Tvende Oplag af min "Poetisk Læsebog," tilsammen paa 3000 Eksemplarer, ere forlængst afsatte, og dertil et særskilt Aftryk af 2den Udgaves "Fædrelandshistoriske Digte" paa 1000 Eksemplarer ... saae mig i Stand til selv som Forlægger at besörge et nyt Oplag paa 2000 Eksemplarer. Det er dette, som nu begynder at se Lyset. Forskjellige Omstændigheder have imidlertid medført, at jeg först maa lade 2det Bd. (de fædrelandshistoriske Digte) udgaa; dernæst vil 1ste Bd. udkomme (de blandede lyriske Digte); og endelig, vil Gud, som 3die Bd. Forfatternes korte Levnetsbeskrivelser med enkelte litterære Oplysninger osv.
 note til titel Side 319-432: Anmærkninger.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Afsnit i bog (udgiver) Martens, Elisabeth: Hvad er Livet. Udg. med forord af Fred. Barfod. ♦ S. Trier, 1855. 493 sider (1855, roman)
Detaljer
af Louise Bjørnsen (1824-1899)
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag 1857.
 note til titel 3. Oplag 1881.
 Tekster Barfod, Fred.: [Aftenlæsning [1s073]] Ulrikke Eleonore. Prindsesse af Danmark, Dronning af Sverrig. Fortalt af Fred. Barfod. Side 73-109, 145-162 (1860, tekster)
 Tekster Barfod, Fred.: [Aftenlæsning [2s001]] Gustaf Vasas Ungdom. Fortalt af Fred. Barfod. Side [1]-54 (1861, tekster)
 Afsnit i bog (udgiver) Fedder, Joh.: Den sorte Ravn. Et Digt, udg. af F. Barfod (1861, digte)
af Teckla Juel (1834-1904)
 Bog Barfod, F.: En Skærv i sang til basaren for Nordlændingerne (1867, digte)
 Afsnit i bog (udgiver) Stub, Ambrosius: Samlede Digte. 5. Udg. besørget ved F. Barfod. ♦ Gad, 1879. (1879, digte)
af Ambrosius Stub (1705-1758)
 Tekster Palle Jyde: Tænkt og følt (1882-83, tekster)
 Afsnit i bog (udgiver) Bondepige, en sønderjysk: En Kamp. Fortælling af "en sønderjysk Bondepige", udgiven af Frederik Barfod. Særtryk af "Familievennen". ♦ Kjøbenhavn, [N.C. Rom] [ikke i boghandlen], 1883. 55 sider. (Trykkeri: Trykt hos J.H. Schultz) (1883, novelle(r)) 👓
del af: Familievennen
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Side [2]: [Forord, signeret: Frederiksberg d. 11te april 1883, Fr. Barfod].
 note til titel Uddrag af forordet: Anmodet at forfatterinden om at få denne lille jævne fortælling udgivet, har jeg ikke kunnet betænke mig på at efterkomme foriæggerens ønske: at jeg vilde sætte mit navn på den som udgiver.
 note om føljeton Trykt i Familievennen, 1883, [6. Hæfte, Juni], spalte 401-418 og 533-50. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog (forord) Runeberg, J. L.: Fændrik Staals Historier. Autoriseret Oversættelse af Hans Rasmussen. ♦ Thaning & Appels Forlag, 1886 (1886, digte)
Detaljer
af Johan Ludvig Runeberg (1804-1877, sprog: svensk)
oversat af Hans Rasmussen (1851-1939)
1856 1. udgave: Fændrik Staals Fortællinger. En Samling Digte. Svensk Text med dansk Overs. af F. F. ♦ Kbh., Hagerup, 1856. 268 sider
kollaps Noter
 note til titel Med forord af Frederik Barfod.
 note til titel Udkom i en "Pragtudgave paa fint Papir og med Guldsnit, og en simplere Udgave paa almindeligt Trykpapir og med almindeligt Snit, beregnet paa de brede Lag", den sidste i Dansk Bogfortegnelse kaldet "Folkeudgave".
 anmeldelse Politiken 26-12-1886, side 2 [Anmeldelse, signert J.C.H.].

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden