Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Alice Durand (1842-1902)

Sprog: fransk
Gréville, Henri (pseudonym)

0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (engelsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Gréville, Henry: Ariadne. ♦ [Berlingske Tidende], 1878. 268 sider (1878, roman) EMP4103
originaltitel: Ariadne, 1878
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
1881 Senere udgave: Ariadne. ♦ 1881
 Bog Gréville, Henry: Katias Giftermaal. Fortælling. ♦ [Nutiden], 1879. 324 sider (1879, roman) EMP4105
del af: Nutiden
Detaljer
oversat af Anonym
1879 1. udgave: En giftefærdig Datter. ♦ 1879. Deel 1-2
 Bog Gréville, Henry: Kjærlighed i Rusland. Fire Fortællinger. Overs. med Forfatterindens Tilladelse, af Vilhelm Møller. ♦ 1879. 281 sider (1879, novelle(r)) EMP4106
Detaljer
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
kollaps Indhold

[a] Gréville, Henry: Ind over Marken (1879, novelle(r))
originaltitel: A travers champs. Autour d'un phare, 1877

[b] Gréville, Henry: Vera (1879, novelle(r))
originaltitel: Vera, 1877
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Nouvelles russes, 1877.

[c] Gréville, Henry: Ene i Livet (1879, novelle(r))
originaltitel: Anton Malissof, 1877
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Nouvelles russes, 1877.

[d] Gréville, Henry: En Landsbyhistorie (1879, novelle(r))
originaltitel: Stéphane Makarief, 1877
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Nouvelles russes, 1877.
 Bog Gréville, Henry: Philomenes Giftermaal. ♦ Aalborg, [Aalborg Stiftstidende], 1879. 315 sider (1879, roman) EMP4107
originaltitel: Les mariages de Philomènes, 1879
del af: Aalborg Stiftstidende
oversat af Anonym
 Bog Greville, Henry: Veninden. Novelle. ♦ Aalborg, [Aalborg Stiftstidende], 1879. 241 sider (1879, roman) EMP4109
originaltitel: L'amie, 1878
del af: Aalborg Stiftstidende
oversat af Anonym
 Bog Gréville, Henri: En giftefærdig Datter. ♦ 1879. Deel 1-2 (1879, roman) EMP4104
originaltitel: Marier sa fille, 1878
del af: Folkets Avis
Detaljer
oversat af Anonym
1879 Senere udgave: Katias Giftermaal. Fortælling. ♦ [Nutiden], 1879. 324 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Folkets Avis til 9-6-1902 i 140 afsnit.
 Bog Greville, Henry: Raissas Prøvelser. "Aftenpostens" Feuilleton. ♦ 1879. 479 sider (1879, roman) EMP4108
originaltitel: Les épreuves de Raïssa, 1877
del af: Aftenposten
del af: Nationaltidende
del af: Dags-Telegraphen
Detaljer
oversat af Anonym
1891 Senere udgave: Raissa. Fortælling. Overs., med Forfatterindens Tilladelse, af Vilhelm Møller. Efter Originalens 28de Oplag. ♦ 1891. 315 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aftenposten 1879.
 note om føljeton Samme oversættelse Fraklipningsføljeton i Nationaltidende fra 22-7-1879 til 29-9-1879, titelbladet har: "Nationaltidendes" Feuilleton. 1879. Fuld visning af den danske oversættelse (Nationaltidende) på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Findes også som "Dags-Telegrafens" Feuilleton, 1879.
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Gréville, Henri: Xénies Arv. ♦ 1880 (1880, roman) EMP4111
originaltitel: L'héritage de Xénie, 1880
oversat af Anonym
 Bog Gréville, Henry: Dosia. En Fortælling. Overs. med Forfatterens Tilladelse, af Vilhelm Møller. Efter Originalens 23de Oplag. ♦ 1880. 190 sider (1880, roman) EMP4110
originaltitel: Dosia, 1876
Detaljer
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
1896 Senere udgave: Dosia. Fortælling. Overs. af L. Swendsen. ♦ Holbæk, [Holbæk Amts Avis], 1896. 295 sider
1902 Senere udgave: Dosia. 2. Udg. ♦ Det nordiske Forlag - Forlaget Ernst Bojesen, 1902. 192 sider
1911 Senere udgave: Dosia
 Bog Gréville, Henry: Arbejderqvarteret Ménard. ♦ Aalborg, [Aalborg Stiftstidende], 1881. 356 sider (1881, roman) EMP4112
originaltitel: Cité Ménard, 1880
del af: Aalborg Stiftstidende
oversat af Anonym
 Bog Gréville, Henri: Ariadne. ♦ 1881 (1881, roman) EMP4113
Detaljer
oversat af Anonym
1878 1. udgave: Ariadne. ♦ [Berlingske Tidende], 1878. 268 sider
 Bog Gréville, Henry: Fra Trin til Trin. Fortælling. ♦ [Berlingske Tidende], 1881. 350 sider (1881, roman) EMP4114
originaltitel: Les degrés de l'échelle, 1881
del af: Berlingske Tidende
oversat af Anonym
 Bog Gréville, Henry: Sonia. En Fortælling. Overs. med Forfatterindens Tilladelse, af Vilhelm Møller. Efter Originalens 17de Oplag. ♦ 1881. 258 sider (1881, roman) EMP4115
originaltitel: Sonia, 1877
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
 Bog Gréville, Henri: En adelig russisk Familie. ♦ Aalborg, [Aalborg Stiftstidende], 1882-83. Deel 1-2, 300 + 320 sider (1882-83, roman) EMP4116
originaltitel: Les Koumiassine, 1877
del af: Aalborg Stiftstidende
oversat af Anonym
 Bog Gréville, Henry: Sylvias Forlovede. ♦ [Berlingske Tidende], 1882. 320 sider (1882, roman) EMP4117
originaltitel: Le fiancé de Sylvie, 1882
del af: Berlingske Tidende
oversat af Anonym
 Trykt i periodicum Gréville, Henry: Annie (1884, roman) 👓
originaltitel: Folle avoine, 1884
del af: Folkets Avis
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Folkets Avis fra 7-4-1884 til 29-6-1884 i 64 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Gréville, Henry: Norine. Roman. ♦ 1884. 247 sider (1884, roman) EMP4118
originaltitel: ?
del af: [Uspecificeret avis]
oversat af Anonym
 Bog Gréville, Henry: Skitser. Overs. med Forfatterindens Tilladelse, af Vilhelm Møller. Med Henry Grévilles Portræt og Biografi. ♦ 1884. x + 175 sider + 1 portræt (1884, novelle(r)) EMP4119
originaltitel: Croquis, 1880
Detaljer
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side v-ix: Henry Gréville [signeret "V.M."].
kollaps Indhold

[a] Gréville, Henry: Min første Kjærlighed (1884, novelle(r))
[b] Gréville, Henry: Den melankolske Vals (1884, novelle(r))
[c] Gréville, Henry: Lina (1884, novelle(r))
[d] Gréville, Henry: Stævnemødet (1884, novelle(r))
[e] Gréville, Henry: Jødinden i Rudnia (1884, novelle(r))
[f] Gréville, Henry: Lebedka (1884, novelle(r))
[g] Gréville, Henry: Nikitas 25 Rubler (1884, novelle(r))
[h] Gréville, Henry: Firmaet Reimer (1884, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Nutiden
 note om føljeton Føljeton i Nutiden 1883.

[i] Gréville, Henry: En russisk Moder (1884, novelle(r))
[j] Gréville, Henry: En Sammensvorens Lidelser (1884, novelle(r))
 Bog Gréville, Henry: Savelis Bod. Roman. "Jyllandsposten"s Feuilleton. ♦ Aarhus, "Jyllandsposten"s Bogtrykkeri, 1886. 270 sider (1886, roman) 👓
originaltitel: L'expiation de Savéli, 1876
del af: Jyllandsposten
Detaljer
1910 Senere udgave: Savelis Straf. ♦ Universalforlaget (Wm. Sørensen), 1910. 104 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Jyllandsposten fra 29-6-1886 til 6-8-1886.
 note til oversat titel Første linier: Daniel Lukisch Bagrianoffs Herrehus knejsede op midt i en stor Gaard, der paa højre Side var begrænset af en Række af Stalde og Remiser, paa venstre af Husholdningslokalerne og Bageriet.
 url Delvis visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Gréville, Henry: Frankley. Fortælling. ♦ [Berlingske Tidende], 1887. 492 sider (1887, roman) EMP4120
originaltitel: Frankley, 1887
del af: Berlingske Tidende
oversat af Anonym
 Trykt i periodicum Gréville, Henry: Nikanor. Roman (1888, roman)
originaltitel: Nikanor, 1887
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 8-5-1888 til 30-6-1888 i 31 afsnit.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Gallica
 Bog Greville, Henry: Dosias Datter. Fortælling. Overs., med Forfatterens Tilladelse, af Vilhelm Møller. Efter Originalens 17de Oplag. ♦ 1890. 209 sider (1890, roman) EMP4121
originaltitel: La fille de Dosia, 1887
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
 Bog Gréville, Henry: En Hemmelighed. Novelle. ♦ Aalborg, [Aalborg Stiftstidende], 1890. 421 sider (1890, roman) EMP4122
originaltitel: Un mystère, 1890
oversat af Anonym
 Bog Gréville, Henry: Aurette. ♦ [Berlingske Tidende], 1891. 187 sider (1891, roman) EMP4123
originaltitel: Aurette, 1891
del af: Berlingske Tidende
oversat af Anonym
 Bog Gréville, Henry: Raissa. Fortælling. Overs., med Forfatterindens Tilladelse, af Vilhelm Møller. Efter Originalens 28de Oplag. ♦ 1891. 315 sider (1891, roman) EMP4124
Detaljer
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
1879 1. udgave: Raissas Prøvelser. "Aftenpostens" Feuilleton. ♦ 1879. 479 sider
 Bog Gréville, Henry: Kleopatra. Fortælling. Overs., med Forfatterens Tilladelse, af Vilhelm Møller. Efter Originalens 15de Oplag. ♦ 1893. 287 sider (1893, roman) EMP4125
originaltitel: Cléopâtre, 1886
Detaljer
oversat af Vilhelm Møller (1846-1904)
1903 Senere udgave: Kleopatra. "Dannebrog"s Føljeton. ♦ [ikke i Bogh.], 1903. 330 sider
 Bog Gréville, Henry: Tøffelhelten. Roman fra den fransk-tyske Krig. Af Henry Gréville. Føljeton til "Kjøge Avis". ♦ Kjøge, "Kjøge Avis"s Bogtrykkeri, 1894. ? sider (1894, roman) 👓
originaltitel: Louis Breuil. Histoire d'un pantouflard, 1883
del af: Kjøge Avis
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Fraklipningsføljeton i Kjøge Avis fra 14-3-1894. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Gréville, Henry: [indgår i antologien: Elleve udvalgte Noveller [s001]] Examinatoren (1895, novelle(r)) 👓
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Gréville, Henry: Dosia. Fortælling. Overs. af L. Swendsen. ♦ Holbæk, [Holbæk Amts Avis], 1896. 295 sider (1896, roman) EMP4126
del af: Holbek Amts-Avis
Detaljer
oversat af Lauritz Swendsen (1864-1944)
1880 1. udgave: Dosia. En Fortælling. Overs. med Forfatterens Tilladelse, af Vilhelm Møller. Efter Originalens 23de Oplag. ♦ 1880. 190 sider
 Bog Gréville, Henry: Marcelle Monfort. Side 143-316. (I ledige Timer, 1) (1896, roman)
originaltitel: Perdue, 1881
del af: I ledige Timer
del af: Dagbladet
Detaljer
oversat af pt. ukendt
oversætter i periodicum: Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Dagbladet fra 14-1-1910 til 17-3-1910 i 58 afsnit, under titlen: Hittebarnet. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den franske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Gréville, Henry: Antoinette. Roman. ♦ Alborg, [Aalborg Stiftstidende], 1898. 282 sider (1898, roman) EMP4127
originaltitel: ?
del af: Aalborg Stiftstidende
del af: Randers Amtsavis
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Randers Amtsavis fra 1-10-1898 til 10-11-1898 i 34 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Gréville, Henry: Stedmoderen. ♦ [Berlingske Tidende], 1898. 284 sider (1898, roman) EMP4128
originaltitel: La seconde mère, 1888
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
1912 Senere udgave: Stedmoderen
 Bog Gréville, Henry: Den lille Prinsesse. Roman af Henry Gréville. "Dannebrog"s Føljeton. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos O.C. Olsen & Co., 1899. 251 sider (1899, roman) EMP4129
originaltitel: Petite princesse, 1891
del af: Dannebrog
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 3-4: Forord til mine Veninder [signeret: Juni 1899, Henry Gréville].
 note om føljeton Fraklipningsroman i Dannebrog fra 16-10-1899 til 4-12-1899. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Gréville, Henry: Dosia. 2. Udg. ♦ Det nordiske Forlag - Forlaget Ernst Bojesen, 1902. 192 sider (1902, roman)
serietitel: Solstraale-Fortællinger. Ny Række, 40-41
Detaljer
oversat af Anonym
1880 1. udgave: Dosia. En Fortælling. Overs. med Forfatterens Tilladelse, af Vilhelm Møller. Efter Originalens 23de Oplag. ♦ 1880. 190 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Overgik til Gyldendal.
 Bog Gréville, Henry: Mamselka. "Dannebrog"s Føljeton. ♦ [ikke i Bogh.], 1902. 284 sider (1902, roman)
originaltitel: La Mamselka, 1902
del af: Dannebrog
Detaljer
oversat af Anonym
1903 Senere udgave: "La Mamselka". En Roman fra Rusland. "Aarhus Stiftstidende"s Feuilleton. ♦ Aarhus, [ikke i Bogh.], 1903. 320 sider
 Bog Gréville, Henry: Kleopatra. "Dannebrog"s Føljeton. ♦ [ikke i Bogh.], 1903. 330 sider (1903, roman)
del af: Dannebrog
Detaljer
oversat af Anonym
1893 1. udgave: Kleopatra. Fortælling. Overs., med Forfatterens Tilladelse, af Vilhelm Møller. Efter Originalens 15de Oplag. ♦ 1893. 287 sider
 Bog Gréville, Henry: "La Mamselka". En Roman fra Rusland. "Aarhus Stiftstidende"s Feuilleton. ♦ Aarhus, [ikke i Bogh.], 1903. 320 sider (1903, roman)
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
1902 1. udgave: Mamselka. "Dannebrog"s Føljeton. ♦ [ikke i Bogh.], 1902. 284 sider
 Bog Gréville, Henry: Savelis Straf. ♦ Universalforlaget (Wm. Sørensen), 1910. 104 sider (1910, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1886 1. udgave: Savelis Bod. Roman. "Jyllandsposten"s Feuilleton. ♦ Aarhus, "Jyllandsposten"s Bogtrykkeri, 1886. 270 sider
 Bog Gréville, Henry: To Veninder (1911, roman)
 Bog Gréville, Henry: Dosia (1911, roman)
serietitel: Eibys 50 Øres Bibliothek
Detaljer
1880 1. udgave: Dosia. En Fortælling. Overs. med Forfatterens Tilladelse, af Vilhelm Møller. Efter Originalens 23de Oplag. ♦ 1880. 190 sider
 Bog Gréville, Henry: Den farlige Alder (1911, roman)
 Bog Gréville, Henry: Stedmoderen (1912, roman)
Detaljer
1898 1. udgave: Stedmoderen. ♦ [Berlingske Tidende], 1898. 284 sider
 Bog Gréville, Henry: Den lille Fyrstinde. ♦ Gyldendal, 1917. 124 sider (1917, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Gyldendals 50 Øres Bøger
oversat af Anonym

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden