Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Niels Møller (1859-1941)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog Møller, Niels: Efteraar. Digte. ♦ København, P.G. Philipsens Forlag, 1888. 107 sider (1888, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [1]-75: [Egne digte]. Side 79-107: Oversættelser.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 anmeldelse Fyens Stiftstidende 13-12-1888, side 2 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s079] Sapfo: Sapfiske fragmenter. Side 79-80 (1888)
af Sapfo Sapfo (d. -570, sprog: græsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Note side 79: Fr. 1. Oversættelsens form efter D. G. Rossetti.

[s081] antologi: Græske epigrammer. Side 81-83 (1888, tekster)
af antologi andre sprog (sprog: andre)
kollaps Noter
 note til titel Epigrammer af Kleobulos, Praxilla, anonym, Leonidas fra Tarent, Asklepiades og Nossis.

[s084] Chaucer, Geoffrey: O, kvalfulde kvide! Side 84-85 (1888, digte)
af Geoffrey Chaucer (1343-1400, sprog: engelsk)

[s086] Shelley, Percy B.: Til Edward Williams (og Jane). Side 86-89 (1888, digte)
af Percy Bysshe Shelley (1792-1822, sprog: engelsk)

[s090] Swinburne, Algernon C.: Livets sange. Side 90-94 (1888, digte)
af Algernon Charles Swinburne (1837-1909, sprog: engelsk)

[s095] Swinburne, Algernon C.: Sang. Side 95-97 (1888, digte)
af Algernon Charles Swinburne (1837-1909, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Første linie: Hvis du var rosen røde.

[s098] Rossetti, Christina: Sonet. Side 98 (1888, digte)
af Christina Rossetti (1830-1894, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Første linie: Bevar mit minde, når jeg bort er dragen.

[s099] Rossetti, Dante Gabriel: Sonet. Side 99 (1888, digte)
af Dante Gabriel Rossetti (1828-1882, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Første linie: Ej blot at jorden gråner, o min gud!

[s100] Soulary, Joséphin: Sonet. Side 100 (1888, digte)
af Joseph Marie ("Joséphin") Soulary (1815-1891, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Første linie: Der træder et tog under højkirkens bue.

[s101] Whitman, Walt: Drømme ved havet. Side 101-07 (1888, digte)
af Walter Whitman (1819-1892, sprog: engelsk)
 Bog Møller, Niels: Hændelser. P.G. Philipsen, 1890. 160 sider (1890, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 14-12-1890, A, side 1 [Anmeldelse, usigneret].
 Bog (oversætter) Aiskylos: Agamemnon. Tragedie ved Niels Møller. ♦ P.G. Philipsen, 1891. 106 sider (1891, tekster)
Detaljer
af Aiskylos (-525--456, sprog: græsk)
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 14-11-1891, side 1 [Anmeldelse, usigneret].
 Bog (oversætter) Sofokles: Antigone. Ved Niels Møller. ♦ Philipsen, 1894. (1894, tekster) 👓
Detaljer
af Sofokles (-496--406, sprog: græsk)
1851 i: Tragedier [1c] 1. udgave: Antigone. Tragedie af Sofokles. Oversat af N. V. Dorph. ♦ Otto Schwartz, 1851. 68 sider
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Browning. R.: Granatæbler (1894, digte)
af Robert Browning (1812-1889, sprog: engelsk)
 Bog Møller, Niels: Koglerier (1895, novelle(r))
Detaljer
1905 indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s345] Senere udgave: Gæster. (Af "Koglerier", 1895). Side 345-61
kollaps Noter
 anmeldelse Lolland-Falsters Stifts-Tidende 24-12-1895, side 2 [Anmeldelse].
 Bog Møller, Niels: Røster (1897, digte)
Detaljer
1905 indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s361] Senere udgave: Ørnen og Skarnbassen. (Efter en aisopisk Fabel). (Af "Røster", Digte, 1897). Side 361-65
1949 indgår i antologien: Digte til Bogen [s013] Senere udgave: Den gamle Bog
 Afsnit i bog (udgiver) Shakespeare, William: Kong Henrik IV. Købmanden i Venedig. Hamlet. Ved Niels Møller. Med talrige Illustrationer. ♦ [København og] Kristiania, Det nordiske Forlag - Bogforlaget: Ernst Bojesen, 1901. 244 sider, illustreret + portræt (1901, dramatik) 👓
serietitel: Shakespeare for Folket
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Side [1]-[72]: Kong Henrik IV.
 note til titel Side [3-4]: Kong Henrik IV. Æmnet.
 note til titel Side [71-72]: Oplysninger til Henrik IV.
 note til titel Skuespillene trykt i 2 spalter, noterne i 1.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

[s073] Shakespeare, William: Købmanden i Venedig. Side [73]-143 (1901, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Side [75-76]: Købmanden i Venedig. Æmnet.
 note til titel Side [139]-43: Oplysninger til Købmanden i Venedig.

[s145] Shakespeare, William: Hamlet, Prins af Danmark. Side [145]-244 (1901, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1777 1. udgave: Hamlet. Prinz af Dannemark. Tragoedie. Oversat af Engelsk [af Johs. Boye]. ♦ Kiöbenhavn, trykt hos M. Hallager, 1777. 286 sider
kollaps Noter
 note til titel Side [147-48]-: Hamlet, Prins af Danmark. Æmnet.
 note til titel Side [237]-44: Oplysninger til Hamlet.
 Bog Møller, Niels: [indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s345]] Gæster. (Af "Koglerier", 1895). Side 345-61 (1905, novelle(r)) 👓
Detaljer
1895 1. udgave: Koglerier
 Bog Møller, Niels: [indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s361]] Ørnen og Skarnbassen. (Efter en aisopisk Fabel). (Af "Røster", Digte, 1897). Side 361-65 (1905, digte) 👓
Detaljer
1897 1. udgave: Røster
 Artikel (forord) Stevenson, R. L.: Junkeren af Ballantrae. ♦ 1908. 320 sider (1908, roman)
Detaljer
af Robert Louis Stevenson (1850-1894, sprog: engelsk)
oversat af Paul Læssøe Müller (1878-1957)
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 3 (Septbr.), side 54 [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 3 (Septbr.), Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 Bog (udgiver) anonym: En Ræffue Bog som kaldes paa Tyske Reinicke Foss ... Udg. af Det danske Sprog- og Litteratur-Selskab ved Niels Møller med en Ordbog af Kr. Sandfeld Jensen. 1.-4. Halvbind. Gyldendal, 1914-23 (1914, digte)
Detaljer
af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Herman Veigere (d. 1556)
noter af Kr. Sandfeld (1873-1942)
1555 1. udgave: En Ræffue Bog som kaldes paa Tyske Reinicke Foss, oc er en deylig oc lystig Bog met mange skønne Historier, lystige Rim, Exempel, och herlige Figurer, som aldri føre haffuer værid paa Danske, nu nylige fordanskit aff Hermen Weigere
kollaps Noter
 note til titel [Titel:] En Ræffue Bog, som kaldes paa Tyske Reinicke Foss, oc er en deylig oc lystig Bog met mange skønne Historier, lystige Rim, Exempler oc herlige Figurer, som aldri føre haffuer værid paa Danske, nu nylige fordansket aff Hermen Weigere, Borgere udi Cøbnehaffn.
 note til oversat titel Med bibliografi over bogens danske udgaver.
 anmeldelse Politiken 26-11-1914, Kronik af Kr. Nyrop.
 Bog (oversætter) Sofokles: Antigone. Ved Niels Møller. Tredie Udgave. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1919. 80 sider (1919, tekster) 👓
Detaljer
af Sofokles (-496--406, sprog: græsk)
1851 i: Tragedier [1c] 1. udgave: Antigone. Tragedie af Sofokles. Oversat af N. V. Dorph. ♦ Otto Schwartz, 1851. 68 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladets bagside: Oversat til Opførelse ved det kgl. Teater med Mendelssohns Musik.
 note til oversat titel Side [5]-13: Indledning.
 note til oversat titel Side [73]-80: Forklaringer.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Møller, Niels: Egelunden (1920, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Tilskueren, maj 1920, side 394-95 [Anmeldelse signeret P.L.].  Levin, Poul Poul Levin
 Bog Møller, Niels: [indgår i antologien: Dansk Poesi 1880-1920 [s080]] [Digte]. Side 80- (1922, digte)
 Tekster Møller, Niels: Nattevagter (1923, tekster)
 Bog Møller, Niels: Annabella og andre Digte (1931, digte)
 Bog (oversætter) Sophokles: Antigone. Ved Niels Møller. 5. Udg. ♦ Gyldendal, 1932. 80 sider (1932, tekster)
Detaljer
af Sofokles (-496--406, sprog: græsk)
1851 i: Tragedier [1c] 1. udgave: Antigone. Tragedie af Sofokles. Oversat af N. V. Dorph. ♦ Otto Schwartz, 1851. 68 sider
 Tekster Møller, Niels: Fire Ballader (1934, tekster)
 Dramatik Møller, Niels: Fratores. Påskespil (1934, dramatik)
 Bog Møller, Niels: Senhøst (1939, digte)
 Bog (oversætter) Sofokles: Antigone. Ved Niels Møller. 7. Udg. (1943, tekster)
Detaljer
af Sofokles (-496--406, sprog: græsk)
1851 i: Tragedier [1c] 1. udgave: Antigone. Tragedie af Sofokles. Oversat af N. V. Dorph. ♦ Otto Schwartz, 1851. 68 sider
 Bog (oversætter) Sofokles: Antigone. Ved Niels Møller. 9. udg. (1949, tekster)
Detaljer
af Sofokles (-496--406, sprog: græsk)
1851 i: Tragedier [1c] 1. udgave: Antigone. Tragedie af Sofokles. Oversat af N. V. Dorph. ♦ Otto Schwartz, 1851. 68 sider
 Bog Møller, Niels: [indgår i antologien: Digte til Bogen [s013]] Den gamle Bog (1949, digte) 👓
Detaljer
1897 1. udgave: Røster
 Bog (oversætter) Sofokles: Antigone. Ved Niels Møller. 11. udg. ♦ Gyldendal, 1956. 78 sider (1956, tekster)
af Sofokles (-496--406, sprog: græsk)
 Bog (oversætter) Aischylos: Agamemnon. Overs. fra græsk af Niels Møller. 6. udg. (1960, tekster)
af Aiskylos (-525--456, sprog: græsk)
 Bog (oversætter) Aischylos: Perserne. Overs. fra græsk af Niels Møller. 4. udg. ved Chr. N. Brodersen. Udg. af Klassikerforeningen (1962, tekster)
af Aiskylos (-525--456, sprog: græsk)
udgiver: Chr. N. Brodersen (1905-1980)
 Bog (oversætter) Aischylos: Agamemnon. Tragedie. Ved Niels Møller. 7. rev.udg. [ved Chr. N. Brodersen]. ♦ Gyldendal, 1970. 117 sider (1970, tekster)
serietitel: Klassikerforeningens Udgaver
af Aiskylos (-525--456, sprog: græsk)
oversat af Chr. N. Brodersen (1905-1980)
kollaps Noter

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(oversætter)AntigoneTragedie i 2 Akter af Sofokles, oversat af Niels Møller, Musiken af F. Mendelssohn-Bartholdy
af Sofokles (-496--406, sprog: græsk)
oversat af Niels Møller (1859-1941)
musik af Jacob Ludwig Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847, sprog: tysk)
(premiere 21-09-1894 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 10)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden