Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Florence Marryat (1833-1899)

Sprog: engelsk
(henvisning) Church, Florence Marryat

0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (engelsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Marryat, Florence: Kjærlighedskonflikter. Roman. Ovesat fra Engelsk. ♦ [Berlingske Tidende], 1865-66. Deel 1-3, 257 + 255 + 302 sider (1865-66, roman) EMP 993 👓
originaltitel: Love's conflict, 1865
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra Nr. 239 (28-9-1865) til Nr. 10 (11-1-1866). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst (bind 1) på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den engelske tekst (bind 2) på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den engelske tekst (bind 3) på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Marryat, Florence: Gerald Estcourts Bekjendelser. Af Florence Marryat. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos Carl Lund, 1870. [1.]-2. Deel, 416 + 360 sider (1870, roman) EMP 994 👓
originaltitel: The confessions of Gerald Estcourt, 1867
del af: Flyveposten
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Til salg via L. Jordan, pris: 4 Rd.
 note til oversat titel Flyveposten 31-3-1870, note side 2: De af Bladets Abonnenter, som maatte ønske Slutningen af Feuilletonen "Gerald Estcourts Bekjendelser", kunne erhold edenne for en Betaling af 2 Skilling pr. 16sidigt Ark hos L. Jordan,.
 note til oversat titel Silkegade 4. Anmeldelse herom udbedes i Løbet af otte Dage.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Flyveposten fra 6-1-1870 til 31-3-1870 (uafsluttet da avisen ophørte, sidste side har sidetallet 22), Anden Deel fra 28-3-1870. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Marryat, Florence: Petronella. Roman af Florence Marryat. ♦ L. Jordans Forlag, 1871. 1.-2. Deel, 224 + 224 sider. Pris: 2 Rd. 32 sk. (Trykkeri: Trykt hos Henr. Donatzky i Helsingør, Helsingør) (1871, roman) EMP 995
originaltitel: Petronel, 1870
del af: Helsingørs Dagblad
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Helsingørs Dagblad fra 7-12-1870 til 20-4-1871, Anden Deel fra 10-2-1871.
 Bog Marryat, F.: Søster Marie eller Veronica. Roman. ♦ 1872. Deel 1-2, 244 + 244 sider (1872, roman) EMP 996
originaltitel: Véronique, 1869
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 3: [Tilegnelse til "Charles Dickens", signeret "Florence Marryat Church"].
 Bog Marryat, F.: Hendes Herre og Mester. ♦ 1874-75. Del 1-2, 204 + 184 sider (1874-75, roman) EMP 997
originaltitel: Her lord and master, 1871
oversat af Anonym
 Bog Marryat, F.: Gudernes Bytte. Fortælling. ♦ 1875. Del 1-2, 232 + 256 sider (1875, roman) EMP 998
originaltitel: The prey of the gods, 1871
oversat af Anonym
 Bog Marryat, Florence: Isola. ♦ [Berlingske Tidende], 1875. 1.-2. Deel, 277 + 276 sider (1875, roman) EMP 999 👓
originaltitel: Open! Sesame!, 1875
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra 16-9-1875 til 30-11-1875 i 63 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Marryat, Florence: To Cousiner. ♦ L. Jordan, 1876. 1.-2. Deel, 268 + 269 sider. Pris: kr. 4,00 (1876, roman) EMP1001
originaltitel: Fighting the air, 1875
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende, Aften, fra 10-2-1876 til 8-5-1876 i 69 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Marryat, Florence: Slangegift. En Fortælling af Florence Marryat. ♦ Frederiksborg, Trykt i Chr. Hansons Officin, 1876. 280 sider (1876, roman) EMP1000 👓
originaltitel: The poison of asps, 1876
del af: Frederiksborg Amts-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Også til salg via L. Jordan, pris 2,00 kr.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Frederiksborg Amts Tidende fra 4-5-1876. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Marryat, Florence: En lille Stedsøn. "Nationaltidendes" Feuilleton. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos C. Ferslew, 1878. 243 sider (1878, roman) 👓
originaltitel: A little Stepson, 1878
del af: Nationaltidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Nationaltidende fra 26-3-1878 til 6-5-1878. Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Marryat, Fl.: Min Søster, Skuespillerinden. Novelle af Florence Marryat. (Mrs. Francis Lean). I to Dele. ♦ Aalborg, Trykt i Stiftsbogtrykkeriet, 1881-82. [1.-2. Deel], 303 + 275 sider (1881-82, roman) EMP1002 👓
originaltitel: My sister the actress, 1881
del af: Aalborg Stiftstidende
del af: Vejle Amts Folkeblad
del af: København
Detaljer
oversat af Anonym
oversætter i periodicum: Margrethe Black (1851-1949)
1906 Senere udgave: Min Søster Skuespillerinden. Novelle af Florence Marryat (Mrs. Francis Lean) Forf. til "Love's conflict", "A broken blossom" osv. "Dannebrog"s Føljeton. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos O.C. Olsen & Co. [ikke i boghandlen], 1906. 1.-2. Del, 308 + 304 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [3]: Tileget min Datter Violet Theodora, som Beviis paa min Kjærlighed og med Mindet om hendes Søster, Skuespillerinden Eva Ross Church, hvis rene, uegennyttige Kjærlighed som Datter, Hustru og Moder.
 note til oversat titel er det bedste Beviis paa, at en Qvinde, lig min Heltinde, kan - og bør kunne - leve et Liv tiltrods for al Verdens Fordomme.
 note til oversat titel Solgt af L. Jordan, muligvis med andet titelblad.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Aalborg Stiftstidende fra 7-12-1881 (Anden Deel starter 15-2-1882). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton i Vejle Amts Folkeblad fra 1882-06-06 til 13-10-1882, med tilføjelsen: ("Aalb. Stifts."). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton (ikke trykt som bogsider, anden oversættelse) i København fra 17-6-1910 til 6-9-1910, Paa Dansk ved Margaret [ie: Margrethe Black]. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 url Fuld visning af den engelske tekst (bind 1) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af den engelske tekst (bind 2) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af den engelske tekst (bind 3) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Marryat, Florence: Phyllida. Et Livsdrama af Florence Marryat. (Mrs. Francis Lean). Forfatterinden af "Min Søster, Skuespillerinden" osv. I to Dele. ♦ Aalborg, Trykt i Stiftsbogtrykkeriet, 1882. 1.-2. Deel, 248 + 244 sider (1882, roman) EMP1003
originaltitel: Phyllida. A life drama, 1882
del af: Aalborg Stiftstidende
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
1886 Senere udgave: Phyllida. Et Livsdrama af Florence Marryat (Mrs. Francis Lean). Forfatterinden af "Min Søster, Skuespillerinden" osv. I to Dele. ♦ Herning, Trykt i Herning Bogtrykkeri ved P.J. Rasmussen, 1886. 242 + ? sider
1910 Senere udgave: Præstens anden Hustru. Roman af Florence Marryat. Føljeton til "Aarhus Amtstidende". ♦ Aarhus, "Aarhus Amtstidende"s Bogtrykkeri, 1910. 445 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Aalborg Stiftstidende fra 13-7-1882 til 3-11-1882, Anden Deel fra 7-9-1882. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 30-8-1883 til 11-12-1883 i 60 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst: Hathi Trust. Link til ekstern webside hdl.handle.net
 Trykt i periodicum Marryat, Florence: Et Kvindehjertes Styrke (1885, roman)
originaltitel: The heart of Jane Warner, 1885
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 5-5-1885 til 30-8-1885 i 64 afsnit.
 url Fuld visning af den danske oversættelse i Aarhuus Stiftstidende på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Marryat, Florence: Phyllida. Et Livsdrama af Florence Marryat (Mrs. Francis Lean). Forfatterinden af "Min Søster, Skuespillerinden" osv. I to Dele. ♦ Herning, Trykt i Herning Bogtrykkeri ved P.J. Rasmussen, 1886. 242 + ? sider (1886, roman) EMP1003
del af: Herning Folkeblad
Detaljer
oversat af Anonym
1882 1. udgave: Phyllida. Et Livsdrama af Florence Marryat. (Mrs. Francis Lean). Forfatterinden af "Min Søster, Skuespillerinden" osv. I to Dele. ♦ Aalborg, Trykt i Stiftsbogtrykkeriet, 1882. 1.-2. Deel, 248 + 244 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Herning Folkeblad fra 20-4-1886 (Anden Del starter 20-7-1886). Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum Marryat, Florence: Den præsumptive Arving (1886, roman)
originaltitel: The heir presumptive, 1885
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aarhuus Stiftstidende fra 5-12-1886 til 31-3-1887 i 63 afsnit.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst, bind 1, på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af den engelske tekst, bind 2, på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af den engelske tekst, bind 3, på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog anonym [Marryat, Florence]: Elsa. Roman i to Dele. Efter det Engelske. ♦ [Berlingske Tidende], 1888. 1.-2. Deel, 313 + 297 sider (1888, roman) EMP1550
originaltitel: Gentleman and courtier, 1888
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende, Aften, fra 18-10-1888 til 21-12-1888 i 54 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst (bind 1) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af den engelske tekst (bind 2) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog anonym [Marryat, Fl.]: Lola. Efter det Engelske. ♦ [Berlingske Tidende], 1888. Deel 1-2, 377 sider [fortsat paginering] (1888, roman) EMP1004
originaltitel: A doughter of the tropics, 1887
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende fra 21-4-1888, aften, til 11-6-1888, aften.
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Marryat, Fl.: Med Kjærlighedens Øjne. Overs. af H. D. Feuilleton til "Helsingørs Avis". ♦ Helsingør, [Helsingørs Avis], 1889. 1.-2. Del, 286 + 288 sider (1889, roman) EMP1005
originaltitel: With Cupid's eyes, 1881
del af: Helsingørs Avis
Detaljer
oversat af H.D. (pseudonym)
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Helsingørs Avis.
 Bog Marryat, Fl.: Viola Rayne. Roman i to Dele. ♦ [Berlingske Tidende], 1890. Deel 1-2, 288 + 275 sider (1890, roman) EMP1006
originaltitel: Under the lilies and roses, 1884
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende, Aften, fra 4-12-1890 til 23-1-1891 i 43 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Marryat, Fl.: Paulas Giftermaal. Roman i to Dele. ♦ [Berlingske Tidende], 1893. Deel 1-2, 303 + 294 sider (1893, roman) EMP1007
originaltitel: A fatal silence, 1891
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende, Aften, fra 16-1-1893 til Nr. 61 (13-3-1893) i 49 afsnit.
 Bog Marryat, Fl.: May. ♦ Aalborg, [Aalborg Stiftstidende], 1897. 474 sider (1897, roman) EMP1008
originaltitel: The dream that stayed, 1896
del af: Aalborg Stiftstidende
del af: Randers Amtsavis
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Aalborg Stiftstidende fra 11-8-1897 til 25-10-1897 i 51 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Føljeton i Randers Amtsavis fra 1-9-1897 til 23-11-1897 i 72 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Marryat, Florence: Den gullokkede Alda. Roman af Florence Marryat. "Dannebrog"s Føljeton. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos O.C. Olsen & Co., 1899. 1.-2. Del, 284 + 272 sider (1899, roman) EMP1009
originaltitel: The fair-haired alda, 1880
del af: Dannebrog
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Dannebrog fra 4-7-1899 til 12-10-1899. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Marryat, Florence: Eneste Barn. Roman af Florence Marryat. "Jyllandsposten"s Feuilleton. ♦ Aarhus, "Jyllandsposten"s Bogtrykkeri, 1902. 335 sider (1902, roman) 👓
originaltitel: "My own child", 1876
del af: Jyllandsposten
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Jyllandsposten fra 25-2-1902 til 30-4-1902. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst (bind 1) på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den engelske tekst (bind 2) på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Marryat, Florence: Hvordan de elskede ham. Roman af Florence Marryat. Føljeton til "Aarhus Amtstidende". ♦ Aarhus, "Aarhus Amtstidende"s Bogtrykkeri, 1903. 576 sider (1903, roman)
originaltitel: How They Loved Him, 1882
del af: Aarhus Amtstidende
del af: Aarhuus Stifts-Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
oversat af Anonym
1903 Senere udgave: Hvordan de elskede ham. Fortælling af Florence Marryat. ♦ Aalborg, Trykt i Stiftsbogtrykkeriet [ikke i boghandlen], 1903. 576 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Aarhus Amtstidende fra 22-7-1903 til 9-12-1903. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton (anden oversættelse) i Aarhuus Stiftstidende fra 18-3-1884 til 10-8-1884 i 79 afsnit, under titlen: Elsket af To. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst (bind 1) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af den engelske tekst (bind 2) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Marryat, Florence: Hvordan de elskede ham. Fortælling af Florence Marryat. ♦ Aalborg, Trykt i Stiftsbogtrykkeriet [ikke i boghandlen], 1903. 576 sider (1903, roman) 👓
del af: Aalborg Stiftstidende
Detaljer
oversat af Anonym
1903 1. udgave: Hvordan de elskede ham. Roman af Florence Marryat. Føljeton til "Aarhus Amtstidende". ♦ Aarhus, "Aarhus Amtstidende"s Bogtrykkeri, 1903. 576 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Øverst på titelbladet: Feuilleton til "Aalborg Tidende".
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Aalborg Tidende fra 19-8-1903 til 28-12-1903. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Marryat, Florence: Min Søster Skuespillerinden. Novelle af Florence Marryat (Mrs. Francis Lean) Forf. til "Love's conflict", "A broken blossom" osv. "Dannebrog"s Føljeton. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos O.C. Olsen & Co. [ikke i boghandlen], 1906. 1.-2. Del, 308 + 304 sider (1906, roman) 👓
del af: Dannebrog
Detaljer
oversat af Anonym
1881-82 1. udgave: Min Søster, Skuespillerinden. Novelle af Florence Marryat. (Mrs. Francis Lean). I to Dele. ♦ Aalborg, Trykt i Stiftsbogtrykkeriet, 1881-82. [1.-2. Deel], 303 + 275 sider
kollaps Noter
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (anden oversættelse) i Dannebrog fra 19-4-1906 til 27-7-1906. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Marryat, Florence: I Hotel Musselburgh. Roman. ♦ [Berlingske Tidende] [ikke i boghandlen], 1907. 1.-2. Del, 300 + 292 sider (1907, roman)
originaltitel: The master passion, 1885
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Good Goods, 1885, under titlen: The Hotel Musselburgh. Udgivet i bogform 1886.
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende, Aften, fra 24-10-1907 til 14-12-1907 i 45 afsnit. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst (bind 1) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af den engelske tekst (bind 2) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Marryat, Florence: Mount Eden. Roman. ("Berl. Tidende"s Feuill.). ♦ [Berlingske Tidende] [ikke i boghandlen], 1909. [Bind] I-II, 256 + 260 sider (1909, roman)
originaltitel: Mount Eden, 1889
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende, Aften, fra 12-10-1909 til 3-12-1909 i 46 afsnit. Fuld visning af oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Marryat, Florence: Præstens anden Hustru. Roman af Florence Marryat. Føljeton til "Aarhus Amtstidende". ♦ Aarhus, "Aarhus Amtstidende"s Bogtrykkeri, 1910. 445 sider (1910, roman) 👓
del af: Aarhus Amtstidende
Detaljer
oversat af Anonym
1882 1. udgave: Phyllida. Et Livsdrama af Florence Marryat. (Mrs. Francis Lean). Forfatterinden af "Min Søster, Skuespillerinden" osv. I to Dele. ♦ Aalborg, Trykt i Stiftsbogtrykkeriet, 1882. 1.-2. Deel, 248 + 244 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Aarhus Amtstidende fra 17-8-1910 til 6-11-1910. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Marryat, Florence: Kvindernes Forbund. Roman. ("Berl. Tidende"s Feuill.). ♦ [Berlingske Tidende] [ikke i boghandlen], 1911. 440 sider (1911, roman)
originaltitel: At heart a rake, 1895
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende, Aften, fra 3-7-1911 til 14-8-1911 i 35 afsnit. Fuld visning af oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Marryat, Florence: To Brødre. Oversat af X. ♦ Romanforlaget, 1912. 62 sider. Pris: kr. 0,10 (1912, roman)
originaltitel: ?
serietitel: 10 Øres Romaner, 16
oversat af X. (pseudonym)
 Bog Marryat, Florence: Hans Hensigter. Roman i to Dele af Florence Marryat. ("Berl. Tidende"s Feuill.). ♦ [Berlingske Tidende] [ikke i boghandlen], 1912. 336 + 310 sider (1912, roman)
originaltitel: No intentions, 1874
del af: Berlingske Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Berlingske Tidende, Aften, fra 19-4-1912 til 4-7-1912 i 62 afsnit. Fuld visning af oversættelse på: Link til ekstern webside Mediestream
 url Fuld visning af den engelske tekst (bind 1) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af den engelske tekst (bind 2) på: Link til ekstern webside Hathi Trust

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden