Til indledningen til disse sider

Forrige år - Næste år

eller vælg år

Dansk Forfatterleksikon. Teatrenes repertoire 1722-1975. 1766

Listen er endnu ikke komplet (bortset fra for Det kongelige Teater).


1766


1766     ukendt måned


ukendt dato,  
 Teater Den franske Hoftrup
Le Glorieux [på fransk] (Destouches)
Le Huron [på fransk]

1766     januar


01-01-1766, onsdag Helligdag Nytaars Dag
06-01-1766, mandag Helligdag Helligtrekongers Dag
14-01-1766, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Kong Frederik V dør

1766     februar


02-02-1766, søndag Helligdag Marie Renselses Dag
09-02-1766, søndag Helligdag Fastelavn

1766     marts


23-03-1766, søndag Helligdag Palme Søndag
25-03-1766, tirsdag Helligdag Marie Bebudelses-Dag
27-03-1766, torsdag Helligdag Skjærtorsdag
28-03-1766, fredag Helligdag Langfredag
30-03-1766, søndag Helligdag Paaskedag
31-03-1766, mandag Helligdag 2. Paaskedag

1766     april


01-04-1766, tirsdag Helligdag 3. Paaskedag
25-04-1766, fredag Helligdag Bededag

1766     maj


08-05-1766, torsdag Helligdag Chr. Himmelfartsdag
18-05-1766, søndag Helligdag Pintsedag
19-05-1766, mandag Helligdag 2. Pintsedag
20-05-1766, tirsdag Helligdag 3. Pintsedag
25-05-1766, søndag Helligdag Trinitatis

1766     juni


24-06-1766, tirsdag Helligdag St. Hans Dag

1766     juli


02-07-1766, onsdag Helligdag Marie Besøgelses Dag

1766     september


29-09-1766, mandag Helligdag Mikkels-Dag

1766     oktober


02-10-1766, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den gifte Philosoph (Destouches)
Kjærlighed paa Prøve (Sacco) (Ballet)(premiere)
03-10-1766, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Dobleren (Regnard)
(Gratis-Forestilling)
06-10-1766, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Den Stolte (Destouches)
08-10-1766, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den Stundesløse (Holberg)
11-10-1766, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Den Ugudelige (Molière)
13-10-1766, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Den Ugudelige (Molière)
15-10-1766, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
17-10-1766, fredag
 Teater Det kongelige Teater
18-10-1766, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
20-10-1766, mandag
 Teater Det kongelige Teater
21-10-1766, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
Maskeraden (Holberg)
25-10-1766, lørdag
 Teater Det kongelige Teater
Gnieren (Molière)
27-10-1766, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Den forlorne Søn (Voltaire)
29-10-1766, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
30-10-1766, torsdag
 Teater Det kongelige Teater
Den gifte Philosoph (Destouches)

1766     november


01-11-1766, lørdag Helligdag Alle-Helgens-Dag
03-11-1766, mandag
 Teater Det kongelige Teater
05-11-1766, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Democritus (Regnard)
12-11-1766, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Prolog (forfattet af Reerslew, fremsagt af Rose) (Reerslev)
Paridis Dom (Sacco) (Ballet)(premiere)
Den bedragne Gartner (Sacco) (Ballet)(premiere)
(Gratis-Forestilling)
14-11-1766, fredag
 Teater Det kongelige Teater
17-11-1766, mandag
 Teater Det kongelige Teater
19-11-1766, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
21-11-1766, fredag
 Teater Det kongelige Teater
24-11-1766, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Myndlingen (Fagan)
26-11-1766, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
28-11-1766, fredag
 Teater Det kongelige Teater
30-11-1766, søndag Helligdag Advent

1766     december


01-12-1766, mandag
 Teater Det kongelige Teater
03-12-1766, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Myndlingen (Fagan)
De pene Jomfruer (Molière)
05-12-1766, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Serenaden (Regnard)
De pene Jomfruer (Molière)
08-12-1766, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Serenaden (Regnard)
10-12-1766, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Tartuffe (Molière)
12-12-1766, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Turcaret (Lesage)
15-12-1766, mandag
 Teater Det kongelige Teater
Florentineren (Fontaine og Champmesle)
17-12-1766, onsdag
 Teater Det kongelige Teater
Florentineren (Fontaine og Champmesle)
De pene Jomfruer (Molière)
19-12-1766, fredag
 Teater Det kongelige Teater
Erasmus Montanus (Holberg)
22-12-1766, mandag
 Teater Det kongelige Teater (Den franske Hoftrup)
 Artikel Berlingske Tidende: [22-12-1766] Efter at her for kort siden, efter Foranstaltning, er ankommen en Troup Franske Skuespillere, hvilke skulle opføre Franske Spectacles paa den K. Danske Skueplads, er det allernaadigst befalet, at de denne Aften skulle gjøre første Begyndelse dermed i Deres Kongl. regierende Mayestæter og flere Personers af den Kongl. Familie aller- og Naadigste Overværelse. Af Tilskuerne i Almindelighed betales for Indgangen, som for de danske Skuespil
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [22-12-1766] I Aften beærer det Kongelige Herskab Skuepladsen med Høyeste Nærværelse
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [7-1-1767] Annonce, Livres nouveaux ches Cl. Philibert, med bl.a: Hypermnestre Tragedie, par Mr. le Mierre, représantée le 22 Dec. 1766, 1 M. 8 S.
Annette & Lubin, Comedie en un Acte, en Vers, par Mad. Favart, de même 1 M.
[Den franske Trup spiller på Det kgl. Teater indtil 27-1-1767, da Hofteatret ikke er færdigbygget]
Annette et Lubin [på fransk] (Favart m.fl.) (Syngestykke)
23-12-1766, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Berlingske Tidende: [22-12-1766] Paa den Kongel. Danske Skueplads bliver Tirsdagen den 23de Decbr., præcise Kl. 5, opført Comoedierne: Naturen er fornyet med lidet, et original Hyrde-Stykke, og Mødrenes Skole, oversat efter l'Ecole des Meres af Mr. Marivaus; Samt 2de Ballets: Hververen og Masqveraden;: begge componerede af Balletmesteren Msr. Sacco
Mødrenes Skole (Marivaux)
Hververen (Sacco) (Ballet)
Maqveraden (Sacco) (Ballet)
25-12-1766, torsdag Helligdag Juledag
26-12-1766, fredag Helligdag 2. Juledag
27-12-1766, lørdag Helligdag 3. Juledag
 Teater Det kongelige Teater (Den franske Hoftrup)
[Den franske Trup]
29-12-1766, mandag
 Teater Det kongelige Teater
 Artikel Berlingske Tidende: [26-12-1766] ... Tragoedien: Zayre, i 5 Acter, oversat efter Mrs. Voltaires Zaire;: til Slutning Masqverade-Balletten ...
 Artikel Berlingske Tidende: [29-12-1766] Denne Aften bivaane Deres regierende Majestæter de Danske Skuespil, da Tragedien Zaire vorder opført
Zaïre (Voltaire)
Masqverade-Balletten (Sacco) (Ballet)
(programsat efter kongelig ordre) (Voltaire)
30-12-1766, tirsdag
 Teater Det kongelige Teater (Den franske Hoftrup)
 Artikel Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger: [7-1-1767] Annonce, Livres nouveaux ches Cl. Philibert, med bl.a: Les Deux Chasseur & la Laitiere, Comedie en un Acte, par Anseaume de meme le 30 Dit, Se afinie le 1 Janv. 1767
 

Forrige år - Næste år