Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

L.C. Sander (1756-1819)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Dramatik Sander, C. F.: Pusillana. Ein Schauspiel in vier Aufzügen. ♦ Dessau, in der philantropischen Buchhandlung und in Commission bey S. L. Crusius in Leipzig, 1783. 156 sider (1783, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Opført 27-12-1782 i Dessauischen Erziehungsinstitute.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Tekster Sander, Christian Friedrich: Friedrich Robinson. Ein Lesebuch für Kinder. ♦ Flensburg und Leipzig, in der Kortenschen Buchhandlung, 1784. xvi + 132 sider (1784) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (oversætter) Rabelais og Fischart: Gargantua og Pantagruel. Umgearbeitet nach Rabelais und Fischart von Dr. Eckstein [ie: L.C. Sander]. ♦ Hamburg, bey B.G. Hoffmann, 1785-87. [1-]3. Band, ([15] + 228) + 305 + ([16] + 448 + [3]) sider (1785-87, roman) BD4:sp493 👓
originaltitel: La vie de Gargantua et de Pantagruel, 1532-64
Detaljer
af François Rabelais (1494-1553, sprog: fransk)
af Johann Fischart (1547-1591, sprog: tysk)
1945 Senere udgave: Gargantua. Paa Dansk ved Jesper Ewald. Ill. af Svend Johansen. ♦ Thaning & Appel, 1945. 250 sider, illustreret. Pris: kr. 7,00
1945-46 Senere udgave: Gargantua og Pantagruel. Overs. og Indledning af C. E. Falbe-Hansen. ♦ Fischer, 1945-46. Bind 1-5. Pris: à 7,50 kr
1954 [uddrag] indgår i antologien: Humor fra Frankrig [s336] Senere udgave: Panurges får. Side 336-[45]
1971 Senere udgave: Gargantua. Overs. fra fransk af Jesper Ewald. Ill. af Gustave Doré. ♦ Edito [ikke i boghandlen], [1971]. 197 sider, 7 tavler
kollaps Noter
 note til titel Johann Fischart udgav i 1575 en fri tysk oversættelse af Rabelais værk.
 url Fuld visning af den tyske tekst af Fischart på: Link til ekstern webside Zeno.org
 url Fuld visning af den tyske oversættelse, bind 1, på: Link til ekstern webside Bayerische StaatsBibliothek digital
 url Fuld visning af den tyske oversættelse, bind 2, på: Link til ekstern webside Bayerische StaatsBibliothek digital
 url Fuld visning af den tyske oversættelse, bind 3, på: Link til ekstern webside Bayerische StaatsBibliothek digital
 anmeldelse Rabelais' Gargantua und Pantagruel aus dem Französischen verdeutscht, mit Einleitung und Anmerkungen ... herausgegeben durch Gottlob Regis. Zweüter Theil. Anmerkungen. Erste Abtheilung. Leipzig, 1839, side clxxv-clxxvii. Link til ekstern webside http://books.google.dk/books?id=QEANAQAAMAAJ&pg=PR175
 Litteraturliste Medtaget på: Vilhelm Møller: Verdensliteraturens Perler Web link link til hele listen Rabelais' Gargantua og Pantagruel, side 74-87.
 Dramatik Sander, L. C.: Ebbesen von Nörreriis. Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen. ♦ Kopenhagen, 1798. xii + 156 sider (1798, dramatik) BD4:sp338 👓
Detaljer
1799 Senere udgave: Danmarks Befrielse eller Niels Ebbesen af Nørreriis. Et Sørgespil i 5 Akter. ♦ Kbh., 1799
1816 Senere udgave: Danmarks Befrielse eller Niels Ebbesen af Nørreriis. Et Sørgespil i 5 Akter. Tredie Udgave med Forandringer. ♦ Kbh., 1816
kollaps Noter
 note til oversat titel Side iii-viii: Vorerinnerung, die Geschichte des Stückes betreffend [signeret: Kopenhagen, den 17. Juni 1798, Sander, der Verfasser und Uebersetzer].
 note til oversat titel Side [ix]-xii: Statt einer allgemeinen Vorrede über diese Gattung von Trauerspielen [med citater fra Voltaire på fransk].
 url Fuld visning af udgave fra 1799 på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Sander, [Levin Chr.]: Danmarks Befrielse eller Niels Ebbesen af Nørreriis. Et Sørgespil i 5 Akter. ♦ Kbh., 1799 (1799, dramatik) BD4:sp338
Detaljer
1798 1. udgave: Ebbesen von Nörreriis. Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen. ♦ Kopenhagen, 1798. xii + 156 sider
kollaps Noter
 Dramatik Sander, [Levin Chr.]: Eropolis. Et lyrisk Skuespil i 4 Akter. Musiken af Kunzen. ♦ I.L. Lahde, 1803. 98 sider (1803, dramatik) BD4:sp338
Detaljer
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
kollaps Noter
 note til titel hertil udkom: N.C. Øst: Indholdet af Eropolis med alphabetisk Forklaring over alle i dette lyriske Skuespil af Herr Prof. Sander brugte, ikke almindelig bekiendte Udtryk og Benævnelser. 1803. 16 blade. Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Afsnit i bog (udgiver) Riber, Hans Wilhelm: Samlede Digte. [Udgivne af Levin Chr. Sander og K. L. Rahbek]. ♦ Kjöbenhavn, På Hofboghandler Poulsens Forlag, 1803. 1.-2. Deel, (L + 219) + 272 sider. (Trykkeri: Trykt hos Bogtrykker og Skrivtstöber K.H. Seidelin) (1803, digte) BD4:sp244 👓
Detaljer
af H.W. Riber (1760-1796)
udgiver: Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Første Deel med Digterens [kobberstukne] Portrait. Anden Deel med Digterens [kobberstukne] Gravminde.
 note til titel Upagineret side: H. W. Ribers ædle Veninde og Velydnerinder Frue Baronesse Lövenskiold, hvis ærefulde Godhed for ham end ikke kiölnedes ved hans Död, i hans Navn ærbödigen og erkiendtligen helliger af hans Venner og Udgivere L. C. Sander. K. L. Rahbek.
 note til titel Side [i]-xliiii: Hans Vilhelm Ribers Biographie og Carakteristik, ved Sander og Rahbeck.
 note til titel Side xlv-l: Indhold.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Kjøbenhavnske lærde Efterretninger for Aar 1805, No. 17, side [257]-64 [Anmeldelse af C. Pavels]. Link til ekstern webside https://user-9y8ca5x.cld.bz/Kjobenhavnske-Laerde-Efterretninger-1805/288 Pavels, Claus Claus Pavels
 Dramatik Sander, [Levin Chr.]: Hospitalet. Et Lystspil i 5 Akter. ♦ Kbh., 1805 (1805, dramatik) BD4:sp338
Detaljer
kollaps Noter
 Bog Sander, L. C.: Ved Aarets Slutning 1806. Musiken af Hr. Concertmester Schall. ♦ Kbh., 1806. 2 Blade (1806, digte) BD4:sp244
musik af Claus Schall (1757-1835)
 Dramatik Sander, [Levin Chr.]: Knud, Danmarks Hertug. Et Sørgespil i 5 Akter. ♦ Kbh., 1808 (1808, dramatik) BD4:sp338
Detaljer
kollaps Noter
 Bog Sander, L. C.: Nye Krigssange for 1807 og 1808. Kbh. (1808, digte) BD4:sp244
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2. forøgede Oplag. Kbh., u.A.
 Bog Sander, L. C.: Harpen. En Prøve af en romantisk Epopee. ♦ Kbh., 1810 (1810, digte) BD4:sp244
 Bog Sander: [indgår i antologien: Aglaia [s184]] Oldingen. Side 184-85 (1810, digte) BD4:sp163 👓
 Dramatik anonym [Sander, L. C.]: [indgår i antologien: Aglaia [s152]] Slutningsscenen af Sørgespillet Knud, Danmarks Hertug. Side 152-63 (1810, dramatik) BD4:sp163 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Fulde titel: En ikke opført, og forhen ikke trykt Slutningsscenen af Sørgespillet Knud, Danmarks Hertug.
 Tekster Sander, L. C.: Polyhymnia, Euterpe og Theone (1813, tekster)
 Bog Sander, L. C.: Til Vaaren 1814. Til Musik af L. Zinck. ♦ Kbh., 1814 (1814, digte) BD4:sp244
musik af Ludvig Zinck (1776-1851)
 Bog Sander, [Levin Chr.]: Danmarks Befrielse eller Niels Ebbesen af Nørreriis. Et Sørgespil i 5 Akter. Tredie Udgave med Forandringer. ♦ Kbh., 1816 (1816, dramatik) BD4:sp338
Detaljer
1798 1. udgave: Ebbesen von Nörreriis. Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen. ♦ Kopenhagen, 1798. xii + 156 sider
 Bog Sander, L. C.: Den lykkelige Hero. En lyrisk Scene, componeret for det venskabelige Selskab. Musik af Kuhlau. ♦ Kbh., 1817 (1817, digte) BD4:sp244
 Bog Sander, L. C.: Venskab. Cantate af Sander og Mozart. Opført i det Venskab. Selskab 1817. ♦ Kbh., 1817. 2 Blade (1817, digte) BD4:sp244
musik af Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Schiller, [Fred.]: Barnemordersken. En lyrisk Monolog, efter Schillers Original og A. Rombergs Musik oversat ved Sander. Opført i det VEnskabelige Selskab d. 15. Feb. 1818. ♦ Kbh. 4 Blade (1818, digte) BD4:sp276
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
musik af Andreas Jakob Romberg (1767-1821, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Shakspeare, William: Stormen. Et Syngespil i 3 Afdelinger. Omarbeidet til Kunzens efterladte Paritur af Levin Chr. Sander. Kunzens Minde helliget. ♦ Kbh., 1818 (1818, dramatik) BD4:sp380
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
1810 indgår i: Lystspil [a] 1. udgave: Stormen
 Bog Sander, Levin Chr.: Strena for 1819 og 1820, eller: store og smaa Fortællinger. ♦ Kbh., [1819]. 232 sider (1819, roman) BD4:sp448
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel i Det kongelige Biblioteks base, Rex, har titlen årstallet 1810 [tjekket 20110908].
 anmeldelse Høst's Morgenbl. 1819, nr. 29 og 30.
 Bog (oversætter) Schiller, [Fred.]: Sangens Magt. Oversat af [Lev. Chr.] Sander. Med Musik af A. Romberg. ♦ Kbh., [1823]. 4 Blade (1823, digte) BD4:sp276
Detaljer
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
musik af Andreas Jakob Romberg (1767-1821, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udgave med årstal: Kbh., 1823, 2 Blade og Kbh., 1827.
 Bog (digte) antologi: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle. Til Brug saavel i Skolen som i Huset. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. [ie: Frederik Barfod]. ♦ Kjøbenhavn, 1835 og 1836. xxiv + 608 sider (1835-36) 👓
Detaljer
udgiver: Frederik Barfod (1811-1896)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Niels Andersen (1819-1835)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Ole Bang (1788-1877)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af Vilhelm Birkedal (1809-1892)
digte af H.H. Blache (1787-1871)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Birgitte Boye (1742-1824)
digte af C.J. Boye (1791-1853)
digte af H.D. Brinck-Seidelin (1780-1831)
digte af Hans Adolph Brorson (1694-1764)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Foersom (1777-1817)
digte af Wilhelm Frederik Laub (1805-1845)
digte af Peter Frederik Friis (1791-1864)
digte af Claus Frimann (1746-1829)
digte af Peter Harboe Frimann (1752-1839)
digte af Johan Gerhard Fr. Garbrecht (1799-1857)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af P.H. Haste (1765-1831)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af V.K. Hjort (1765-1818)
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af J. Jetsmark (1781-1853)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af C.A. Lund (1763-1833)
digte af Peder Laale
digte af D.G. Monrad (1811-1887)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Thomas Overskou (1798-1873)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af C.H. Pram (1756-1821)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Tøger Reenberg (1656-1742)
digte af Jonas Rein (1760-1821)
digte af H.W. Riber (1760-1796)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Frederik Schmidt (1771-1840)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Hans Christian Sneedorff (1759-1824)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Christian Braunmann Tullin (1728-1765)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Mathias Winther (1795-1834)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Jens Zetlitz (1761-1821)
digte af Anonym
1841 Senere udgave: Poetisk Læsebog. Ledsaget af historiske Anmærkninger. Samlet og Udgivet af Frederik Barfod. 2. omarbejdede og forøgede Opl. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 796 sider
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: Sælges til Fordeel for det forenede Velgjørenheds-Selskabs Skoler og koster, - hæftet og med Omslag - 1 Rbdlr.
 note til titel Har også titelbladet: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle, Nytaarsgave for 1836. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. ♦ Kjøbenhavn, [uden år].
 note til titel Side [iii]-xiii: Fortale [signeret: A.D., den 27de Novbr. 1835, A.S.].
 note til titel Side xiv: Efterskrift [signeret: F.D., den 28de Januar 1836, A.S. (udgivelsen er forsinket, og det er udgiverens egen skyld)].
 note til titel Indhold: A. Den poetiske Deel, side 1-422. B. Den prosaiske Deel, side 423-608, der igen består af: 1. Anmærkninger, side 423-42, 2. Biografiske Smaating om Forfatterne, side 443-604, Tillæg og Rettelser, sider 605, Trykfejl, side 608.
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Dramatik Sander. C. L. [ie: Levin Chr.]: Niels Ebbesen. Sørgespil i 5 Acter. Ny Udgave. ♦ Schubothe, 1848 (1848, dramatik)
 Dramatik Sander. C. L. [ie: Levin Chr.]: Niels Ebbesen. Sørgespil i 5 Acter. ♦ Løser, 1848 (1848, dramatik)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

L.C. Sander: Niels Ebbesen af Nørreris
Sørgespil i 5 Akter af L.C. Sander. [Omarbejdet Version fra 1797-98]
[På Østerbro Teater under title:] Danmarks Befrier, Niels Ebbesen af Nørreriis. Folkeskuespil med Sange og Kor i 5 Akter
(premiere 31-01-1797 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 37)
L.C. Sander: Eropolis
lyrisk Skuespil i 4 Akter af C.L. Sander, Musiken af F.L.Æ. Kunzen, Dansen af V. Galeotti
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
danse af Vincenzo Galeotti (1733-1816)
(premiere 31-01-1803 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 8)
L.C. Sander: Hospitalet
Lystspil i 5 Akter af L.C. Sander
(premiere 08-04-1806 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
L.C. Sander: Knud, Danmarks Hertug
Sørgespil i 5 Akter af L.C. Sander
(premiere 30-01-1809 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
L.C. Sander: Rosings Minde
ihukommet af hans Kunstbrødre, Efterspil af C.L. Sander
(premiere 05-12-1818 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden