Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Edvard Storm (1749-1794)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog anonym [Storm, Edvard]: Bræger. Et Heltedigt. ♦ Kiøbenhavn, Paa Gyldendals Forlag, 1774. 48 sider. (Trykkeri: Trykt hos M. Hallager) (1774, digte) BD4:sp247 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Side [3-4]: Til Læserne [Signeret: Digteren].
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: [12-7-1774] Reist til Fredensborg. Læst paa Veien Brægeren, et klygtigt Heltedigt. Maaskee Wessels.
 Bog Siverssen, Erland [ie: Storm, Edvard]: Adskilligt paa Vers. Ved Erland Siverssen. ♦ Trykt paa Gyldendals Forlag, 1775. 79 [1] sider (1775, digte) BD4:sp247
Detaljer
digte af Horats Horats (-65-8, sprog: latin)
kollaps Noter
 note til titel Side [3-6]: Til Madame Anne Marie Mehl [Signeret: Deres allerydmygste Tiener E. S.].
 note til titel Side [7-8]: Til Læserne.
 note til titel Side [80]: Register over de Digte, hvoraf denne Samling bestaaer.
 note til titel Heri oversættelse af oder af Horats (1. bogs 1. og 38. ode, 2. bogs 16. ode, 3. bogs 1., 15. og 30. ode).
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog anonym [Storm, Edvard]: Fabler og Fortællinger i den Gellertske Smag. En Sang om Jøndalen, samt Boraasiade, et Digt i fire Sange. ♦ Kbh., 1778 (1778, digte)
andet: Christian Fürchtegott Gellert (1715-1769, sprog: tysk)
 Bog Storm, Edvard: Indfødsretten i 4 Sange. Kbh., 1778 (1778, digte) BD4:sp247
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse [1-2-1779] Læst Storms Indføds-Ræt med stor Fornøielse. Der er skiønne Stæder mellem, skiønt det i det heele betragtet ikke just er fuldkommen.
 Bog Storm, Edvard: Originale Fabler og Fortællinger. Ved Edvard Storm. ♦ Trykt hos P. Horrebow, 1782. [32] 155 sider (1782, digte) BD4:sp248
Detaljer
1783 Senere udgave: Originale Fabler og Fortællinger. Ved Edvard Storm. Andet Oplag. ♦ Kiøbenhavn, Gyldendal Forlag, 1783. [10] 139 sider. (Trykkeri: Trykt ... hos A.F. Stein)
kollaps Noter
 note til titel 10 upaginerede sider: Forerindring.
 note til titel 22 upaginerede sider: Subscribenternes Navne.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Storm, Edvard: Originale Fabler og Fortællinger. Ved Edvard Storm. Andet Oplag. ♦ Kiøbenhavn, Gyldendal Forlag, 1783. [10] 139 sider. (Trykkeri: Trykt ... hos A.F. Stein) (1783, digte) BD4:sp248
Detaljer
1782 1. udgave: Originale Fabler og Fortællinger. Ved Edvard Storm. ♦ Trykt hos P. Horrebow, 1782. [32] 155 sider
kollaps Noter
 note til titel 8 upaginerede sider: Forerindring.
 note til titel 2 upaginerede sider: Indhold.
 url Fuld visning af teksten (Andet Oplag) på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog anonym [Storm, Edvard]: Bernstorffs Vise. Kbh., 1784. 4 Blade (1784, digte) BD4:sp248
 Bog Storm, Edvard: Samlede Digte. ♦ Kiøbenhavn, Trykt hos Johan Frederik Schultz, 1785. x + [28] 240 sider (1785, digte) BD4:sp247 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Med portræt og titelbillede.
 note til titel Side [iii]-x: Forerindring.
 note til titel 24 upaginerede sider: Subscribenternes Navne.
 note til titel 4 upaginerede sider: Register over de Digte, hvoraf denne Samling bestaaer.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Storm, Edvard: Skrive-Frihed. Et poetisk Forsøg. Kbh., 1788 (1788, digte) BD4:sp248
 Dramatik Storm, Edvard: Erast eller den bedragne Varsomhed. Comedie i fem Acter. ♦ Kiøbenhavn, Forlagt af Johan Frederik Schultz, 1791. 126 sider (1791, dramatik) BD4:sp339 👓
Detaljer
kollaps Noter
 Dramatik Storm, Edvard: [Nyeste Samling af Skuespil [Schultzes Samling] [2e]] Erast eller Den bedragne Varsomhed. Comedie i 5 Acter (1792, dramatik) BD4:sp297
 Bog (fejlagtig tillagt) anonym [Heiberg, Michael]: Bonden i Brydlupsgaren. ♦ Christiania, [uden år, 18??]. 4 blade (18??, digte) BD4:sp266
Detaljer
af Michael Heiberg (d. 1757)
1802 1. udgave: Norsk Ordsamling eller Prøve af Norske Ord og Talemaader. Tilligemed et Anhang indeholdende endeel Viser, som ere skrevne i det norske Bondesprog. Samlet og udgivet ved Laurents Hallager. ♦ Kjøbenhavn, trykt og forlagt af Sebastian Popp, 1802. xxiv + 197 sider
kollaps Noter
 note til titel Bibliotheca Danica har den anonym forfatter til Edv. Storm, Bibliotheca Norvegica anfører at visen er forfatter til sognepræst Anders Pedersen Heibergs bryllup 28-7-1734, og tidligere har været tillagt Nils Pedersen Heiberg, men at det også kan være den yngre bror Michael Heiberg.
 note til titel Tidligere trykt i: Lor. Hallager: Norsk Ordsamling, 1802. Side 163-67.
 note til titel Jævnfør Bibliotheca Norvegica nr. 2544.
 Bog anonym [Storm, Edv.]: Brylupe aat hu Siri. ♦ Christiania, [uden år, 18??]. 2 blade (18??, digte) BD4:sp266
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Bibliotheca Danica anfører Edv. Storm som anonym forfatter, oplysningen har ikke kunnet verificeres andre steder.
 Bog Storm, Edv.: Guten aa Jænta paa Fjöshjellen. ♦ Christiania, trykt i det Wulfsbergske Bogtrykkeri af R. Hviid, [uden år, mellem 1815-35]. 2 blade (18??, digte) BD4:sp266
Detaljer
1802 1. udgave: Norsk Ordsamling eller Prøve af Norske Ord og Talemaader. Tilligemed et Anhang indeholdende endeel Viser, som ere skrevne i det norske Bondesprog. Samlet og udgivet ved Laurents Hallager. ♦ Kjøbenhavn, trykt og forlagt af Sebastian Popp, 1802. xxiv + 197 sider
kollaps Noter
 note til titel Tidligere trykt i: Lor. Hallager: Norsk Ordsamling, 1802. Side 179-82.
 note til titel Optaget i Bibliotheca Norvegica som nr 2400.
 Bog Storm, Edv. og Schulz: Skrive-Frihed. Sangene til Hermann von Unna ved Thaarup og Vogler. ♦ Kbh., 1800. 4 blade (1800, digte) BD4:sp248
Detaljer
af J.A.P. Schulz (1747-1800)
oversat af Thomas Thaarup (1749-1821)
musik af G. J. Vogler (1749-1814, sprog: tysk)
kollaps Noter
 Bog Storm, Edv. og Baggesen: Storms Hymne og Baggesens Lovsang. ♦ Aarhuus, 1810. 4 blade (1810, digte) BD4:sp248
Detaljer
af Jens Baggesen (1764-1826)
kollaps Noter
 note til titel Storms hymne: Gud du er stor.
 Bog Storm, Edv.: Færmainnen. ♦ Christiania, trykt i det Wulfsbergske Bogtrykkeri af R. Hviid, [uden år, mellem 1815-35]. 2 blade (18??, digte) BD4:sp266
Detaljer
1802 1. udgave: Norsk Ordsamling eller Prøve af Norske Ord og Talemaader. Tilligemed et Anhang indeholdende endeel Viser, som ere skrevne i det norske Bondesprog. Samlet og udgivet ved Laurents Hallager. ♦ Kjøbenhavn, trykt og forlagt af Sebastian Popp, 1802. xxiv + 197 sider
kollaps Noter
 note til titel Tidligere trykt i: Lor. Hallager: Norsk Ordsamling, 1802. Side 185-86.
 note til titel Optaget i Bibliotheca Norvegica som nr 2398.
 Bog Storm, Edv.: Førkja aa Guten. ♦ Christiania, trykt i det Wulfsbergske Bogtrykkeri af R. Hviid, [uden år, mellem 1815-35]. 2 blade (18??, digte) BD4:sp266
Detaljer
1802 1. udgave: Norsk Ordsamling eller Prøve af Norske Ord og Talemaader. Tilligemed et Anhang indeholdende endeel Viser, som ere skrevne i det norske Bondesprog. Samlet og udgivet ved Laurents Hallager. ♦ Kjøbenhavn, trykt og forlagt af Sebastian Popp, 1802. xxiv + 197 sider
kollaps Noter
 note til titel Tidligere trykt i: Laurents Hallager: Norsk Ordsamling, 1802. Side 184-85.
 note til titel Optaget i Bibliotheca Norvegica som nr 2399.
 Note (fejlagtig tillagt) anonym [Stockfleth, Thomas Rosing de]: Heimatkomsten. ♦ Christiania, trykt i det Wulfsbergske Bogtrykkeri af R. Hviid, [uden år, mellem 1815-35]. 8 blade (18??, digte) BD4:sp266
del af: Hermoder
Detaljer
af Th. Stockfleth (1742-1808)
kollaps Noter
 note til titel Bibliotheca Danica har Edv. Storm som den anonyme forfatter. Bibliotheca Norvegica har Stockfleth, nr 2405.
 note til titel Oprindelig trykt i: Hermoder, 1798, Nr. 12, side 30-65. Link til ekstern webside www.nb.no
 note til titel Tidligere trykt i: Lor. Hallager: Norsk Ordsamling, 1802. Side 167-79.
 Bog Storm, Edv.: Huldre aa'an Æilland. ♦ Christiania, trykt i det Wulfsbergske Bogtrykkeri af R. Hviid, [uden år, mellem 1815-35]. 2 blade (18??, digte) BD4:sp266
Detaljer
1802 1. udgave: Norsk Ordsamling eller Prøve af Norske Ord og Talemaader. Tilligemed et Anhang indeholdende endeel Viser, som ere skrevne i det norske Bondesprog. Samlet og udgivet ved Laurents Hallager. ♦ Kjøbenhavn, trykt og forlagt af Sebastian Popp, 1802. xxiv + 197 sider
kollaps Noter
 note til titel Tidligere trykt i: Lor. Hallager: Norsk Ordsamling, 1802. Side 186-89.
 note til titel Optaget i Bibliotheca Norvegica som nr 2401.
 Bog Storm, Edv.: Skoogmøte hass Torjer Skjeille. ♦ Christiania, trykt i det Wulfsbergske Bogtrykkeri af R. Hviis, [uden år, mellem 1815-35]. 2 blade (18??, digte) BD4:sp266
Detaljer
1802 1. udgave: Norsk Ordsamling eller Prøve af Norske Ord og Talemaader. Tilligemed et Anhang indeholdende endeel Viser, som ere skrevne i det norske Bondesprog. Samlet og udgivet ved Laurents Hallager. ♦ Kjøbenhavn, trykt og forlagt af Sebastian Popp, 1802. xxiv + 197 sider
kollaps Noter
 note til titel Tidligere trykt i: Lor. Hallager: Norsk Ordsamling, 1802. Side 158-60.
 note til titel Optaget i Bibliotheca Norvegica som nr 2402.
 Bog Storm, Edv.: Sæterviser. ♦ Christiania, trykt i det Wulfsbergske Bogtrykkeri af R. Hviis, [uden år, mellem 1815-35]. 2 blade (18??, digte) BD4:sp266
Detaljer
1802 1. udgave: Norsk Ordsamling eller Prøve af Norske Ord og Talemaader. Tilligemed et Anhang indeholdende endeel Viser, som ere skrevne i det norske Bondesprog. Samlet og udgivet ved Laurents Hallager. ♦ Kjøbenhavn, trykt og forlagt af Sebastian Popp, 1802. xxiv + 197 sider
kollaps Noter
 note til titel Tidligere trykt i: Lor. Hallager: Norsk Ordsamling, 1802. Side 182-83.
 note til titel Optaget i Bibliotheca Norvegica som nr 2403.
 note til titel Indeholder: 1. Reise aa Sæteren (første linie: Markje grønas, Snjogen braana, Fjeil bli bært taa Louvespræt). 2. Heimreise fraat [ie: fraa] Sæteren (første linie: Os ha gjort qva gjæras skulle, ysta Ost aa kinna Smør).
 Bog Storm, Edv.: Ælderdomin. ♦ Christiania, trykt i det Wulfsbergske Bogtrykkeri af R. Hviid, [uden år, mellem 1815-35]. 2 blade (18??, digte) BD4:sp266
Detaljer
1802 1. udgave: Norsk Ordsamling eller Prøve af Norske Ord og Talemaader. Tilligemed et Anhang indeholdende endeel Viser, som ere skrevne i det norske Bondesprog. Samlet og udgivet ved Laurents Hallager. ♦ Kjøbenhavn, trykt og forlagt af Sebastian Popp, 1802. xxiv + 197 sider
kollaps Noter
 note til titel Tidligere trykt i: Lor. Hallager: Norsk Ordsamling, 1802. Side 160-61.
 note til titel Optaget i Bibliotheca Norvegica som nr 2404.
 Bog Oehlenschläger: Gedichte. ♦ Stuttgart und Tübingen, in der J.G. Cotta'schen Buchhandlung, 1817. iv + 284 sider (1817, digte) BD4:sp277 👓
Detaljer
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
af Jens Baggesen (1764-1826)
kollaps Noter
 note til titel Neueste Aufl. Wien, 1818 [Med et titelkobber].
 note til titel 2. vermehrte Aufl. 1844. 236 sider.
 note til titel Indeholder dels digte af Oehlenschläger selv, skrevet på tysk og egne oversættelser, samt oversættelse af: Baggesen (Da ich Klein war, Da jeg var lille), Edvard Storm (Zinclar) og et par folkeviser (Der Todten Wiederkunst, Herr Jon).
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Kr. Arentzen: Baggesen og Oehlenschläger. Literaturhistorisk Studie. 1877, side 36-40. Link til ekstern webside http://archive.org/stream/baggesenogoehlen7v8aren#page/n45/mode/2up
 Bog Storm, Edv.: Digte. Af Edvard Storm. Udgivne ved A.E. Boye. ♦ Kiöbenhavn, Thieles Bogtrykkerie, 1832. xxiv + 440 sider (1832, digte) BDsupp:sp779
Detaljer
udgiver: A.E. Boye (1784-1851)
kollaps Noter
 note til titel Side [v]-xx: Fortale [Signeret: Den 24de Decembr. 1831].
 note til titel Side [xxi]-xxiv: Indhold.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog (digte) antologi: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle. Til Brug saavel i Skolen som i Huset. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. [ie: Frederik Barfod]. ♦ Kjøbenhavn, 1835 og 1836. xxiv + 608 sider (1835-36) 👓
Detaljer
udgiver: Frederik Barfod (1811-1896)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Niels Andersen (1819-1835)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Ole Bang (1788-1877)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af Vilhelm Birkedal (1809-1892)
digte af H.H. Blache (1787-1871)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Birgitte Boye (1742-1824)
digte af C.J. Boye (1791-1853)
digte af H.D. Brinck-Seidelin (1780-1831)
digte af Hans Adolph Brorson (1694-1764)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Foersom (1777-1817)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Peter Frederik Friis (1791-1864)
digte af Claus Frimann (1746-1829)
digte af Peter Harboe Frimann (1752-1839)
digte af Johan Gerhard Fr. Garbrecht (1799-1857)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af P.H. Haste (1765-1831)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af V.K. Hjort (1765-1818)
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af J. Jetsmark (1781-1853)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af C.A. Lund (1763-1833)
digte af Peder Laale
digte af D.G. Monrad (1811-1887)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Thomas Overskou (1798-1873)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af C.H. Pram (1756-1821)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Tøger Reenberg (1656-1742)
digte af Jonas Rein (1760-1821)
digte af H.W. Riber (1760-1796)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af L.C. Sander (1756-1819)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Frederik Schmidt (1771-1840)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Hans Christian Sneedorff (1759-1824)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Christian Braunmann Tullin (1728-1765)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Mathias Winther (1795-1834)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Jens Zetlitz (1761-1821)
digte af Anonym
1841 Senere udgave: Poetisk Læsebog. Ledsaget af historiske Anmærkninger. Samlet og Udgivet af Frederik Barfod. 2. omarbejdede og forøgede Opl. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 796 sider
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: Sælges til Fordeel for det forenede Velgjørenheds-Selskabs Skoler og koster, - hæftet og med Omslag - 1 Rbdlr.
 note til titel Har også titelbladet: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle, Nytaarsgave for 1836. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. ♦ Kjøbenhavn, [uden år].
 note til titel Side [iii]-xiii: Fortale [signeret: A.D., den 27de Novbr. 1835, A.S.].
 note til titel Side xiv: Efterskrift [signeret: F.D., den 28de Januar 1836, A.S. (udgivelsen er forsinket, og det er udgiverens egen skyld)].
 note til titel Indhold: A. Den poetiske Deel, side 1-422. B. Den prosaiske Deel, side 423-608, der igen består af: 1. Anmærkninger, side 423-42, 2. Biografiske Smaating om Forfatterne, side 443-604, Tillæg og Rettelser, sider 605, Trykfejl, side 608.
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog (digte) antologi: Danske Fabler. Samlede pg idgovme af Frederik Schaldemose. Med 12 Lithographier. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af H.C. Klein, 1842. [4] 150 sider, 12 tavler. Pris: 1 Rbd. (Trykkeri: Trykt i det Seidelinske Officin hos Louis Klein) (1842, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Fr. Schaldemose (1783-1853)
illustrationer af Anonym
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
af Ludvig Holberg (1684-1754)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
kollaps Noter
 note til titel 3 upaginerede sider: Indhold [alfabetisk liste].
 note til titel 1 upagineret side: Trykfeil.
 note til titel Omslagslitografiet har: Em. Bærentzen & Co. lith. Inst. Kjöbenhavn.
 note til titel Dansk Bogfortegnelse 1841-58 anfører: Klein i Kbh., Odense, Milo).
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Berlingske Tidende No. 79 (31-3-1842), side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (digte) antologi: Danske Kjæmpeviser. Ældre og Nyere. Udgivne af Frederik Schaldemose. ♦ Kjøbenhavn, Brødrene Berling, 1846. [7] sider + 862 spalter + [1] side (1846, digte)
Detaljer
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Jens Schielderup Sneedorff (1724-1764)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Høivelbaarne Herre, Herr' Grev Gregers Christian Raben, Hofjægermester, Doctor Philosophiæ etc.
 note til titel Upagineret side: Forerindring [signeret: Fr. Schaldemose].
 note til titel 4 upaginerede sider: Indhold.
 note til titel Spalte [855]-62: Forklaring over vanskelige og forældede Ord.
 note til titel Upagineret side: Rettelser.
 note til titel Bogen består af 3 afdelinger: [Spalte 1-392:] Første Afdeling, Vedels Samling af Kjæmpeviser, aftrykt efter Udgaven trykt paa Himmelbiærget ved Ribe. [Spalte 393-772:] Anden Afdeling, Peder Syvs Fortsættelse af Vedels Samling af Kjæmpeviser. [Spalte 773-854:] Tredie Afdeling, Nyere Kjæmpeviser [Forfatterens navn anført i indholdsfortegnelsen].
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (digte) antologi: Fædrelandshistoriske Digte. Samlede og med oplysende Anmærkninger ledsagede af Frederik Barfod. Anden meget forøgede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag - i Kommissjon hos den Gyldendalske Boghandel, 1850. xv + 432 sider (1850, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Frederik Barfod (1811-1896)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Birgitte Boye (1742-1824)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af G.P. Brammer (1801-1884)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af P.L. Møller (1814-1865)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Jørgen Jørgensen Sorterup (1662-1723)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Jens Schielderup Sneedorff (1724-1764)
digte af Frederik Schmidt (1771-1840)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Nicolaj Wergeland (1780-1848)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Troels Smith, f 1813 (1813-1880)
digte af Pauline Worm (1825-1883)
digte af Peter Faber (1810-1877)
digte af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Esaias Tegnér (1782-1846, sprog: svensk)
digte af Thomas Simonsson (1380-1443, sprog: svensk)
digte af Johan Henric Kellgren (1751-1795, sprog: svensk)
digte af Olaus Petri Carelius (1702-1758, sprog: svensk)
digte af Frans Michael Franzén (1772-1847, sprog: svensk)
digte af Arvid August Afzelius (1785-1871, sprog: svensk)
digte af Per Daniel Amadeus Atterbom (1790-1855, sprog: svensk)
digte af Gustaf Henrik Mellin (1803-1876, sprog: svensk)
digte af Oskar Patrik Sturzenbecker (1811-1869, sprog: svensk)
1841 1. udgave: Fædrelandshistoriske Digte. Samlede og med Anmærkninger ledsagede af Frederik Barfod. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 401 sider
kollaps Noter
 note til titel Også med titlen: Poetisk Læsebog. Samlet og udgivet af Frederik Barfod. Tredie, omarbejdede og forøgede Udgave. Andet Bind, indeholdende fædrelandshistoriske Digte med oplysende Anmærkninger. København, Udgiverens Forlag - i Kommissjon hos den Gyldendalske Boghandel, 1850. [Bind 1 ikke udkommet].
 note til titel Side [vii]-ix: Forord [signeret: København, d. 20. Febr. 1850, Frederik Barfod].
 note til titel Uddrag af forordet: Tvende Oplag af min "Poetisk Læsebog," tilsammen paa 3000 Eksemplarer, ere forlængst afsatte, og dertil et særskilt Aftryk af 2den Udgaves "Fædrelandshistoriske Digte" paa 1000 Eksemplarer ... saae mig i Stand til selv som Forlægger at besörge et nyt Oplag paa 2000 Eksemplarer. Det er dette, som nu begynder at se Lyset. Forskjellige Omstændigheder have imidlertid medført, at jeg först maa lade 2det Bd. (de fædrelandshistoriske Digte) udgaa; dernæst vil 1ste Bd. udkomme (de blandede lyriske Digte); og endelig, vil Gud, som 3die Bd. Forfatternes korte Levnetsbeskrivelser med enkelte litterære Oplysninger osv.
 note til titel Side 319-432: Anmærkninger.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog (digte) antologi: Danske Romanzer. Hundrede og ti. Samlede og udgivne af Christian Winther. 3. forøgede Udgave. ♦ C.A. Reitzel, 1851. 352 sider (1851, digte)
udgiver: Chr. Winther (1796-1876)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Claus Frimann (1746-1829)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Adolph Wilhelm Schack von Staffeldt (1769-1826)
digte af Christen Thaarup (1795-1849)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
 Bog (digte) antologi: Vandring med Danmarks Digtere. Helliget de Unge af Athalia Schwartz. ♦ Chr. Steen & Søn, 1851. 233 sider (1851, digte)
Detaljer
udgiver: Athalia Schwartz (1821-1871)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af C.H. Pram (1756-1821)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af C.J. Boye (1791-1853)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
kollaps Noter
 note til titel Digte af danske forfattere: Johannes Ewald, Johan Hermann Wessel, Jens Baggesen, Edvard Storm, Christen Henriksen Pram, Thomas Thaarup, Knud Lyne Rahbek, Adolph Wilhelm Schack Staffeldt, Adam Gottlob Oehlenschlæger, Poul Martin Møller, Steen Steensen Blicher, Nicolai Frederik Severin Grundtvig, Bernhard Severin Ingemann, Johan Carsten Hauch, Johan Ludvig Heiberg, Henrik Hertz, Frederik Paludan Müller, Christian Winther, Hans Peter Holst, Casper Johannes Boye, H. C. Andersen.
 Bog Storm, Edvard: Udvalgte Digte. Udgivne af H. P. Holst. ♦ Kjøbenhavn, L.A. Jøgensens Forlag, 1871. x + 186 sider. (Udvalg af nordiske Forfattere) (1871, digte) 👓
serietitel: Udvalg af nordiske Forfattere
Detaljer
udgiver: Hans Peter Holst (1811-1893)
kollaps Noter
 note til titel Side iii-vi: Forord.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Internet Archive

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Edvard Storm: Erast
eller Den bedragne Varsomhed, Komedie i 5 Akter af Edvard Storm
(premiere 24-03-1791 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden