Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

F.C. Olsen (1802-1874)

 Om personen Oplysninger om F.C. Olsen

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: Dansk Folkeblad. Udgivet af Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug. ♦ [Udgiveren], 1835-44. 1.-9. Aargang (1835-44)
Detaljer
redigeret af D.G. Monrad (1811-1887)
kollaps Noter
 url Artikel om selskabet på:  Link til ekstern webside Wikipedia
 url Artikel om selskabet på:  Link til ekstern webside danmarkshistorien.dk
 url Fuld visning af tidsskriftet på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Afsnit i bog (udgiver) Møller, Poul M.: Efterladte Skrifter. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1839-43. 1.-3. Bind, ? + ? + ? sider (1839-43, samling) BDsupp:sp766
Detaljer
af Poul Martin Møller (1794-1838)
udgiver: Chr. Winther (1796-1876)
udgiver: Christen Thaarup (1795-1849)
1848-50 Senere udgave: Efterladte Skrifter. Anden Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1848-50. 1.-6. Bind
1855-56 Senere udgave: Efterladte Skrifter. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1855-56. 1.-6. Bind
1888 Senere udgave: Sandfærdig Krønike om Eyvind Skaldespiller, Skaldaspiller kalde, lyftig, men dog sørgelig, hedensk i Begyndelse og Frmgang, men i Udgangen opbyggelig og christelig, og overhovedet saare underholdende at læse, samt skrevet paa bredt Dansk. Til Trykken befordret i dette Aar. ♦ Kjøbenhavn, V.F. Levisons Forlag, 1888. 56 sider. (Nordiske Klassikere, 1)
kollaps Noter
 note til titel 1. Bind. [Udg. af Chr. Winther], 1839. 2. Bind. [Udg. af F.C. Olsen], 1842. 3. Bind. [Udg. af Chr. Thaarup og F.C. Olsen], 1843.
 url Fuld visning af bogen, bind 1 (pdf), på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af bogen, bind 2 (pdf), på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af bogen, bind 3 (pdf), på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[1s201] Møller, Poul M.: Statistisk Skildring af Lægdsgaarden i Ølseby-Magle. Af en ung Geograph. Side [201]-23 (1839, novelle(r))
af Poul Martin Møller (1794-1838)
1888 Senere udgave: Statistisk Skildring af Lægdsgaarden i Ølseby Magle. ♦ Levison, 1888. 23 sider
1903 Senere udgave: Eyvind Skaldaspiller. Lægdsgaarden i Ølseby-Magle. (Udg. af E. Rørdam). ♦ (Prior), 1903. 96 sider. Pris: kr. 0,65
1911 Senere udgave: Statistisk Skildring af Lægdsgaarden i Ølseby-Magle. Af en ung Geograph. M. Illustr. ♦ Helsingør, Kr. Kongstad, 1911. 56 sider, illustreret
1919 Senere udgave: Statistisk Skildring af Lægdsgaarden i Ølseby-Magle. Af en ung Geograph. (Illustr. af Kr. Kongstad). ♦ Gyldendal, 1919. 60 sider, illustreret
1925 indgår i: En dansk Students Eventyr [b] Senere udgave: Lægdsgaarden i Ølsebymagle
1948 Senere udgave: Lægdsgaarden i Ølseby-Magle. Forord af Hans Brix. Træsnit af Povl Christensen. ♦ J.H. Schultz, 1948. 48 sider, illustreret. Pris: kr. 14,50
1957 indgår i antologien: Muntre fortællere fra Danmark [s286] Senere udgave: Statistisk skildring af Lægdsgaarden i Ølseby-Magle af en ung geograf. Side [286]-300
kollaps Noter
 note til titel Side [201] også: Indhold: § 1: Prolegomena. § 2: Videnskabernes Forfatning. § 3: Konstens Tilstand. § 4: Religionen. § 5: Regjeringsform. § 6: Handel. § 7: Krigsmagt.
[1s225] Møller, Poul M.: Homers Odyssees sex første Sange. (1825). Side [225]-340 (1839, tekster)
af Homer (sprog: græsk)
oversat af Poul Martin Møller (1794-1838)
1783 1. udgave: Forsøg til en prosaisk Oversættelse af Homers Odyssee. Med en Indledning om ham og hans Værker. Af N. H. S. B. Første Bog. ♦ Odense, 1783. 36 sider
[1s341] Møller, Poul M.: Niende Sang. (Odysseus i Kyklopens Hule) (1816). Side [341]-58 (1839, tekster)
af Homer (sprog: græsk)
oversat af Poul Martin Møller (1794-1838)
1783 1. udgave: Forsøg til en prosaisk Oversættelse af Homers Odyssee. Med en Indledning om ham og hans Værker. Af N. H. S. B. Første Bog. ♦ Odense, 1783. 36 sider
[3s001] Møller, Poul M.: Digte. Side [1]-18 (1843, digte)
af Poul Martin Møller (1794-1838)
[3s019] Møller, Poul M.: En dansk Students Eventyr. Ufuldendt Novelle. Side [19]-130 (1843, roman)
af Poul Martin Møller (1794-1838)
1888 Senere udgave: En dansk Students Æventyr
1893 Senere udgave: En dansk Students Æventyr. Ufuldendt Novelle. Med Anmærkninger udgiven ved F. Rønning. ♦ 1893. 116 sider
1896 Senere udgave: En dansk Students Eventyr. Ill. af F. Henningsen
1899 Senere udgave: En dansk Students Æventyr. ♦ (Prior)
1903 Senere udgave: En dansk Students Æventyr. (Udg. af E. Rørdam). ♦ (Prior), 1903. 112 sider. Pris: kr. 0,65
1910 Senere udgave: En dansk Students Eventyr. (Ufuldendt Novelle). ♦ Chr. Flor, 1910. 126 sider
1911 Senere udgave: En dansk Students Æventyr og Eyvind Skaldaspiller. ♦ Hus og Hjems Forlag [ikke i boghandlen], 1911. 174 sider
1911 Senere udgave: En dansk Students Æventyr. ♦ Prior, 1911. 112 sider
1918 Senere udgave: En dansk Students Æventyr. (Ufuldendt Novelle). ♦ Prior, 1918. 112 sider
1921 Senere udgave: En dansk Students Æventyr. ♦ Prior, 1921. 116 sider. Pris: kr. 1,35
1925 Senere udgave: En dansk Students Eventyr. Lægdsgaarden i Ølsebymagle. Smaastykker. Digte. Udg. af Vilh. Andersen. ♦ Martin, 1925. 326 sider, illustreret. Pris: kr. 4,00
1927 Senere udgave: En dansk Students Æventyr. ♦ Prior, 1927. 112 sider. Pris: kr. 1,35
1942 Senere udgave: En dansk Students Eventyr. Med Indledning og Forklaringer ved A. N. Brorson Fich. 3. Udg
1946 Senere udgave: En dansk Students Eventyr. En ufuldendt Novelle. Med Indledning og Forklaringer ved A. N. Brorson Fich. 4. Udg. Udg. af Dansklærerforeningen. ♦ Gyldendal, 1946. 156 sider. Pris: kr. 2,75
1946 Senere udgave: En dansk Students Eventyr. ♦ København, Forlaget Forum, 1946. 200 sider, illustreret. Pris: kr. 6,50. (Trykkeri: Emil Kristensen, København)
1953 [uddrag] indgår i antologien: Humor fra Danmark [s339] Senere udgave: Den krøllede Frits. Christians Fortælling. Side 339-51
1954 Senere udgave: En dansk students eventyr. Forord af Niels Kaas Johansen. Tegninger af Preben Zahle. ♦ Wangel, 1954. 184 sider, illustreret. Pris: kr. 7,75
1956 Senere udgave: En dansk Students Eventyr. En ufuldendt novelle. Udgivet af Dansklærerforeningen med indledning og forklaringer ved Brorson Fich. 6. oplag. ♦ Gyldendal, 1956. 125 [1] sider. (Trykkeri: Gyldendals Forlagstrykkeri, København)
1958 Senere udgave: En dansk Students Eventyr og andre Arbejder. Udvalg og Indledning af Georg Christensen. ♦ Det Danske Forlag, 1958. 292 sider. Pris: kr. 17,75
1958 Senere udgave: En dansk Students Eventyr. Udg. og indledet af Frederik Nielsen. Med ill. af Eiler Krag. ♦ Gad, 1958. 157 sider, illustreret. Pris: kr. 20,00
1965 [uddrag] indgår i antologien: Humor fra Danmark [s257] Senere udgave: Den krøllede Frits. Christians Fortælling. Side 257-[70]
1966 indgår i antologien: København skildret af danske forfattere [s154] Senere udgave: Vægterfejden. 1824. Side [154]-57
1970 Senere udgave: En dansk Students Eventyr. Ill. af Knud Mühlhausen. ♦ Strube, 1970. 199 sider
 Afsnit i bog (redigeret, 1840-43) årbog: Dansk Folkekalender for [1841-44]. Udgivet af Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug. ♦ Kjøbenhavn, 1840-43. illustreret. (Trykkeri: Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schultz, Kongelig og Universitets-Bogtrykker) (1840-43, tekster)
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af årbogen for 1841 på:  Link til ekstern webside ResearchGate
 url Fuld visning af årbogen for 1842 på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af årbogen for 1844 på:  Link til ekstern webside Internet Archive

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.


pil op Til toppen af siden