Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Axel Juel (1883-1948)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk
Bemærk: Forfatterens faglitterære bøger er ikke medtaget

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (digte) antologi: Unge Digtere og Foraaret 1909. ♦ Forhen A. Christiansens Forlag, 1909 (1909, samling)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 17-8-1909, side 4 [Anmeldelse, signeret Chr.R.].
 Bog Juel, Axel: De første Blomster. ♦ Gyldendal, 1909. [8] 93 [3] sider (1909, digte)
Detaljer
1918 [Enkelte digte] Senere udgave: I Lykkens Timer. Udvalgte Digte. ♦ Gyldendal, 1918. 127 sider, illustreret. (Gyldendals smaa Digtsamlinger)
1934 [Udvalg] Senere udgave: Glæden, Sorgen og Lykken. Digte fra 25 Aar i Udvalg. ♦ Gyldendal, 1934. 254 [4] sider
1947 [Udvalg] Senere udgave: Glæden, Sorgen og Lykken. Udvalgte Digte. 1909-1946. ♦ Gyldendal, 1947. 345 sider. Pris: kr. 10,00
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1919. 82 [6] sider.
 note til titel 3. Oplag, 1919.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 2 (Juli), side 37 [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 2 (Juli), Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 Bog Juel, Axel: Frimodige Sange. ♦ Gyldendal, 1909. [2] 91 [3] sider (1909, digte)
Detaljer
1918 [Enkelte digte] Senere udgave: I Lykkens Timer. Udvalgte Digte. ♦ Gyldendal, 1918. 127 sider, illustreret. (Gyldendals smaa Digtsamlinger)
1919 Senere udgave: Frimodige Sange. 2. ændrede Oplag. ♦ Gyldendal, 1919. 84 sider
1934 [Udvalg] Senere udgave: Glæden, Sorgen og Lykken. Digte fra 25 Aar i Udvalg. ♦ Gyldendal, 1934. 254 [4] sider
1947 [Udvalg] Senere udgave: Glæden, Sorgen og Lykken. Udvalgte Digte. 1909-1946. ♦ Gyldendal, 1947. 345 sider. Pris: kr. 10,00
 Bog Juel, Axel: Himmel og Hav. Marinedigte. ♦ Gyldendal, 1915. 94 sider (1915, digte)
Detaljer
1918 [Udvalg] Senere udgave: I Lykkens Timer. Udvalgte Digte. ♦ Gyldendal, 1918. 127 sider, illustreret. (Gyldendals smaa Digtsamlinger)
1922 Senere udgave: Himmel og Hav. Marinedigte. 3. forøgede udgave. ♦ Pio, 1922. 102 [2] sider. Pris: kr. 4,50
1934 [Udvalg] Senere udgave: Glæden, Sorgen og Lykken. Digte fra 25 Aar i Udvalg. ♦ Gyldendal, 1934. 254 [4] sider
1948 Senere udgave: Himmel og Hav. 4. omarb. og udvidede Udgave. ♦ Gyldendal, 1948. 107 sider, illustreret. Pris: kr. 6,50. (Gyldendals smaa Digtsamlinger)
kollaps Noter
 note til titel Med 1 tavle.
 note til titel Udkom 1-11-1916 (Salgs-Oplag: 500 numererede Exemplarer).
 note til titel Side 11-12, digtet: Flaget (første linie: Der er ingenting, der maner).
 note til titel 2. Oplag, 1916 [annonceret 12-12-1916].
 anmeldelse Nationaltidende 17-11-1916, side 2 [Anmeldelse, signeret: C.B--s.]  Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Vendsyssel Tidende 17-11-1916, side 3 [Anmeldelse af Hans Ahlmann, gengiver diget "Flaget"]  Link til ekstern webside Mediestream  Ahlmann, Hans Hans Ahlmann
 anmeldelse Politiken 22-12-1916, Kroniken [Anmeldelse af Kai Friis-Møller].  Friis,Møller, Kai Kai Friis Møller
 Bog Juel, Axel: Vandringsmanden synger. ♦ Gyldendal, 1915. 92 sider (1915, digte)
Detaljer
1918 [Udvalg] Senere udgave: I Lykkens Timer. Udvalgte Digte. ♦ Gyldendal, 1918. 127 sider, illustreret. (Gyldendals smaa Digtsamlinger)
1934 [Udvalg] Senere udgave: Glæden, Sorgen og Lykken. Digte fra 25 Aar i Udvalg. ♦ Gyldendal, 1934. 254 [4] sider
1947 [Udvalg] Senere udgave: Glæden, Sorgen og Lykken. Udvalgte Digte. 1909-1946. ♦ Gyldendal, 1947. 345 sider. Pris: kr. 10,00
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1916.
 note til titel 3. Oplag. Pio, 1921. 98 [6] sider.
 note til titel 4. Oplag, 1921.
 Bog Juel, Axel: [indgår i antologien: Danske Kærlighedsdigte [s364]] [Digte]. Side 364-69 (1916, digte)
 Bog Juel, Axel: Ved Kærlighedens Korsvej. ♦ Gyldendal, 1917. 105 sider (1917, digte)
Detaljer
1918 [Udvalg] Senere udgave: I Lykkens Timer. Udvalgte Digte. ♦ Gyldendal, 1918. 127 sider, illustreret. (Gyldendals smaa Digtsamlinger)
1934 [Udvalg] Senere udgave: Glæden, Sorgen og Lykken. Digte fra 25 Aar i Udvalg. ♦ Gyldendal, 1934. 254 [4] sider
1947 [Udvalg] Senere udgave: Glæden, Sorgen og Lykken. Udvalgte Digte. 1909-1946. ♦ Gyldendal, 1947. 345 sider. Pris: kr. 10,00
kollaps Noter
 note om oplag 3. Oplag, 1917.
 note om oplag 4. Oplag, 1918.
 note om oplag 5. Oplag, 1918.
 note om oplag 6. Oplag, 1919.
 note om oplag 7. Oplag, 1919.
 anmeldelse Politiken 9-12-1917, side 13 [Anmeldelse, signeret Kai F.-M.].
 Bog Juel, Axel: I Lykkens Timer. Udvalgte Digte. ♦ Gyldendal, 1918. 127 sider, illustreret. (Gyldendals smaa Digtsamlinger) (1918, digte)
serietitel: Gyldendals Smaa Digtsamlinger
Detaljer
illustrationer af Kr. Kongstad (1867-1929)
1909 [Enkelte digte] 1. udgave: De første Blomster. ♦ Gyldendal, 1909. [8] 93 [3] sider
1909 [Enkelte digte] 1. udgave: Frimodige Sange. ♦ Gyldendal, 1909. [2] 91 [3] sider
1915 [Udvalg] 1. udgave: Himmel og Hav. Marinedigte. ♦ Gyldendal, 1915. 94 sider
1915 [Udvalg] 1. udgave: Vandringsmanden synger. ♦ Gyldendal, 1915. 92 sider
1917 [Udvalg] 1. udgave: Ved Kærlighedens Korsvej. ♦ Gyldendal, 1917. 105 sider
1946 Senere udgave: I Lykkens Timer. 10. oplag [ie: revideret udgave]. ♦ Gyldendal, 1946. 110 sider
1949 Senere udgave: I Lykkens Timer. Udvalgte Ungdomsdigte. (11. oplag [ie: revideret udgave]). ♦ Gyldendal, 1949. 112 sider. Pris: kr. 4,50
kollaps Noter
 note til titel Illustreret [af Kr. Kongstad].
 note om oplag 3. Oplag, 1920.
 note om oplag 4. Oplag, 1923.
 note om oplag 5. Oplag, 1925.
 note om oplag 6. Oplag, 1928.
 note om oplag 7. Oplag, 1932.
 note om oplag 8. Oplag, 1940. [2] 116 [4] sider.
 note til titel 9. Oplag, 1945. 109 [3] sider.
 anmeldelse Tilskueren, januar 1919, side 108 [Anmeldelse af P.L. [ie: Poul Levin]].
 Bog (digte) antologi: Nordiske Digteres Nytaarsgave 1919. Redigeret af Kai Friis-Møller. ♦ 1918. 69 sider (1918, digte)
Detaljer
redigeret af Kai Friis Møller (1888-1960)
af Kai Hoffmann (1874-1949)
af Ludvig Holstein (1864-1943)
af Thøger Larsen (1875-1928)
af Chr. Rimestad (1878-1943)
af Valdemar Rørdam (1872-1946)
af Nils Collett Vogt (1864-1937, sprog: norsk)
af Knut Hamsun (1859-1952, sprog: norsk)
af Herman Wildenvey (1886-1959, sprog: norsk)
af Vilhelm Krag (1871-1933, sprog: norsk)
af Bo Bergman (1869-1967, sprog: svensk)
af Bertil Frans Harald Malmberg (1889-1958, sprog: svensk)
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1918-19, 1. Aarg., nr. 5, side 143 [Anmeldelse af Carl Dumreicher, signeret: C.D.].
 Bog Juel, Axel: Frimodige Sange. 2. ændrede Oplag. ♦ Gyldendal, 1919. 84 sider (1919, digte)
Detaljer
1909 1. udgave: Frimodige Sange. ♦ Gyldendal, 1909. [2] 91 [3] sider
kollaps Noter
 note til titel Enkelte digte ikke medtaget.
 note om oplag 3. Oplag, 1919.
 Bog Juel, Axel: Sange om Dannebrog. ♦ Pio, 1919. 33 sider (1919, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Også i luksusudgave, trykt i 100 nummererede eksemplarer på papir fra van Gelden Zonen.
 note til titel Digtene anvendt som kantate til musik af Harding Sonne ved overdragelsen til kong Christian X af rigets banner pa 700 års dagen for Dannebrog 15. juni 1919.
 Bog Juel, Axel: Bogen om Grete. Kærlighedsdigte. Illustr. af Agnes Helms. ♦ Pio, 1920. 107 [5] sider, 8 tavler. Pris: kr. 6,50 (1920, digte)
Detaljer
illustrationer af Agnes Helms (1898-1993)
1922 Senere udgave: Bogen om Grete. Kærlighedsdigte. 7. illustrerede udgave. ♦ Pio, 1922. 140 [4] sider, 8 farvetavler
1930 Senere udgave: Bogen om Grete. 8. Udgave. ♦ Gyldendal, 1930. 107 [3] sider, illustreret. (Gyldendals smaa Digtsamlinger)
1942 Senere udgave: Bogen om Grete. (9. Udg.). ♦ Gyldendal, 1942. 108 sider. Pris: kr. 3,75. ([Smaa Digtsamlnger])
1946 Senere udgave: Bogen om Grete. 11. Udg. ♦ Gyldendal, 1946.
1949 Senere udgave: Bogen om Grete. 12. Udg. ♦ Gyldendal, 1949. 108 sider. Pris: kr. 4,50
kollaps Noter
 note til titel Også som luksusudgave på håndgjort papir, trykt i 100 eksemplarer.
 note til titel 5. Oplag, 1920.
 note til titel 6. Oplag, 1921.
 anmeldelse Bogens Verden, 1919-20, 2. Aarg., Nr. 7, side 268 [Anmeldelse af Ingeborg Simesen, signeret: I.S.].
 Bog Juel, Axel: De kongelige Hjerter. ♦ Pio, 1921. 97 [3] sider (1921, digte)
Detaljer
1934 [Udvalg] Senere udgave: Glæden, Sorgen og Lykken. Digte fra 25 Aar i Udvalg. ♦ Gyldendal, 1934. 254 [4] sider
1947 [Udvalg] Senere udgave: Glæden, Sorgen og Lykken. Udvalgte Digte. 1909-1946. ♦ Gyldendal, 1947. 345 sider. Pris: kr. 10,00
kollaps Noter
 note til titel Også som særudgave trykt i 50 nummererede eksemplarer på håndgjort papir.
 note til titel 4. Oplag, 1921.
 Bog Juel, Axel: [indgår i antologien: Danske Lyrikere [s28]] Af "Bogen om Grete" (1922, digte)
 Bog Juel, Axel: Bogen om Grete. Kærlighedsdigte. 7. illustrerede udgave. ♦ Pio, 1922. 140 [4] sider, 8 farvetavler (1922, digte)
Detaljer
illustrationer af Agnes Helms (1898-1993)
1920 1. udgave: Bogen om Grete. Kærlighedsdigte. Illustr. af Agnes Helms. ♦ Pio, 1920. 107 [5] sider, 8 tavler. Pris: kr. 6,50
kollaps Noter
 note til titel Illustreret af Agnes Helms.
 note til titel Også i luksusudgave.
 Bog Juel, Axel: Himmel og Hav. Marinedigte. 3. forøgede udgave. ♦ Pio, 1922. 102 [2] sider. Pris: kr. 4,50 (1922, digte)
Detaljer
1915 1. udgave: Himmel og Hav. Marinedigte. ♦ Gyldendal, 1915. 94 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1923, 5. Aarg., side 95 [Anmeldelse, signeret K.K.N.].
 Bog Juel, Axel: [indgår i antologien: Danske Lyrikere [s25]] Langs Haverne (1922, digte)
 Bog Juel, Axel: [indgår i antologien: Dansk Poesi 1880-1920 [s239]] [Digte]. Side 239-44 (1922, digte)
 Bog Juel, Axel: [indgår i antologien: Danske Kærlighedsdigte [s345]] [Digte]. Side 345-50 (1923, digte)
 Bog Juel, Axel: Rosa. En Skæbne. ♦ Pio, 1923. 125 [3] sider, 8 farvetavler. Pris: kr. 6,50 (1923, digte)
Detaljer
illustrationer af Axel Nygaard (1877-1953)
kollaps Noter
 note til titel Med 8 farvetavler af Axel Nygaard.
 Bog Juel, Axel: [indgår i antologien: En Stambog [s042]] [Digte]. Side 42-43 (1923, digte)
 Bog Juel, Axel: Langs Vejene. ♦ Pio, 1924. 92 [4] sider. Pris: kr. 3,75 (1924, digte)
Detaljer
1934 [Udvalg] Senere udgave: Glæden, Sorgen og Lykken. Digte fra 25 Aar i Udvalg. ♦ Gyldendal, 1934. 254 [4] sider
1947 [Udvalg] Senere udgave: Glæden, Sorgen og Lykken. Udvalgte Digte. 1909-1946. ♦ Gyldendal, 1947. 345 sider. Pris: kr. 10,00
 Bog Juel, Axel: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s344]] Naar Løvet falder (1929, digte) 👓
 Bog Juel, Axel: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s257a]] Sommernat (1929, digte) 👓
 Bog Juel, Axel: Glædens Hemmelighed. ♦ Gyldendal, 1929. 124 sider. Pris: kr. 5,50 (1929, digte)
Detaljer
1934 [Udvalg] Senere udgave: Glæden, Sorgen og Lykken. Digte fra 25 Aar i Udvalg. ♦ Gyldendal, 1934. 254 [4] sider
1947 [Udvalg] Senere udgave: Glæden, Sorgen og Lykken. Udvalgte Digte. 1909-1946. ♦ Gyldendal, 1947. 345 sider. Pris: kr. 10,00
kollaps Noter
 note til titel 3. Oplag, 1929.
 anmeldelse Vendsyssel Tidende 14-11-1929, side 4 [Anmeldelse].
 Bog Juel, Axel: Bogen om Grete. 8. Udgave. ♦ Gyldendal, 1930. 107 [3] sider, illustreret. (Gyldendals smaa Digtsamlinger) (1930, digte)
serietitel: Gyldendals Smaa Digtsamlinger
Detaljer
illustrationer af Axel Nygaard (1877-1953)
1920 1. udgave: Bogen om Grete. Kærlighedsdigte. Illustr. af Agnes Helms. ♦ Pio, 1920. 107 [5] sider, 8 tavler. Pris: kr. 6,50
kollaps Noter
 note til titel Illustreret [af Axel Nygaard].
 Bog (oversætter) Ovidius: Elskovsdigte. Ved Axel Juel. ♦ Gyldendal, 1932. 108 sider (1932, tekster)
serietitel: Gyldendals Smaa Digtsamlinger
af Ovid (-43-17, sprog: latin)
 Dramatik Juel, Axel: Knud Lavard. Skuespil i fem Handlinger. ♦ Gyldendal, 1932. 112 sider (1932, dramatik)
Detaljer
1934 [Digtene] Senere udgave: Glæden, Sorgen og Lykken. Digte fra 25 Aar i Udvalg. ♦ Gyldendal, 1934. 254 [4] sider
1947 [Digtene] Senere udgave: Glæden, Sorgen og Lykken. Udvalgte Digte. 1909-1946. ♦ Gyldendal, 1947. 345 sider. Pris: kr. 10,00
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Horats: Oder. Ved Axel Juel. ♦ Gyldendal, 1933. 109 sider. Pris: kr. 3,00. (Gyldendalske Boghandels smaa Digtsamlinger) (1933, tekster)
serietitel: Gyldendals Smaa Digtsamlinger
Detaljer
af Horats Horats (-65-8, sprog: latin)
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1945.
 Bog Juel, Axel: Glæden, Sorgen og Lykken. Digte fra 25 Aar i Udvalg. ♦ Gyldendal, 1934. 254 [4] sider (1934, digte)
se også: Glæden, Sorgen og Lykken
Detaljer
1909 [Udvalg] 1. udgave: De første Blomster. ♦ Gyldendal, 1909. [8] 93 [3] sider
1909 [Udvalg] 1. udgave: Frimodige Sange. ♦ Gyldendal, 1909. [2] 91 [3] sider
1915 [Udvalg] 1. udgave: Himmel og Hav. Marinedigte. ♦ Gyldendal, 1915. 94 sider
1915 [Udvalg] 1. udgave: Vandringsmanden synger. ♦ Gyldendal, 1915. 92 sider
1917 [Udvalg] 1. udgave: Ved Kærlighedens Korsvej. ♦ Gyldendal, 1917. 105 sider
1921 [Udvalg] 1. udgave: De kongelige Hjerter. ♦ Pio, 1921. 97 [3] sider
1924 [Udvalg] 1. udgave: Langs Vejene. ♦ Pio, 1924. 92 [4] sider. Pris: kr. 3,75
1929 [Udvalg] 1. udgave: Glædens Hemmelighed. ♦ Gyldendal, 1929. 124 sider. Pris: kr. 5,50
1932 [Digtene] 1. udgave: Knud Lavard. Skuespil i fem Handlinger. ♦ Gyldendal, 1932. 112 sider
 Bog Juel, Axel: Lykkeskillinger. ♦ Gyldendal, 1936. 93 [3] sider (kvartformat) (1936, digte)
Detaljer
1947 [Udvalg] Senere udgave: Glæden, Sorgen og Lykken. Udvalgte Digte. 1909-1946. ♦ Gyldendal, 1947. 345 sider. Pris: kr. 10,00
 Bog (oversætter) Catul: Kærlighed og Had. Oversat af Axel Juel. ♦ Gyldendal, 1937. 109 sider (1937, tekster)
serietitel: Gyldendals Smaa Digtsamlinger
Detaljer
af Catullus (-87--54, sprog: latin)
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1945.
 Bog (oversætter) Martial: Epigrammer. I Udvalg ved Axel Juel. ♦ Gyldendal, 1939. 110 sider, illustreret (1939, tekster)
serietitel: Gyldendals Smaa Digtsamlinger
Detaljer
af Marcus Valerius Martialis (40-103, sprog: latin)
illustrationer af Axel Nygaard (1877-1953)
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1945.
 Bog (digte) antologi: Digternes Danmark. Redigeret af Fredrik Nygaard. Illustreret af Johannes Larsen. ♦ København, J.H. Schultz Forlag, 1941. 361 [2] sider, illustreret (1941, samling) 👓
Detaljer
af Fredrik Nygaard (1897-1958)
illustrationer af Johannes Larsen (1867-1961)
digte af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Ludvig Holberg (1684-1754)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af Karl Gjellerup (1857-1919)
digte af Edvard Søderberg (1869-1906)
digte af Ludvig Holstein (1864-1943)
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
digte af Vilh. Bergstrøm (1886-1966)
digte af Harald Bergstedt (1877-1965)
digte af Sophus Michaëlis (1865-1932)
digte af Louis Levy (1875-1940)
digte af Carl Dumreicher (1879-1965)
digte af Emil Bønnelycke (1893-1953)
digte af Tom Kristensen (1893-1974)
digte af Aage Berntsen (1885-1952)
digte af Jens August Schade (1903-1978)
digte af Harald Herdal (1900-1978)
digte af Sigfred Pedersen (1903-1967)
digte af Tove Ditlevsen (1917-1976)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Helge Rode (1870-1937)
digte af Sophus Claussen (1865-1931)
digte af Hans Ahlmann (1881-1952)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Holger Sandvad (1892-1929)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hakon Holm (1906-1976)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Valdemar Rørdam (1872-1946)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Kai Flor (1886-1965)
digte af Anders W. Holm (1878-1959)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
digte af Ulf Hoffmann (1905-1987)
digte af Harald H. Lund (1902-1982)
digte af Mogens Lorentzen (1892-1953)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af L.C. Nielsen (1871-1930)
digte af Thorkild Gravlund (1879-1939)
digte af Fredrik Nygaard (1897-1958)
digte af Piet Hein (1905-1996)
digte af Marcus Lauesen (1907-1975)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Erik Pontoppidan, f 1616 (1616-1678)
digte af Mikkel Hansen Jernskæg (1654-1711)
digte af Niels Anesen (1896-1967)
digte af Otto Gelsted (1888-1968)
digte af Lauritz Larsen (1881-1967)
digte af Martin Andersen Nexø (1869-1954)
digte af Jørgen Vibe (1896-1968)
digte af Otto J. Lund (1885-1948)
digte af Christian Stub-Jørgensen (1897-1988)
digte af C.M. Norman-Hansen (1861-1947)
digte af Marinus Børup (1891-1959)
digte af Mads Hansen (1834-1880)
digte af K.L. Kristensen (1886-1944)
digte af Frede Rasmussen (1912-1937)
digte af Olaf Gynt (1909-1973)
digte af Bodil Bech (1889-1942)
digte af Aage Rasmussen (1907-1954)
digte af Johannes Jørgensen (1866-1956)
digte af Thorkil Barfod (1889-1947)
digte af Hans P. Lunde (1859-1949)
digte af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Johannes Buchholtz (1882-1940)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Mads Nielsen (1879-1958)
digte af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
digte af Jeppe Aakjær (1866-1930)
digte af Thomas Schmidt, f 1847 (1847-1909)
digte af Olaf Hansen (1870-1932)
digte af Anton Berntsen (1873-1953)
digte af Evald Tang Kristensen (1843-1929)
digte af Aage Hoffmeyer (1867-1924)
digte af Johan Skjoldborg (1861-1936)
digte af Knud Lyhne (1891-1948)
digte af Nis Petersen (1897-1943)
digte af Niels Jeppesen (1882-1962)
digte af Thøger Larsen (1875-1928)
digte af Anders Thuborg (1887-1979)
digte af Hans Povlsen (1886-1973)
digte af Thomas Olesen Løkken (1877-1955)
digte af Johannes Boolsen (1895-1985)
digte af Hulda Lütken (1896-1946)
digte af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
digte af Vilhelm Andersen (1864-1953)
kollaps Noter
 note til titel Side 347-[50]: Efterord til Digternes Danmark [heri digt af Vilh. Andersen: Automobilkortet gaar paa Vers].
 note til titel Side 351-[55]: Indholdsfortegnelse.
 note til titel Side 357-[58]: Forfatterforetegnelse.
 note til titel Side 359-[62]: Stednavneregister.
 Bog Juel, Axel: I de dybe Skove. ♦ Gyldendal, 1941. 112 sider (kvartformat). Pris: kr. 5,75 (1941, digte)
Detaljer
1947 [Udvalg] Senere udgave: Dyr og Mennesker. ♦ Gyldendal, 1947. 101 sider, illustreret. Pris: kr. 5,50. (Gyldendals smaa Digtsamlinger)
1947 [Udvalg] Senere udgave: Glæden, Sorgen og Lykken. Udvalgte Digte. 1909-1946. ♦ Gyldendal, 1947. 345 sider. Pris: kr. 10,00
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1941.
 Bog Juel, Axel: Bogen om Grete. (9. Udg.). ♦ Gyldendal, 1942. 108 sider. Pris: kr. 3,75. ([Smaa Digtsamlnger]) (1942, digte)
serietitel: Gyldendals Smaa Digtsamlinger
Detaljer
1920 1. udgave: Bogen om Grete. Kærlighedsdigte. Illustr. af Agnes Helms. ♦ Pio, 1920. 107 [5] sider, 8 tavler. Pris: kr. 6,50
 Bog Juel, Axel: [indgår i antologien: Mit bedste Digt [s065]] [Digt]. Side 65-67 (1942, digte)
 Bog (digte) antologi: Moderne danske Kærlighedsdigte. Udvalgt og indledet af Hakon Stangerup. Tegninger af Ebbe Sadolin. ♦ København, Jespersen og Pios Forlag, 1942. vii + 148 sider, illustreret (delvis i farver) (1942, samling) 👓
Detaljer
redigeret af Hakon Stangerup (1908-1976)
illustrationer af Ebbe Sadolin (1900-1982)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
digte af Jeppe Aakjær (1866-1930)
digte af Thøger Larsen (1875-1928)
digte af L.C. Nielsen (1871-1930)
digte af Anders W. Holm (1878-1959)
digte af Chr. Rimestad (1878-1943)
digte af Aage Berntsen (1885-1952)
digte af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Hans Ahlmann (1881-1952)
digte af Edith Rode (1879-1956)
digte af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
digte af Emil Bønnelycke (1893-1953)
digte af Fredrik Nygaard (1897-1958)
digte af Marinus Børup (1891-1959)
digte af Tom Kristensen (1893-1974)
digte af Otto Gelsted (1888-1968)
digte af Jens August Schade (1903-1978)
digte af Johannes Wulff (1902-1980)
digte af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
digte af Harald H. Lund (1902-1982)
digte af Sigfred Pedersen (1903-1967)
digte af Per Lange (1901-1991)
digte af Paul la Cour (1902-1956)
digte af Hulda Lütken (1896-1946)
digte af Nis Petersen (1897-1943)
digte af Kaj Munk (1898-1944)
digte af K.L. Kristensen (1886-1944)
digte af Alex Garff (1904-1977)
digte af Hakon Holm (1906-1976)
digte af Piet Hein (1905-1996)
digte af Tove Ditlevsen (1917-1976)
kollaps Noter
 note til titel Side [v]-vii: [Indledning, signeret: Hakon Stangerup].
 note til titel Uddrag af Indledning: Udvalget er som jo alle Udvalg maa blive: subjektivt, det vil sige: Udgiveren har bestemt hvilke Digtere, der skulde repræsenteres og derunder anstrengt sig for, at Udvalget, skulde blive saa alsidigt som muligt. Kun een af de opfordrede Digtere mente ikke, han kunde være med i denne Sammenhæng, nemlig Harald Herdal, hvad Udgiveren beklager.  Herdal, Harald Harald Herdal
 note til titel Side 143-48: Indhold [anfører hvilke digtsamlinger de enkelte digte stammer fra].
 Bog Juel, Axel: [indgår i antologien: Du danske friske Strand [s012]] Øresund (1942, digte) 👓
 Bog Juel, Axel: Konge Eventyret. ♦ Gyldendal, 1942. 32 sider. Pris: kr. 2,50 (1942, digte)
Detaljer
1946 Senere udgave: Konge Eventyret. 3. forøgede Udgave. ♦ Gyldendal, 1946. 35 sider. Pris: kr. 2,50
kollaps Noter
 note til titel [En række lejlighedsdigte til og et eventyr om kong Christian X].
 Bog (oversætter) Ovid: Elskovsdigte. Ved Axel Juel (1943, tekster)
af Ovid (-43-17, sprog: latin)
 Bog (digte) Gelsted, Otto og Erik Jacobsen (Udg.): Nu hvisker jeg til dig. Danske Kærlighedsdigte (1943, samling)
udgiver: Otto Gelsted (1888-1968)
udgiver: uidentificeret
 Bog (oversætter) Horats: Satirer og Breve. Ved Axel Juel. ♦ Gyldendal, 1945. 132 sider. Pris: kr. 3,75 (1945, tekster)
serietitel: Gyldendals Smaa Digtsamlinger
af Horats Horats (-65-8, sprog: latin)
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Den store Kongesangbog. Dansk Folkesangbog. Danske Sange i Udvalg for Hjem og Skole. Under Redaktion af Skoledirektør Thorkild Jensen, Digteren Axel Juel og Afdelingschef, mag. scient. Jens Rosenkjær. ♦ Odense, Flensteds Forlag, 1945. 512 sider, 4 tavler. Pris: kr. 1,85 (1945, digte)
Detaljer
udgiver: Thorkild Jensen (1888-1947)
udgiver: Jens Rosenkjær (1883-1976)
kollaps Noter
 note til titel Udg. i Anledning af Kongens 75 Aars Fødselsdag den 26. September 1945.
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1945-49, side 261 (hvor bogen er opført under Jensen, Thorkild ...) er Axel Juel fejlagtigt anført som: Axel Juul.
 Bog Juel, Axel: Bogen om Grete. 11. Udg. ♦ Gyldendal, 1946. (1946, digte)
Detaljer
1920 1. udgave: Bogen om Grete. Kærlighedsdigte. Illustr. af Agnes Helms. ♦ Pio, 1920. 107 [5] sider, 8 tavler. Pris: kr. 6,50
kollaps Noter
 note til titel Hermed ialt trykt i 20.000 eksemplarer.
 Bog Juel, Axel: I Lykkens Timer. 10. oplag [ie: revideret udgave]. ♦ Gyldendal, 1946. 110 sider (1946, digte)
Detaljer
1918 1. udgave: I Lykkens Timer. Udvalgte Digte. ♦ Gyldendal, 1918. 127 sider, illustreret. (Gyldendals smaa Digtsamlinger)
 Bog Juel, Axel: Konge Eventyret. 3. forøgede Udgave. ♦ Gyldendal, 1946. 35 sider. Pris: kr. 2,50 (1946, digte)
Detaljer
1942 1. udgave: Konge Eventyret. ♦ Gyldendal, 1942. 32 sider. Pris: kr. 2,50
kollaps Noter
 note til titel Forøget med et digt til dronning Alexandrine.
 Bog Juel, Axel: Dyr og Mennesker. ♦ Gyldendal, 1947. 101 sider, illustreret. Pris: kr. 5,50. (Gyldendals smaa Digtsamlinger) (1947, digte)
Detaljer
illustrationer af Axel Nygaard (1877-1953)
1941 [Udvalg] 1. udgave: I de dybe Skove. ♦ Gyldendal, 1941. 112 sider (kvartformat). Pris: kr. 5,75
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1949.
 Bog Juel, Axel: Glæden, Sorgen og Lykken. Udvalgte Digte. 1909-1946. ♦ Gyldendal, 1947. 345 sider. Pris: kr. 10,00 (1947, digte)
se også: Glæden, Sorgen og Lykken
Detaljer
1909 [Udvalg] 1. udgave: De første Blomster. ♦ Gyldendal, 1909. [8] 93 [3] sider
1909 [Udvalg] 1. udgave: Frimodige Sange. ♦ Gyldendal, 1909. [2] 91 [3] sider
1915 [Udvalg] 1. udgave: Vandringsmanden synger. ♦ Gyldendal, 1915. 92 sider
1917 [Udvalg] 1. udgave: Ved Kærlighedens Korsvej. ♦ Gyldendal, 1917. 105 sider
1921 [Udvalg] 1. udgave: De kongelige Hjerter. ♦ Pio, 1921. 97 [3] sider
1924 [Udvalg] 1. udgave: Langs Vejene. ♦ Pio, 1924. 92 [4] sider. Pris: kr. 3,75
1929 [Udvalg] 1. udgave: Glædens Hemmelighed. ♦ Gyldendal, 1929. 124 sider. Pris: kr. 5,50
1932 [Digtene] 1. udgave: Knud Lavard. Skuespil i fem Handlinger. ♦ Gyldendal, 1932. 112 sider
1936 [Udvalg] 1. udgave: Lykkeskillinger. ♦ Gyldendal, 1936. 93 [3] sider (kvartformat)
1941 [Udvalg] 1. udgave: I de dybe Skove. ♦ Gyldendal, 1941. 112 sider (kvartformat). Pris: kr. 5,75
kollaps Noter
 note til titel Tidligere udgivet udvalgt, 1934, med samme titel. I dette nye udvalg er digtene fra samlingen Himmel og Hav udeladt, til gengæld er medtaget udvalg fra de to senere samlinger: Lykkeskillinger og I de dybe Skove.
 note til titel 2. Oplag, 1949.
 Note (andet) Juel, Axel: Axel Juel. Udg. som Manuskript. ♦ Gyldendal [ikke i boghandlen], 1948. 56 sider, 5 tavler. (Gyldendals Julebog, 1948) (1948, digte)
serietitel: Gyldendals Julebog
Detaljer
forord af Aage Berntsen (1885-1952)
kollaps Noter
 note til titel Heri: Aage Berntsen: Mindeord om Axel Juel.
 note til titel Heri også: Axel Juel og Marineministeriet. Uddrag af Tale ved Afskedsfesten i "Søofficersforeningen" 7. marts 1946. Romerske Digtere om Bogen og Boghandelen. Martial og hans Epigrammer. Om at digte.
kollaps Indhold

[a] Juel, Axel: Viser af Folkevisespillet "Jomfruen paa Tinge" (1948, dramatik)
 Bog Juel, Axel: [indgår i antologien: Jul paa Havet 1948 [s005]] Fuldrigger gaar over Stag (1948, digte) 👓
Detaljer
illustrationer af Paul Sinding (1882-1964)
kollaps Noter
 note til titel Digt under maleri af Paul Sinding. (Første linie: Dér knejser foran Kystens Dunkel-grønt).
 Bog Juel, Axel: Himmel og Hav. 4. omarb. og udvidede Udgave. ♦ Gyldendal, 1948. 107 sider, illustreret. Pris: kr. 6,50. (Gyldendals smaa Digtsamlinger) (1948, digte)
serietitel: Gyldendals Smaa Digtsamlinger
Detaljer
illustrationer af Axel Nygaard (1877-1953)
1915 1. udgave: Himmel og Hav. Marinedigte. ♦ Gyldendal, 1915. 94 sider
kollaps Noter
 note til titel Illustreret af Axel Nygaard.
 Bog (digte) Ludwig, Otto: [indgår i antologien: Jul paa Havet 1948 [s009]] Under Absalons Banner. Af Otto Ludwig. Illustreret af Oscar Knudsen. Side 9-16 (1948, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Otto Ludwig (1923-2012)
illustrationer af Oscar Knudsen (1898-1971)
kollaps Noter
 note til titel Indledt med digt af Axel Juel, første linie: Hver Vaar fo'r han i Orlogsfærd.
 Bog Juel, Axel: Bogen om Grete. 12. Udg. ♦ Gyldendal, 1949. 108 sider. Pris: kr. 4,50 (1949, digte)
serietitel: Gyldendals Smaa Digtsamlinger
Detaljer
1920 1. udgave: Bogen om Grete. Kærlighedsdigte. Illustr. af Agnes Helms. ♦ Pio, 1920. 107 [5] sider, 8 tavler. Pris: kr. 6,50
 Bog Juel, Axel: [indgår i antologien: Digte til Bogen [s027]] Digteren og Læseren (1949, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Udgivet med musik af Poul Carit Andersen. København, Levin & Munksgaards Forlag, 1932.
 Bog Juel, Axel: [indgår i antologien: Jul paa Havet 1949 [s002]] I Kamp. Side [2] (1949, digte) 👓
Detaljer
illustrationer af Paul Sinding (1882-1964)
kollaps Noter
 note til titel Digt under maleri af Poul Sinding. Digtet første linie: "Klart skib" er blevet blæst, og topgaster sendt op.
 Bog Juel, Axel: I Lykkens Timer. Udvalgte Ungdomsdigte. (11. oplag [ie: revideret udgave]). ♦ Gyldendal, 1949. 112 sider. Pris: kr. 4,50 (1949, digte)
serietitel: Gyldendals Smaa Digtsamlinger
Detaljer
1918 1. udgave: I Lykkens Timer. Udvalgte Digte. ♦ Gyldendal, 1918. 127 sider, illustreret. (Gyldendals smaa Digtsamlinger)
 Bog Juel, Axel: Under Høstens Skær (1952, digte)
 Bog (digte) antologi: Dansk lyrik fra Johannes V. Jensen til Harald Bergstedt. En antologi. Redigeret af Carl Bergstrøm-Nielsen. ♦ Gyldendals Tranebøger, 1963. 209 [1] sider. Pris: kr. 4,25. (Trykkeri: trykt i Krohns Bogtrykkeri, København) (1963, digte)
serietitel: Gyldendals Tranebøger, 96
Detaljer
redigeret af Carl Bergstrøm-Nielsen (1900-1980)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
digte af Jeppe Aakjær (1866-1930)
digte af Thøger Larsen (1875-1928)
digte af Valdemar Rørdam (1872-1946)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
digte af Edith Rode (1879-1956)
digte af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Aage Berntsen (1885-1952)
digte af Hans Povlsen (1886-1973)
digte af Harald Bergstedt (1877-1965)
1960 Samhørende, 3. del af: Dansk lyrik fra Gustaf Munch-Petersen til Frank Jæger. En antologi. Red. af Carl Bergstrøm-Nielsen
kollaps Noter
 note til titel Side [5]: Forord [Signeret: 17. september 1962. Carl Bergstrøm-Nielsen.
 note til titel Uddrag af forordet: Bogen slutter sig til de to tidligere udsendte antologier i Tranebøgerne, Dansk lyrik fra Gustav Munch-Petersen til Frank Jæger og Dansk lyrik fra Tom Kristensen til Piet Hein.
 note til titel Side [7-9]: Indhold.
 note til titel Side 201-05: Bibliografi over digtsamlinger af forfattere i denne antologi. Privattryk og gendigtninger af udenlandsk lyrik er ikke medtaget.
 note til titel Side 205-07: Digtene i antologien findes i følgende samlinger.
 note til titel Side 207-[09]: Digtenes begyndelseslinier.

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Axel Juel: Prolog
af Axel Juel ved forestilling i anledning af 200-årsdagen for Tordenskjolds død
(premiere 12-11-1920 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 1)
Axel Juel: Prolog
af Axel Juel ved forestilling til indtægt for Scoresby-Sund. [Musik af Poul Schierbeck]
musik af Poul Schierbeck (1888-1949)
(premiere 29-08-1924 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 1)
Axel Juel: Prolog
af Axel Juel ved forestilling in anledning af 100-årsdagen for »Elverhøj«s første opførelse
(premiere 06-11-1928 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 1)
Axel Juel: Prolog
af Axel Juel ved mindeforestilling for Elna Lassen
(premiere 05-10-1930 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 1)
Axel Juel: Knud Lavard
Skuespil i 4 Handlinger (6 Afdelinger) af Axel Juel. Musik af Hakon Børresen
musik af Hakon Børresen (1876-1954)
(premiere 03-11-1932 på Odense Teater)
Axel Juel: Prolog
af Axel Juel ved mindeforestilling for Knud Rasmussen
(premiere 02-05-1934 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 1)
(sange) I Danmark
Folkeligt Skuespil i 5 Akter af Holger Rørdam. Et Digt og en Sang af Axel Juel, Musik til Sangene af Hans Egede Budtz
af Holger Rørdam, f 1893 (1893-1973)
musik af Hans Egede Budtz (1889-1968)
(premiere 21-04-1937 på Folketeatret)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden