Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Laurids Bruun (1864-1935)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog Bruun, Laurids: Historier. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1886. [1] 223 sider (1886, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel På titelbladet også liste over novellernes titler: En Kjøbstadidyl. En Landsbytragedie. - For god. Befriet. - Hjærtesorg. Et Minde.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Politiken 6-12-1886, side 1 [Anmeldelse, signeret Gustav Esmann].
kollaps Indhold

[s001] Bruun, Laurids: En Kjøbstadidyl. (1884). Side [1]-40 (1886, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Morgenbladet
 note om føljeton Tryk som føljeton i Morgenbladet fra 28-10-1884 til 31-10-1884 i 4 afsnit, under titlen: En Kjøbstadnovelle. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream

[s041] Bruun, Laurids: En Landsbytragedie. (1884). Side [41]-90 (1886, novelle(r))
[s091] Bruun, Laurids: For god. (1884). Side [91]-135 (1886, novelle(r))
1905 indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s086] Senere udgave: For god. (Af "Historier", 1886). Side 86-115
kollaps Noter
del af: Tilskueren
 note om føljeton Trykt i: Tilskueren 1885, side 878-901.

[s137] Bruun, Laurids: Befriet. (1885). Side [137]-66 (1886, novelle(r))
[s167] Bruun, Laurids: Hjærtesorg. (1885). Side [167]-85 (1886, novelle(r))
[s187] Bruun, Laurids: Et Minde. (1886). Side [187]-223 (1886, novelle(r))
 Bog Bruun, Laurids: Emma Jonsson (1890, roman)
se også: For god
Detaljer
1905 Senere udgave: Emma Jonsson. Ny og afsluttet Udg.
kollaps Noter
 note til titel Skrevet 1887 og er baseret på novellen: For god, 1884.
 note til titel Notits i København 15-2-1890, side 3: Forfatteren Hr. Laurids Bruun udgiver til Foraaret paa Andr. Schous Forlag en større Fortælling, der er en Fortsættelse af Novellen "For god", som findes i Hr. Bruuns første Bog, "Historier", der udkom hos P.G. Philipsen for et Par Aar siden.
 anmeldelse Aalborg Stiftstidende 10-4-1890, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Randers Amtsavis 19-5-1890, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Bruun, Laurids: Antonius. En Historie. ♦ København, Jakob H. Mansas Forlag, 1892. 147 sider (1892, roman) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel På bagsiden af smudstitelbladet: Udkommer om nogen Tid i autoriseret tysk Oversættelse, foretaget efter Forfatterens Manuskript af Friedrich v. Känel.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Bruun, Laurids: Svend Felding (1894, roman)
 Bog Bruun, Laurids: Rejsefærd. Historier i Ramme. ♦ Gyldendal, 1899. 285 sider (1899, novelle(r))
 Bog Bruun, Laurids: Renæssance (1900, roman)
 Bog Bruun, Laurids: Historiens Dom og andre Historier. ♦ Gyldendal, 1902. 120 sider (1902, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Med portrættavle og autograf i faksimile.
 anmeldelse Lolland-Falsters Stifts-Tidende 26-11-1902, side 1 [Anmeldelse, signeret: "-h-t-"] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Bruun, Laurids: Kronen. En Historie i tre Dele. ♦ Gyldendal, 1902. 286 sider (1902, roman)
Detaljer
1911 Senere udgave: Kronen. En Historie i tre Dele. ♦ Gyldendal, 1911. 222 sider. (Af "Gyldendals Bibl.")
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 26-4-1902, side 1-2 [Anmeldelse, signeret P.L.].
 Bog Bruun, Laurids: Det store Hjerte (1903, roman)
 Bog Bruun, Laurids: Alle Synderes Konge. Roman. ♦ Gyldendal, 1903. 399 sider (1903, roman)
Detaljer
1921 Senere udgave: Alle Synderes Konge. Roman. 3. Oplag. ♦ Gyldendal, 1921. 248 sider. Pris: kr. 10,50
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1903.
 Bog Bruun, Laurids: Absalons Saga (1904, roman)
Detaljer
1928 Senere udgave: Absalons Saga. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1928. 258 sider. Pris: kr. 3,50
kollaps Noter
 note til titel Trykt i 2500 eksemplarer.
 Bog Bruun, Laurids: Emma Jonsson. Ny og afsluttet Udg. (1905, roman)
Detaljer
1890 1. udgave: Emma Jonsson
 Bog Bruun, Laurids: Den Evige (1905-06, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Jyllandsposten 20-12-1905, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Politiken 20-12-1905, Kroniken [Anmeldelse af 2. del, af Poul Levin].
 anmeldelse Politiken 11-5-1906, Kroniken [Anmeldelse af 1-4. del, af Poul Levin].
 Bog Bruun, Laurids: [indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s086]] For god. (Af "Historier", 1886). Side 86-115 (1905, novelle(r)) 👓
Detaljer
1886 indgår i: Historier [s091] 1. udgave: For god. (1884). Side [91]-135
 Dramatik Bruun, Laurids: Livets Frugter (1905, dramatik)
 Bog Bruun, Laurids: Den sidste Fribonde (1905, roman)
 Bog Bruun, Laurids: Pan. Roman i fire Timer. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1906. 309 sider (1906, roman) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt i 3000 eksemplarer.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Bruun, Laurids: Midnatssolen (1907, roman)
 Bog Bruun, Laurids: Hjemad (1908, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 1 (Maj), side 12, Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger [Anmeldelse].
 Bog Van Zanten: Van Zantens lykkelige Tid. Kærlighedsroman fra Pelli-Øen. Oversat og udg. af Laurids Bruun. ♦ Gyldendal, 1908. xviii + 239 sider (1908, roman)
serietitel: Van Zanten. (Af van Zantens Papirer), 1
Detaljer
1916 Senere udgave: van Zantens lykkelige Tid. Kærlighedsroman fra Pelli-Øen. Oversat og udg. af Laurids Bruun. 2. Opl. ♦ Gyldendal, 1916. 160 sider
1921 Senere udgave: Van Zantens lykkelige Tid. Kærlighedsroman fra Pelli-Øen. 3. Oplag. ♦ Gyldendal, 1921. x + 160 sider. Pris: kr. 5,00
 Bog Bruun, Laurids: Af Bygernes Slægt. Roman fra Hundredaarsskiftet. ♦ Gyldendal, 1909. Bind I-II, 590 + 408 sider (1909, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Udkom i 6 hæfter benævnt bøger i annoncer. Sidetal henholdsvis: 160, 165, 253, 145, 128 og 128 sider.
 note til titel Bøgernes titler: I: Der lægges ud. II: Under Opsejling. III: Paa Grund. IV: Mod Strøm og Vind. V: Gennem Nat til Gry. VI: Brøndte Skibe og nye.
 note til titel Bindenes titler: I: Svend Byge. II: Mester Byge.
 note om oplag 2. Oplag, 1909.
 anmeldelse Dagens Nyheder 31-10-1909, Tillæg, side 1 [4-6 Del, anmeldelse af Chr. Gulmann] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 2 (Juli), Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 4 (Novbr.), Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 5b (Decbr.), side [105] [Anmeldelse].
 Bog Bruun, Laurids: Danskernes Æventyr (1909-1910, roman)
Detaljer
kollaps Indhold

[1] Bruun, Laurids: Kong Skjold (1909, roman)
[2] Bruun, Laurids: Kong Frode. ♦ 1910. 62 sider (1910, roman)
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 3-4 (Juni-Juli), side 41 [Anmeldelse af Louis Kæstel].

[3] Bruun, Laurids: Den signede Død. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1912. 310 [1] sider (1912, roman)
kollaps Noter
 note til titel Indhold: Helge. Hrolf.
 note om oplag 2. Oplag, 1912.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Bruun, Laurids: Hejmers Harpe (1909, digte)
 Note (andet) anonym: Af en hedensk Sjæls Historie. ♦ Gyldendal, 1910. 239 sider (1910, roman)
Detaljer
af Anonym
kollaps Noter
 url Uddrag af bogens slutning i Social-Demokraten 20-11-1910 Link til ekstern webside Mediestream
 note til titel 3. Oplag, 1910.
 note til forfatter Nogle steder anføres Laurids Bruun som forfatteren, men det er tilsyneladende kun et gæt, og han selv benægtede det.
 anmeldelse Nationaltidende 3-11-1910, side 1 [Anmeldelse af Chr. Gulmann] Link til ekstern webside Mediestream Gulmann, Chr. Chr. Gulmann
 anmeldelse Nationaltidende 4-11-1910, side 1 [Læserbrev fra Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag, om forlagets sagsbehandling før udgivelsen] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Nationaltidende 8-11-1910, side 1 [Artikel af Johannes Jørgensen om kroniken i Politiken] Link til ekstern webside Mediestream Jørgensen, Johannes Johannes Jørgensen
 anmeldelse Politiken 8-11-1910, kroniken, [Forsvar for bogen af Laurids Bruun]. Bruun, Laurids Laurids Bruun
 anmeldelse Social-Demokraten 20-11-1910, side 1 [Anmeldelse af A.C. Meyer] Link til ekstern webside Mediestream Meyer, A.C. A.C. Meyer
 anmeldelse Social-Demokraten 20-11-1910, side 2 [Artikel om at Nationaltidende formoder forfatteren er Laurids Bruun] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Nationaltidende 22-11-1910, side 1-2 [Læserbrev fra Laurids Bruun] Link til ekstern webside Mediestream Bruun, Laurids Laurids Bruun
 anmeldelse Nationaltidende 25-11-1910, side 1 [Læserbrev fra Valdemar Rørdam, der var konsulent på udgivelsen] Link til ekstern webside Mediestream Rørdam, Valdemar Valdemar Rørdam
 anmeldelse Nationaltidende 28-11-1910, side 1 [Læserbrev fra Laurids Bruun angående artikel i ugebladet Tiden] Link til ekstern webside Mediestream Bruun, Laurids Laurids Bruun
 anmeldelse Nationaltidende 10-12-1910, side 2 [Sagsanlæg fra Laurids Bruun mod Maria Behrens for artikel i Tiden 9-12-1910] Link til ekstern webside Mediestream Bruun, Laurids Laurids Bruun
 anmeldelse Nationaltidende 15-12-1911, side 2 [Læserbrev fra Maria Behrens, der efterlyser det bebudede sagsanlæg fra Laurids Bruun] Link til ekstern webside Mediestream Behrens, Maria Maria Behrens
 anmeldelse Nationaltidende 28-12-1911, side 2 [Læserbrev fra Laurids Bruun med svar til Maria Behrens om at sagsanlæget er frafaldet] Link til ekstern webside Mediestream Bruun, Laurids Laurids Bruun
 Bog Zanten, Van: Den forjættede Ø. Oversat og udg. af Laur. Bruun. Omslagstegn. af Gudm. Hentze. ♦ Gyldendal, 1910. 291 sider (1910, roman)
serietitel: Van Zanten. (Af van Zantens Papirer), 2
Detaljer
illustrationer af Gudmund Hentze (1875-1948)
1920 Senere udgave: The promised isle. Translated from the Danish by David Pritchard. ♦ London, Gyldendal, [1920]. 240 sider
1923 Senere udgave: Den forjættede Ø. Oversat og udgiven af Laurids Bruun. Efter Van Zantens manuskrip. 2. Udgave. ♦ Gyldendal, 1923. 186 sider. Pris: kr. 4,50
kollaps Noter
 note til titel Foregiver at være skrevet af Pieter Adriaan van Zanten (1846-1904).
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 7 (Oktober), side 88, Udkomne Bøger, der egner sig for Folkebogsamlinger.
 Bog Bruun, Laurids: Kronen. En Historie i tre Dele. ♦ Gyldendal, 1911. 222 sider. (Af "Gyldendals Bibl.") (1911, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1902 1. udgave: Kronen. En Historie i tre Dele. ♦ Gyldendal, 1902. 286 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 7 (Oktober), side 125, Udkomne Bøger, der egner sig for Folkebogsamlnger.
 Bog Bruun, Laurids: De Udvalgte og andre Fortællinger. ♦ 1911. 189 sider (1911, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 7 (Oktober), side 120 [Anmeldelse].
 Bog Bruun, Laurids: Fra Bosporus til van Zantens Ø. Indtryk fra en Rejse omkring Jorden (1912, novelle(r))
 Bog Bruun, Laurids: Den ukendte Gud. Roman. ♦ Gyldendal, 1913. 384 sider (1913, roman)
Detaljer
1920 Senere udgave: Der unbekannte Gott. Roman. Übersetzt aus dem Dänischen von Julia Koppel. ♦ Berlin, Gyldendal, 1920. [Bind] I-II, 332 + 430 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1917.
 Bog Bruun, Laurids: Det hele. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1914. 215 sider (1914, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Side [5]: Mindet om Laurids Bruun, falden foran Dannevirke den 3. februar 1864, vies denne Bog af Laurids Bruun.
 note om oplag 3. Oplag, 1914.
 Bog Zanten, Van: Den glædeløse Enke. Af van Zantens Papirer. Ved Laurids Bruun. ♦ Gyldendal, 1914. 257 sider (1914, roman)
serietitel: Van Zanten. (Af van Zantens Papirer), 3
Detaljer
1923 Senere udgave: Den glædeløse Enke. Af Van Zantens Papirer. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1923. 160 sider
 Bog Bruun, Laurids: Tonen fra Himlen. En Drømmekreds om Krigen. ♦ Gyldendal, 1915. 127 sider (1915, roman)
 Bog Van Zanten: van Zantens lykkelige Tid. Kærlighedsroman fra Pelli-Øen. Oversat og udg. af Laurids Bruun. 2. Opl. ♦ Gyldendal, 1916. 160 sider (1916, roman)
serietitel: Gyldendals 50 Øres Bøger
Detaljer
omslag af Gudmund Hentze (1875-1948)
1908 1. udgave: Van Zantens lykkelige Tid. Kærlighedsroman fra Pelli-Øen. Oversat og udg. af Laurids Bruun. ♦ Gyldendal, 1908. xviii + 239 sider
kollaps Noter
 note til titel Omslagstegning af Gudmund Hentze.
 Bog Bruun, Laurids: [indgår i antologien: Foraarsbogen [b]] Judith af Evroult (1917, novelle(r))
 Bog Bruun, Laurids: Under Livets Træ. Roman. ♦ Gyldendal, 1917. 416 sider (1917, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1917.
 Bog Bruun, Laurids: Oanda. ♦ Gyldendal, 1919. 256 sider (1919, roman)
del af: Fyns Venstreblad
del af: Randers Dagblad
Detaljer
illustrationer i periodicum: Anonym
1921 Senere udgave: Oanda. Roman. (Einzig berechtigte Uebersetzung aus dem Dänischen von Julia Koppel). ♦ Gyldendal, [1921]. 278 sider
kollaps Noter
 note om oplag 6. Tusinde, 1919.
 note om føljeton Føljeton i Fyns Venstreblad fra 29-9-1945 til 16-12-1945 i 68 afsnit, illustreret. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Føljeton i Randers Dagblad fra 5-11-1945 til 29-1-1946 i 71 afsnit, illustreret. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Bruun, Laurids: De betinget benaadede. Roman. ♦ Gyldendal, 1920. 154 sider. Pris: kr. 8,75 (1920, roman)
Detaljer
1922 Senere udgave: Bedingt begnadigt. Roman. Übersetzt aus dem Dänischen von Julia Koppel. ♦ Berlin, Gyldendal, 1922. 204 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1921, 3. Aarg., side 72 [Anmeldelse, signeret: K.K.N.].
 Bog Bruun, Laurids: The promised isle. Translated from the Danish by David Pritchard. ♦ London, Gyldendal, [1920]. 240 sider (1920, roman)
Detaljer
oversat af David Pritchard (sprog: engelsk)
1910 1. udgave: Den forjættede Ø. Oversat og udg. af Laur. Bruun. Omslagstegn. af Gudm. Hentze. ♦ Gyldendal, 1910. 291 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Bruun, Laurids: Der unbekannte Gott. Roman. Übersetzt aus dem Dänischen von Julia Koppel. ♦ Berlin, Gyldendal, 1920. [Bind] I-II, 332 + 430 sider (1920, roman)
Detaljer
oversat af Julia Koppel (f. 1876)
1913 1. udgave: Den ukendte Gud. Roman. ♦ Gyldendal, 1913. 384 sider
kollaps Noter
 note om oplag 1.-14. Tausend, 1920.
 note om oplag 15.-19. Tausend, 1923.
 Bog Bruun, Laurids: Alle Synderes Konge. Roman. 3. Oplag. ♦ Gyldendal, 1921. 248 sider. Pris: kr. 10,50 (1921, roman)
Detaljer
1903 1. udgave: Alle Synderes Konge. Roman. ♦ Gyldendal, 1903. 399 sider
kollaps Noter
 note om oplag 4. Oplag, 1921.
 Bog Bruun, Laurids: Oanda. Roman. (Einzig berechtigte Uebersetzung aus dem Dänischen von Julia Koppel). ♦ Gyldendal, [1921]. 278 sider (1921, roman)
Detaljer
oversat af Julius Koppe (1910-2005)
1919 1. udgave: Oanda. ♦ Gyldendal, 1919. 256 sider
 Bog Bruun, Laurids: Van Zantens lykkelige Tid. Kærlighedsroman fra Pelli-Øen. 3. Oplag. ♦ Gyldendal, 1921. x + 160 sider. Pris: kr. 5,00 (1921, roman)
Detaljer
1908 1. udgave: Van Zantens lykkelige Tid. Kærlighedsroman fra Pelli-Øen. Oversat og udg. af Laurids Bruun. ♦ Gyldendal, 1908. xviii + 239 sider
kollaps Noter
 note om oplag 4. Oplag, 1921.
 Bog Bruun, Laurids: Vaaren paa Vandring. Roman. ♦ Danske Forfatteres Forlag, 1921. 196 sider. Pris: kr. 9,50 (1921, roman)
Detaljer
1924 Senere udgave: Der Frühling auf Wanderung. Die Wallfahrt eines Herzens. Übersetzt von Julia Koppel. ♦ Gyldendal, 1924. 208 sider
 Bog Bruun, Laurids: Bedingt begnadigt. Roman. Übersetzt aus dem Dänischen von Julia Koppel. ♦ Berlin, Gyldendal, 1922. 204 sider (1922, roman)
Detaljer
oversat af Julia Koppel (f. 1876)
1920 1. udgave: De betinget benaadede. Roman. ♦ Gyldendal, 1920. 154 sider. Pris: kr. 8,75
kollaps Noter
 note til oversat titel Dansk Bogfortegnelse 1920-24 anfører kun 8. Aufl., 1923.
 note om oplag 8. Aufl., 1923.
 Bog Bruun, Laurids: Den forjættede Ø. Oversat og udgiven af Laurids Bruun. Efter Van Zantens manuskrip. 2. Udgave. ♦ Gyldendal, 1923. 186 sider. Pris: kr. 4,50 (1923, roman)
Detaljer
omslag af Gudmund Hentze (1875-1948)
1910 1. udgave: Den forjættede Ø. Oversat og udg. af Laur. Bruun. Omslagstegn. af Gudm. Hentze. ♦ Gyldendal, 1910. 291 sider
kollaps Noter
 note til titel Omslagstegning af Gudmund Hentze.
 Bog Bruun, Laurids: Den glædeløse Enke. Af Van Zantens Papirer. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1923. 160 sider (1923, roman)
Detaljer
omslag af Kr. Kongstad (1867-1929)
1914 1. udgave: Den glædeløse Enke. Af van Zantens Papirer. Ved Laurids Bruun. ♦ Gyldendal, 1914. 257 sider
kollaps Noter
 note til titel Omslagstegning af Kr. Kongstad.
 Bog Bruun, Laurids: Tvillingerne. ♦ Gyldendal, 1923. 306 sider. Pris: kr. 9,00 (1923, roman)
serietitel: Romanrækken af 1923
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 3. Oplag, 1923.
 Bog Bruun, Laurids: Der Frühling auf Wanderung. Die Wallfahrt eines Herzens. Übersetzt von Julia Koppel. ♦ Gyldendal, 1924. 208 sider (1924, roman)
Detaljer
oversat af Julia Koppel (f. 1876)
1921 1. udgave: Vaaren paa Vandring. Roman. ♦ Danske Forfatteres Forlag, 1921. 196 sider. Pris: kr. 9,50
kollaps Noter
 note om oplag 1.-3. Tausend, 1924.
 Bog Bruun, Laurids: Van Zantens Eventyr. ♦ Gyldendal, 1926. 147 sider. Pris: kr. 4,75 (1926, novelle(r))
serietitel: Van Zanten. (Af van Zantens Papirer), 4
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 3. Oplag, 1926.
 Bog Bruun, Laurids: Ringen. ♦ Gyldendal, 1927. 244 sider. Pris: kr. 6,00 (1927, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1927.
 Bog Bruun, Laurids: Van Zantens mærkelige Langfart over de vide Vande. ♦ Gyldendal, 1927. 213 sider. Pris: kr. 6,00 (1927, roman)
serietitel: Van Zanten. (Af van Zantens Papirer), 5
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1927.
 Bog Bruun, Laurids: Absalons Saga. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1928. 258 sider. Pris: kr. 3,50 (1928, roman)
Detaljer
1904 1. udgave: Absalons Saga
 Bog Bruun, Laurids: Hvem var van Zanten (1930, roman)
serietitel: Van Zanten. (Af van Zantens Papirer), 6

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Bruun, Laurids: En Bortførelse ved Det kongelige TeaterSkuespil i 3 Akter af Laurids Bruun. Musiken af Charles Kjerulf
af Charles Kjerulf (1858-1919)
(premiere 06-10-1893 på Casino)
Bruun, Laurids: Panskuespil i 4 akter af Laurids Bruun (premiere 27-02-1907 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 7)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden