Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Henrik Pontoppidan (1857-1943)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog Pontoppidan, Henrik: Stækkede Vinger. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1881. [4] + 252 sider (1881, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside www.henrikpontoppidan.dk
kollaps Indhold

[s001] Pontoppidan, Henrik: Efter Ballet. Side 1-41 (1881, novelle(r))
[s043] Pontoppidan, Henrik: Tête à tête. Side 43-56 (1881, novelle(r))
[s057] Pontoppidan, Henrik: Et Endeligt. Side 57-75 (1881, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Thorvald Niss (1842-1905)
1890 i: Folkelivsskildringer [2c] Senere udgave: Et Endeligt
1904 Senere udgave: Et Endeligt
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 207 (18-9-1881), side 501-06, med undertitlen: Skitse af Henrik Pontoppidan. Med Tegning af Thorvald Niss.
 url Teksten fra Ude og Hjemme på: Link til ekstern webside www.hentikpontoppidan.dk

[s077] Pontoppidan, Henrik: Kirkeskuden. Side 77-252 (1881, roman)
1897 Senere udgave: Kirkeskuden. En Fortælling. [2. ændrede udgave]. Med Vignetter af Frants Henningsen. ♦ København, Det Schubotheske Forlag, 1897. [14] + 216 sider
1926 Senere udgave: Kirkeskuden. 4. Oplag [ie: Ny udgave]. ♦ Holbæk, Gutenberg Forlag - P.H. Fergo, 1926. [2] 214 [8] sider, illustreret. (Dansk Bogforsamlingsforlags Folkeudgave)
kollaps Noter
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Trykt i periodicum Pontoppidan, Henrik: Esther. Af Henrik Pontoppidan (1882, novelle(r)) 👓
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 245 (11-6-1882), side 443-45.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside www.henrikpontoppidan.dk
 Bog Pontoppidan, Henrik: Landsbybilleder. ♦ Gyldendal, 1883. [8] + 243 sider (1883, novelle(r))
Detaljer
kollaps Indhold

[s001] Pontoppidan, Henrik: En Kjærlighedshistorie. Side 1-59 (1883, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret i udkast i: Ude og Hjemme, nr. 300 (1-7-1883) og nr. 301 (8-7-1883).
 url Fuld visning af teksten fra Ude og Hjemme på: Link til ekstern webside www.henrikpontoppidan.dk
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside www.henrikpontoppidan.dk

[s061] Pontoppidan, Henrik: En Fiskerrede. Side 61-103 (1883, novelle(r))
1888 i: Folkelivsskildringer [1b] Senere udgave: En Fiskerrede
1899 i: Fortællinger [1s057] Senere udgave: En Fiskerrede. Side 57-75
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Ude og Hjemme, nr. 318 (4-11-1883), side 50-56.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside www.henrikpontoppidan.dk

[s105] Pontoppidan, Henrik: Bonde-Idyl. Side 105-49 (1883, novelle(r))
1899 i: Fortællinger [1s112] Senere udgave: Idyl. Side 112-28
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside www.henrikpontoppidan.dk

[s151] Pontoppidan, Henrik: Vinterbillede. Side 151-68 (1883, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Femte Aargang, Nr. 229 (19-2-1882), side 249-51.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside www.henrikpontoppidan.dk

[s169] Pontoppidan, Henrik: Arv. Side 169-243 (1883, novelle(r))
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside www.henrikpontoppidan.dk
 Bog Pontoppidan, Henrik: Sandinge Menighed. En Fortælling. ♦ Schou, 1883. 196 sider (1883, roman)
Detaljer
1890 i: Folkelivsskildringer [2a] 1. udgave: Sommerbillede
1903 Senere udgave: Sandinge Menighed. En Fortælling. 2. [ændrede] Udgave. ♦ Schubothe, 1903. [12] 203 sider
kollaps Noter
 note til titel 1. kapitel identisk med den tidligere trykte fortælling Sommerbillede.
 Bog Pontoppidan, Henrik: Ung Elskov. Idyl. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1885. [6] + 138 sider. (Smaa Romaner af Henrik Pontoppidan, I) (1885, roman) 👓
del af: Ude og Hjemme
serietitel: Smaa Romaner af Henrik Pontoppidan, 1
Detaljer
illustrationer af Knud Gamborg (1828-1900)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Bagsiden af titelbladet: Brudstykker have i sin Tid under et fremmed Mærke været trykt i "Ude og Hjemme".
 note til titel Med titelbillede af Knud Gamborg på serietitelblad.
 note til titel Udkast til: Af Pigen Marthas Historie, oprindelig trykt i: Ude og Hjemme, årgang 7 (1884), nr. 352 ff (29-6-1884 til 24-8-1884), under titlen: Fra Landet [og under pseudonymet Rusticus].
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 anmeldelse Fyens Stiftstidende 7-12-1885 [Anmeldelse].
 Bog Pontoppidan, Henrik: [indgår i antologien: Hjemmekinesere [b]] Hjærtensfryd (1886, novelle(r))
 Bog Pontoppidan, Henrik: Mimoser. Et Familieliv. ♦ Gyldendal, 1886. [4] + 193 sider. (Smaa Romaner af Henrik Pontoppidan, 2) (1886, roman)
serietitel: Smaa Romaner af Henrik Pontoppidan, 2
del af: Hjemme og ude
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Kapitel 1 oprindelig trykt i: Hjemme og Ude, årgang 1 (1884), nr. 5, under titlen: Introduktion.
 anmeldelse Politiken 15-12-1886, side 1 [Anmeldelse, signeret E.B.].
 Bog Pontoppidan, Henrik: [indgår i antologien: Fra Land og Sø [f]] Agnete (1887, novelle(r))
se også: Ung Elskov
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Har tidligere været trykt i Ude og Hjemme under rubrikken Fra Landet (signeret Rusticus), 1884. Indgår senere i romanen Ung Elskov.
 Trykt i periodicum Pontoppidan, Henrik: Mosekonen. Med tegning af G. Achen (1887, novelle(r))
del af: Juleroser
Detaljer
illustrationer i periodicum: G. Achen (1860-1912)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Juleroser, 1887.
 Bog Pontoppidan, Henrik: Fra Hytterne. Nye Landsbybilleder. ♦ Kjøbenhavn, 1887. 139 sider (1887, novelle(r))
Detaljer
1905 indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s380] Senere udgave: Naadsensbrød. (Af "Fra Hytterne. Skyggerids fra Landsbyen", Fortællinger, I Bd., 1902). Side 380-87
1973 Senere udgave: Fra Hytterne. Skyggerids fra Landsbyen. Udg. med en efterskrift af Thorkild Skjerbæk. Optrykt efter "Noveller og Skitser" bd. 1, 1922 efter gennemgang af teksten ved Esther og Thorkild Skjerbæk. 1. Tranebogsopl. ♦ Gyldendal, 1973. 128 sider
kollaps Noter
 note til titel Udkom 1-5-1887. Oplag: 1500 eksemplarer.
 anmeldelse Politiken 15-5-1887, side 1 [Anmeldelse, usigneret [er af Edvard Brandes]]. Link til ekstern webside http://www.henrikpontoppidan.dk/text/seclit/anmeldelser/fra_hytterne/brandes_edvard.html Brandes, Edvard Edvard Brandes
kollaps Indhold

[s001] Pontoppidan, Henrik: Knokkelmanden. Side 1-27 (1887, novelle(r))
1899 i: Fortællinger [1s017] Senere udgave: Knokkelmanden. Side 11-25
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Ude og Hjemme, nr. 341 (13-4-1884), side 346-49, under titlen: Fra Landet [under pseudonymet Rusticus].
 url Teksten fra Ude og Hjemme på: Link til ekstern webside www.henrikpontoppidan.dk
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside www.henrikpontoppidan.dk

[s029] Pontoppidan, Henrik: Naadsensbrød. Side 29-42 (1887, novelle(r))
1899 i: Fortællinger [1s003] Senere udgave: Naadsensbrød. Side 3-10
kollaps Noter
del af: Morgenbladet
 note til titel Oprindelig trykt i: Morgenbladet, 29-1-1885.
 url Teksten fra Morgenbladet på: Link til ekstern webside www.henrikpontoppidan.dk
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside www.henrikpontoppidan.dk

[s043] Pontoppidan, Henrik: Ane-Mette. Side 43-64 (1887, novelle(r))
1899 i: Fortællinger [1s101] Senere udgave: Ane-Mette. Side 101-11
kollaps Noter
 note til titel Et udkast trykt i: Folkets Almanak for 1887 [udkom 16-7-1886].
 url Teksten fra Folkets Almanak på: Link til ekstern webside www.henrikpontoppidan.dk
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside www.henrikpontoppidan.dk

[s065] Pontoppidan, Henrik: Et Grundskud. Side 65-79 (1887, novelle(r))
1888 i: Folkelivsskildringer [1a] Senere udgave: Et Grundskud
1899 i: Fortællinger [1s026] Senere udgave: Et Grundskud. Side 26-32
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Folkets Almanak for 1886 [udkom 1885], under titlen: Hjærtesorg. En Fortælling.
 url Teksten fra Folket Alamanak på: Link til ekstern webside www.henrikpontoppidan.dk
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside www.henrikpontoppidan.dk

[s081] Pontoppidan, Henrik: Hans og Trine. Side 81-122 (1887, novelle(r))
1899 i: Fortællinger [1s033] Senere udgave: Hans og Trine. Side 33-56
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside www.henrikpontoppidan.dk

[s123] Pontoppidan, Henrik: Vandreren. En Epilog. Side 123-139 (1887, novelle(r))
1899 i: Fortællinger [1s132] Senere udgave: En Vandringsmand. Side 132-40
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside www.henrikpontoppidan.dk
 Bog Pontoppidan, Henrik: Isbjørnen. Et Portræt. ♦ Gyldendal, 1887. 128 sider (1887, roman)
serietitel: Smaa Romaner af Henrik Pontoppidan, 3
del af: Morgenbladet
Detaljer
1899 i: Fortællinger [1s141] Senere udgave: Isbjørnen. Et Portræt. Side 141-99
1909 indgår i: To Portræter [a] Senere udgave: Isbjørnen
1941 Senere udgave: Isbjørnen. Med Indledning og Oplysninger ved Svend Norrild
1965 Senere udgave: Isbjørnen. Nattevagt. ♦ Gyldendal, 1965. 148 sider
kollaps Noter
 note til titel Udkom 8-12-1887.
 note om føljeton En tidligere version som føljeton i Morgenbladet fra 16-1-1884 til 7-2-1884. Fuld visning af teksten fra Morgenbladet på: Link til ekstern webside Henrikpontoppidan.dk
 note om føljeton Uddrag oplæst af Kai Holm i radioen 27-1-1946 kl. 20,55 til 21,20.
 note om føljeton Oplæst som middagsføljeton (i 4 afsnit) af Johannes Meyer i radioen fra 21-3-1956. Genudsendt august 1962 og december 1968.
 anmeldelse Politiken 16-12-1887, side 1 [Anmeldelse, usigneret].
 Bog Pontoppidan, Henrik: Folkelivsskildringer. ♦ P. Hauberg & Comp. & Jul. Gjellerup, [1888] og ♦ Nyt dansk Forlagskonsortium, 1890. [Bind] 1-2. 103 + 79 sider. (Dansk Folkebibliothek, nr. 67 og 109) (1888-90, novelle(r))
serietitel: Dansk Folkebibliothek, 67
serietitel: Dansk Folkebibliothek, 109
Detaljer
kollaps Indhold

[1a] Pontoppidan, Henrik: Et Grundskud (1888, novelle(r))
1887 indgår i: Fra Hytterne [s065] 1. udgave: Et Grundskud. Side 65-79

[1b] Pontoppidan, Henrik: En Fiskerrede (1888, novelle(r))
1883 indgår i: Landsbybilleder [s061] 1. udgave: En Fiskerrede. Side 61-103

[1c] Pontoppidan, Henrik: Tro til Døden (1888, novelle(r))
1890 indgår i: Skyer [s137] Senere udgave: Tro til Døden. Side 137-76
1899 i: Fortællinger [2s064] Senere udgave: Tro til Døden. Side 64-83
1906 indgår i: Skyer [s089] Senere udgave: Tro til Døden. Side 89-112
kollaps Noter
del af: Tilskueren
 note til titel Oprindelig trykt i: Tilskueren, 1887, side 829-41.

[1d] Pontoppidan, Henrik: Hjærtensfryd (1888, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Ude og Hjemme, 1885, nr. 20 under pseudonymet Urbanus, og med titlen: Fra Byen. Hjærtensfryd.

[2a] Pontoppidan, Henrik: Sommerbillede (1890, novelle(r))
1883 Senere udgave: Sandinge Menighed. En Fortælling. ♦ Schou, 1883. 196 sider
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Ude og Hjemme, 1882-83, side 49-51 [identisk med 1. kapitel af: Sandinge Menighed].

[2b] Pontoppidan, Henrik: Kasper Kapper (1890, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Opdringelig trykt i: Folkets Almanak, 1889, under titlen: Kasper Kappers Endeligt.

[2c] Pontoppidan, Henrik: Et Endeligt (1890, novelle(r))
1881 indgår i: Stækkede Vinger [s057] 1. udgave: Et Endeligt. Side 57-75

[2d] Pontoppidan, Henrik: Morgendug (1890, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Jule-Kalender, 1888.
 Bog Pontoppidan, Henrik: Spøgelser. En Historie. ♦ Gyldendal, 1888. 216 sider. (Smaa Romaner af Henrik Pontoppidan, 4) (1888, roman)
serietitel: Smaa Romaner af Henrik Pontoppidan, 4
Detaljer
forside af Johan Rohde (1856-1935)
kollaps Noter
 note til titel Med titelbillede af Johan Rohde.
 Bog Pontoppidan, Henrik: Krøniker. ♦ København, P.G. Philipsen, 1890. 109 sider (1890, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt i 1500 eksemplarer.
 note til titel Upagineret side: Forord [signeret Septbr. 90, H.P.].
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 anmeldelse Horsens Folkeblad 5-11-1890, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Politiken 12-11-1890, side 1 [Anmeldelse, usigneret].
 anmeldelse Morsø Folkeblad 3-12-1890, side 1 [Anmeldelse].
kollaps Indhold

[s009] Pontoppidan, Henrik: Menneskenes Børn. Side 9-21 (1890, novelle(r))
1899 i: Fortællinger [1s203] Senere udgave: Menneskenes Børn. Side 203-10
1912 indgår i antologien: Småfortællinger [s059] Senere udgave: Menneskenes Børn. Side [59]-66
1966 indgår i antologien: Læs noget lødigt [s159] Senere udgave: Menneskenes børn. Side 159-63
kollaps Noter
 note om føljeton Udkast trykt i Kjøbenhavns Børs-Tidende 13-10-1889.

[s022] Pontoppidan, Henrik: Sct. Peders List. Side 22-26 (1890, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Kjøbenhavns Børs-Tidende, 8-9-1889.

[s027] Pontoppidan, Henrik: Den stærke Skrædder. Side 27-32 (1890, novelle(r))
1899 i: Fortællinger [1s237] Senere udgave: Den stærke Skrædder. Side 237-39
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt som udkast i: Kjøbenhavns Børs-Tidende, 1-11-1889, under titlen: Dagbog.

[s033] Pontoppidan, Henrik: Havfruens Sang. Side 33-41 (1890, novelle(r))
1899 i: Fortællinger [1s249] Senere udgave: Havfruens Sang. Side 249-53
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt som sidste del af: Vestfyn, i værket: Danmark i Skildringer og Billeder af danske Forfattere og Kunstnere. Redigeret af M. Galschiøt. 1884-1893. [udkom i hefter, hefter med dette bidrag udkom oktoer 1888].

[s042] Pontoppidan, Henrik: De Vises Sten. Side 42-45 (1890, novelle(r))
[s046] Pontoppidan, Henrik: Præsten og Herremanden. Side 46-52 (1890, novelle(r))
[s053] Pontoppidan, Henrik: Grete Gaasepige. Side 53-59 (1890, novelle(r))
1903 Senere udgave: Sandinge Menighed. En Fortælling. 2. [ændrede] Udgave. ♦ Schubothe, 1903. [12] 203 sider
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Ude og Hjemme, 23-12-1889, under titlen: Fra Landet [af pseudonymet Rusticus].

[s060] Pontoppidan, Henrik: Digterliv. Side 60-68 (1890, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt som udkast i: Kjøbenhavns Børs-Tidende, 8-10-1889, under titlen: Dagbog.

[s069] Pontoppidan, Henrik: Præstesækken. Side 69-75 (1890, novelle(r))
[s076] Pontoppidan, Henrik: Ungdom. Side 76-84 (1890, novelle(r))
[s085] Pontoppidan, Henrik: Forbandelsen. Side 85-92 (1890, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Danmark
 note til titel Oprindelig trykt i: Danmark. Illustreret Kalender for 1889 [udkom december 1888], side 133-40, under titlen: Muldskud.

[s093] Pontoppidan, Henrik: Svend Morgendug. Side 93-109 (1890, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Jule-Kalender 1888 [udkom november 1887], under titlen: Morgendug.
 Bog Pontoppidan, Henrik: Natur. To smaa Romaner. ♦ Schubothe, 1890. [8] + 290 sider (1890, roman)
serietitel: Små Romaner af Henrik Pontoppidan
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 2-12-1890, side 1-2 [Anmeldelse, usigneret].
kollaps Indhold

[a] Pontoppidan, Henrik: Vildt (1890, roman)
1899 Senere udgave: Vildt. 2. Udgave. Med Tegn. af Fritz Syberg. ♦ Det Schubotheske Forlag, 1899.
1970 Senere udgave: Vildt. Med Tegninger af Fritz Syberg. Efterskrift af Poul Carit Andersen. ♦ Bogvennerne [ikke i boghandlen], 1970. 123 sider, illustreret

[b] Pontoppidan, Henrik: En Bonde (1890, roman)
1899 i: Fortællinger [1s076] Senere udgave: En Bonde. Side 76-100
1952 indgår i antologien: Seks danske Bondenoveller [a] Senere udgave: En bonde
 Bog Pontoppidan, Henrik: Skyer. Skildringer fra Provisoriernes Dage. ♦ Gyldendal, 1890. [8] + 288 sider (1890, roman)
Detaljer
1906 Senere udgave: Skyer. Fortællinger fra Provisoriernes Dage. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1906. 182 sider + portræt. (Af "Gyldendals Bibl.")
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 14-4-1890, side 1 [Anmeldelse, usigneret].
kollaps Indhold

[s001] Pontoppidan, Henrik: Ilum Galgebakke. En Prolog. side 1-31 (1890, novelle(r))
1899 i: Fortællinger [2s003] Senere udgave: Ilum Galgebakke. (En Prolog). Side 3-19
1906 indgår i: Skyer [s001] Senere udgave: Ilum Galgebakke. En Prolog. Side 1-21
1926 Senere udgave: Ilum Galgebakke. Den første Gendarm. Nattevagt. Med Indledning og Oplysninger udg. af Dansklærerforeningen ved Vilhelm Øhlenschläger. ♦ Gyldendal, 1926. xv [1] 135 sider. (Dansklærerforeningens Skoledugaver)
1940 Senere udgave: Ilum Galgebakke. Den første Gendarm. Nattevagt. Med Indledning og Oplysninger udg. af Dansklærerforeningen ved Vilh. Øhlenschläger. 3. Udg. ♦ Gyldendal, 1940. 156 sider
1948 Senere udgave: Ilum Galgebakke. Den første Gendarm. Nattevagt. Med Indledning og Oplysninger udg. af Dansklærerforeningen ved Vilh. Øhlenschläger. 4. Udg. ♦ Gyldendal, 1948. 156 sider
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt som Ilum-Breve, del i-iv, under pseudonymet Urbanus i: Kjøbenhavns Børs-Tidende, nr. 207 (5-12-1889) side 2-3, nr. 208 (6-12-1889) side 2, nr. 209 (7-12-1889) side 2, nr. 210 (8-12-1889) side 2.
 url Fuld visning af teksten fra Kjøbenhavns Børs-Tidende på: Link til ekstern webside www.henrikpontoppidan.dk
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside www.henrikpontoppidan.dk

[s033] Pontoppidan, Henrik: To Venner. Side 33-86 (1890, novelle(r))
[s087] Pontoppidan, Henrik: To Gange mødt. Side 87-120 (1890, novelle(r))
1899 i: Fortællinger [2s048] Senere udgave: To Gange mødt. Side 48-63

[s121] Pontoppidan, Henrik: Den første Gendarm. Side 121-35 (1890, novelle(r))
1906 indgår i: Skyer [s077] Senere udgave: Den første Gendarm. Side 77-87
1926 indgår i: Ilum Galgebakke [b] Senere udgave: Den første Gendarm
1940 indgår i: Ilum Galgebakke [b] Senere udgave: Den første Gendarm
1948 indgår i: Ilum Galgebakke [b] Senere udgave: Den første Gendarm

[s137] Pontoppidan, Henrik: Tro til Døden. Side 137-76 (1890, novelle(r))
1888 i: Folkelivsskildringer [1c] 1. udgave: Tro til Døden

[s177] Pontoppidan, Henrik: I Kongens Kjole. Side 177-208 (1890, novelle(r))
1899 i: Fortællinger [2s122] Senere udgave: I Kongens Kjole. Side 122-37

[s209] Pontoppidan, Henrik: Et Offer. Side 209-288 (1890, novelle(r))
1899 i: Fortællinger [2s084] Senere udgave: Et Offer. Side 84-121
 Bog Pontoppidan, Henrik: Muld. Et Tidsbillede. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1891. [4] 380 [4] sider, illustreret (1891, roman)
Detaljer
af Hans Tegner (1853-1932)
1892 Samhørende, fortsættes af (2. del): Det forjættede Land. Et Tidsbillede. ♦ København, P.G. Philipsens Forlag, 1892. [2] + 343 + [1] sider
1895 Samhørende, fortsættes af (3. del): Dommens Dag. Et Tidsbillede. ♦ Philipsen, 1895. [4] + 281 + [1] sider
1892 Senere udgave: Muld. Et Tidsbillede. 2. [rettede] Oplag. ♦ P.G. Philipsens Forlag, 1892. [4] 378 [2] sider
1898 Senere udgave: Det forjættede Land. (3. gennemsete [ie: ændrede] Udgave). ♦ Det nordiske Forlag, 1898. [8] 567 sider
1902 Senere udgave: Det forjættede Land. 4. [påny rettede] Udgave. ♦ Gyldendal, [1902]-03. [6] 567 sider
1918 Senere udgave: Det forjættede Land. 5. Udgave. ♦ Gyldendal, 1918. 489 sider
1918 Senere udgave: Det forjættede Land. 6. Udgave. ♦ Gyldendal, 1918. 487 sider. Pris: kr. 9,00
1938 Senere udgave: Det forjættede Land. 7. Udgave. ♦ Gyldendal, 1938. 492 sider
1943 Senere udgave: Det forjættede Land. Forkortet Udg. til Skolebrug. Med Indledning og Noter udg. af Dansklærerforeningen ved Aage Bertelsen. ♦ 1943. [6] xvi 197 [5] sider + portræt. (Dansklærerforeningens Skoleudgave)
1947 Senere udgave: Det forjættede Land. 8. Udg. (39. tus.). ♦ Gyldendal, 1947 [ie: 1948]. 415 sider
1965 Senere udgave: Muld. Det forjættede Land, 1. Del. Udg. af Dansklærerforeningen ved Aage Bertelsen
kollaps Noter
 note om handlingen Illusrationer af Hans Tegner.
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Pontoppidan, Henrik: Muld. Et Tidsbillede. 2. [rettede] Oplag. ♦ P.G. Philipsens Forlag, 1892. [4] 378 [2] sider (1892, roman)
Detaljer
1891 1. udgave: Muld. Et Tidsbillede. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1891. [4] 380 [4] sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1893-00 anføres et 2. Oplag udkommet 1896, et sådant oplag ses ikke andre steder, og er ikke fundet på danske biblioteker.
 Bog Pontoppidan, Henrik: Det forjættede Land. Et Tidsbillede. ♦ København, P.G. Philipsens Forlag, 1892. [2] + 343 + [1] sider (1892, roman) 👓
Detaljer
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
1891 Samhørende, 2. del af: Muld. Et Tidsbillede. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1891. [4] 380 [4] sider, illustreret
1896 Senere udgave: Det forjættede Land. Et Tidsbillede. 2. [rettede] Oplag. ♦ Det nordiske Forlag, 1896
1898 Senere udgave: Det forjættede Land. (3. gennemsete [ie: ændrede] Udgave). ♦ Det nordiske Forlag, 1898. [8] 567 sider
1902 Senere udgave: Det forjættede Land. 4. [påny rettede] Udgave. ♦ Gyldendal, [1902]-03. [6] 567 sider
1918 Senere udgave: Det forjættede Land. 5. Udgave. ♦ Gyldendal, 1918. 489 sider
1918 Senere udgave: Det forjættede Land. 6. Udgave. ♦ Gyldendal, 1918. 487 sider. Pris: kr. 9,00
1938 Senere udgave: Det forjættede Land. 7. Udgave. ♦ Gyldendal, 1938. 492 sider
1943 Senere udgave: Det forjættede Land. Forkortet Udg. til Skolebrug. Med Indledning og Noter udg. af Dansklærerforeningen ved Aage Bertelsen. ♦ 1943. [6] xvi 197 [5] sider + portræt. (Dansklærerforeningens Skoleudgave)
1947 Senere udgave: Det forjættede Land. 8. Udg. (39. tus.). ♦ Gyldendal, 1947 [ie: 1948]. 415 sider
kollaps Noter
 note til titel Tegninger af Hans Tegner.
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Pontoppidan, Henrik: Minder. ♦ P.G. Philipsen, 1893. [4] + 159 + [1] sider (1893, roman)
Detaljer
1902 Senere udgave: Minder. Illustr. af L. Find. ♦ Gyldendal, 1902. 118 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 20-11-1893. side 2 [Anmeldelse, signeret Johannes Jørgensen].
 Bog Pontoppidan, Henrik: Den gamle Adam. Skildring fra Alfarvej. ♦ Philipsen, 1894. [4] + 171 + [1] sider (1894, roman)
Detaljer
1899 i: Fortællinger [2s239] Senere udgave: Den gamle Adam. Side 239-334
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1895.
 Bog Pontoppidan, Henrik: Nattevagt. ♦ Philipsen, 1894. [4] + 182 + [2] sider (1894, roman)
Detaljer
1899 i: Fortællinger [2s138] Senere udgave: Nattevagt. Side 138-237
1926 indgår i: Ilum Galgebakke [c] Senere udgave: Nattevagt
1940 indgår i: Ilum Galgebakke [c] Senere udgave: Nattevagt
1948 indgår i: Ilum Galgebakke [c] Senere udgave: Nattevagt
1965 Senere udgave: Isbjørnen. Nattevagt. ♦ Gyldendal, 1965. 148 sider
 Bog Pontoppidan, Henrik: Dommens Dag. Et Tidsbillede. ♦ Philipsen, 1895. [4] + 281 + [1] sider (1895, roman)
Detaljer
1891 Samhørende, 3. del af: Muld. Et Tidsbillede. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1891. [4] 380 [4] sider, illustreret
1898 Senere udgave: Det forjættede Land. (3. gennemsete [ie: ændrede] Udgave). ♦ Det nordiske Forlag, 1898. [8] 567 sider
1902 Senere udgave: Det forjættede Land. 4. [påny rettede] Udgave. ♦ Gyldendal, [1902]-03. [6] 567 sider
1918 Senere udgave: Det forjættede Land. 5. Udgave. ♦ Gyldendal, 1918. 489 sider
1918 Senere udgave: Det forjættede Land. 6. Udgave. ♦ Gyldendal, 1918. 487 sider. Pris: kr. 9,00
1938 Senere udgave: Det forjættede Land. 7. Udgave. ♦ Gyldendal, 1938. 492 sider
1943 Senere udgave: Det forjættede Land. Forkortet Udg. til Skolebrug. Med Indledning og Noter udg. af Dansklærerforeningen ved Aage Bertelsen. ♦ 1943. [6] xvi 197 [5] sider + portræt. (Dansklærerforeningens Skoleudgave)
1947 Senere udgave: Det forjættede Land. 8. Udg. (39. tus.). ♦ Gyldendal, 1947 [ie: 1948]. 415 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Pontoppidan, Henrik: Det forjættede Land. Et Tidsbillede. 2. [rettede] Oplag. ♦ Det nordiske Forlag, 1896 (1896, roman)
Detaljer
1892 1. udgave: Det forjættede Land. Et Tidsbillede. ♦ København, P.G. Philipsens Forlag, 1892. [2] + 343 + [1] sider
 Bog Pontoppidan, Henrik: Højsang. Skildring fra Alfarvej. ♦ Schubothe, 1896. [10] + 266 + [8] sider, illustreret. (Schubotheske Miniatur-Bibliotek) (1896, roman)
serietitel: Schubotheske Miniatur-Bibliotek
Detaljer
illustrationer af N.P. Mols (1859-1921)
illustrationer af Knud Larsen (1865-1922)
illustrationer af P.S. Krøyer (1851-1909)
1921 Senere udgave: Højsang. Af Magister Globs Papirer. 2. [ændrede] Udgave. ♦ Aschehoug, 1921. 155 sider. Pris: kr. 6,00
1930 i: Noveller og Skitser [3:s5] Senere udgave: Højsang. (Af Magister Globs Papirer). Side [5]-78
kollaps Noter
 note til titel Illustrationer af N.P. Mols, dekorationer af Knud Larsen, portræt tegnet af P.S. Krøyer.
 note til titel 2. Oplag, 1896. [Overgik til Gyldendal, nyt omslag. [1919]].
 anmeldelse Dagens Nyheder 1896-11-04, side 1 [Anmeldelse].
 anmeldelse Tillæg til Nationaltidende 22-10-1896, side 1 [Anmeldelse, signeret: A.F.].
 anmeldelse Aarhuus Stifts-Tidende 28-10-1896, side 1 [Anmeldelse].
 Bog Pontoppidan, Henrik: Kirkeskuden. En Fortælling. [2. ændrede udgave]. Med Vignetter af Frants Henningsen. ♦ København, Det Schubotheske Forlag, 1897. [14] + 216 sider (1897, roman) 👓
serietitel: Vignet-Udgave
Detaljer
illustrationer af Frants Henningsen, f 1850 (1850-1908)
1881 indgår i: Stækkede Vinger [s077] 1. udgave: Kirkeskuden. Side 77-252
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag [af 2. Udgave], 1897.
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Note (andet) Pontifex (A. X.): »Den Salvede«. Tænkt som Fortsættelse af Henrik Pontoppidans "Dommedag". Ved Pontifex (A. X.). ♦ Aarhus, L. Bech, 1898. 51 sider (1898, novelle(r))
se også: Dommens Dag
Detaljer
af Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 anmeldelse Dagens Nyheder 8-8-1898, side 1-2 [Anmeldelse].
 anmeldelse Ribe Stifts-Tidende 25-8-1898, side 2 [Anmeldelse].
 anmeldelse Fyens Stiftstidende 24-12-1898, side 2 [Anmeldelse].
 Bog Pontoppidan, Henrik: Lykke-Per. ♦ Det nordiske Forlag [overgik til Gyldendal], 1898-1904. [Bind 1-8]. 190 + 157 + 138 + 137 + 181 + 170 + 197 + 271 sider (1898-04, roman)
Detaljer
1905 Senere udgave: Lykke-Per. 2. Udgave. ♦ Gyldendal, 1905. [Bind] 1-3, 342 + 334 [2] + 343 sider
1907-08 Senere udgave: Lykke-Per. 3. Udgave. ♦ Gyldendal, 1907[-08]. [Bind] 1-3, 340 + 334 + 343 sider
1918 Senere udgave: Lykke-Per. 4. [påny rettede og endelige] Udgave. ♦ Gyldendal, 1918. [Bind] 1-2, 390 + 369 sider
1920 Senere udgave: Lykke-Per. 5. Udgave. ♦ Gyldendal, 1920. [Bind] 1-2, 387 + 371 sider. Pris: kr. 14,00
1931 Senere udgave: Lykke-Per. 6. Oplag [ie: 6. Udgave]. ♦ Gyldendal, 1931. [Bind] 1-2, 353 [3] + 336 sider. (Gyldendals danske Bogsamling)
1937 Senere udgave: Lykke-Per. 7. Udg. ♦ Gyldendal, 1937. [Bind] 1-2, 387 + 371 sider
1946 Senere udgave: Lykke-Per. 8. Udg. ♦ Gyldendal, 1946. [Bind] 1-2, 313 [3] + 301 sider
1949 Senere udgave: Lykke-Per. 9. Udg. ♦ Gyldendal, 1949. [Bind] 1-2, 314 + 302 sider
1964 Senere udgave: Lykke-Per. Optrykkes i overensstemmelse med 4. udg. 1918, efter gennemgang af teksten ved Esther og Thorkild Skjerbæk. Udg. med efterskrift af Thorkild Skjerbæk
1967 Senere udgave: Lykke-Per. 12. opl. [ie: 1. oplag som Tranebog]. Optrykt efter 4. udg. 1918, efter gennemgang af teksten ved Esther og Thorkild Skjerbæk. ♦ Gyldendal, 1967. Bind 1-2, 359 + 344 sider. (Gyldendals Tranebøger, 230-31)
1968 Senere udgave: Lykke-Per. Gennemgang af teksten ved Esther og Thorkild Skjerbæk. 13. Udg. ♦ Gyldendal, 1968. Bind 1-2, 310 + 309 sider
kollaps Noter
 note til titel Oplag: 2.500.
 anmeldelse Politiken 8-1-1898, side 1 [Anmeldelse af Hans Ungdom, signeret E.B.].
 anmeldelse Politiken 28-4-1899, side 1 [Anmeldelse af Hans Kærlighed, signeret E.B.].
kollaps Indhold

[1] Pontoppidan, Henrik: Hans Ungdom. ♦ Gyldendal, 1898. [4] 190 [2] sider (1898, roman)
[2] Pontoppidan, Henrik: Lykke-Per finder Skatten. ♦ Gyldendal, 1898. [4] 157 [1] sider (1898, roman)
[3] Pontoppidan, Henrik: Hans Kærlighed. ♦ Gyldendal, 1899. [4] 138 [2] sider (1899, roman)
[4] Pontoppidan, Henrik: Lykke-Per i det fremmede. ♦ Gyldendal, 1899. [4] 137 sider (1899, roman)
[5] Pontoppidan, Henrik: Hans store Værk. ♦ Gyldendal, 1901. [4] 181 [3] sider (1901, roman)
[6] Pontoppidan, Henrik: Lykke-Per og hans Kæreste. ♦ Gyldendal, 1902. [4] 170 [2] sider (1902, roman)
[7] Pontoppidan, Henrik: Hans Rejse til Amerika. ♦ Gyldendal, 1903. [4] 197 [3] sider (1903, roman)
[8] Pontoppidan, Henrik: Hans sidste Kamp. ♦ Gyldendal, 1904. [4] 271 [1] sider (1904, roman)
 Bog Pontoppidan, Henrik: Det forjættede Land. (3. gennemsete [ie: ændrede] Udgave). ♦ Det nordiske Forlag, 1898. [8] 567 sider (1898, roman)
Detaljer
1891 1. udgave: Muld. Et Tidsbillede. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1891. [4] 380 [4] sider, illustreret
1892 1. udgave: Det forjættede Land. Et Tidsbillede. ♦ København, P.G. Philipsens Forlag, 1892. [2] + 343 + [1] sider
1895 1. udgave: Dommens Dag. Et Tidsbillede. ♦ Philipsen, 1895. [4] + 281 + [1] sider
kollaps Noter
 note til titel Første samlede udgave. Nyt forord. Udkom i 10 hefter.
 Bog Pontoppidan, Henrik: Vildt. 2. Udgave. Med Tegn. af Fritz Syberg. ♦ Det Schubotheske Forlag, 1899. (1899, roman)
serietitel: Vignet-Udgave
Detaljer
illustrationer af Fritz Syberg (1862-1939)
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
1890 indgår i: Natur [a] 1. udgave: Vildt
kollaps Noter
 note til titel Forkortet og forenklet tekst. Forsats af Hans Tegner.
 Bog Pontoppidan, Henrik: Fortællinger. ♦ København, Det nordiske Forlag - Bogforlaget: Ernst Bojesen, 1899. Bind 1-2, 373 + 334 sider (1899, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Udkom i 11 hefter.
 note til titel Indeholder reviderede udgaver af samlingerne, bind 1: Fra Hytterne og Krøniker, samt fortællingerne: Isbjørnen og Minder. Bind 2, samlingen: Skyer [nyt forord, og undertitlen: Fortællinger fra Statsomvæltningens Dage 1885-94], og fortællingen: Den gamle Adam.
 note til titel 2. Oplag, 1903.
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek, bind 1
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek, bind 2
kollaps Indhold

[1s003] Pontoppidan, Henrik: Naadsensbrød. Side 3-10 (1899, novelle(r))
1887 indgår i: Fra Hytterne [s029] 1. udgave: Naadsensbrød. Side 29-42

[1s017] Pontoppidan, Henrik: Knokkelmanden. Side 11-25 (1899, novelle(r))
1887 indgår i: Fra Hytterne [s001] 1. udgave: Knokkelmanden. Side 1-27

[1s026] Pontoppidan, Henrik: Et Grundskud. Side 26-32 (1899, novelle(r))
1887 indgår i: Fra Hytterne [s065] 1. udgave: Et Grundskud. Side 65-79

[1s033] Pontoppidan, Henrik: Hans og Trine. Side 33-56 (1899, novelle(r))
1887 indgår i: Fra Hytterne [s081] 1. udgave: Hans og Trine. Side 81-122

[1s057] Pontoppidan, Henrik: En Fiskerrede. Side 57-75 (1899, novelle(r))
1883 indgår i: Landsbybilleder [s061] 1. udgave: En Fiskerrede. Side 61-103

[1s076] Pontoppidan, Henrik: En Bonde. Side 76-100 (1899, novelle(r))
1890 indgår i: Natur [b] 1. udgave: En Bonde

[1s101] Pontoppidan, Henrik: Ane-Mette. Side 101-11 (1899, novelle(r))
1887 indgår i: Fra Hytterne [s043] 1. udgave: Ane-Mette. Side 43-64

[1s112] Pontoppidan, Henrik: Idyl. Side 112-28 (1899, novelle(r))
1883 indgår i: Landsbybilleder [s105] 1. udgave: Bonde-Idyl. Side 105-49

[1s129] Pontoppidan, Henrik: En stor Dag. Side 129-31 (1899, novelle(r))
[1s132] Pontoppidan, Henrik: En Vandringsmand. Side 132-40 (1899, novelle(r))
1887 indgår i: Fra Hytterne [s123] 1. udgave: Vandreren. En Epilog. Side 123-139

[1s141] Pontoppidan, Henrik: Isbjørnen. Et Portræt. Side 141-99 (1899, novelle(r))
1887 1. udgave: Isbjørnen. Et Portræt. ♦ Gyldendal, 1887. 128 sider

[1s203] Pontoppidan, Henrik: Menneskenes Børn. Side 203-10 (1899, novelle(r))
1890 indgår i: Krøniker [s009] 1. udgave: Menneskenes Børn. Side 9-21

[1s211] Pontoppidan, Henrik: Ørneflugt. Side 211-16 (1899, novelle(r))
1905 indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s388] Senere udgave: Ørneflugt. (Af "Krøniker", Fortællinger, I Bd., 1902). Side 388-92
1912 indgår i antologien: Småfortællinger [s067] Senere udgave: Ørneflugt. Side [67]-71
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Aarhuus Stiftstidende. Tillæg til Festnummer 3-1-1894.

[1s217] Pontoppidan, Henrik: En lille By. Side 217-25 (1899, novelle(r))
[1s226] Pontoppidan, Henrik: Morgendug. Side 226-36 (1899, novelle(r))
[1s237] Pontoppidan, Henrik: Den stærke Skrædder. Side 237-39 (1899, novelle(r))
1890 indgår i: Krøniker [s027] 1. udgave: Den stærke Skrædder. Side 27-32

[1s240] Pontoppidan, Henrik: Den kloge Mand. Side 240-48 (1899, novelle(r))
1912 indgår i antologien: Småfortællinger [s072] Senere udgave: Den kloge Mand. Side [72]-80

[1s249] Pontoppidan, Henrik: Havfruens Sang. Side 249-53 (1899, novelle(r))
1890 indgår i: Krøniker [s033] 1. udgave: Havfruens Sang. Side 33-41

[1s254] Pontoppidan, Henrik: Digterliv. Side 254-58 (1899, novelle(r))
[1s259] Pontoppidan, Henrik: Muldskud. Side 259-63 (1899, novelle(r))
[1s264] Pontoppidan, Henrik: Naar Vildgæssene trækker forbi. Side 264-76 (1899, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Politiken
 note om føljeton Trykt i: Politikens Julenummer, 25-12-1897.

[1s277] Pontoppidan, Henrik: De Vises Sten. Side 277-79 (1899, novelle(r))
[1s281] Pontoppidan, Henrik: Minder. (Af Mag. Globs Papirer). Side 281-373 (1899, novelle(r))
[2s003] Pontoppidan, Henrik: Ilum Galgebakke. (En Prolog). Side 3-19 (1899, novelle(r))
1890 indgår i: Skyer [s001] 1. udgave: Ilum Galgebakke. En Prolog. side 1-31

[2s020] Pontoppidan, Henrik: To Venner. Side 20-47 (1899, novelle(r))
1850 i: Noveller og Fortællinger [13] 1. udgave: To Venner. Novelle. ♦ Kbh., Schubothe, 1850 (1849)

[2s048] Pontoppidan, Henrik: To Gange mødt. Side 48-63 (1899, novelle(r))
1890 indgår i: Skyer [s087] 1. udgave: To Gange mødt. Side 87-120

[2s064] Pontoppidan, Henrik: Tro til Døden. Side 64-83 (1899, novelle(r))
1888 i: Folkelivsskildringer [1c] 1. udgave: Tro til Døden

[2s084] Pontoppidan, Henrik: Et Offer. Side 84-121 (1899, novelle(r))
1890 indgår i: Skyer [s209] 1. udgave: Et Offer. Side 209-288

[2s122] Pontoppidan, Henrik: I Kongens Kjole. Side 122-37 (1899, novelle(r))
1890 indgår i: Skyer [s177] 1. udgave: I Kongens Kjole. Side 177-208

[2s138] Pontoppidan, Henrik: Nattevagt. Side 138-237 (1899, novelle(r))
1894 1. udgave: Nattevagt. ♦ Philipsen, 1894. [4] + 182 + [2] sider

[2s239] Pontoppidan, Henrik: Den gamle Adam. Side 239-334 (1899, novelle(r))
1894 1. udgave: Den gamle Adam. Skildring fra Alfarvej. ♦ Philipsen, 1894. [4] + 171 + [1] sider
 Bog Pontoppidan, Henrik: Det ideale Hjem. ♦ Aarhus, Jydsk Forlags-Forr. [i kommission hos Gyldendal], 1900. [4] + 256 sider (1900, roman)
Detaljer
1930 i: Noveller og Skitser [3:s79] Senere udgave: Det ideale Hjem. Et Problem under Debat. Side [79]-154
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1900.
 anmeldelse Fyens Stiftstidende 5-1-1901, side 2 [Anmeldelse, signeret A.B.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Pontoppidan, Henrik: Lille Rødhætte. Et Portræt. ♦ Det nordiske Forlag, 1900. [4] + 199 + [1] sider (1900, roman)
Detaljer
1909 indgår i: To Portræter [b] Senere udgave: Lille Rødhætte. [3. ændrede udgave]
1922 i: Noveller og Skitser [2e] Senere udgave: Thora van Deken. (4. [påny ændrede] udgave)
kollaps Noter
 note til titel 1. oplag trykt i 3000 eksemplarer.
 note til titel 2. Oplag, 1900.
 Bog Pontoppidan, Henrik: Det forjættede Land. 4. [påny rettede] Udgave. ♦ Gyldendal, [1902]-03. [6] 567 sider (1902, roman)
Detaljer
1891 1. udgave: Muld. Et Tidsbillede. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1891. [4] 380 [4] sider, illustreret
1892 1. udgave: Det forjættede Land. Et Tidsbillede. ♦ København, P.G. Philipsens Forlag, 1892. [2] + 343 + [1] sider
1895 1. udgave: Dommens Dag. Et Tidsbillede. ♦ Philipsen, 1895. [4] + 281 + [1] sider
kollaps Noter
 note til titel Uden forord. Udkom i 18 hefter.
 Bog Pontoppidan, Henrik: Minder. Illustr. af L. Find. ♦ Gyldendal, 1902. 118 sider (1902, roman)
serietitel: Nordisk Familiebibliotek, 18
Detaljer
illustrationer af L. Find (1869-1945)
1893 1. udgave: Minder. ♦ P.G. Philipsen, 1893. [4] + 159 + [1] sider
 Dramatik Pontoppidan, Henrik: De vilde Fugle. Et Skuespil [i 3 Akter]. ♦ Det nordiske Forlag, 1902. 158 [ie: 156] sider (1902, dramatik)
 Bog Pontoppidan, Henrik: Sandinge Menighed. En Fortælling. 2. [ændrede] Udgave. ♦ Schubothe, 1903. [12] 203 sider (1903, roman)
serietitel: Vignet-Udgave
Detaljer
illustrationer af Gerhard Heilmann (1859-1946)
1883 1. udgave: Sandinge Menighed. En Fortælling. ♦ Schou, 1883. 196 sider
1890 indgår i: Krøniker [s053] 1. udgave: Grete Gaasepige. Side 53-59
kollaps Noter
 note til titel Siderne 75-77 i denne udgave er delvis genbrug af novellen Grete Gaasepige.
 note til titel Illustreret af Gerhard Heilmann. Nyt forord.
 note til titel Overgik til Gyldendal.
 Bog Pontoppidan, Henrik: Et Endeligt (1904, novelle(r))
Detaljer
1881 indgår i: Stækkede Vinger [s057] 1. udgave: Et Endeligt. Side 57-75
 Bog Pontoppidan, Henrik: Lykke-Per. 2. Udgave. ♦ Gyldendal, 1905. [Bind] 1-3, 342 + 334 [2] + 343 sider (1905, roman)
Detaljer
1898-04 1. udgave: Lykke-Per. ♦ Det nordiske Forlag [overgik til Gyldendal], 1898-1904. [Bind 1-8]. 190 + 157 + 138 + 137 + 181 + 170 + 197 + 271 sider
kollaps Noter
 note til titel På omslaget: 2. gennemsete, noget forkortede udg.
 note til titel Udkom i subskription med 16 hefter.
 note til titel Oplag: 4.000.
 Bog Pontoppidan, Henrik: [indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s380]] Naadsensbrød. (Af "Fra Hytterne. Skyggerids fra Landsbyen", Fortællinger, I Bd., 1902). Side 380-87 (1905, novelle(r)) 👓
Detaljer
1887 1. udgave: Fra Hytterne. Nye Landsbybilleder. ♦ Kjøbenhavn, 1887. 139 sider
 Bog Pontoppidan, Henrik: [indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s388]] Ørneflugt. (Af "Krøniker", Fortællinger, I Bd., 1902). Side 388-92 (1905, novelle(r)) 👓
Detaljer
1899 i: Fortællinger [1s211] 1. udgave: Ørneflugt. Side 211-16
 Bog Pontoppidan, Henrik: Borgmester Hoeck og Hustru. Et Dobbeltportræt. ♦ Gyldendal, 1905. [4] 107 sider, med 1 tavle af [Hans Tegner]. (Smaa Romaner) (1905, roman)
serietitel: Smaa Romaner
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig, delvis, trykt som bilag til Politiken 24-12-1902, med titlen: Livets Kilde. Fortælling af Henrik Pontoppidan med Illustrationer af R[asmus] Christiansen.
 note om oplag 2. Oplag, 1905.
 url Fuld visning af Livets Kilde (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 anmeldelse Politiken 9-12-1905, Kroniken [Anmeldelse af Poul Levin].
 Bog Pontoppidan, Henrik: Skyer. Fortællinger fra Provisoriernes Dage. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1906. 182 sider + portræt. (Af "Gyldendals Bibl.") (1906, novelle(r)) 👓
Detaljer
1890 1. udgave: Skyer. Skildringer fra Provisoriernes Dage. ♦ Gyldendal, 1890. [8] + 288 sider
kollaps Noter
 note til titel Efter "Fortællinger", II Bind (2det Oplag, 1903), og "Skyer", Originaludgaven (1890).
 note til titel Forord udeladt i denne udgave.
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[s001] Pontoppidan, Henrik: Ilum Galgebakke. En Prolog. Side 1-21 (1906, novelle(r))
1890 indgår i: Skyer [s001] 1. udgave: Ilum Galgebakke. En Prolog. side 1-31

[s023] Pontoppidan, Henrik: To Venner. Side 23-55 (1906, novelle(r))
[s057] Pontoppidan, Henrik: To Gange mødt. Side 57-75 (1906, novelle(r))
[s077] Pontoppidan, Henrik: Den første Gendarm. Side 77-87 (1906, novelle(r))
1890 indgår i: Skyer [s121] 1. udgave: Den første Gendarm. Side 121-35

[s089] Pontoppidan, Henrik: Tro til Døden. Side 89-112 (1906, novelle(r))
1888 i: Folkelivsskildringer [1c] 1. udgave: Tro til Døden

[s113] Pontoppidan, Henrik: I Kongens Kjole. Side 113-132 (1906, novelle(r))
[s133] Pontoppidan, Henrik: Et Offer. Side 133-176 (1906, novelle(r))
 Dramatik Pontoppidan, Henrik: Asgaardsrejen. Et Skuespil [i 3 Akter]. ♦ Det Schubotheske Forlag, 1906. 163 sider (1906, dramatik)
Detaljer
1928 Senere udgave: Asgaardsreien. Et Forspil [i 4. Akter]. Andet Oplag [ie: 2. udgave]. ♦ Gyldendalske Boghandel, 1928. 117 sider. Pris: kr. 4,00
kollaps Noter
 note til titel Udkom 5-10-1906. Trykt i 1500 eksemplarer.
 anmeldelse Politiken 6-10-1906, Kroniken [Anmeldelse af Sven Lange].
 Bog Pontoppidan, Henrik: Lykke-Per. 3. Udgave. ♦ Gyldendal, 1907[-08]. [Bind] 1-3, 340 + 334 + 343 sider (1907-08, roman)
Detaljer
1898-04 1. udgave: Lykke-Per. ♦ Det nordiske Forlag [overgik til Gyldendal], 1898-1904. [Bind 1-8]. 190 + 157 + 138 + 137 + 181 + 170 + 197 + 271 sider
kollaps Noter
 note til titel "Folkudgave", udkom i subskription med 32 hefter.
 note om oplag Oplag: 3.500.
 anmeldelse Lolland-Falsters Folketidende 17-4-1907, side 2 [Anmeldelse, signeret: S.K.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Social-Demokraten 13-7-1907, side 1 [Anmeldelse].
 Bog Pontoppidan, Henrik: Hans Kvast og Melusine. ♦ Schubothe, 1907. [4] + 217 + [3] sider (1907, roman)
Detaljer
1920 Senere udgave: Hans Kvast og Melusine. 3. Oplag [ie. ny udgave]. ♦ Gyldendal, 1920. 180 sider. Pris: kr. 2,50
1930 i: Noveller og Skitser [3:s155] Senere udgave: Hans Kvast og Melusine. Side [155]-268
1965 Senere udgave: Hans Kvast og Melusine. En Humoreske
kollaps Noter
 anmeldelse Thisted Amts Tidende 12-12-1907, side 1 [Anmeldelse, signeret: H.H.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Pontoppidan, Henrik: Det store Spøgelse. ♦ Schubothe, 1907. 58 + [6] sider (1907, roman)
Detaljer
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
kollaps Noter
 note til titel Dekorationer af Hans Tegner. Portræt på omslaget.
 Bog Pontoppidan, Henrik: Den kongelige Gæst. ♦ Schubothe, 1908. 124 sider (1908, roman)
Detaljer
1919 Senere udgave: Den kongelige Gæst. Komedie i 1 Akt. Efter Henrik Pontoppidans Fortælling af Svend Leopold. Musik af Hakon Børresen. ♦ Wilh. Hansen, 1919.
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 5 (Januar), side 84, Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 Bog Pontoppidan, Henrik: To Portræter. Isbjørnen. Lille Rødhætte. ♦ Gyldendal, 1909. 216 sider. (Af "Gyldendals Bibl.") (1909, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Pontoppidan, Henrik: Isbjørnen (1909, roman)
1887 1. udgave: Isbjørnen. Et Portræt. ♦ Gyldendal, 1887. 128 sider

[b] Pontoppidan, Henrik: Lille Rødhætte. [3. ændrede udgave] (1909, roman)
1900 1. udgave: Lille Rødhætte. Et Portræt. ♦ Det nordiske Forlag, 1900. [4] + 199 + [1] sider
 Bog Pontoppidan, Henrik: Nattevagt. Efter 2. gennems. Udg. 1905. ♦ Gyldendal, 1912. 190 sider. (Af "Gyldendals Bibl.") (1912, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
 Bog antologi: Småfortællinger. Af Sophus Schandorph, Sophus Bauditz og Henrik Pontoppidan. Udgivne af Dansklærerforeningen ved Knud Bokkenheuser. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1912. 95 sider (1912, novelle(r))
Detaljer
af Sophus Schandorph (1836-1901)
af Sophus Bauditz (1850-1915)
noter af Knud Bokkenheuser (1869-1936)
kollaps Noter
 note til titel Side [5]: [Forord, signeret 5. Marts 1912, Knud Bokkenheuser].
 note til titel Uddrag af forordet: Ved nærværende Udvalg har Forfatterne Professor Sophus Bauditz og Henrik Pontoppidan selv vist mig den Ære at udpege, hvilke Fortællinger de selv fandt baade karakteristiske for deres Forfatter og egnede til læsning i Skolen. Professor Bauditz har desuden venligst selv gennemlæst og godkendt Noterne ...
 note til titel Side [81]-95: Noter.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[s009] Schandorph, Sophus: Juleaften i Hønsehuset. Side [9]-23 (1912, novelle(r))
af Sophus Schandorph (1836-1901)
1886 indgår i antologien: Juleroser 1886 [?] 1. udgave: Juleaften i Hønsehuset
kollaps Noter
 note til titel Side [7]-8: Sophus Schandorph [om forfatteren].

[s027] Bauditz, Sophus: Junisol. Side [27]-56 (1912, novelle(r))
af Sophus Bauditz (1850-1915)
1907 indgår i: Jægerblod [b] 1. udgave: Junisol. ♦
kollaps Noter
 note til titel Side [25]: Sophus Bauditz [om forfatteren].

[s059] Pontoppidan, Henrik: Menneskenes Børn. Side [59]-66 (1912, novelle(r))
1890 indgår i: Krøniker [s009] 1. udgave: Menneskenes Børn. Side 9-21
kollaps Noter
 note til titel Side [57]-58: Henrik Pontoppidan [om forfattere].

[s067] Pontoppidan, Henrik: Ørneflugt. Side [67]-71 (1912, novelle(r))
1899 i: Fortællinger [1s211] 1. udgave: Ørneflugt. Side 211-16

[s072] Pontoppidan, Henrik: Den kloge Mand. Side [72]-80 (1912, novelle(r))
1899 i: Fortællinger [1s240] 1. udgave: Den kloge Mand. Side 240-48
 Bog Pontoppidan, Henrik: Torben og Jytte. ♦ Gyldendal, 1912. [4] 248 [8] sider (1912, roman)
Detaljer
1913 Samhørende, fortsættes af (2. del): Storeholt. ♦ Gyldendal, 1913. [4] 291 [1] sider
1914 Samhørende, fortsættes af (3. del): Toldere og Syndere. ♦ Gyldendal, 1914. [4] 260 [4] sider
1915 Samhørende, fortsættes af (4. del): Enslevs Død. (En Fortælling-Kres. IV). ♦ Gyldendal, 1915. 269 sider, illustreret
1916 Samhørende, fortsættes af (5. del): Favsingholm. De dødes Rige. En Fortælling-Kres. ♦ Gyldendal, 1916. 222 sider, illustreret
1917 Senere udgave: De dødes Rige. 2. [ændrede] Udgave. ♦ Gyldendal, 1917. [Bind] 1-2, 436 + 402 [2] sider
1918 Senere udgave: De dødes Rige. 3. [påny rettede] Udgave. ♦ Gyldendal, 1918. [Bind] 1-2, 315 + 289 sider
1922 Senere udgave: De dødes Rige. 4. [påny rettede] Udgave. ♦ Gyldendal, 1922. [Bind] 1-2, 316 + 292 sider. Pris: kr. 12,00
1948 Senere udgave: De dødes Rige. 5. Udg. ♦ Gyldendal, 1948. 511 sider
kollaps Noter
 note om oplag 3. Oplag, 1912.
 note om oplag 4. Oplag, 1916.
 Bog Pontoppidan, Henrik: Storeholt. ♦ Gyldendal, 1913. [4] 291 [1] sider (1913, roman)
del af: Arbejdernes Julealbum
del af: Illustreret Tidende
Detaljer
1912 Samhørende, 2. del af: Torben og Jytte. ♦ Gyldendal, 1912. [4] 248 [8] sider
1917 Senere udgave: De dødes Rige. 2. [ændrede] Udgave. ♦ Gyldendal, 1917. [Bind] 1-2, 436 + 402 [2] sider
1918 Senere udgave: De dødes Rige. 3. [påny rettede] Udgave. ♦ Gyldendal, 1918. [Bind] 1-2, 315 + 289 sider
1922 Senere udgave: De dødes Rige. 4. [påny rettede] Udgave. ♦ Gyldendal, 1922. [Bind] 1-2, 316 + 292 sider. Pris: kr. 12,00
1948 Senere udgave: De dødes Rige. 5. Udg. ♦ Gyldendal, 1948. 511 sider
kollaps Noter
 note til titel Udkom 29-11-1913.
 note om føljeton I kapitel 1 indgår: Smeden i Enslev, trykt i Illustreret Tidende, Aargang 54, Nr. 50 (14-9-1913), side 597-99, Nr. 51 (21-9-1913), side 612-13 og Nr. 52 (28-9-1913), side 629-31.
 note om føljeton I Smeden i Enslev indgik i stærkt omarbejdet og udvidet form novellen: Søren Smed og hans Sønner, trykt i Arbejdernes Jule-Album 1905.
 url Fuld visning af teksten til Smeden i Enslev på: Link til ekstern webside henrikpontoppidan.dk
 url Fuld visning af teksten til Søren Smed og hans Sønner og om et fogedforbud da det også blev trykt i Jule-Album 1905 på: Link til ekstern webside henrikpontoppidan.dk
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside henrikpontoppidan.dk
 note om oplag 3. Oplag, 1914.
 Bog Pontoppidan, Henrik: Toldere og Syndere. ♦ Gyldendal, 1914. [4] 260 [4] sider (1914, roman)
Detaljer
1912 Samhørende, 3. del af: Torben og Jytte. ♦ Gyldendal, 1912. [4] 248 [8] sider
1917 Senere udgave: De dødes Rige. 2. [ændrede] Udgave. ♦ Gyldendal, 1917. [Bind] 1-2, 436 + 402 [2] sider
1918 Senere udgave: De dødes Rige. 3. [påny rettede] Udgave. ♦ Gyldendal, 1918. [Bind] 1-2, 315 + 289 sider
1922 Senere udgave: De dødes Rige. 4. [påny rettede] Udgave. ♦ Gyldendal, 1922. [Bind] 1-2, 316 + 292 sider. Pris: kr. 12,00
1948 Senere udgave: De dødes Rige. 5. Udg. ♦ Gyldendal, 1948. 511 sider
kollaps Noter
 note om oplag 3.Oplag, 1914.
 Bog Pontoppidan, Henrik: Enslevs Død. (En Fortælling-Kres. IV). ♦ Gyldendal, 1915. 269 sider, illustreret (1915, roman)
Detaljer
1912 Samhørende, 4. del af: Torben og Jytte. ♦ Gyldendal, 1912. [4] 248 [8] sider
1917 Senere udgave: De dødes Rige. 2. [ændrede] Udgave. ♦ Gyldendal, 1917. [Bind] 1-2, 436 + 402 [2] sider
1918 Senere udgave: De dødes Rige. 3. [påny rettede] Udgave. ♦ Gyldendal, 1918. [Bind] 1-2, 315 + 289 sider
1922 Senere udgave: De dødes Rige. 4. [påny rettede] Udgave. ♦ Gyldendal, 1922. [Bind] 1-2, 316 + 292 sider. Pris: kr. 12,00
1948 Senere udgave: De dødes Rige. 5. Udg. ♦ Gyldendal, 1948. 511 sider
 Bog Pontoppidan, Henrik: Favsingholm. De dødes Rige. En Fortælling-Kres. ♦ Gyldendal, 1916. 222 sider, illustreret (1916, roman)
Detaljer
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
1912 Samhørende, 5. del af: Torben og Jytte. ♦ Gyldendal, 1912. [4] 248 [8] sider
1917 Senere udgave: De dødes Rige. 2. [ændrede] Udgave. ♦ Gyldendal, 1917. [Bind] 1-2, 436 + 402 [2] sider
1918 Senere udgave: De dødes Rige. 3. [påny rettede] Udgave. ♦ Gyldendal, 1918. [Bind] 1-2, 315 + 289 sider
1922 Senere udgave: De dødes Rige. 4. [påny rettede] Udgave. ♦ Gyldendal, 1922. [Bind] 1-2, 316 + 292 sider. Pris: kr. 12,00
1948 Senere udgave: De dødes Rige. 5. Udg. ♦ Gyldendal, 1948. 511 sider
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 fejlagtigt anført med udgivelsesåret 1915, og: (De Dødes Rige, En Fortælling-Kres. IV [ie: 5]).
 note om oplag 3. Oplag, 1916.
 Bog Pontoppidan, Henrik: De dødes Rige. 2. [ændrede] Udgave. ♦ Gyldendal, 1917. [Bind] 1-2, 436 + 402 [2] sider (1917, roman)
Detaljer
1912 1. udgave: Torben og Jytte. ♦ Gyldendal, 1912. [4] 248 [8] sider
1913 1. udgave: Storeholt. ♦ Gyldendal, 1913. [4] 291 [1] sider
1914 1. udgave: Toldere og Syndere. ♦ Gyldendal, 1914. [4] 260 [4] sider
1915 1. udgave: Enslevs Død. (En Fortælling-Kres. IV). ♦ Gyldendal, 1915. 269 sider, illustreret
1916 1. udgave: Favsingholm. De dødes Rige. En Fortælling-Kres. ♦ Gyldendal, 1916. 222 sider, illustreret
 Bog Pontoppidan, Henrik: De dødes Rige. 3. [påny rettede] Udgave. ♦ Gyldendal, 1918. [Bind] 1-2, 315 + 289 sider (1918, roman)
Detaljer
1912 1. udgave: Torben og Jytte. ♦ Gyldendal, 1912. [4] 248 [8] sider
1913 1. udgave: Storeholt. ♦ Gyldendal, 1913. [4] 291 [1] sider
1914 1. udgave: Toldere og Syndere. ♦ Gyldendal, 1914. [4] 260 [4] sider
1915 1. udgave: Enslevs Død. (En Fortælling-Kres. IV). ♦ Gyldendal, 1915. 269 sider, illustreret
1916 1. udgave: Favsingholm. De dødes Rige. En Fortælling-Kres. ♦ Gyldendal, 1916. 222 sider, illustreret
 Bog Pontoppidan, Henrik: Det forjættede Land. 5. Udgave. ♦ Gyldendal, 1918. 489 sider (1918, roman)
Detaljer
1891 1. udgave: Muld. Et Tidsbillede. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1891. [4] 380 [4] sider, illustreret
1892 1. udgave: Det forjættede Land. Et Tidsbillede. ♦ København, P.G. Philipsens Forlag, 1892. [2] + 343 + [1] sider
1895 1. udgave: Dommens Dag. Et Tidsbillede. ♦ Philipsen, 1895. [4] + 281 + [1] sider
kollaps Noter
 note til titel Trykt til subskription 1916-17.
 Bog Pontoppidan, Henrik: Lykke-Per. 4. [påny rettede og endelige] Udgave. ♦ Gyldendal, 1918. [Bind] 1-2, 390 + 369 sider (1918, roman)
Detaljer
1898-04 1. udgave: Lykke-Per. ♦ Det nordiske Forlag [overgik til Gyldendal], 1898-1904. [Bind 1-8]. 190 + 157 + 138 + 137 + 181 + 170 + 197 + 271 sider
kollaps Noter
 note til titel Trykt til subskription 1916-17 [Hovedværker 1-5, heri bind 1-2].
 Bog Pontoppidan, Henrik: Et Kærlighedseventyr. ♦ Gyldendal, 1918. 135 sider (1918, roman)
Detaljer
1930 i: Noveller og Skitser [3:s335] Senere udgave: Et Kærlighedseventyr. Side [335]-95
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 16-10-1918, side 5 [Anmeldelse, signeret X.X.].
 anmeldelse Horsens Social-Demokrat 21-10-1918, side 3 [Anmeldelse, signeret: P.P.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Bogens Verden, 1918-19, 1. Aarg., nr. 4, side 121 [Anmeldelse af Georg Christensen, signeret G.C.].
 Bog (baseret på værk) : Den kongelige Gæst. Komedie i 1 Akt. Efter Henrik Pontoppidans Fortælling af Svend Leopold. Musik af Hakon Børresen. ♦ Wilh. Hansen, 1919. (1919, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire
Detaljer
af Svend Leopold (1874-1942)
musik af Hakon Børresen (1876-1954)
1908 1. udgave: Den kongelige Gæst. ♦ Schubothe, 1908. 124 sider
 Bog Pontoppidan, Henrik: Det forjættede Land. 6. Udgave. ♦ Gyldendal, 1918. 487 sider. Pris: kr. 9,00 (1918, roman)
Detaljer
1891 1. udgave: Muld. Et Tidsbillede. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1891. [4] 380 [4] sider, illustreret
1892 1. udgave: Det forjættede Land. Et Tidsbillede. ♦ København, P.G. Philipsens Forlag, 1892. [2] + 343 + [1] sider
1895 1. udgave: Dommens Dag. Et Tidsbillede. ♦ Philipsen, 1895. [4] + 281 + [1] sider
 Bog Pontoppidan, Henrik: Hans Kvast og Melusine. 3. Oplag [ie. ny udgave]. ♦ Gyldendal, 1920. 180 sider. Pris: kr. 2,50 (1920, roman)
Detaljer
1907 1. udgave: Hans Kvast og Melusine. ♦ Schubothe, 1907. [4] + 217 + [3] sider
kollaps Noter
 anmeldelse Tilskueren, december 1920, side 489-90 [Anmeldelse signeret P.L.]. Levin, Poul Poul Levin
 Bog Pontoppidan, Henrik: Lykke-Per. 5. Udgave. ♦ Gyldendal, 1920. [Bind] 1-2, 387 + 371 sider. Pris: kr. 14,00 (1920, roman)
Detaljer
1898-04 1. udgave: Lykke-Per. ♦ Det nordiske Forlag [overgik til Gyldendal], 1898-1904. [Bind 1-8]. 190 + 157 + 138 + 137 + 181 + 170 + 197 + 271 sider
 Bog antologi: Smaafortællinger. Af Sophus Bauditz, Sophus Schandorph og Henrik Pontoppidan. Udgivne af Dansklærerforeningen ved Knud Bokkenheuser. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1920. 96 sider. Pris: kr. 1,35 (1920, novelle(r))
af Sophus Bauditz (1850-1915)
af Sophus Schandorph (1836-1901)
noter af Knud Bokkenheuser (1869-1936)
 Bog Pontoppidan, Henrik: Højsang. Af Magister Globs Papirer. 2. [ændrede] Udgave. ♦ Aschehoug, 1921. 155 sider. Pris: kr. 6,00 (1921, roman)
Detaljer
1896 1. udgave: Højsang. Skildring fra Alfarvej. ♦ Schubothe, 1896. [10] + 266 + [8] sider, illustreret. (Schubotheske Miniatur-Bibliotek)
 Bog Pontoppidan, Henrik: De dødes Rige. 4. [påny rettede] Udgave. ♦ Gyldendal, 1922. [Bind] 1-2, 316 + 292 sider. Pris: kr. 12,00 (1922, roman)
Detaljer
1912 1. udgave: Torben og Jytte. ♦ Gyldendal, 1912. [4] 248 [8] sider
1913 1. udgave: Storeholt. ♦ Gyldendal, 1913. [4] 291 [1] sider
1914 1. udgave: Toldere og Syndere. ♦ Gyldendal, 1914. [4] 260 [4] sider
1915 1. udgave: Enslevs Død. (En Fortælling-Kres. IV). ♦ Gyldendal, 1915. 269 sider, illustreret
1916 1. udgave: Favsingholm. De dødes Rige. En Fortælling-Kres. ♦ Gyldendal, 1916. 222 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Udkom 12-7-1922.
 Bog Pontoppidan, Henrik: Noveller og Skitser. Et Udvalg. ♦ Gyldendal, 1922-30. 1-3, 601 [3] + 460 [4] + 407 [3] sider (1922-30, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 1. Bind også udgivet separat med titlen: Sandinge Menighed og andre Noveller og Skitser. 1922.
 note til titel 2. Bind også udgivet separat med titlen: Den kongelige Gæst og andre Noveller og Skitser. 1922.
 note til titel 3. Bind også udgivet separat med titlen: Det ideale Hjem og andre Noveller og Skitser. 1930 [oprindelig annonceret som: Højsang og andre Noveller og Skitser].
 note til titel Bind 3, side [408]: Rettelser til Noveller og Skitser Bd. I og II.
 url Fuld visning af bind 1 (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bind 2 (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bind 3 (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[2e] Pontoppidan, Henrik: Thora van Deken. (4. [påny ændrede] udgave) (1922, novelle(r))
1900 1. udgave: Lille Rødhætte. Et Portræt. ♦ Det nordiske Forlag, 1900. [4] + 199 + [1] sider

[3:s5] Pontoppidan, Henrik: Højsang. (Af Magister Globs Papirer). Side [5]-78 (1930, novelle(r))
1896 1. udgave: Højsang. Skildring fra Alfarvej. ♦ Schubothe, 1896. [10] + 266 + [8] sider, illustreret. (Schubotheske Miniatur-Bibliotek)
kollaps Noter
 note til titel Side [6]: Tredie Udgave. Første Udgave 1896 (1.-2. Oplag). Anden Udgave 1921.
 note til titel Side [7]-9: Forord.

[3:s79] Pontoppidan, Henrik: Det ideale Hjem. Et Problem under Debat. Side [79]-154 (1930, novelle(r))
1900 1. udgave: Det ideale Hjem. ♦ Aarhus, Jydsk Forlags-Forr. [i kommission hos Gyldendal], 1900. [4] + 256 sider
kollaps Noter
 note til titel Side [80]: Anden Udgave. Første Udgave 1900 (1.-2. Oplag).

[3:s155] Pontoppidan, Henrik: Hans Kvast og Melusine. Side [155]-268 (1930, novelle(r))
1907 1. udgave: Hans Kvast og Melusine. ♦ Schubothe, 1907. [4] + 217 + [3] sider
kollaps Noter
 note til titel Side [156]: Tredie Udgave. Første Udgave 1907 (1.-2. Oplag). Anden Udgave 1920.

[3:s269] Pontoppidan, Henrik: En Vinterrejse. Dagbogsblade. Side [269]-318 (1930, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Side [270]: Anden Udgave. Første Udgave 1920 (1.-3. Oplag).

[3:s319] Pontoppidan, Henrik: Rabbinerens Datter. Side [319]-35 (1930, novelle(r))
1955 indgår i antologien: Folkelige fortællere fra Danmark [k] Senere udgave: Rabbinerens datter
kollaps Noter
 note til titel Side [320]: Trykt første Gang 1918.
 note om føljeton Omarbejdet udgave af novelle trykt i: Tidsskrift for jødisk Historie og Literatur, 1918, side 197-206 under titlen: Præstens Datter. Fuld visning af synoptisk sammenstilling af de to tekster på: Link til ekstern webside Henrikpontoppidan.dk

[3:s335] Pontoppidan, Henrik: Et Kærlighedseventyr. Side [335]-95 (1930, novelle(r))
1918 1. udgave: Et Kærlighedseventyr. ♦ Gyldendal, 1918. 135 sider
kollaps Noter
 note til titel Side [336]: Anden Udgave. Første Udgave 1918 (1.-9. Oplag).

[3:s397] Pontoppidan, Henrik: Rejsen gennem Livet. Side [397]-407 (1930, novelle(r))
 Bog antologi: Smaafortællinger. Af Sophus Bauditz, Sophus Schandorph og Henrik Pontoppidan. 3. Udg. ♦ Gyldendal, 1925. 95 sider (1925, novelle(r))
af Sophus Bauditz (1850-1915)
af Sophus Schandorph (1836-1901)
 Bog Pontoppidan, Henrik: Ilum Galgebakke. Den første Gendarm. Nattevagt. Med Indledning og Oplysninger udg. af Dansklærerforeningen ved Vilhelm Øhlenschläger. ♦ Gyldendal, 1926. xv [1] 135 sider. (Dansklærerforeningens Skoledugaver) (1926, novelle(r))
serietitel: Dansklærerforeningens Skoleudgaver
Detaljer
noter af Vilhelm Øhlenschläger (1888-1954)
1890 indgår i: Skyer [s001] 1. udgave: Ilum Galgebakke. En Prolog. side 1-31
kollaps Indhold

[b] Pontoppidan, Henrik: Den første Gendarm (1926, novelle(r))
1890 indgår i: Skyer [s121] 1. udgave: Den første Gendarm. Side 121-35

[c] Pontoppidan, Henrik: Nattevagt (1926, novelle(r))
1894 1. udgave: Nattevagt. ♦ Philipsen, 1894. [4] + 182 + [2] sider
 Bog Pontoppidan, Henrik: Kirkeskuden. 4. Oplag [ie: Ny udgave]. ♦ Holbæk, Gutenberg Forlag - P.H. Fergo, 1926. [2] 214 [8] sider, illustreret. (Dansk Bogforsamlingsforlags Folkeudgave) (1926, roman)
serietitel: Dansk Bogforsamlingsforlags Folkeudgave
Detaljer
illustrationer af Frants Henningsen, f 1850 (1850-1908)
1881 indgår i: Stækkede Vinger [s077] 1. udgave: Kirkeskuden. Side 77-252
kollaps Noter
 note til titel Uden forord. Illustreret af Frants Henningsen.
 note til titel 5. Oplag. Dansk Bogsamlingsforlag, 1926. [1] 214 [6] sider, illustreret [trykt på bedre papir end 4. oplag]. På upaginerede sider: Liv og Værker. En kort Oversigt. [... med dette Oplag trykt i ca. 15000 Eksemplarer].
 url Fuld visning, 5. Oplag, (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Pontoppidan, Henrik: Asgaardsreien. Et Forspil [i 4. Akter]. Andet Oplag [ie: 2. udgave]. ♦ Gyldendalske Boghandel, 1928. 117 sider. Pris: kr. 4,00 (1928, dramatik)
Detaljer
1906 1. udgave: Asgaardsrejen. Et Skuespil [i 3 Akter]. ♦ Det Schubotheske Forlag, 1906. 163 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af tekst på: Link til ekstern webside Henrikpontoppidan.dk
 Bog Pontoppidan, Henrik: Mands Himmerig. ♦ Gyldendal, 1927. 282 [2] sider (1930, roman)
 Bog Pontoppidan, Henrik: Lykke-Per. 6. Oplag [ie: 6. Udgave]. ♦ Gyldendal, 1931. [Bind] 1-2, 353 [3] + 336 sider. (Gyldendals danske Bogsamling) (1931, roman)
serietitel: Gyldendals danske Bogsamling
Detaljer
1898-04 1. udgave: Lykke-Per. ♦ Det nordiske Forlag [overgik til Gyldendal], 1898-1904. [Bind 1-8]. 190 + 157 + 138 + 137 + 181 + 170 + 197 + 271 sider
 Bog Pontoppidan, Henrik: Lykke-Per. 7. Udg. ♦ Gyldendal, 1937. [Bind] 1-2, 387 + 371 sider (1937, roman)
Detaljer
1898-04 1. udgave: Lykke-Per. ♦ Det nordiske Forlag [overgik til Gyldendal], 1898-1904. [Bind 1-8]. 190 + 157 + 138 + 137 + 181 + 170 + 197 + 271 sider
 Bog Pontoppidan, Henrik: Det forjættede Land. 7. Udgave. ♦ Gyldendal, 1938. 492 sider (1938, roman)
Detaljer
1891 1. udgave: Muld. Et Tidsbillede. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1891. [4] 380 [4] sider, illustreret
1892 1. udgave: Det forjættede Land. Et Tidsbillede. ♦ København, P.G. Philipsens Forlag, 1892. [2] + 343 + [1] sider
1895 1. udgave: Dommens Dag. Et Tidsbillede. ♦ Philipsen, 1895. [4] + 281 + [1] sider
 Bog Pontoppidan, Henrik: Ilum Galgebakke. Den første Gendarm. Nattevagt. Med Indledning og Oplysninger udg. af Dansklærerforeningen ved Vilh. Øhlenschläger. 3. Udg. ♦ Gyldendal, 1940. 156 sider (1940, roman)
Detaljer
noter af Vilhelm Øhlenschläger (1888-1954)
1890 indgår i: Skyer [s001] 1. udgave: Ilum Galgebakke. En Prolog. side 1-31
kollaps Indhold

[b] Pontoppidan, Henrik: Den første Gendarm (1940, novelle(r))
1890 indgår i: Skyer [s121] 1. udgave: Den første Gendarm. Side 121-35

[c] Pontoppidan, Henrik: Nattevagt (1940, novelle(r))
1894 1. udgave: Nattevagt. ♦ Philipsen, 1894. [4] + 182 + [2] sider
 Bog (digte) antologi: Digternes Danmark. Redigeret af Fredrik Nygaard. Illustreret af Johannes Larsen. ♦ København, J.H. Schultz Forlag, 1941. 361 [2] sider, illustreret (1941, samling) 👓
Detaljer
af Fredrik Nygaard (1897-1958)
illustrationer af Johannes Larsen (1867-1961)
digte af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Ludvig Holberg (1684-1754)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af Karl Gjellerup (1857-1919)
digte af Edvard Søderberg (1869-1906)
digte af Ludvig Holstein (1864-1943)
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
digte af Vilh. Bergstrøm (1886-1966)
digte af Harald Bergstedt (1877-1965)
digte af Sophus Michaëlis (1865-1932)
digte af Louis Levy (1875-1940)
digte af Carl Dumreicher (1879-1965)
digte af Emil Bønnelycke (1893-1953)
digte af Tom Kristensen (1893-1974)
digte af Aage Berntsen (1885-1952)
digte af Jens August Schade (1903-1978)
digte af Harald Herdal (1900-1978)
digte af Sigfred Pedersen (1903-1967)
digte af Tove Ditlevsen (1917-1976)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Helge Rode (1870-1937)
digte af Sophus Claussen (1865-1931)
digte af Hans Ahlmann (1881-1952)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Holger Sandvad (1892-1929)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hakon Holm (1906-1976)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Valdemar Rørdam (1872-1946)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Kai Flor (1886-1965)
digte af Anders W. Holm (1878-1959)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
digte af Ulf Hoffmann (1905-1987)
digte af Harald H. Lund (1902-1982)
digte af Axel Juel (1883-1948)
digte af Mogens Lorentzen (1892-1953)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af L.C. Nielsen (1871-1930)
digte af Thorkild Gravlund (1879-1939)
digte af Fredrik Nygaard (1897-1958)
digte af Piet Hein (1905-1996)
digte af Marcus Lauesen (1907-1975)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Erik Pontoppidan, f 1616 (1616-1678)
digte af Mikkel Hansen Jernskæg (1654-1711)
digte af Niels Anesen (1896-1967)
digte af Otto Gelsted (1888-1968)
digte af Lauritz Larsen (1881-1967)
digte af Martin Andersen Nexø (1869-1954)
digte af Jørgen Vibe (1896-1968)
digte af Otto J. Lund (1885-1948)
digte af Christian Stub-Jørgensen (1897-1988)
digte af C.M. Norman-Hansen (1861-1947)
digte af Marinus Børup (1891-1959)
digte af Mads Hansen (1834-1880)
digte af K.L. Kristensen (1886-1944)
digte af Frede Rasmussen, f 1912 (1912-1937)
digte af Olaf Gynt (1909-1973)
digte af Bodil Bech (1889-1942)
digte af Aage Rasmussen (1907-1954)
digte af Johannes Jørgensen (1866-1956)
digte af Thorkil Barfod (1889-1947)
digte af Hans P. Lunde (1859-1949)
digte af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Johannes Buchholtz (1882-1940)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Mads Nielsen (1879-1958)
digte af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
digte af Jeppe Aakjær (1866-1930)
digte af Thomas Schmidt, f 1847 (1847-1909)
digte af Olaf Hansen (1870-1932)
digte af Anton Berntsen (1873-1953)
digte af Evald Tang Kristensen (1843-1929)
digte af Aage Hoffmeyer (1867-1924)
digte af Johan Skjoldborg (1861-1936)
digte af Knud Lyhne (1891-1948)
digte af Nis Petersen (1897-1943)
digte af Niels Jeppesen (1882-1962)
digte af Thøger Larsen (1875-1928)
digte af Anders Thuborg (1887-1979)
digte af Hans Povlsen (1886-1973)
digte af Thomas Olesen Løkken (1877-1955)
digte af Johannes Boolsen (1895-1985)
digte af Hulda Lütken (1896-1946)
digte af Vilhelm Andersen (1864-1953)
kollaps Noter
 note til titel Side 347-[50]: Efterord til Digternes Danmark [heri digt af Vilh. Andersen: Automobilkortet gaar paa Vers].
 note til titel Side 351-[55]: Indholdsfortegnelse.
 note til titel Side 357-[58]: Forfatterforetegnelse.
 note til titel Side 359-[62]: Stednavneregister.
 Bog Pontoppidan, Henrik: Isbjørnen. Med Indledning og Oplysninger ved Svend Norrild (1941, roman)
Detaljer
1887 1. udgave: Isbjørnen. Et Portræt. ♦ Gyldendal, 1887. 128 sider
 Bog Pontoppidan, Henrik: Det forjættede Land. Forkortet Udg. til Skolebrug. Med Indledning og Noter udg. af Dansklærerforeningen ved Aage Bertelsen. ♦ 1943. [6] xvi 197 [5] sider + portræt. (Dansklærerforeningens Skoleudgave) (1943, roman)
serietitel: Dansklærerforeningens Skoleudgaver
Detaljer
noter af Aage Bertelsen, f 1901 (1901-1980)
illustrationer af P.S. Krøyer (1851-1909)
1891 1. udgave: Muld. Et Tidsbillede. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1891. [4] 380 [4] sider, illustreret
1892 1. udgave: Det forjættede Land. Et Tidsbillede. ♦ København, P.G. Philipsens Forlag, 1892. [2] + 343 + [1] sider
1895 1. udgave: Dommens Dag. Et Tidsbillede. ♦ Philipsen, 1895. [4] + 281 + [1] sider
kollaps Noter
 note til titel Portrættegning af P.S. Krøyer.
 Bog Pontoppidan, Henrik: Lykke-Per. 8. Udg. ♦ Gyldendal, 1946. [Bind] 1-2, 313 [3] + 301 sider (1946, roman)
Detaljer
1898-04 1. udgave: Lykke-Per. ♦ Det nordiske Forlag [overgik til Gyldendal], 1898-1904. [Bind 1-8]. 190 + 157 + 138 + 137 + 181 + 170 + 197 + 271 sider
 Bog Pontoppidan, Henrik: Det forjættede Land. 8. Udg. (39. tus.). ♦ Gyldendal, 1947 [ie: 1948]. 415 sider (1947, roman)
Detaljer
1891 1. udgave: Muld. Et Tidsbillede. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1891. [4] 380 [4] sider, illustreret
1892 1. udgave: Det forjættede Land. Et Tidsbillede. ♦ København, P.G. Philipsens Forlag, 1892. [2] + 343 + [1] sider
1895 1. udgave: Dommens Dag. Et Tidsbillede. ♦ Philipsen, 1895. [4] + 281 + [1] sider
 Bog Pontoppidan, Henrik: De dødes Rige. 5. Udg. ♦ Gyldendal, 1948. 511 sider (1948, roman)
Detaljer
1912 1. udgave: Torben og Jytte. ♦ Gyldendal, 1912. [4] 248 [8] sider
1913 1. udgave: Storeholt. ♦ Gyldendal, 1913. [4] 291 [1] sider
1914 1. udgave: Toldere og Syndere. ♦ Gyldendal, 1914. [4] 260 [4] sider
1915 1. udgave: Enslevs Død. (En Fortælling-Kres. IV). ♦ Gyldendal, 1915. 269 sider, illustreret
1916 1. udgave: Favsingholm. De dødes Rige. En Fortælling-Kres. ♦ Gyldendal, 1916. 222 sider, illustreret
 Bog Pontoppidan, Henrik: Ilum Galgebakke. Den første Gendarm. Nattevagt. Med Indledning og Oplysninger udg. af Dansklærerforeningen ved Vilh. Øhlenschläger. 4. Udg. ♦ Gyldendal, 1948. 156 sider (1948, roman)
Detaljer
noter af Vilhelm Øhlenschläger (1888-1954)
1890 indgår i: Skyer [s001] 1. udgave: Ilum Galgebakke. En Prolog. side 1-31
kollaps Indhold

[b] Pontoppidan, Henrik: Den første Gendarm (1948, roman)
1890 indgår i: Skyer [s121] 1. udgave: Den første Gendarm. Side 121-35

[c] Pontoppidan, Henrik: Nattevagt (1948, roman)
1894 1. udgave: Nattevagt. ♦ Philipsen, 1894. [4] + 182 + [2] sider
 Bog Pontoppidan, Henrik: Lykke-Per. 9. Udg. ♦ Gyldendal, 1949. [Bind] 1-2, 314 + 302 sider (1949, roman)
Detaljer
1898-04 1. udgave: Lykke-Per. ♦ Det nordiske Forlag [overgik til Gyldendal], 1898-1904. [Bind 1-8]. 190 + 157 + 138 + 137 + 181 + 170 + 197 + 271 sider
 Bog Pontoppidan, Henrik: [indgår i antologien: Seks danske Bondenoveller [a]] En bonde (1952, novelle(r))
Detaljer
1890 indgår i: Natur [b] 1. udgave: En Bonde
 Bog Pontoppidan, Henrik: Fra hytterne (1953, roman)
 Bog Pontoppidan, Henrik: [indgår i antologien: Humor fra Danmark [s258]] Naar Vildgæssene trækker forbi. Side 258-67 (1953, novelle(r)) 👓
 Bog Pontoppidan, Henrik: [indgår i antologien: En julegave [p]] Rejsen gennem livet (1953, novelle(r))
 Bog Pontoppidan, Henrik: [indgår i antologien: Danske fortællere fra vor tid [s262]] En fiskerrede. Side 262-[75] (1954, novelle(r)) 👓
 Bog Pontoppidan, Henrik: [indgår i antologien: Legenden om juleroserne [l]] Ørneflugt (1954, novelle(r))
 Bog Pontoppidan, Henrik: [indgår i antologien: Folkelige fortællere fra Danmark [k]] Rabbinerens datter (1955, novelle(r))
Detaljer
1930 i: Noveller og Skitser [3:s319] 1. udgave: Rabbinerens Datter. Side [319]-35
 Bog Pontoppidan, Henrik: Ilum Galgebakke. Den første gendarm. Nattevagt. 5. udg. (1956, roman)
noter af Vilhelm Øhlenschläger (1888-1954)
 Bog Pontoppidan, Henrik: Isbjørnen. 4. udg. (1957, roman)
 Bog Pontoppidan, Henrik: [indgår i antologien: Muntre fortællere fra Danmark [s212]] En lille by. Side [212]-17 (1957, novelle(r)) 👓
 Bog Pontoppidan, Henrik: [indgår i antologien: Jydske Fortællere [s277]] En Bonde. Side [277]-94 (1958, novelle(r)) 👓
 Bog Pontoppidan, Henrik: Lykke-Per. 10. udg. (1959, roman)
 Bog Pontoppidan, Henrik: Det forjættede Land. 9. udg. Gennemgang af Teksten ved Thorkild Skjerbæk (1960, roman)
noter af Thorkild Skjerbæk (1918-1998)
 Bog Pontoppidan, Henrik: Fra hytterne. Udg. af Dansklærerforeningen ved Johs. P. Olsen. 2. udg. (1960, novelle(r))
noter af Johs. P. Olsen, f 1899 (f. 1899)
 Bog Pontoppidan, Henrik: [indgår i antologien: Danske bondefortællinger [u]] Tro til døden (1961, roman)
 Bog Pontoppidan, Henrik: Borgmester Hoeck og Hustru (1964, roman)
 Bog Pontoppidan, Henrik: Lykke-Per. Optrykkes i overensstemmelse med 4. udg. 1918, efter gennemgang af teksten ved Esther og Thorkild Skjerbæk. Udg. med efterskrift af Thorkild Skjerbæk (1964, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliotek, 20-21
Detaljer
redigeret af Esther Skjerbæk (f. 1918)
redigeret af Thorkild Skjerbæk (1918-1998)
1898-04 1. udgave: Lykke-Per. ♦ Det nordiske Forlag [overgik til Gyldendal], 1898-1904. [Bind 1-8]. 190 + 157 + 138 + 137 + 181 + 170 + 197 + 271 sider
 Bog Pontoppidan, Henrik: Nattevagt og andre fortællinger. Udg. af Dansklærerforeningen. 6. ændrede opl. Ved Jørgen Øhlenschläger (1964, novelle(r))
noter af Jørgen Øhlenschläger
 Bog Pontoppidan, Henrik: De Dødes Rige. 6. udg. (1965, roman)
 Bog Pontoppidan, Henrik: Hans Kvast og Melusine. En Humoreske (1965, roman)
serietitel: Gyldendals Tranebøger, 164
Detaljer
1907 1. udgave: Hans Kvast og Melusine. ♦ Schubothe, 1907. [4] + 217 + [3] sider
 Bog Pontoppidan, Henrik: Isbjørnen. Nattevagt. ♦ Gyldendal, 1965. 148 sider (1965, roman)
serietitel: Gyldendals Tranebøger, 165
Detaljer
1887 1. udgave: Isbjørnen. Et Portræt. ♦ Gyldendal, 1887. 128 sider
1894 1. udgave: Nattevagt. ♦ Philipsen, 1894. [4] + 182 + [2] sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1969.
 note om oplag 3. Tranebogsoplag, 1972. ISBN: 87-00-39831-4.
 Bog Pontoppidan, Henrik: Muld. Det forjættede Land, 1. Del. Udg. af Dansklærerforeningen ved Aage Bertelsen (1965, roman)
Detaljer
noter af Aage Bertelsen, f 1901 (1901-1980)
1891 1. udgave: Muld. Et Tidsbillede. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1891. [4] 380 [4] sider, illustreret
 Bog Pontoppidan, Henrik: [indgår i antologien: Humor fra Danmark [s207]] Naar Vildgæssene trækker forbi. Side 207-[17] (1965, novelle(r)) 👓
 Bog Pontoppidan, Henrik: Skyer (1965, novelle(r))
serietitel: Gyldendals Tranebøger, 163
 Bog Pontoppidan, Henrik: Ung Elskov og andre Fortællinger. I Udvalg ved Thorkild Skjerbæk (1965, novelle(r))
serietitel: Gyldendals Tranebøger, 162
redigeret af Thorkild Skjerbæk (1918-1998)
 Bog Pontoppidan, Henrik: [indgår i antologien: Læs noget lødigt [s159]] Menneskenes børn. Side 159-63 (1966, novelle(r))
Detaljer
1890 indgår i: Krøniker [s009] 1. udgave: Menneskenes Børn. Side 9-21
 Bog Pontoppidan, Henrik: Lykke-Per. 12. opl. [ie: 1. oplag som Tranebog]. Optrykt efter 4. udg. 1918, efter gennemgang af teksten ved Esther og Thorkild Skjerbæk. ♦ Gyldendal, 1967. Bind 1-2, 359 + 344 sider. (Gyldendals Tranebøger, 230-31) (1967, roman)
serietitel: Gyldendals Tranebøger, 230-31
Detaljer
redigeret af Esther Skjerbæk (f. 1918)
redigeret af Thorkild Skjerbæk (1918-1998)
1898-04 1. udgave: Lykke-Per. ♦ Det nordiske Forlag [overgik til Gyldendal], 1898-1904. [Bind 1-8]. 190 + 157 + 138 + 137 + 181 + 170 + 197 + 271 sider
 Bog Pontoppidan, Henrik: Lykke-Per. Gennemgang af teksten ved Esther og Thorkild Skjerbæk. 13. Udg. ♦ Gyldendal, 1968. Bind 1-2, 310 + 309 sider (1968, roman)
Detaljer
redigeret af Esther Skjerbæk (f. 1918)
redigeret af Thorkild Skjerbæk (1918-1998)
1898-04 1. udgave: Lykke-Per. ♦ Det nordiske Forlag [overgik til Gyldendal], 1898-1904. [Bind 1-8]. 190 + 157 + 138 + 137 + 181 + 170 + 197 + 271 sider
 Bog (digte) antologi: Dansk poesi 1900-1940. Redigeret af Poul Borum. ♦ København, Stig Vendelkærs Forlag, 1969. 351 sider (1969, digte)
serietitel: SV Bøgerne
Detaljer
redigeret af Poul Borum (1934-1996)
digte af Fr. Wandall (1849-1917)
digte af P. Fristrup (1854-1913)
digte af Lars Jørgensen (1857-1945)
digte af Niels Møller (1859-1941)
digte af Anton Melbye (1861-1929)
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
digte af Ludvig Holstein (1864-1943)
digte af Aage Matthison-Hansen (1864-1938)
digte af Sophus Claussen (1865-1931)
digte af Sophus Michaëlis (1865-1932)
digte af Johannes Jørgensen (1866-1956)
digte af Jeppe Aakjær (1866-1930)
digte af Henri Nathansen (1868-1944)
digte af Martin Andersen Nexø (1869-1954)
digte af Olaf Hansen (1870-1932)
digte af Helge Rode (1870-1937)
digte af Valdemar Rørdam (1872-1946)
digte af Vilhelm Grønbech (1873-1948)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
digte af Thøger Larsen (1875-1928)
digte af Louis Levy (1875-1940)
digte af Betty Tofte (1876-1956)
digte af Harald Bergstedt (1877-1965)
digte af Chr. Rimestad (1878-1943)
digte af Mikkel Christensen (1879-1971)
digte af Carl Dumreicher (1879-1965)
digte af Edith Rode (1879-1956)
digte af Sigurd Swane (1879-1973)
digte af Johannes Meier (1880-1902)
digte af Hans Ahlmann (1881-1952)
digte af Niels Jeppesen (1882-1962)
digte af Aage Lind (1883-1963)
digte af Anders Kristensen (1884-1967)
digte af Aage Berntsen (1885-1952)
digte af Karen Blixen (1885-1962)
digte af Victor Dantzer (1886-1963)
digte af Svend Hoffmeyer (1886-1951)
digte af K.L. Kristensen (1886-1944)
digte af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Otto Gelsted (1888-1968)
digte af Bodil Bech (1889-1942)
digte af Per Barfoed (1890-1939)
digte af Allan Bock (1890-1982)
digte af Knuth Becker (1891-1974)
digte af Eddie Salicath (1891-1967)
digte af Mogens Lorentzen (1892-1953)
digte af Holger Sandvad (1892-1929)
digte af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
digte af Emil Bønnelycke (1893-1953)
digte af Sven Clausen (1893-1961)
digte af Tom Kristensen (1893-1974)
digte af Poul Henningsen (1894-1967)
digte af Anders Hune (1894-1968)
digte af Viggo Barfoed (1895-1948)
digte af Oskar Hansen (1895-1968)
digte af Steen Christensen (1896-1967)
digte af Hulda Lütken (1896-1946)
digte af Harald Landt Momberg (1896-1975)
digte af Fredrik Nygaard (1897-1958)
digte af Nis Petersen (1897-1943)
digte af Aage Strunk (1897-1949)
digte af Christian Stub-Jørgensen (1897-1988)
digte af Ejnar Thomsen (1897-1956)
digte af Helge Bangsted (1898-1974)
digte af Knud Bruun-Rasmussen (1898-1984)
digte af Kaj Munk (1898-1944)
digte af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
digte af Erik Moltesen (1899-1926)
digte af Karl Lauritz Aastrup (1899-1980)
digte af R. Broby-Johansen (1900-1987)
digte af William Heinesen (1900-1991)
digte af Harald Herdal (1900-1978)
digte af William Waagner (1900-1942)
digte af Johannes Weltzer (1900-1951)
digte af Kjeld Abell (1901-1961)
digte af Arthur Arnholtz (1901-1973)
digte af Per Lange (1901-1991)
digte af Børge Houmann (1902-1994)
digte af Paul la Cour (1902-1956)
digte af Harald H. Lund (1902-1982)
digte af Johannes Wulff (1902-1980)
digte af Viggo Jensen, f 1903 (1903-1972)
digte af Sigfred Pedersen (1903-1967)
digte af Jens August Schade (1903-1978)
digte af Hans Scherfig (1905-1979)
digte af Mogens Jermiin Nissen (1906-1972)
digte af Arne Sørensen (1906-1978)
digte af Hans Bjerregaard (1907-1987)
digte af Martin Jensen (1908-1945)
digte af Johan Møller Nielsen (1908-1990)
digte af Martin A. Hansen (1909-1955)
digte af Ejler Bille (1910-2004)
digte af Martin Melsted (f. 1911)
digte af Gustaf Munch-Petersen (1912-1938)
digte af Tove Meyer (1913-1972)
digte af Bent G. Andersen (f. 1916)
digte af Tove Ditlevsen (1917-1976)
kollaps Noter
 note til titel På omslaget: Fra Erik Dall til Tove Ditlevsen.
 Bog Pontoppidan, Henrik: Vildt. Med Tegninger af Fritz Syberg. Efterskrift af Poul Carit Andersen. ♦ Bogvennerne [ikke i boghandlen], 1970. 123 sider, illustreret (1970, roman)
Detaljer
illustrationer af Fritz Syberg (1862-1939)
efterskrift af Poul Carit Andersen (1910-1982)
1890 indgår i: Natur [a] 1. udgave: Vildt
 Bog Pontoppidan, Henrik: Fra Hytterne. Skyggerids fra Landsbyen. Udg. med en efterskrift af Thorkild Skjerbæk. Optrykt efter "Noveller og Skitser" bd. 1, 1922 efter gennemgang af teksten ved Esther og Thorkild Skjerbæk. 1. Tranebogsopl. ♦ Gyldendal, 1973. 128 sider (1973, roman)
Detaljer
efterskrift af Thorkild Skjerbæk (1918-1998)
redigeret af Esther Skjerbæk (f. 1918)
1887 1. udgave: Fra Hytterne. Nye Landsbybilleder. ♦ Kjøbenhavn, 1887. 139 sider
kollaps Noter

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Pontoppidan, Henrik: AsgaardsrejenSkuespil i 3 Akter af Henrik Pontoppidan (premiere 30-11-1906 af Walthers Tourne)
Pontoppidan, Henrik: Thora van DeekenSkuespil i 4 Akter af Henrik Pontoppidan og Hjalmar Bergstrøm
af Hjalmar Bergstrøm (1868-1914)
(premiere 26-03-1914 på Dagmarteatret)
(andet)Den kongelige Gæstkomedie til musik i 1 akt af Hakon Børresen. Tekst: Svend Leopold efter Henrik Pontoppidans fortælling
musik af Hakon Børresen (1876-1954)
tekst af Svend Leopold (1874-1942)
(premiere 15-11-1919 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 134)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden