Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Karl Larsen (1860-1931)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Afsnit i bog (redigeret) årbog: Juleroser. ♦ 1881-1944 (1881-1944, periodicum)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Morgenbladet 20-12-1889, side 2 [Anmeldelse af årbogen for 1889] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Roskilde Avis 16-12-1901, side 1 [årgang 1901, Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Dramatik anonym [Larsen, Karl]: "Hier spricht man Deutsch". Farce efter en engelsk Idé (1888, dramatik)
 Dramatik Larsen, Karl: Kvinder. Ære (1889, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
kollaps Indhold

[b] Larsen, Karl: Ære (1889, dramatik)
kollaps Noter
 Bog Larsen, Karl: En Latinskoledreng og andre Fortællinger (1889, novelle(r))
 Bog Larsen, Karl: Den brogede Bog. Gyldendal, 1891. 144 sider (1891, roman)
Detaljer
1905 indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s276] Senere udgave: Ridder Tristan og Fru Isoldes Liv og Død. Digtet af Munken Eginhard hvem Gud kaldte i hans otte og tyvende Aar. (Af "Den brogede Bog", 1891). Side 276-92
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 28-11-1891, side 1 [Anmeldelse, usigneret].
 Bog Larsen, Karl: Cirkler (1893, roman)
Detaljer
1909 i: Søndagsbørn og Hverdagsmennesker [1] Senere udgave: Cirkler. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1909. 160 sider + 1 portræt
1909 Senere udgave: Søndagsbørn og Hverdagsmennesker
 Dramatik Larsen, Karl: »Ej blot til Lyst«. Tre dramatiske Arbejder. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1894. 128 sider (1894, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[s005] Larsen, Karl: To Aftener. Sørgespil i to Akter. (1893) (1894, dramatik)
[s077] Larsen, Karl: Dramatiske Novelletter. Side 77-128 (1894, dramatik)
[s079] Larsen, Karl: For evigt ..! (1890) (1894, dramatik)
[s107] Larsen, Karl: Forbi...? (1893) (1894, dramatik)
 Bog Larsen, Karl: [indgår i antologien: Sommer [f]] En Lægmand. [2 sider] (1895, novelle(r)) 👓
 Trykt i periodicum Larsen, Karl: Hvorledes Drachmann skulde have tjent de mange Penge (1896, novelle(r)) 👓
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
andet: Holger Drachmann (1846-1908)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hvert 8. Dag, [4. Kvartal] October-December 1896, side 19-20. [Med foto af Holger Drachmann].
 Bog Larsen, Karl: Udenfor Rangklasserne (1896, roman)
Detaljer
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
1905 indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s292] Senere udgave: Dengang Hans Peter Egskov tjente for Tjener. (Af "Udenfor Rangklasserne", 1896). Side 292-303
1905 indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s303] Senere udgave: Idyl. (Af "Udenfor Rangklasserne", 1896). Side 303
1922 Senere udgave: Udenfor Rangklasserne
1969 Senere udgave: Udenfor Rangklasserne og Københavnske Skikkelser. Optrykt efter Originaludgaven og udvidet
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1896.
 Bog Larsen, Karl: Doktor Ix. En Roman. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1896. 228 sider (1896, roman) 👓
Detaljer
1928 Senere udgave: Doktor Ix
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel 2. Oplag, 1896.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse Politiken 26-2-1896, side 1 [Anmeldelse, signeret E.B.].
 Bog Larsen, Karl: Kresjan Vesterbro (1897, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 4. Oplag, 1898.
 Bog Larsen, Karl: Danske Mænd (1898, roman)
 Bog Larsen, Karl: I det gamle Voldkvarter. En københavnsk Spidsborgerhistorie. Illustreret af Frants Henningsen. ♦ København og Kristiania, Det nordiske Forlag - Bogforlaget: Ernst Bojesen, 1899. 157 sider, illustreret (1899, roman) 👓
serietitel: Nordisk Familiebibliotek, 4
Detaljer
illustrationer af Frants Henningsen, f 1850 (1850-1908)
1920 Senere udgave: I det gamle Voldkvarter. En københavnsk Spidsborgerhistorie. Udgivet af Dansklærerforeningen ved Erik Rindom. ♦ Gyldendal, 1920. 107 sider
kollaps Noter
 note til titel På bagsiden af titelbladet: 6000 Eksemplarer.
 note til titel 2. Oplag, 1902.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Larsen, Karl: Seksten Aar. ♦ Det nordiske Forlag, 1900. 178 sider (1900, roman)
Detaljer
1903 Senere udgave: Seksten Aar
1913 Senere udgave: Seksten Aar. ♦ Gyldendal, 1913. 192 sider
1928 Senere udgave: Seksten Aar. ♦ 1928. 224 sider. (Baltisk Forlags Romanbibliotek)
kollaps Noter
 anmeldelse Herning Folkeblad 16-11-1900, side 1 [Anmeldelse].
 anmeldelse Lolland-Falsters Stifts-Tidende 10-12-1900, side 1 [Anmeldelse, signeret: A.H.].
 Bog Larsen, Karl: Hvi ser Du Skæven -. ♦ Gyldendal, 1901-02. [Bind 1-2] (1901-02, roman)
Detaljer
kollaps Indhold

[1] Larsen, Karl: En Kvindes Skriftemaal. ♦ Det nordisk Forlag, 1901. 149 sider (1901, roman)
kollaps Noter
 note til titel Alle oplag er fejlpaginerede fra pagineringens begyndelse.
 note til titel Overgik til Gyldendal.
 note om oplag 4. Oplag, 1901.

[2] Larsen, Karl: Axel Halcks Optegnelser. ♦ Gyldendal, 1902. 149 sider (1902, roman)
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1902.
 anmeldelse Lemvig Folkeblad 2-11-1911, side 1 [Anmeldelse, signeret: H.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Lolland-Falsters Stifts-Tidende 26-11-1902, side 1 [Anmeldelse, signeret: "-h-t-"] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Østsjællands Avis 16-12-1902, side 3 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Larsen, Karl: Seksten Aar (1903, roman)
serietitel: Nordisk Familiebibliotek, 20
Detaljer
1900 1. udgave: Seksten Aar. ♦ Det nordiske Forlag, 1900. 178 sider
 Bog Larsen, Karl: De Ensomme (1903, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Sorø Amts-Tidende 11-12-1903, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Larsen, Karl: [indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s292]] Dengang Hans Peter Egskov tjente for Tjener. (Af "Udenfor Rangklasserne", 1896). Side 292-303 (1905, novelle(r)) 👓
Detaljer
1896 1. udgave: Udenfor Rangklasserne
1955 indgår i antologien: Folkelige fortællere fra Danmark [l] Senere udgave: Dengang Hans Peter Egskov tjente for tjener
 Bog Larsen, Karl: [indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s303]] Idyl. (Af "Udenfor Rangklasserne", 1896). Side 303 (1905, digte) 👓
Detaljer
1896 1. udgave: Udenfor Rangklasserne
 Bog Larsen, Karl: [indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s276]] Ridder Tristan og Fru Isoldes Liv og Død. Digtet af Munken Eginhard hvem Gud kaldte i hans otte og tyvende Aar. (Af "Den brogede Bog", 1891). Side 276-92 (1905, novelle(r)) 👓
Detaljer
1891 1. udgave: Den brogede Bog. Gyldendal, 1891. 144 sider
 Bog Larsen, Karl: En moderne Hverdagshistorie (1906, roman)
 Bog Larsen, Karl: [indgår i antologien: Klare Druer [s161]] En rigtig Sømand (1907, novelle(r)) 👓
 Bog anonym [Larsen, Karl og V. Dahlhoff Nielsen]: Dommens Dag. Hagerup, 1908. 94 sider (1908, roman)
Detaljer
af Victor Dalhoff-Nielsen (1853-1923)
1965 Senere udgave: Dommens dag
kollaps Noter
 note til titel Trykt i 12 oplag 1908.
 note til titel 13. oplag trykt 1945 med forord af Vilhelm la Cour.
 anmeldelse Nationaltidende 25-6-1908, aften, side 1 [Artikel, signeret P.O.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Nationaltidende 23-6-1908, aften, side 1 [Artikel] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Larsen, Karl: Søndagsbørn og Hverdagsmennesker (1909, novelle(r))
Detaljer
1893 1. udgave: Cirkler
kollaps Indhold

[1] Larsen, Karl: Cirkler. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1909. 160 sider + 1 portræt (1909, novelle(r))
1893 1. udgave: Cirkler

[2] Larsen, Karl: Hans Peter Egeskov og andre Mænd af Folket (1909, novelle(r))
[3] Larsen, Karl: Sære og snurrige Folk og andre Fortællinger. 2. Udg. (1909, novelle(r))
 Trykt i periodicum Larsen, Karl: En gribende Historie. Af Karl Larsen. Illustreret af Hans Nik. Hansen. (1910, novelle(r)) 👓
del af: Arbejderens Almanak
Detaljer
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Arbejderens Almanak 1911, side [32]-38.
 Bog Larsen, Karl: Det springende Punkt. ♦ Gyldendal, 1911. 186 sider (1911, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1911.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 11 (Februar), side 233 [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 11 (Februar), side 241, Udkomne Bøger, der egnersig for Folkebogsamlinger.
 Bog Larsen, Karl: Seksten Aar. ♦ Gyldendal, 1913. 192 sider (1913, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1900 1. udgave: Seksten Aar. ♦ Det nordiske Forlag, 1900. 178 sider
kollaps Noter
 note til titel Efter Fortællingens 2. Oplag 1903.
 Bog Larsen, Karl: Dødens Besøg. Mene-Mene. (1908). Løgnens Spejl. (1917). ♦ Gyldendal, 1917. 98 sider (1917, roman)
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Larsen, Karl: Mene-Mene. (1908) (1917, roman)
[b] Larsen, Karl: Løgnens Spejl. (1917) (1917, roman)
 Bog Larsen, Karl: I det gamle Voldkvarter. En københavnsk Spidsborgerhistorie. Udgivet af Dansklærerforeningen ved Erik Rindom. ♦ Gyldendal, 1920. 107 sider (1920)
Detaljer
udgiver: Erik Rindom (1882-1955)
1899 1. udgave: I det gamle Voldkvarter. En københavnsk Spidsborgerhistorie. Illustreret af Frants Henningsen. ♦ København og Kristiania, Det nordiske Forlag - Bogforlaget: Ernst Bojesen, 1899. 157 sider, illustreret
 Bog Larsen, Karl: Den gamle Historie (1920, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1921, 3. Aarg., side 116 [Anmeldelse, signeret: G.C.].
 Tekster Larsen, Karl: Udvalgte Skrifter (1921)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1922, 4. Aarg., side 68 [Anmeldelse, signeret: G.C.].
 Bog Larsen, Karl: Udenfor Rangklasserne (1922)
Detaljer
1896 1. udgave: Udenfor Rangklasserne
 Bog Larsen, Karl: Seksten Aar. ♦ 1928. 224 sider. (Baltisk Forlags Romanbibliotek) (1928, tekster)
serietitel: Baltisk Forlags Romanbibliotek
Detaljer
1900 1. udgave: Seksten Aar. ♦ Det nordiske Forlag, 1900. 178 sider
 Bog Larsen, Karl: Doktor Ix (1928, roman)
Detaljer
1896 1. udgave: Doktor Ix. En Roman. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1896. 228 sider
 Bog Larsen, Karl: [Rigtige Julehistorier [1e]] "43" (1948, novelle(r))
 Bog Larsen, Karl: [indgår i antologien: En julegave [e]] Den gamle mands barn (1953, novelle(r))
 Bog Larsen, Karl: [indgår i antologien: Humor fra Danmark [s216]] Stilladsraadens Ruslandsrejse. Side 216-24 (1953, novelle(r)) 👓
 Bog Larsen, Karl: [indgår i antologien: Folkelige fortællere fra Danmark [l]] Dengang Hans Peter Egskov tjente for tjener (1955, novelle(r))
Detaljer
1905 indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s292] 1. udgave: Dengang Hans Peter Egskov tjente for Tjener. (Af "Udenfor Rangklasserne", 1896). Side 292-303
 Bog Larsen, Karl: [indgår i antologien: Muntre fortællere fra Danmark [s203]] Hopsadrengen. Side [203]-11 (1957, novelle(r)) 👓
 Bog Larsen, Karl: En Latinskoledreng og anden Prosa. Udg. og indledet af Aage Jørgensen (1964, novelle(r))
serietitel: Hasselbalchs Kultur-Bibliotek, 235
forord af Aage Jørgensen (f. 1938)
 Bog Larsen, Karl: [indgår i antologien: Humor fra Danmark [s180]] Stilladsraadens Ruslandsrejse. Side 180-[89] (1965, novelle(r)) 👓
 Bog Larsen, Karl: Udenfor Rangklasserne og Københavnske Skikkelser. Optrykt efter Originaludgaven og udvidet (1969, roman)
serietitel: Gyldendals Trane-Klassikere, 34
Detaljer
1896 1. udgave: Udenfor Rangklasserne
kollaps Noter
 note til titel Udvidet med: Kresjan Vesterbro. Hopsadrengen. Vinter.
Bemærk: Udgivelser efter 1975 findes, men ikke medtaget

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(oversætter)Hier spricht man DeutschFarce i 1 Akt efter en engelsk Idé. Paa dansk ved Ole Top [ie: Karl Larsen]
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
(premiere 07-12-1888 på Folketeatret)
Larsen, Karl: ÆreSørgespil i 2 Akter af Karl Larsen (premiere 12-03-1892 af Studentersamfundets fri Teater)
(oversætter)Maria Magdaleneet borgerligt Sørgespil i 3 Akter af Friedrich Hebbel. Oversat af Karl Larsen
af Friedrich Hebbel (1813-1863, sprog: tysk)
(premiere 25-04-1894 på Dagmarteatret
premiere 12-09-1941 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 12)
(oversætter)Ærbare PigerSkuespil i 4 Akter af Marco Praga. Oversat af Karl Larsen
af Marco Praga (1862-1929, sprog: italiensk)
(premiere 08-02-1896 på Dagmarteatret)
Larsen, Karl: Kvinderkøbenhavnsk Studie i 1 Akt af Karl Larsen (premiere 24-04-1896 på Dagmarteatret
premiere 09-11-1907 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 16)
Larsen, Karl: To AftenerSkuespil i 2 Akter af Karl Larsen (premiere 06-04-1898 på Folketeatret)
(oversætter)Store Klavs og lille Klavsfolkelig Eventyrkomedie i 6 Tableauer (7 Afdelinger) med Sange og Folkedans. Frit bearbejdet efter Gustaf af Geijerstams »Stor-Klas och Lill-Klas« af Karl Larsen
[På Odense Teater under titlen:] Lille Claus og Store Claus. Et grueligt spil om vejen til magten, bearbejdelse Lars Edström. Oversættelse: Asger Munch-Møller
af Gustaf af Geijerstam (1858-1909, sprog: svensk)
oversat af Lars Edström (f. 1935, sprog: svensk)
oversat af Asger Munch-Møller (1926-2010)
(premiere 26-12-1900 på Folketeatret)
(oversætter)BæverskindspelsenEn Komedie om Tyvepak af Gerhart Hauptmann. Oversat af Karl Larsen
[På Dagmarteatret under titlen:] Tyvepak, Komedie i 4 Akter
af Gerhart Johann Robert Hauptmann (1862-1946, sprog: tysk)
(premiere 25-01-1901 på Århus Teater)
(oversætter)Smiths Hvedebrødsdageamerikansk Farce i 3 Akter af Geo. H. Broadhurst. Oversat af Karl Larsen
af George Howells Broadhurst (1866-1952, sprog: engelsk)
(premiere 27-10-1901 på Folketeatret)
(oversætter)Hans HøjhedSkuespil i 5 Akter af Wilhelm Meyer-Förster. Oversat af Karl Larsen
[På Odense Teater, 1920, uder titlen:] Gamle Heidelberg. Oversat af Lauritz Swendsen
af Wilhelm Meyer-Förster (sprog: tysk)
oversat af Lauritz Swendsen (1864-1944)
(premiere 08-02-1903 på Folketeatret)
(oversætter)IrisSkuespil i 5 Akter af Arthur W. Pinero. Oversat af Karl Larsen
af Arthur W. Pinero (1855-1934, sprog: engelsk)
(premiere 16-10-1904 på Folketeatret)
Larsen, Karl: Inez fra Coibraet portugisisk Livsbillede i 4 Optrin (3. Optrin i 2 Afdelinger) af Karl Larsen (premiere 13-10-1908 på Det ny Teater)
Larsen, Karl: I det gamle Voldkvarterkøbenhavnsk Interiør i 5 Optrin, (2. Optrin i 2 Afdelinger) af Karl Larsen og Sven Lange
af Sven Lange (1868-1930)
(premiere 03-09-1910 på Dagmarteatret)
(oversætter)Den brave Soldat SchweikBurlesk Kæmpesketch i 2 Akter (15 Billeder) af Max Brod og Hans Reimann efter Jaroslav Haceks Roman. Oversat af Karl Larsen og Ludvig Brandstrup
[På Casion under titlen:] Soldat Schweijk
[På Allé-Scenen under titlen:] Den gode soldat Svejk's eventyr. Oversættelse: Else Westh Neuhard og Knud Bruun-Rasmussen
af Max Brod (1884-1968, sprog: tysk)
af Hans Reimann (1889-1969, sprog: tysk)
andet af Jaroslav Hasěk (1883-1923, sprog: andre)
oversat af Ludvig Brandstrup (1892-1949)
oversat af Else Westh-Neuhard (1903-1985)
oversat af Knud Bruun-Rasmussen (1898-1984)
(premiere 05-02-1930 af Co-optimisterne)
(oversætter)Cirkus KnieStykke om farende Cirkusfolk i 4 Akter af Carl Zuckmayer. Oversat af professor Karl Larsen
af Carl Zuckmayer (1896-1977, sprog: tysk)
(premiere 22-02-1930 på Dagmarteatret)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden