Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Karl Larsen (1860-1931)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Dramatik anonym [Larsen, Karl]: "Hier spricht man Deutsch". Farce efter en engelsk Idé (1888, dramatik)
 Dramatik Larsen, Karl: Kvinder. Ære (1889, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
kollaps Indhold

[b] Larsen, Karl: Ære (1889, dramatik)
kollaps Noter
 Bog Larsen, Karl: En Latinskoledreng og andre Fortællinger (1889, novelle(r))
 Bog Larsen, Karl: Den brogede Bog. Gyldendal, 1891. 144 sider (1891, roman)
Detaljer
1905 indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s276] Senere udgave: Ridder Tristan og Fru Isoldes Liv og Død. Digtet af Munken Eginhard hvem Gud kaldte i hans otte og tyvende Aar. (Af "Den brogede Bog", 1891). Side 276-92
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 28-11-1891, side 1 [Anmeldelse, usigneret].
 Bog Larsen, Karl: Cirkler (1893, roman)
Detaljer
1909 i: Søndagsbørn og Hverdagsmennesker [1] Senere udgave: Cirkler. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1909. 160 sider + 1 portræt
1909 Senere udgave: Søndagsbørn og Hverdagsmennesker
 Dramatik Larsen, Karl: »Ej blot til Lyst«. Tre dramatiske Arbejder. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1894. 128 sider (1894, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[s005] Larsen, Karl: To Aftener. Sørgespil i to Akter. (1893) (1894, dramatik)
[s077] Larsen, Karl: Dramatiske Novelletter. Side 77-128 (1894, dramatik)
[s079] Larsen, Karl: For evigt ..! (1890) (1894, dramatik)
[s107] Larsen, Karl: Forbi...? (1893) (1894, dramatik)
 Bog Larsen, Karl: [indgår i antologien: Sommer [f]] En Lægmand. [2 sider] (1895, novelle(r)) 👓
 Trykt i periodicum Larsen, Karl: Hvorledes Drachmann skulde have tjent de mange Penge (1896, novelle(r)) 👓
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
andet: Holger Drachmann (1846-1908)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hvert 8. Dag, [4. Kvartal] October-December 1896, side 19-20. [Med foto af Holger Drachmann].
 Bog Larsen, Karl: Udenfor Rangklasserne (1896, roman)
Detaljer
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
1905 indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s292] Senere udgave: Dengang Hans Peter Egskov tjente for Tjener. (Af "Udenfor Rangklasserne", 1896). Side 292-303
1905 indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s303] Senere udgave: Idyl. (Af "Udenfor Rangklasserne", 1896). Side 303
1922 Senere udgave: Udenfor Rangklasserne
1969 Senere udgave: Udenfor Rangklasserne og Københavnske Skikkelser. Optrykt efter Originaludgaven og udvidet
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1896.
 Bog Larsen, Karl: Doktor Ix. En Roman. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1896. 228 sider (1896, roman) 👓
Detaljer
1928 Senere udgave: Doktor Ix
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel 2. Oplag, 1896.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse Politiken 26-2-1896, side 1 [Anmeldelse, signeret E.B.].
 Bog Larsen, Karl: Kresjan Vesterbro (1897, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 4. Oplag, 1898.
 Bog Larsen, Karl: Danske Mænd (1898, roman)
 Bog Larsen, Karl: I det gamle Voldkvarter. En københavnsk Spidsborgerhistorie. Illustreret af Frants Henningsen. ♦ København og Kristiania, Det nordiske Forlag - Bogforlaget: Ernst Bojesen, 1899. 157 sider, illustreret (1899, roman) 👓
serietitel: Nordisk Familiebibliotek, 4
Detaljer
illustrationer af Frants Henningsen, f 1850 (1850-1908)
1920 Senere udgave: I det gamle Voldkvarter. En københavnsk Spidsborgerhistorie. Udgivet af Dansklærerforeningen ved Erik Rindom. ♦ Gyldendal, 1920. 107 sider
kollaps Noter
 note til titel På bagsiden af titelbladet: 6000 Eksemplarer.
 note til titel 2. Oplag, 1902.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Larsen, Karl: Seksten Aar. ♦ Det nordiske Forlag, 1900. 178 sider (1900, roman)
Detaljer
1903 Senere udgave: Seksten Aar
1913 Senere udgave: Seksten Aar. ♦ Gyldendal, 1913. 192 sider
1928 Senere udgave: Seksten Aar. ♦ 1928. 224 sider. (Baltisk Forlags Romanbibliotek)
kollaps Noter
 anmeldelse Herning Folkeblad 16-11-1900, side 1 [Anmeldelse].
 anmeldelse Lolland-Falsters Stifts-Tidende 10-12-1900, side 1 [Anmeldelse, signeret: A.H.].
 Bog Larsen, Karl: En Kvindes Skriftemaal (1901, roman)
 Bog Larsen, Karl: Hvi ser Du Skæven - (1902, roman)
 Bog Larsen, Karl: Seksten Aar (1903, roman)
serietitel: Nordisk Familiebibliotek, 20
Detaljer
1900 1. udgave: Seksten Aar. ♦ Det nordiske Forlag, 1900. 178 sider
 Bog Larsen, Karl: De Ensomme (1903, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Sorø Amts-Tidende 11-12-1903, side 1 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Larsen, Karl: [indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s292]] Dengang Hans Peter Egskov tjente for Tjener. (Af "Udenfor Rangklasserne", 1896). Side 292-303 (1905, novelle(r)) 👓
Detaljer
1896 1. udgave: Udenfor Rangklasserne
 Bog Larsen, Karl: [indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s303]] Idyl. (Af "Udenfor Rangklasserne", 1896). Side 303 (1905, digte) 👓
Detaljer
1896 1. udgave: Udenfor Rangklasserne
 Bog Larsen, Karl: [indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s276]] Ridder Tristan og Fru Isoldes Liv og Død. Digtet af Munken Eginhard hvem Gud kaldte i hans otte og tyvende Aar. (Af "Den brogede Bog", 1891). Side 276-92 (1905, novelle(r)) 👓
Detaljer
1891 1. udgave: Den brogede Bog. Gyldendal, 1891. 144 sider
 Bog Larsen, Karl: En moderne Hverdagshistorie (1906, roman)
 Bog Larsen, Karl: [indgår i antologien: Klare Druer [s161]] En rigtig Sømand (1907, novelle(r)) 👓
 Bog anonym [Larsen, Karl og V. Dahlhoff Nielsen]: Dommens Dag. Hagerup, 1908. 94 sider (1908, roman)
Detaljer
af Victor Dalhoff-Nielsen (1853-1923)
1965 Senere udgave: Dommens dag
kollaps Noter
 note til titel Trykt i 12 oplag 1908.
 note til titel 13. oplag trykt 1945 med forord af Vilhelm la Cour.
 anmeldelse Nationaltidende 25-6-1908, aften, side 1 [Artikel, signeret P.O.]  Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Nationaltidende 23-6-1908, aften, side 1 [Artikel]  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Larsen, Karl: Søndagsbørn og Hverdagsmennesker (1909, novelle(r))
Detaljer
1893 1. udgave: Cirkler
kollaps Indhold

[1] Larsen, Karl: Cirkler. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1909. 160 sider + 1 portræt (1909, novelle(r))
1893 1. udgave: Cirkler

[2] Larsen, Karl: Hans Peter Egeskov og andre Mænd af Folket (1909, novelle(r))
[3] Larsen, Karl: Sære og snurrige Folk og andre Fortællinger. 2. Udg. (1909, novelle(r))
 Bog Larsen, Karl: Det springende Punkt. ♦ Gyldendal, 1911. 186 sider (1911, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1911.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 11 (Februar), side 233 [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 11 (Februar), side 241, Udkomne Bøger, der egnersig for Folkebogsamlinger.
 Bog Larsen, Karl: Seksten Aar. ♦ Gyldendal, 1913. 192 sider (1913, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1900 1. udgave: Seksten Aar. ♦ Det nordiske Forlag, 1900. 178 sider
kollaps Noter
 note til titel Efter Fortællingens 2. Oplag 1903.
 Tekster Larsen, Karl: Dødens Besøg (1917)
 Bog Larsen, Karl: I det gamle Voldkvarter. En københavnsk Spidsborgerhistorie. Udgivet af Dansklærerforeningen ved Erik Rindom. ♦ Gyldendal, 1920. 107 sider (1920)
Detaljer
udgiver: Erik Rindom (1882-1955)
1899 1. udgave: I det gamle Voldkvarter. En københavnsk Spidsborgerhistorie. Illustreret af Frants Henningsen. ♦ København og Kristiania, Det nordiske Forlag - Bogforlaget: Ernst Bojesen, 1899. 157 sider, illustreret
 Bog Larsen, Karl: Den gamle Historie (1920, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1921, 3. Aarg., side 116 [Anmeldelse, signeret: G.C.].
 Tekster Larsen, Karl: Udvalgte Skrifter (1921)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1922, 4. Aarg., side 68 [Anmeldelse, signeret: G.C.].
 Bog Larsen, Karl: Udenfor Rangklasserne (1922)
Detaljer
1896 1. udgave: Udenfor Rangklasserne
 Bog Larsen, Karl: Seksten Aar. ♦ 1928. 224 sider. (Baltisk Forlags Romanbibliotek) (1928, tekster)
serietitel: Baltisk Forlags Romanbibliotek
Detaljer
1900 1. udgave: Seksten Aar. ♦ Det nordiske Forlag, 1900. 178 sider
 Bog Larsen, Karl: Doktor Ix (1928, roman)
Detaljer
1896 1. udgave: Doktor Ix. En Roman. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1896. 228 sider
 Bog Larsen, Karl: [Rigtige Julehistorier [1e]] "43" (1948, novelle(r))
 Bog Larsen, Karl: [indgår i antologien: En julegave [e]] Den gamle mands barn (1953, novelle(r))
 Bog Larsen, Karl: [indgår i antologien: Muntre fortællere fra Danmark [s203]] Hopsadrengen. Side [203]-11 (1957, novelle(r)) 👓
 Bog Larsen, Karl: En Latinskoledreng og anden Prosa. Udg. og indledet af Aage Jørgensen (1964, novelle(r))
serietitel: Hasselbalchs Kultur-Bibliotek, 235
forord af Aage Jørgensen (f. 1938)
 Bog Larsen, Karl: Udenfor Rangklasserne og Københavnske Skikkelser. Optrykt efter Originaludgaven og udvidet (1969, roman)
serietitel: Gyldendals Trane-Klassikere, 34
Detaljer
1896 1. udgave: Udenfor Rangklasserne
kollaps Noter
 note til titel Udvidet med: Kresjan Vesterbro. Hopsadrengen. Vinter.
Bemærk: Udgivelser efter 1975 findes, men ikke medtaget

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(oversætter)Hier spricht man DeutschFarce i 1 Akt efter en engelsk Idé. Paa dansk ved Ole Top [ie: Karl Larsen]
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
(premiere 07-12-1888 på Folketeatret)
Larsen, Karl: ÆreSørgespil i 2 Akter af Karl Larsen (premiere 12-03-1892 af Studentersamfundets fri Teater)
(oversætter)Maria Magdaleneet borgerligt Sørgespil i 3 Akter af Friedrich Hebbel. Oversat af Karl Larsen
af Friedrich Hebbel (1813-1863, sprog: tysk)
(premiere 25-04-1894 på Dagmarteatret
premiere 12-09-1941 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 12)
(oversætter)Ærbare PigerSkuespil i 4 Akter af Marco Praga. Oversat af Karl Larsen
af Marco Praga (1862-1929, sprog: italiensk)
(premiere 08-02-1896 på Dagmarteatret)
Larsen, Karl: Kvinderkøbenhavnsk Studie i 1 Akt af Karl Larsen (premiere 24-04-1896 på Dagmarteatret
premiere 09-11-1907 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 16)
Larsen, Karl: To AftenerSkuespil i 2 Akter af Karl Larsen (premiere 06-04-1898 på Folketeatret)
(oversætter)Store Klavs og lille Klavsfolkelig Eventyrkomedie i 6 Tableauer (7 Afdelinger) med Sange og Folkedans. Frit bearbejdet efter Gustaf af Geijerstams »Stor-Klas och Lill-Klas« af Karl Larsen
[På Odense Teater under titlen:] Lille Claus og Store Claus. Et grueligt spil om vejen til magten, bearbejdelse Lars Edström. Oversættelse: Asger Munch-Møller
af Gustaf af Geijerstam (1858-1909, sprog: svensk)
oversat af Lars Edström (f. 1935, sprog: svensk)
oversat af Asger Munch-Møller (1926-2010)
(premiere 26-12-1900 på Folketeatret)
(oversætter)BæverskindspelsenEn Komedie om Tyvepak af Gerhart Hauptmann. Oversat af Karl Larsen
[På Dagmarteatret under titlen:] Tyvepak, Komedie i 4 Akter
af Gerhart Johann Robert Hauptmann (1862-1946, sprog: tysk)
(premiere 25-01-1901 på Århus Teater)
(oversætter)Smiths Hvedebrødsdageamerikansk Farce i 3 Akter af Geo. H. Broadhurst. Oversat af Karl Larsen
af George Howells Broadhurst (1866-1952, sprog: engelsk)
(premiere 27-10-1901 på Folketeatret)
(oversætter)Hans HøjhedSkuespil i 5 Akter af Wilhelm Meyer-Förster. Oversat af Karl Larsen
[På Odense Teater, 1920, uder titlen:] Gamle Heidelberg. Oversat af Lauritz Swendsen
af Wilhelm Meyer-Förster (sprog: tysk)
oversat af Lauritz Swendsen (1864-1944)
(premiere 08-02-1903 på Folketeatret)
(oversætter)IrisSkuespil i 5 Akter af Arthur W. Pinero. Oversat af Karl Larsen
af Arthur W. Pinero (1855-1934, sprog: engelsk)
(premiere 16-10-1904 på Folketeatret)
Larsen, Karl: Inez fra Coibraet portugisisk Livsbillede i 4 Optrin (3. Optrin i 2 Afdelinger) af Karl Larsen (premiere 13-10-1908 på Det ny Teater)
Larsen, Karl: I det gamle Voldkvarterkøbenhavnsk Interiør i 5 Optrin, (2. Optrin i 2 Afdelinger) af Karl Larsen og Sven Lange
af Sven Lange (1868-1930)
(premiere 03-09-1910 på Dagmarteatret)
(oversætter)Den brave Soldat SchweikBurlesk Kæmpesketch i 2 Akter (15 Billeder) af Max Brod og Hans Reimann efter Jaroslav Haceks Roman. Oversat af Karl Larsen og Ludvig Brandstrup
[På Casion under titlen:] Soldat Schweijk
[På Allé-Scenen under titlen:] Den gode soldat Svejk's eventyr. Oversættelse: Else Westh Neuhard og Knud Bruun-Rasmussen
af Max Brod (1884-1968, sprog: tysk)
af Hans Reimann (1889-1969, sprog: tysk)
andet af Jaroslav Hasěk (1883-1923, sprog: andre)
oversat af Ludvig Brandstrup (1892-1949)
oversat af Else Westh-Neuhard (1903-1985)
oversat af Knud Bruun-Rasmussen (1898-1984)
(premiere 05-02-1930 af Co-optimisterne)
(oversætter)Cirkus KnieStykke om farende Cirkusfolk i 4 Akter af Carl Zuckmayer. Oversat af professor Karl Larsen
af Carl Zuckmayer (1896-1977, sprog: tysk)
(premiere 22-02-1930 på Dagmarteatret)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden