Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.


Edström, Lars (f. 1935)

Sprog: svensk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (svensk)
 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(oversætter)Store Klavs og lille Klavsfolkelig Eventyrkomedie i 6 Tableauer (7 Afdelinger) med Sange og Folkedans. Frit bearbejdet efter Gustaf af Geijerstams »Stor-Klas och Lill-Klas« af Karl Larsen
[På Odense Teater under titlen:] Lille Claus og Store Claus. Et grueligt spil om vejen til magten, bearbejdelse Lars Edström. Oversættelse: Asger Munch-Møller
af Gustaf af Geijerstam (1858-1909, sprog: svensk)
oversat af Karl Larsen (1860-1931)
oversat af Asger Munch-Møller (1926-2010)
(premiere 26-12-1900 på Folketeatret)