Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Erling Stensgård (1876-1966)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) Marryat, Fr.: Børnene i Nyskoven. Paa dansk ved E. Stensgaard. Med 35 Tegninger af P. Steffensen. ♦ Hagerup, 1898. 380 sider, illustreret (1898, roman) EMP1017
serietitel: Børnenes Bogsamling, 8
Detaljer
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1851 i: Samlede Skrivter [44] 1. udgave: Børnene i Ny-Skoven. Overs. af G. C. Jacobsen. ♦ 1851. 535 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom i 12 hæfter.
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911  Web link link til hele listen
 Bog (oversætter) Verne, Jules: Jorden rundt i 80 Dage. Paa Dansk ved Erling Stensgaard. Med 41 Tegninger af Louis Moe. ♦ Udgivet af »Børnenes Bogsamling«. Kommissionær for Boghandelen: H. Hagerup, 1897-98. 220 sider, illustreret. (Børnenes Bogsamling, 5. Bind) (1898, roman) EMP4798
serietitel: Børnenes Bogsamling, 5
Detaljer
af Jules Verne (1828-1905, sprog: fransk)
illustrationer af Louis Moe (1857-1945)
1873 1. udgave: Rundt om Jorden i 80 Dage. Oversættelse fra Fransk. [af Rich. Kaufmann]. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1873. 292 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom i 7 hefter med numrene 44-50.
 note om oplag Andet Oplag, Udgivet af »Børnenes Bogsamling«. Chr. Erichsens Forlag, 1903.
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911  Web link link til hele listen
 Bog (oversætter) Marryat, Fr.: Styrmand Flink. Paa Dansk ved Erling Stensgård. Med 33 Tegninger af Carl H. F. Schmidt. ♦ Hagerup, 1901. 306 sider (1901, roman)
serietitel: Børnenes Bogsamling, 13
Detaljer
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
illustrationer af Carl Schmidt, f 1858 (1858-1923)
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom i 10 hæfter.
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911  Web link link til hele listen
 Bog (oversætter) Haggard, H. Rider: Det hvide Folk. Paa Dansk ved E. Stensgård. Med 35 Tegninger af C. H. F. Schmidt. ♦ 1902. 318 sider (1902, børnebog)
serietitel: Børnenes Bogsamling, 15
Detaljer
af Henry Rider Haggard (1856-1925, sprog: engelsk)
illustrationer af Carl Schmidt, f 1858 (1858-1923)
1887 1. udgave: Allan Quatermain. En Beretning om hans senere Æventyr og Opdagelser i Følge med Sir Henry Curtis, Kaptejn John Good og Zulu'en Umslopogaas. Af Forfatteren avtoriseret Overs. ved P. Jerndorff-Jessen. Med Allan Quatermains Portræt. ♦ S. Thomsen, 1887. 358 sider, 1 tavle
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom i 10 hæfter.
 Bog (oversætter) Haggard, H. Rider: Kong Salomons Miner. Paa dansk ved E. Stensgård. M. 1 Kort og 38 Tegn. af C.H.F. Schmidt. ♦ Hagerup, 1902. 372 sider, illustreret. (Børnenes Bogsamling, 14) (1902, børnebog)
serietitel: Børnenes Bogsamling, 14
Detaljer
af Henry Rider Haggard (1856-1925, sprog: engelsk)
illustrationer af Carl Schmidt, f 1858 (1858-1923)
1887 1. udgave: Kong Salomons Miner. En paa et arabisk Sagn grundet Fortælling. Oversat fra Engelsk ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Sigvard Thomsens Forlag, 1887 [ie: 1886]. 343 sider, 1 tavle
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom i 12 hæfter à 10 øre.
 note til oversat titel 30 af originaltegningerne set til salg hos Vangsgaard Antikvariat, 2013, pris 8.000 kr.  Link til ekstern webside www.antikvariat.net
 Bog (oversætter) Verne, Jules: To Aars Ferie. Paa Dansk ved E. Stensgård. M. 30 Tegn. af P. Steffensen. ♦ Chr. Erichsen, 1903. 312 sider (1903, børnebog)
serietitel: Børnenes Bogsamling, 17
Detaljer
af Jules Verne (1828-1905, sprog: fransk)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1889 1. udgave: To Aars Ferie. Paa Dansk ved J. Gøtzsche. ♦ 1889. 249 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Udkom i 10 hæfter.
 Bog (oversætter) Marryat, Fr.: Børnene i Nyskoven. Paa dansk ved E. Stensgaard. Med 34 Tegninger af P. Steffensen. 2. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1904. 380 sider, illustreret (1904, børnebog)
Detaljer
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1851 i: Samlede Skrivter [44] 1. udgave: Børnene i Ny-Skoven. Overs. af G. C. Jacobsen. ♦ 1851. 535 sider
 Bog (oversætter) Verne, Jules: Jorden rundt i 80 Dage. Paa Dansk ved Erling Stensgaard. Med 41 Tegninger af Louis Moe. Pragt-Udgave. ♦ København, Chr. Erichsens Forlag, 1910. 179 sider, illustreret (1910, børnebog)
Detaljer
af Jules Verne (1828-1905, sprog: fransk)
illustrationer af Louis Moe (1857-1945)
1873 1. udgave: Rundt om Jorden i 80 Dage. Oversættelse fra Fransk. [af Rich. Kaufmann]. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1873. 292 sider
 Bog (oversætter) Marryat, Fred.: Børnene i Nyskoven. Ved Erling Stensgaard. Med 33 Tegninger af Poul Steffensen. 4. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1910. 308 sider, illustreret (1910, børnebog)
serietitel: Børnenes Bogsamling, 8
Detaljer
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1851 i: Samlede Skrivter [44] 1. udgave: Børnene i Ny-Skoven. Overs. af G. C. Jacobsen. ♦ 1851. 535 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Også udgivet som Pragt-Udgave.
 Afsnit i bog (redigeret) serie: Dansk Digter-Bibliothek. Besørget ved Erling Stensgaard. ♦ "Hus og Hjem"s Forlag [ikke i boghandlen], 1911. (1911)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1909-14 er redaktørens navn anført som: Erling Steensgaard.
 note til titel Titlernes rækkefølge i serien i henhold til annonce for "Hus og Hjem" i Social-Demokraten 12-3-1912, side 12. Bogserien var gratis tillæg i forbindelse med tegning af abonnement på "Hus og Hjem". Fuld visning af annoncen på:  Link til ekstern webside Mediestream
 note til titel Uddrag af annoncen: Det første Oplag paa 120,000 Bind blev revet bort i Løbet af et Par Uger og af det nye Oplag er der nu kun meget faa tilbage.
 Bog (oversætter) Marryat, Fr.: Styrmand Flink. Paa Dansk ved Erling Stensgård. Med 33 Tegninger af Carl H. F. Schmidt. 2. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1911. 238 sider, illustreret (1911, børnebog)
serietitel: Børnenes Bogsamling, 13
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
illustrationer af Carl Schmidt, f 1858 (1858-1923)
 Afsnit i bog (udgiver) Ingemann: Historiske Digte. National-Udgave ved Erling Stensgård. Med Tegninger af Poul Steffensen. »Hus og Hjem«s Forlag, 1913. Bind 1-2, 121 + 93 sider (1913, digte)
Detaljer
af B.S. Ingemann (1789-1862)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
kollaps Indhold

[1] Ingemann: Valdemar den Store og hans Mænd. Et historisk Digt i to Dele (1913, digte)
af B.S. Ingemann (1789-1862)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1824 1. udgave: Waldemar den Store og hans Mænd. Et episk Digt. To Dele. ♦ Kjøbenhavn, Trykt og forlagt af Andreas Seidelin, 1824. 375 sider

[2] Ingemann: Dronning Margrete. Et historisk Digt i ti Sange (1913, digte)
af B.S. Ingemann (1789-1862)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1836 1. udgave: Dronning Margrete. Et historisk Digt i Ti Sange. ♦ Kbh., 1836. 223 sider
 Afsnit i bog (udgiver) Ingemann: Historiske Romaner. National-Udgave ved Erling Stensgård. Illustreret af Poul Steffensen. Kbh., 1913. Bind 1-4 (1913, roman)
Detaljer
af B.S. Ingemann (1789-1862)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
kollaps Indhold

[1] Ingemann: Valdemar Sejr (1913, roman)
af B.S. Ingemann (1789-1862)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1826 1. udgave: Valdemar Seier. En historisk Roman. ♦ Kbh., 1826. 1-3. Deel, 280 + 302 + 325 sider

[2] Ingemann: Erik Menveds Barndom (1913, roman)
af B.S. Ingemann (1789-1862)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1828 1. udgave: Erik Menveds Barndom. En historisk Roman. ♦ Kbh., 1828. 1-3. Deel, 308 + 296 + 324 sider

[3] Ingemann: Kong Erik og de Fredløse (1913, roman)
af B.S. Ingemann (1789-1862)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1833 1. udgave: Kong Erik og de Fredløse. En historisk Roman. 1-2. Deel. Kbh., 1833. 326 + 359 sider

[4] Ingemann: Prins Otto af Danmark (1913, roman)
af B.S. Ingemann (1789-1862)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1835 1. udgave: Prinds Otto af Danmark og hans Samtid. En historisk Roman. 1-2. Deel. Kbh., 1835. 259 + 426 sider
 Bog (oversætter) Marryat, Fred.: Børnene i Nyskoven. Paa Dansk ved Erling Stensgård. M. 34 Tegn. af Poul Steffensen. 5. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1918. 264 sider, illustreret (1918, børnebog)
Detaljer
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1851 i: Samlede Skrivter [44] 1. udgave: Børnene i Ny-Skoven. Overs. af G. C. Jacobsen. ♦ 1851. 535 sider
 Bog (oversætter) Holt, H. P.: Kameløen i Sydhavet. Aut. Oversættelse af Erling Stensgård. Omslagstegn. og Illustr. af Oluf Nielsen. ♦ Chr. Erichsen, 1924. 160 sider, 10 tavler (1924, børnebog)
originaltitel: Lost island, 1917
Detaljer
af Ralph Henry Barbour (1870-1944, sprog: engelsk)
af H.P. Holt (sprog: engelsk)
illustrationer af uidentificeret
kollaps Noter
 note til titel Bogen er skrevet af Ralph Henry Barbour og H.P. Holt.
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Bogens Verden, 1925, 7. Aarg., side 128 [Anmeldelse af Marius Dahlsgaard].
 Bog (oversætter) Marchant, Bessie: Guldgraverens Datter (1925, børnebog)
Detaljer
af Bessie Marchant (1862-1941, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1926, 8. Aarg., side 76 [Anmeldelse af Marius Dahlsgaard].
 Bog (oversætter) Haggard, H. Rider: Kong Salomons Miner. Paa Dansk ved Erling Stensgård. Andet Oplag [ie: ny udgave]. Med et Kort og 35 Tegninger af Carl H. F. Schmidt. ♦ Chr. Erichsens Børnebøger, 1925. 220 sider, illustreret (1925, roman)
Detaljer
af Henry Rider Haggard (1856-1925, sprog: engelsk)
illustrationer af Carl Schmidt, f 1858 (1858-1923)
1887 1. udgave: Kong Salomons Miner. En paa et arabisk Sagn grundet Fortælling. Oversat fra Engelsk ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Sigvard Thomsens Forlag, 1887 [ie: 1886]. 343 sider, 1 tavle
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1925, 7. Aarg., side 149 [Anmeldelse, signeret P.J.].
 Bog (oversætter) Cooper, J. F.: Den sidste Mohikaner. Paa Dansk ved Erling Stensgård. M. 12 Tegn. af K. Hansen Reistrup. ♦ Chr. Erichsen, 1925. 192 sider, illustreret (1925, børnebog)
Detaljer
af James Fenimore Cooper (1789-1851, sprog: engelsk)
illustrationer af K. Hansen Reistrup (1863-1929)
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1925, 7. Aarg., side 149 [Anmeldelse, signeret P.J.].
 Bog (udgiver) Ingemann, B. S.: Erik Menveds Barndom. Udgave for Ungdommen ved Erling Stensgård. Med 57 Tegninger af Chr. Aabye Nielsen. Kbh., Chr. Erichsens Børneblade, 1928. 304 sider, illustreret (1928, roman)
Detaljer
af B.S. Ingemann (1789-1862)
illustrationer af Chr. Aabye Nielsen (1898-1973)
1828 1. udgave: Erik Menveds Barndom. En historisk Roman. ♦ Kbh., 1828. 1-3. Deel, 308 + 296 + 324 sider
 Bog (udgiver) Ingemann, B. S.: Valdemar Sejr. Udg. for Ungdommen ved Erling Stensgård. Med 50 Tegninger af Chr. Aabye Nielsen. Kbh., Chr. Erichsens Børneblade, 1928. 304 sider, illustreret (1928, roman)
Detaljer
af B.S. Ingemann (1789-1862)
illustrationer af Chr. Aabye Nielsen (1898-1973)
1826 1. udgave: Valdemar Seier. En historisk Roman. ♦ Kbh., 1826. 1-3. Deel, 280 + 302 + 325 sider
 Bog (udgiver) Ingemann, B. S.: Kong Erik og de Fredløse. Udgave for Ungdommen ved Erling Stensgård. Med 44 Tegninger af Chr. Aabye Nielsen. Kbh., Chr. Erichsens Børneblade, 1929. 254 sider, illustreret (1929, roman)
Detaljer
af B.S. Ingemann (1789-1862)
illustrationer af Chr. Aabye Nielsen (1898-1973)
1833 1. udgave: Kong Erik og de Fredløse. En historisk Roman. 1-2. Deel. Kbh., 1833. 326 + 359 sider
 Bog (udgiver) Ingemann, B. S.: Prins Otto af Danmark. Udgave for Ungdommen ved Erling Stensgård. Med 42 Tegninger af Chr. Aabye Nielsen. Kbh., Chr. Erichsens Børneblade, 1929. 279 sider, illustreret (1929, roman)
Detaljer
af B.S. Ingemann (1789-1862)
illustrationer af Chr. Aabye Nielsen (1898-1973)
1835 1. udgave: Prinds Otto af Danmark og hans Samtid. En historisk Roman. 1-2. Deel. Kbh., 1835. 259 + 426 sider
 Bog (udgiver) Ingemann, B. S.: Erik Menveds Barndom. Bearbejdet for Ungdommen ved Erling Stensgård. Med 57 Tegninger af Chr. Aabye Nielsen. ♦ Kbh., Chr. Erichsen, 1930. 304 sider, illustreret (1930, børnebog)
Detaljer
af B.S. Ingemann (1789-1862)
illustrationer af Chr. Aabye Nielsen (1898-1973)
1828 1. udgave: Erik Menveds Barndom. En historisk Roman. ♦ Kbh., 1828. 1-3. Deel, 308 + 296 + 324 sider
 Bog (udgiver) Ingemann, B. S.: Kong Erik og de Fredløse. Bearbejdet for Ungdommen ved Erling Stensgård. Med 44 Tegninger af Chr. Aabye Nielsen. ♦ Kbh., Chr. Erichsen, 1930. 254 sider, illustreret (1930, børnebog)
Detaljer
af B.S. Ingemann (1789-1862)
illustrationer af Chr. Aabye Nielsen (1898-1973)
1833 1. udgave: Kong Erik og de Fredløse. En historisk Roman. 1-2. Deel. Kbh., 1833. 326 + 359 sider
 Bog (udgiver) Ingemann, B. S.: Prins Otto af Danmark. Bearbejdet for Ungdommen ved Erling Stensgård. Med 42 Tegninger af Chr. Aabye Nielsen. ♦ Kbh., Chr. Erichsen, 1930. 280 sider, illustreret (1930, børnebog)
Detaljer
af B.S. Ingemann (1789-1862)
illustrationer af Chr. Aabye Nielsen (1898-1973)
1835 1. udgave: Prinds Otto af Danmark og hans Samtid. En historisk Roman. 1-2. Deel. Kbh., 1835. 259 + 426 sider
 Bog (udgiver) Ingemann, B. S.: Valdemar Sejr. Bearbejdet for Ungdommen ved Erling Stensgård. Med 50 Tegninger af Chr. Aabye Nielsen. ♦ Kbh., Chr. Erichsen, 1930. 304 sider, illustreret (1930, børnebog)
Detaljer
af B.S. Ingemann (1789-1862)
illustrationer af Chr. Aabye Nielsen (1898-1973)
1826 1. udgave: Valdemar Seier. En historisk Roman. ♦ Kbh., 1826. 1-3. Deel, 280 + 302 + 325 sider
 Bog (oversætter) Strang, Herbert: Bjærgenes onde Aand. Oversat af Erling Stensgård. ♦ Chr. Erichsen, 1934. 222 sider, 1 tavle (1934, børnebog)
originaltitel: ?
af George Herbert Ely (1866-1958, sprog: engelsk)
af Charles James L'Estrange (1867-1947, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Altsheler, Joseph A.: Den sorte Panther. Overs. af Erling Stensgård. ♦ Chr. Erichsen, 1934. 158 sider (1934, børnebog)
originaltitel: ?
af Joseph Alexander Altsheler (1862-1919, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Verne, Jules: Jorden rundt i 80 Dage. Paa Dansk ved Erling Stensgaard. Med 33 Tegninger af Louis Moe. 9. Udg. ♦ Chr. Erichsen, 1934. 176 sider, illustreret (1934, børnebog)
Detaljer
af Jules Verne (1828-1905, sprog: fransk)
illustrationer af Louis Moe (1857-1945)
1873 1. udgave: Rundt om Jorden i 80 Dage. Oversættelse fra Fransk. [af Rich. Kaufmann]. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1873. 292 sider
 Bog (oversætter) Altsheler, Joseph A.: Apachernes Skat. Overs. af Erling Stensgård. ♦ Chr. Erichsen, 1935. 144 sider (1935, børnebog)
originaltitel: Apache gold, 1913
Detaljer
af Joseph Alexander Altsheler (1862-1919, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Originaltitlen er ikke anført i Dansk Bogfortegnelse 1935-39.
 Bog (oversætter) London, Jack: »Pragtstjernen«s Krydstogt. Overs. af Erling Stensgård. M. Tegn. af Kaj Olsen. ♦ Chr. Erichsen [ikke i boghandlen], 1935. 154 sider, illustreret (1935, roman)
Detaljer
af Jack London (1876-1916, sprog: engelsk)
illustrationer af Kai Olsen (1895-1984)
1916 1. udgave: Paa Langfart med Snarken. Aut. Oversættelse for Norge og Danmark af Aslaug Mikkelsen og Ejnar Mikkelsen. ♦ John Martin, 1916. 256 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1922, 4. Aarg., side 32 [Anmeldelse, signeret: J.H.].
 Bog (oversætter) Bevan, Tom: Smuglerreden. (Overs. af Erling Stensgård). ♦ Chr. Erichsen, 1935. 94 sider (1935, børnebog)
originaltitel: ?
af Tom Bevan (1868-1938, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Haggard, H. Rider: Kong Salomons Miner. Paa Dansk ved Erling Stensgård. (Illustr. med Fotografier fra Filmen). ♦ Chr. Erichsen, 1938. 206 sider, 7 tavler (1938, roman)
Detaljer
af Henry Rider Haggard (1856-1925, sprog: engelsk)
1887 1. udgave: Kong Salomons Miner. En paa et arabisk Sagn grundet Fortælling. Oversat fra Engelsk ved P. Jerndorff-Jessen. ♦ Sigvard Thomsens Forlag, 1887 [ie: 1886]. 343 sider, 1 tavle
 Bog (oversætter) Verne, Jules: To års ferie. På dansk ved Erling Stensgård. ♦ Samleren, 1954. 168 sider (1954, børnebog)
serietitel: Samlerens perlebøger, 37
Detaljer
af Jules Verne (1828-1905, sprog: fransk)
1889 1. udgave: To Aars Ferie. Paa Dansk ved J. Gøtzsche. ♦ 1889. 249 sider
 Bog (oversætter) Verne, Jules: To års ferie. Overs. fra fransk af Erling Stensgård. Ill. af Chr. Aabye Talge. 4. opl. [ie: ny udgave]. ♦ Erichsen, 1959. 151 sider, illustreret (1959, børnebog)
Detaljer
af Jules Verne (1828-1905, sprog: fransk)
illustrationer af Chr. Aabye Nielsen (1898-1973)
1889 1. udgave: To Aars Ferie. Paa Dansk ved J. Gøtzsche. ♦ 1889. 249 sider

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.


pil op Til toppen af siden