Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Antoine Gustave Droz (1832-1895)

Sprog: fransk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (engelsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Droz, G.: Familieliv. Overs. efter den franske Originals 44de Oplag. ♦ 1871. 90 sider (1871, novelle(r)) EMP3956
originaltitel: Monsieur, Madame et Bébé, 1866
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel 1 upagineret side: [Note om oversættelsen].
kollaps Indhold

[a] Droz, G.: Nytaarsdagen i Hjemmet (1871, novelle(r))
[b] Droz, G.: Breve fra en ung Moder (1871, novelle(r))
[c] Droz, G.: Gamle Minder (1871, novelle(r))
[d] Droz, G.: Barnestøvlerne (1871, novelle(r))
[e] Droz, G.: Fader og Søn (1871, novelle(r))
[f] Droz, G.: De første Benklæder (1871, novelle(r))
[g] Droz, G.: Børnene i det Frie (1871, novelle(r))
[h] Droz, G.: Efteraaret (1871, novelle(r))
[i] Droz, G.: Ved Sygelejet (1871, novelle(r))
[j] Droz, G.: Barnet kommer sig (1871, novelle(r))
[k] Droz, G.: Familien (1871, novelle(r))
 Trykt i periodicum Droz, Gustave: Et Gesandtskabsbal. Hvor der hverken er Tale om Bal eller om Gesandtskab (1872, novelle(r)) 👓
originaltitel: ?
del af: Nær og Fjern
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Nær og Fjern, bind 1, Nr. 4 (28-7-1872), side 38-40.
 Bog Droz, G.: »Under fire Øjne«. Skizzer. Overs. efter Originalens 29de Oplag af Richard Kaufmann. ♦ 1873. 304 sider (1873, novelle(r)) EMP3957
originaltitel: Entre nous, 1867
Detaljer
oversat af Richard Kaufmann (1846-1894)
kollaps Noter
 note til titel De fleste af skitserne trykt på fransk i samlingen: Entre nous, 1867.
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: [Forord af overs. (om G.D.)].
kollaps Indhold

[a] Droz, G.: Omeletten (1873, novelle(r))
[b] Droz, G.: Venedig. Fruens Indtryk (1873, novelle(r))
[c] Droz, G.: Bag Viften (1873, novelle(r))
[d] Droz, G.: Greven (1873, novelle(r))
[e] Droz, G.: Min nye Ven (1873, novelle(r))
[f] Droz, G.: Ved Daggry (1873, novelle(r))
[g] Droz, G.: Optoget. Smaatræk, meddelte af en Frisør (1873, novelle(r))
[h] Droz, G.: Hjertesorg (1873, novelle(r))
[i] Droz, G.: Aftenvinden (1873, novelle(r))
[j] Droz, G.: Oskar (1873, novelle(r))
[k] Droz, G.: Familien de Saint-Paon (1873, novelle(r))
[l] Droz, G.: Causerier. Handlingen foregaar i Paradiset (1873, novelle(r))
[m] Droz, G.: Paa Landet. Mens der syltes (1873, novelle(r))
[n] Droz, G.: En Duelhistorie (1873, novelle(r))
[o] Droz, G.: Napoleonsdagen (1873, novelle(r))
[p] Droz, G.: Skabte for hinanden (1873, novelle(r))
[q] Droz, G.: Mine Naboer paa Landet (1873, novelle(r))
[r] Droz, G.: I Anledning af Valget (1873, novelle(r))
originaltitel: ?
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Un paquet de lettres, 1870.

[s] Droz, G.: En Pensionsvendinde (1873, novelle(r))
[t] Droz, G.: Greven staar op (1873, novelle(r))
[u] Droz, G.: Efter Brylluppet. Af Fruens Dagbog (1873, novelle(r))
originaltitel: (1866)
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Monsieur, Madame et Bébé, 1866.
 Bog Droz, G.: Miraklet. En Nutids-Roman. Overs. efter den franske Originals 15de Oplag. ♦ 1875. 390 sider (1875, roman) EMP3958
originaltitel: Autour d'une source, 1869
oversat af Anonym
 Bog Droz, Gustave: [Offentlige og private Scener af Dyrenes Liv [2g]] Dronningens Mand. Efter Gustave Droz (1877, novelle(r)) EMP 98
originaltitel: Le mari de la reine, 1867
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Les Scènes de la vie privée et publique des animaux, 1867 [forøgede udgave af samling fra 1842].
 url Fuld visning af den franske tekst på:  Link til ekstern webside Gallica
 Bog Droz, Gustave: [Offentlige og private Scener af Dyrenes Liv [1c]] Frøens Gjenvordigher. Efter Gustave Droz (1877, novelle(r)) EMP 98
originaltitel: Les doléances d'un vieux crapaud, 1867
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På fransk trykt i samlingen: Les Scènes de la vie privée et publique des animaux, 1867 [forøgede udgave af samling fra 1842].
 Bog Droz, Gustave: [Offentlige og private Scener af Dyrenes Liv [2m]] Skadefilosofi. Efter Gustave Droz (1877, novelle(r)) EMP 98
originaltitel: ?
 Trykt i periodicum Droz, Gustave: Lægens Besøg. Efter Gustave Droz (1878, novelle(r))
originaltitel: Le chaier bleu de Mlle Cibot [uddrag], 1868
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til oversat titel Uddrag af: Le cahier bleu de Mlle Cibot, 1868, side 103-24.
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, 1. Aarg. (1877-78), Nr. 37 (16-6-1878), side 351-53.
 url Fuld visning af den franske tekst på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Droz, Gustave: Babolain. Overs. efter 28. Udgave af Fischer Jacobsen. Københavns Føljeton. ♦ 1892. 347 sider (1892, roman) EMP3959
originaltitel: Babolain, 1872
del af: København
oversat af S. Fischer Jacobsen (1858-1917)
 Bog Droz, Gustave: Hun og han - intime. Overs. af Josephine Aarbye. ♦ John Martin, 1910. 176 sider (1910, roman)
originaltitel: ?
serietitel: Martins Halvkrone Udgave, 23
oversat af Josephine Aarbye (1857-1931)
 Bog Droz, Gustave: Veninder. En korrespondance mellem to unge pariserinder. Overs. fra fransk og bearbejdet af Aage Nymann efter "Un été à la campagne" (1965, roman)
serietitel: Chr. Erichsens Billigbøger
oversat af Aage Nymann

Liste over originaltitler

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden