Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

D. von der Lyhe Zernichow (1861-1916)

 Om personen Oplysninger om D. von der Lyhe Zernichow

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Dansk skønlitterært forfatterleksikon 1900-1950. Bind 1-3, 1959-64

Bemærk: Forfatterens faglitterære bøger er ikke medtaget

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) Agrell, Alfhild: Louise Petterqvists Oplevelser i Stockholm. Fortalt af hende selv. Autoriseret Oversættelse. ♦ 1895. 322 sider (1895, roman) EMP3229
originaltitel: I Stockholm. Också en resebeskrifning af Lovisa Petterkvist, 1892
Detaljer
af Alfhild Agrell (1849-1923, sprog: svensk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Ifølge Dansk Skønlitterært Forfatterleksikon oversat af D. von der Lyhe Zernichow.
 Trykt i periodicum Lyne, D.v.d. [ie: Lyhe, D.v.d.]: Brunellerne (1900, novelle(r)) 👓
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hver 8. Dag, Nr. 7 (18-11-1900), side 101-02.
 Trykt i periodicum Lyhe, D. von der: Stillelivsbillede (1901, novelle(r)) 👓
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hver 8. Dag, Nr. 29 (21-4-1901), side 450-52.
 Trykt i periodicum Lyhe, D. von der: Den store Rejse (1901, novelle(r)) 👓
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hver 8. Dag, Nr. 46 (18-8-1901), side 722-25.
 Trykt i periodicum Lyhe, D. von der: En Aandeséance (1901, novelle(r)) 👓
del af: Hver 8. Dag
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hver 8. Dag, Nr. 26 (31-3-1901), side 405-07.
 Bog Zernichow, D. von der Lyhe: Støvlet-Kathrine. Fortælling fra Christian VII's Tid. ♦ København, Det Schubotheske Forlag - J.L. Lybecker og E.A. Hirschsprung, 1903. 264 [2] sider. Pris: kr. 4,00. (Trykkeri: J. Cohens Bogtrykkeri (Georg A. Bach)) (1903, roman) 👓
se også: Nattens Dronning
Detaljer
om: Anne Cathrine Benthagen (1745-1805)
1915 Senere udgave: Støvlet-Kathrine. Fortælling fra Christian 7.s Tid. (2. Opl. [ie: 2. Udgave]). ♦ Gyldendal, 1915. 218 sider
kollaps Noter
 note til titel Side [267]: [Efterskrift med historiske fakta om Anne Kathrine Beuthack, i parentes anføres som kilde: L. Bobés Anmærkninger til C.D. Biehls Breve. 1901].
 note til titel Overgik til Gyldendal. Ny omslag [1920].
 url Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Zernichow, D. v. d. Lyhe: Udfriet. ♦ Schubothe, 1904. 195 sider. Pris: kr. 3,25 (1904, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Udkom 18-3-1904.
 note til titel Overgik til Gyldendal. Nyt omslag [1920].
 Bibliografi Dansk skønlitterært forfatterleksikon 1900-1950. Bind 1-3, 1959-64: bind 3, side 458, anfører fejlagtigt bogen omfang som: [4] 260 s.
 anmeldelse Dagens Nyheder 25-4-1904, side 1 [Anmeldelse af Albert Gnudtzmann]  Link til ekstern webside Mediestream  Gnudtzmann, Albert Albert Gnudtzmann
 anmeldelse Lolland-Falsters Stifts-Tidende 7-4-1904, side 1 [Anmeldelse, signeet: "-h-t-"]  Link til ekstern webside Mediestream
 Note (baseret på værk) Rosenkrantz, Palle: Nattens Dronning. Rococo-Skuespil. ♦ Schubothe, 1905. 80 sider. Pris: kr. 0,75 (1905, dramatik)
se også: Støvlet-Kathrine
serietitel: Schubothes Særudgaver, 1905:05
Detaljer
af Palle Rosenkrantz (1867-1941)
kollaps Noter
 note til titel Dramatisering af Dikken von der Lyhe Zernichow: Støvlet-Kathrine. Stærkt ændret form i forhold til en tidligere dramatisering, der 1915 blev opført på Dagmar-Teatret.
 note til titel Overgik til Gyldendal.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Ribe Stifts-Tidende 5-5-1905, side 2 [Anmeldelse, signeret: U.]  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Zernichow, D. v. d. Lyhe: Tro til Døden. ♦ Schubothe, 1905. 260 sider. Pris: kr. 4,25 (1905, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Overgik til Gyldendal. Nyt omslag [1920].
 anmeldelse Dagens Nyheder 20-11-1905, side 2 [Anmeldelse af Albert Gnudtzmann]  Link til ekstern webside Mediestream  Gnudtzmann, Albert Albert Gnudtzmann
 Bog Zernichow, D. v. d. Lyhe: Majkens Kærlighed. Hollandsk Interiør fra det attende Aarhundrede. ♦ København, Det Schubotheske Forlag - J.L. Lybecker og E.A. Hirschsprung, 1907. 222 sider. Pris: kr. 3,75. (Trykkeri: H.H. Thieles Bogtrykkeri, København) (1907, roman) 👓
Detaljer
omslag af Valdemar Andersen (1875-1928)
1916 Senere udgave: Majkens Kærlighed. Hollandsk Interiør fra det attende Aarhundrede. ♦ Gyldendal, 1916. 224 sider. (Gyld. Bibl. Udg.)
kollaps Noter
 note til titel På smudstitelbladets bagside: Min Søster tilegnet.
 note til titel På titelbladets bagside: Omslaget tegnet af Vald. Andersen. Oplag: 1250 Ekspl.
 note til titel Overgik til Gyldendal.
 Trykt i periodicum Zernichow, D. von der Lyhe: Paa fersk Gerning. Side 472-79 (1908, novelle(r)) 👓
del af: Hjemmets Noveller
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Hjemmets Noveller, 4. Aargang (1907-08), Nr. 11, August 1908, side 472-79.
 Bog Zernichow, D. von der Lyhe: Paradiset. To Fortællinger fra Italien. ♦ Det Schubotheske Forlag - J.L. Lybecker og E.A. Hirschsprung, 1908. 125 sider. Pris: kr. 2,50. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri, København) (1908, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Indhold.
 note til titel Overgik til Gyldendal.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 1 (Maj), Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
kollaps Indhold

[s001] Zernichow, D. von der Lyhe: Mandolinspilleren i Catania. Side [1]-62 (1908, novelle(r))
[s063] Zernichow, D. von der Lyhe: Paradiset. Side [63]-125 (1908, novelle(r))
 Bog (oversætter) Hugo, Victor: Manden, som lér. Roman. Oversat af D. von der Lyhe Zernichow. ♦ John Martin, 1911. 295 sider. (Martins Standard Udgave, XXII) (1911, roman)
serietitel: Martins Standard Udgave, 22
Detaljer
af Victor Hugo (1802-1885, sprog: fransk)
1870 1. udgave: Manden, der leer. Roman. ♦ Carl Lund, 1870. Deel 1-2, 380 + 431 sider
 Bog Zernichow, D. v. d. Lyhe: Flagrende Eroter. ♦ Gyldendal, 1912. 167 sider (1912, roman)
 Bog (oversætter) Janson, Gustaf: Løgnerne. Aut. Oversættelse for Danmark og Norge ved D. von der Lyhe Zernichow. V. Pio, 1912. 336 sider (1912, roman)
originaltitel: Lögnerna, 1912
Detaljer
af Gustaf Janson (1866-1913, sprog: svensk)
kollaps Noter
 anmeldelse Randers Dagblad og Folketidende 17-12-1912, side 4 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Zernichow, D. v. d. Lyhe: Støvlet-Kathrine. Fortælling fra Christian 7.s Tid. (2. Opl. [ie: 2. Udgave]). ♦ Gyldendal, 1915. 218 sider (1915, roman)
Detaljer
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
1903 1. udgave: Støvlet-Kathrine. Fortælling fra Christian VII's Tid. ♦ København, Det Schubotheske Forlag - J.L. Lybecker og E.A. Hirschsprung, 1903. 264 [2] sider. Pris: kr. 4,00. (Trykkeri: J. Cohens Bogtrykkeri (Georg A. Bach))
kollaps Noter
 note til titel Med titelbillede [af Hans Tegner].
 Bog Zernichow, D. v. d. Lyhe: Majkens Kærlighed. Hollandsk Interiør fra det attende Aarhundrede. ♦ Gyldendal, 1916. 224 sider. (Gyld. Bibl. Udg.) (1916, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1907 1. udgave: Majkens Kærlighed. Hollandsk Interiør fra det attende Aarhundrede. ♦ København, Det Schubotheske Forlag - J.L. Lybecker og E.A. Hirschsprung, 1907. 222 sider. Pris: kr. 3,75. (Trykkeri: H.H. Thieles Bogtrykkeri, København)
kollaps Noter
 note til titel Efter Udg. 1907.
 Bog (oversætter) Hugo, Victor: Manden der ler. Autoriseret Oversættelse for Norge og Danmark ved Frk. v. d. Lyhe Zernikow. Ny Udgave ved Tom Smidth. ♦ København & Kristiania, Martins Forlag, 1920. I.-III. Bind, 228 + 264 + 351 [1] sider (1920, roman) 👓
Detaljer
af Victor Hugo (1802-1885, sprog: fransk)
oversat af Tom Smidth (1887-1942)
1870 1. udgave: Manden, der leer. Roman. ♦ Carl Lund, 1870. Deel 1-2, 380 + 431 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [5]: [Forord af forfatteren, signeret: Hauteville-House, 1869].
 note til oversat titel Delenes titler: 1. Bind: Første Del: Havet og Natten, der igen består af: To indledende Kapitler: Ursus, og Comprachicos. Første Bog: Natten er sort, men sortere Menneskets Sjæl. Anden Bog: Smakken paa Havet. Tredie Bog: Barnet i Mørket.
 note til oversat titel 2. Bind: Anden Del: Paa kongelig Befaling. Første Bog: Fortiden er evigt tilstede, Mennesker afspejler Mennesket. Anden Bog: Gwynplaine og Dea. Tredie Bog: Det første Skaar i Lykken.
 note til oversat titel 3. Bind: Fjerde Bog: Fængselskælderen. Femte Bog: Havets og Skæbnens bevægelse skyldes samme Aandepust. Sjette Bog: Ursus set fra forskellige Sider. Syvende Bog: Titaninden. Ottende Bog: Kapitolet og dets Nabolag. Niende Bog: Tilintetgjort. Slutning: Havet og Natten.
 note til oversat titel Bind 3, side 352: Note til Side 82.
 Bog (oversætter) Hugo, Victor: [[Samlede Romaner] [5-6]] Manden der ler. Autor. Overs. af Frk v. d. Lyhe Zernichow. ♦ Martin, 1944. I.-II. Bind, 366 + 368 sider (1944, roman)
Detaljer
af Victor Hugo (1802-1885, sprog: fransk)
1870 1. udgave: Manden, der leer. Roman. ♦ Carl Lund, 1870. Deel 1-2, 380 + 431 sider
 Bog (oversætter) Hugo, Victor: Manden der ler. Aut. overs. fra fransk af v. d. Lyhe Zernichow efter "L'homme qui rit". ♦ Martin, 1958. Bind 1-2, 366 + 368 sider (1958, roman)
Detaljer
af Victor Hugo (1802-1885, sprog: fransk)
1870 1. udgave: Manden, der leer. Roman. ♦ Carl Lund, 1870. Deel 1-2, 380 + 431 sider

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Zernichow, D. von der Lyhe: Støvlet-KathrineRokoko-Skuespil i 5 Akter af Dikken von der Lyche-Zernichow [sammen med Palle Rosenkrantz]
[På Folketeatret:] Komedie i 5 Akter
[På Odense Teater:] Komedie i 5 Akter
af Palle Rosenkrantz (1867-1941)
(premiere 18-02-1915 på Dagmarteatret)
Zernichow, D. von der Lyhe: Som et Menneske saar -Skuespil i 4 Akter af D. von der Lyhe Zernichow (premiere 06-10-1918 på Århus Teater)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden