Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Odin Wolff (1760-1830)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog anonym [Wolff, Odin]: Forklaring over Hieroglyphen i Viisen om Mimring Tand og den store Drage for Sønderland. Kbh., 1788. 4 Blade (1788, digte) BD4:sp254
 Bog anonym [Wolff, Odin]: Et Syn på Dovrefield i vilkaarlig Stavelsemaal, tilligemed en Anmerkning om Norges og de norske Bierges sandsynlige Høide eller Ophøielse over Havets Flade. Kbh., 1788 (1788, digte) BD4:sp254
 Bog anonym [Wolff, Odin]: En Viise om den stærke Kiempe Mimring Tand og den store Drage for Sønderland. Kbh., [1788] (1788, digte) BD4:sp254
 Samling Wolff, Odin: Vers og Prosa. Kbh., 1789 (1789, samling) BD4:sp170
 Bog anonym [Wolff, Odin]: Odins Miød eller allerunderdanigst Ledings-Sang efter gammel Maade paa Indtogs-Festen i Kiøbenhavn Dagen den 14. Sept. 1790. Kbh., [u.A.] (1790, digte) BD4:sp254
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Hertil hører: Tillæg. En noget nøyere Ordforklaring over forestaaende Linier af Kong Magni Vers saa godt som jeg forstaaer det. U.St., u.A. 2 Blade.
 Bog (oversætter) Boccaze: Boccazes Fortællinger. Fra det Italienske. Af Odin Wolff. ♦ Kbh., 1805. Bind 1, 346 sider (1805, novelle(r)) EMP4908 BD4:sp496
originaltitel: Decameron, 1348-53
se også: Andreuccio
del af: Cavalcade
Detaljer
af Giovanni Boccaccio (1313-1375, sprog: italiensk)
illustrationer i periodicum: Anonym
oversætter i periodicum: Anonym
1871 i: Skizzer og Fortællinger fra »Roeskilde-Avis's« Feuilleton [2g] Senere udgave: Et Par Fortællinger af Boccacio. Ved G.H.
1873 Senere udgave: Decameron. Overs. fra Italiensk af Alfred Flinch. Deel 1-2. ♦ 1873. IV + 562 + 466 sider
1907 Senere udgave: Decameron. Illustr. af J. Wagrez. Paa Dansk ved S. Prahl. ♦ A. Christiansen, 1907. [Bind] I-III, 260 + 274 + 214 sider (kvartformat). Pris: kr. 6,75
1909 Senere udgave: Dekameron. I fri Bearbejdelse ved Nialvar. ♦ Kamla, 1909. [Bind] I-II, 160 + 160 sider
1912 Senere udgave: Dekameron. Illustreret af Jacques Wagrez. Paa Dansk ved S. Prahl. ♦ København, Chr. Flors Boghandel, 1912. 537 [2] sider, illustreret (kvartformat)
1917 Senere udgave: Boccaccio's smukkeste Fortællinger fra "Il Decamerone". Udvalg og Oversættelse ved S. Prahl. ♦ John Martin, 1917. [Bind] I-II, 192 + 192 sider
1923 Senere udgave: Dekameron. ♦ Bogforlaget Nordstjernen, 1923. 256 sider. Pris: kr. 4,00
1923 Senere udgave: Dekameron. Paa Dansk ved Lorentzen. ♦ Skandinavisk Krone-Magazin (Bog- og Bladcentralen), 1923. 1.-10. Serie
1929 Senere udgave: Dekameron. Med mange Illustrationer. Oversat af Marx Jantzen. ♦ Bogforlaget, Griffenfeldsgade 15 (Bog- og Bladcentralen), [1929]. 1.-5. Hefte
1939 Senere udgave: Dekameron. Illustr. af Arne Ungermann med Forord af Paul V. Rubow. (Paa Dansk ved S. Prahl). ♦ Nyt nordisk Forlag, 1939. 718 sider, illustreret (kvartformat)
1943 Senere udgave: Dekameron. Ill. af Arne Ungermann med Forord af Paul V. Rubow. (Paa Dansk ved S. Prahl). ♦ Nyt nordisk Forlag, 1943. 718 sider, illustreret. Pris: kr. 42,00
1943 Senere udgave: Dekameron. Indledning ved Carl Dumreicher. Ill. af Herluf Bidstrup. (Uforkortet Oversættelse efter den italienske Grundtekst ved J. V. Lind). ♦ Forlaget Nyttebøger, 1943. [Bind] I-III, 833 sider, illustreret. Pris: kr. 64,00
1952 [Uddrag] indgår i antologien: Alverdens fortællere [s049] Senere udgave: Dekameron. Tredie dag, anden fortælling. Side 50-[53]
1952 [Uddrag] indgår i antologien: Humor fra hele verden [s327] Senere udgave: Gulfardos lån. Side 327-[29]
1954 Senere udgave: Det bedste fra Decameron
1960 Senere udgave: Dekameron
1966 indgår i antologien: Frimodige fortællinger [s116] Senere udgave: Alibech bliver eneboerske. Af Boccaccio. Side 116-[22]
1966 Senere udgave: Dekameron. Overs. fra italiensk af J. V. Lind efter "Il decamerone". Udg. med efterskrift af Paul V. Rubow
1966 indgår i antologien: Frimodige fortællinger [s123] Senere udgave: Gartneren og nonnerne. Af Boccaccio. Side 123-[30]
1968 Senere udgave: Det bedste fra Decameron. Udvalgte noveller. Forord af Knud Poulsen. Gengivet i uforkortet overs. efter den italienske grundtekst ved J. V. Lind. Ill. af Preben Zahle. [Ny forkortet udg.]
1970 Senere udgave: Dekameron. Ilustreret af Arne Ungermann. Efterskrift af Jens Kruuse. ♦ [Lademann], [1970]. 1.-3. Bind, 277 [2] + 274 [1] + 251 [1] sider, illustreret. (Trykkeri: Fr. Martins Bogtrykkeri, Christiansfeld)
kollaps Noter
 note til oversat titel [Kun udvalgte kapitler er oversat].
 note til oversat titel 4 upaginerede sider: Fortale til Oversættelsen [signeret O.W.].
 note til titel Uddrag trykt i: Cavalcade, 3. Aargang (1948), Nr. 5, side 57-60, under titlen: Den kloge Munk [Første dags 4. fortælling]. [Forfatteren anført som Giovanni Boccacio]. [Illustrator eller oversætter ikke anført].
 anmeldelse Hertil udkom: O. Wolff: Represalier. I Anledning af nogle Udeladelser imod ham, af den renommerte Recensent, i Athene for sidste August Maaned. 1814. 8 sider.
 anmeldelse Carl Dumreicher i indledningen til "Dekameron, 1943 [Om Wolffs oversættelse og den påfølgende strid].  Dumreicher, Carl Carl Dumreicher
 Bog (oversætter) Kotzebue, A. v.: Smaafortællinger. Ved Odin Wolff. ♦ 1807. Hefte 1, 158 sider (1807, novelle(r)) EMP2283 BD4:sp461
Detaljer
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
kollaps Indhold

[a] Kotzebue, A. v.: Lyksalighed. En Fortælling udaf den store Verden (1807, novelle(r))
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
[b] Kotzebue, A. v.: Den lille Tyrolerinde (1807, novelle(r))
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
[c] Kotzebue, A. v.: Nøglehullet (1807, novelle(r))
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
[d] Kotzebue, A. v.: Smaatingene (1807, novelle(r))
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
[e] Kotzebue, A. v.: Alting ved Elskov. Intet uden den (1807, novelle(r))
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
[f] Kotzebue, A. v.: De to Søstre (1807, novelle(r))
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
[g] Kotzebue, A. v.: Selvstændighed (1807, novelle(r))
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
 Bog Wolff, O.: Repressalier i Anl. af nogle Udladelser imod ham, af den renommerte Recensent, i Athene for sidste August Maaned (1814, roman)
 Bog Wolff, Odin: Smaa Romaner og Fortællinger. Ny Udgave. Kbh., 1824 (1824, roman) BD4:sp452
 Samling Wolff, Odin: Vers og Prosa. Kbh., 1824 (1824, samling) BD4:sp170

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.


pil op Til toppen af siden