Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Nis Petersen (1897-1943)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk
Bemærk: Forfatterens faglitterære bøger er ikke medtaget

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog Petersen, Nis: Nattens Pibere. ♦ Gyldendal, 1926. 69 sider. Pris: kr. 3,50 (1926, digte)
Detaljer
illustrationer af Kr. Kongstad (1867-1929)
1942 [Uddrag] Senere udgave: Digte. Udvalg ved Kjeld Elfelt. ♦ Prior, 1942. 46 + [6] sider, illustreret, autogr.facs. i tekst
1949 Senere udgave: Samlede digte. Udgivet af Hans Brix. ♦ Gyldendal, 1949. 336 + [4] sider
1960 Senere udgave: Nattens pibere
kollaps Noter
 note til titel Med titelbillede af Kr. Kongstad. Trykt i 500 eksemplarer.
 note til titel 2. Oplag, 1932. 66 + [2] sider.
 note til titel 3. Oplag, 1938 [ialt 4.500 eksemplarer].
 note til titel 4. Oplag, 1944. 68 sider.
 note til titel 5. Oplag, 1945.
 note til titel 6. Oplag, 1947 [Udgivet i anledning af forfatterens 50-årsdag].
 note til titel 7. Oplag, 1948. Udgivet ved Hans Brix. 68 + [4] sider.
 note til titel 8. Oplag, 1950.
 Bog Petersen, Nis: Prinsess Tomine. Musik af A. de Bang. ♦ Wilh. Hansen, [1928]. [6] sider med noder (A. B. 1057) (1928, digte)
musik af uidentificeret
 Bog Petersen, Nis: I den dybe nat -. Tekst og Musik af Forf. ♦ Wilh. Hansen, [1929]. 4 sider, illustreret, med noder (N.P. 1065) (1929, digte)
Detaljer
illustrationer af uidentificeret
kollaps Noter
 note til titel Illustreret af Chr. Thrane.
 note til titel Portræt af forfatteren på basiden.
 Bog (digte) antologi: Moderne dansk Lyrik. En Antologi. Udgivet ved Sven Lange. ♦ København, Woels Forlag (Cai M. Woel), 1929. 333 [3] sider (1929, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Sven Lange (1868-1930)
omslag af Mogens Zieler (1905-1983)
digte af Knud Andersen (1890-1980)
digte af J. Anker-Paulsen (1890-1959)
digte af Otto Asmus Thomsen (f. 1907)
digte af Knuth Becker (1891-1974)
digte af Erik Bertelsen (1898-1969)
digte af Anton Berntsen (1873-1953)
digte af Knud Bruun-Rasmussen (1898-1984)
digte af Charles Carlsen (f. 1898)
digte af Sven Clausen (1893-1961)
digte af Svend Aage Dyrkjøb (f. 1904)
digte af Leck Fischer (1904-1956)
digte af Salomon J. Frifelt (1889-1973)
digte af K.F. Gamborg (1880-1946)
digte af Carl Hallberg (1903-1967)
digte af Arnold Hending (1901-1964)
digte af A. Schmidt Henriksen (1883-1959)
digte af Harald Herdal (1900-1978)
digte af Børge Houmann (1902-1994)
digte af K.L. Kristensen (1886-1944)
digte af S. Svane Knudsen (f. 1897)
digte af Paul la Cour (1902-1956)
digte af Per Lange (1901-1991)
digte af Thora Lange (1870-1933)
digte af Hulda Lütken (1896-1946)
digte af Thomas Olesen Løkken (1877-1955)
digte af Arne J. Møller (1898-1955)
digte af Viggo F. Møller (1887-1955)
digte af Mogens Jermiin Nissen (1906-1972)
digte af Sigfred Pedersen (1903-1967)
digte af Knud Secher (1907-1997)
digte af Ellen Silkeborg (1900-1950)
digte af Christian Stub-Jørgensen (1897-1988)
digte af Eivin Suenson (1900-1970)
digte af Ejnar Thomsen (1897-1956)
digte af Johannes Weltzer (1900-1951)
digte af Anna Claudi Westh (1898-1935)
digte af Cai M. Woel (1895-1963)
digte af Johannes Wulff (1902-1980)
digte af Mogens Zieler (1905-1983)
kollaps Noter
 note til titel Side [5-8]: Forord [signeret: Sven Lange].
 note til titel Side [329]-33: Prænumerantliste.
 note til titel Side [334]: Efterskrift [signeret: Forlaget].
 note til titel Før hver forfatters bidrag er fødselsdato (ikke ved kvinderne) og liste over eventuelle udgivelser.
 note til titel Bidragene fra Ellen Silkeborg og Anna Claudi Westh indeholder også prosabidrag. Henholdsvis: Rigdom, og: Sol.
 url Fuld visning af indholdfortegnelsen på:  Link til ekstern webside GBV (Gemeinsamer Bibliotheksverbund)
kollaps Indhold

[s260] Silkeborg, Ellen: Rigdom. Side 260 (1929, novelle(r))
af Ellen Silkeborg (1900-1950)

[s299] Westh, Anna Claudi: Sol. Side [299]-02 (1929, novelle(r))
af Anna Claudi Westh (1898-1935)
 Bog Petersen, Nis: Rødtop. Vers om Kærlighed. Tekst og Musik af Forf. ♦ Wilh. Hansen, [1929]. 4 sider, illustreret, med noder (N.P. 1067) (1929, digte)
Detaljer
illustrationer af uidentificeret
kollaps Noter
 note til titel Illustreret af Chr. Thrane.
 Bog Petersen, Nis: Sandalmagernes Gade. Fortælling fra Rom paa Marcus Aurelius' Tid. ♦ Prior, 1931. 509 + [31] sider (1931, roman)
Detaljer
1964 Senere udgave: Sandalmagernes gade. Fortælling fra Rom på Marcus Aurelius' tid. Udg. med efterskrift af Emil Frederiksen. ♦ Gyldendal, 1964. 1.-2. del, 200 + 324 sider. (Gyldendals Bibliotek, 33-34)
kollaps Noter
 note til titel Uddrag forfatterens forord på forsatsblad: Med skyldig Tak til Lukian af Samosata og Ellen Biilmann af Herning, uden hvilkes altid redebonne Hjælp Bogen om "Sandalmagernes Gade" var blevet væsentlig mere usikker.  Biilmann, Ellen Ellen Biilmann
 omtale Vendsyssel Tidende 30-1-1932, side 7: Da "Sandalmagernes Gade" blev til [usigneret artikel med citater fra interview med overlæge Biilmann i Holstebro Dagblad].  Biilmann, Ellen Ellen Biilmann
 omtale Aalborg Stiftstidende 5-2-1932, side 1: Hvor "Sandalmagernes Gade" paabegyndtes. I Lærerboligen i Thise [usigneret artikel om Nis Petersens ophold hos lærer Knud Nielsen ved Thise skole i Vendsyssel].
 omtale Aalborg Stiftstidende 27-8-1948, side 5: Nis Petersen og Sandalmagernes Gade. Af Mads Ledet [Kronik om tilblivelsen af romanen].  Ledet, Mads Mads Ledet
 omtale Vendsyssel Tidende 25-3-1962, side 12: Den vagabonderende digter skrev sit hovedværk i Thise ndr. skole. Af Lauge Bock [interview med Knud Nielsen].
 note til titel 6. Oplag (15-30. tus.), 1932. [Restoplaget overgik 1938 til Gyldendal med nyt titelblad].
 note til titel 7. Oplag. ♦ Gyldendal, 1944. 453 sider.
 note til titel 8. Oplag (50. tus.), 1947. 448 sider [Udgivet i anledning af forfatterens 50-årsdag].
 note til titel Oplæst (uddrag) i radioen 25-1-1932 af Skuespillerinde Ellen Malberg, kl. ca. 10-10,25.
 Bog Petersen, Nis: En Drift Vers. ♦ Prior, 1933. [8] + 48 + [8] sider (1933, digte)
Detaljer
1942 [Uddrag] Senere udgave: Digte. Udvalg ved Kjeld Elfelt. ♦ Prior, 1942. 46 + [6] sider, illustreret, autogr.facs. i tekst
1944 Senere udgave: Lyrik. Digte fra forskellige Perioder. Med Forord af Hans Brix. ♦ Prior, 1944. 199 + [5] sider, portræt
1947 [Uddrag] Senere udgave: Brændende Europa. [Illustreret af Einar Pedersen]. ♦ København, Bjarne Kristensens Bogtrykkeri, 1947. [24] sider, illustreret
1948 [Uddrag] Senere udgave: brændende Europa. [Illustreret af Helge Kühn]. ♦ Aalborg, Aksel Schølins Bogtrykkeri, 1948. [20] sider, illustreret
1949 Senere udgave: Samlede digte. Udgivet af Hans Brix. ♦ Gyldendal, 1949. 336 + [4] sider
kollaps Noter
 note til titel 1-2. Oplag: 1000 eksemplarer.
 note til titel [Af udgiverens [ie: forfatteren] forord:] ... ikke et Udvalg af Digte. De udgør hvad nære Venner gennem Aar har reddet fra Undergang.
 Bog Petersen, Nis: Spildt Mælk. ♦ Gyldendal, 1934. 245 + [3] sider (1934, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 4. Oplag (10. tus.), 1934.
 note til titel 5. Oplag, 1950. 209 + [3] sider.
 Bog Petersen, Nis: Til en Dronning. ♦ Prior, 1935. [2] + 58 + [4] sider (1935, digte)
Detaljer
1942 [Uddrag] Senere udgave: Digte. Udvalg ved Kjeld Elfelt. ♦ Prior, 1942. 46 + [6] sider, illustreret, autogr.facs. i tekst
1944 Senere udgave: Lyrik. Digte fra forskellige Perioder. Med Forord af Hans Brix. ♦ Prior, 1944. 199 + [5] sider, portræt
1949 Senere udgave: Samlede digte. Udgivet af Hans Brix. ♦ Gyldendal, 1949. 336 + [4] sider
kollaps Noter
 note til titel Nogle af digtene har tidligere været trykt.
 note til titel 2. Oplag, 1935.
 Samling Petersen, Nis: 99 bemærkninger. [Illustreret af Arne Ungermann]. ♦ Haase, 1936. 52 sider, illustreret (1936, samling)
Detaljer
illustrationer af Arne Ungermann (1902-1981)
kollaps Noter
 note til titel Trykt i 850 eksemplarer.
 note om oplag 2. Oplag, 1945 [Restoplaget overgik til Gyldendal 1947].
 Bog Petersen, Nis: Engle blæser paa Trompet og andre Noveller. ♦ Gyldendal, 1937. 148 sider (1937, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Indholdet overvejende tidligere trykt i bl.a. Berlingske Tidende og Politiken (Magasinet).
 note til titel 4. Oplag, 1937 [ialt 4.500 eksemplarer].
kollaps Indhold

[a] Petersen, Nis: Det udtørrede Flodleje (1937, novelle(r))
[b] Petersen, Nis: Eksemplarisk afstraffelse (1937, novelle(r))
[c] Petersen, Nis: Engle blæser på Trompet (1937, novelle(r))
[d] Petersen, Nis: Miraklet i Kósá (1937, novelle(r))
[e] Petersen, Nis: Sømandens Hustru (1937, novelle(r))
[f] Petersen, Nis: Fruen med de smaa Dukker (1937, novelle(r))
[g] Petersen, Nis: Blandt Ormegravere (1937, novelle(r))
[h] Petersen, Nis: Vaar og Sol (1937, novelle(r))
[i] Petersen, Nis: Overmennesket Flint (1937, novelle(r))
 Bog Petersen, Nis: Stykgods. ♦ Prior, 1940. 48 + [4] sider (1940, digte)
Detaljer
1942 [Uddrag] Senere udgave: Digte. Udvalg ved Kjeld Elfelt. ♦ Prior, 1942. 46 + [6] sider, illustreret, autogr.facs. i tekst
1944 Senere udgave: Lyrik. Digte fra forskellige Perioder. Med Forord af Hans Brix. ♦ Prior, 1944. 199 + [5] sider, portræt
1947 [Uddrag] Senere udgave: Da seeren tav. Fra Digtsamlingen "Lyrik". [Illustreret af Olav Gantriis]. ♦ Lemvig, Gadgaard Nielsens Bogtr., 1947. 12 + [4] sider, illustreret
1949 Senere udgave: Samlede digte. Udgivet af Hans Brix. ♦ Gyldendal, 1949. 336 + [4] sider
 Bog Petersen, Nis: Dagtyve og andre. ♦ Gyldendal, 1941. 168 sider (1941, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Indholdet overvejende tidligere trykt.
 note til titel 2. Oplag, 1941.
kollaps Indhold

[a] Petersen, Nis: Forsvar for den begrænsende Fortælling (1941, novelle(r))
[b] Petersen, Nis: Møllers Venus (1941, novelle(r))
1958 indgår i antologien: Jydske Fortællere [s078] Senere udgave: Møllers Venus. Side [78]-88

[c] Petersen, Nis: Lille Emma (1941, novelle(r))
[d] Petersen, Nis: Kelp (1941, novelle(r))
[e] Petersen, Nis: To Krigskammerater (1941, novelle(r))
[f] Petersen, Nis: Hiobs Bog (1941, novelle(r))
[g] Petersen, Nis: Breve til William Hempel (1941, novelle(r))
[h] Petersen, Nis: Urmager Henleins Eventyr (1941, novelle(r))
[i] Petersen, Nis: Erstatning for en Munk (1941, novelle(r))
[j] Petersen, Nis: Rotte-Frederiks Blomst (1941, novelle(r))
[k] Petersen, Nis: Vægelsind (1941, novelle(r))
[l] Petersen, Nis: En beklagelig Nødvendighed (1941, novelle(r))
 Bog (digte) antologi: Digternes Danmark. Redigeret af Fredrik Nygaard. Illustreret af Johannes Larsen. ♦ København, J.H. Schultz Forlag, 1941. 361 [2] sider, illustreret (1941, samling) 👓
Detaljer
af Fredrik Nygaard (1897-1958)
illustrationer af Johannes Larsen (1867-1961)
digte af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Ludvig Holberg (1684-1754)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af Karl Gjellerup (1857-1919)
digte af Edvard Søderberg (1869-1906)
digte af Ludvig Holstein (1864-1943)
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
digte af Vilh. Bergstrøm (1886-1966)
digte af Harald Bergstedt (1877-1965)
digte af Sophus Michaëlis (1865-1932)
digte af Louis Levy (1875-1940)
digte af Carl Dumreicher (1879-1965)
digte af Emil Bønnelycke (1893-1953)
digte af Tom Kristensen (1893-1974)
digte af Aage Berntsen (1885-1952)
digte af Jens August Schade (1903-1978)
digte af Harald Herdal (1900-1978)
digte af Sigfred Pedersen (1903-1967)
digte af Tove Ditlevsen (1917-1976)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Helge Rode (1870-1937)
digte af Sophus Claussen (1865-1931)
digte af Hans Ahlmann (1881-1952)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Holger Sandvad (1892-1929)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hakon Holm (1906-1976)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Valdemar Rørdam (1872-1946)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Kai Flor (1886-1965)
digte af Anders W. Holm (1878-1959)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
digte af Ulf Hoffmann (1905-1987)
digte af Harald H. Lund (1902-1982)
digte af Axel Juel (1883-1948)
digte af Mogens Lorentzen (1892-1953)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af L.C. Nielsen (1871-1930)
digte af Thorkild Gravlund (1879-1939)
digte af Fredrik Nygaard (1897-1958)
digte af Piet Hein (1905-1996)
digte af Marcus Lauesen (1907-1975)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Erik Pontoppidan, f 1616 (1616-1678)
digte af Mikkel Hansen Jernskæg (1654-1711)
digte af Niels Anesen (1896-1967)
digte af Otto Gelsted (1888-1968)
digte af Lauritz Larsen (1881-1967)
digte af Martin Andersen Nexø (1869-1954)
digte af Jørgen Vibe (1896-1968)
digte af Otto J. Lund (1885-1948)
digte af Christian Stub-Jørgensen (1897-1988)
digte af C.M. Norman-Hansen (1861-1947)
digte af Marinus Børup (1891-1959)
digte af Mads Hansen (1834-1880)
digte af K.L. Kristensen (1886-1944)
digte af Frede Rasmussen, f 1912 (1912-1937)
digte af Olaf Gynt (1909-1973)
digte af Bodil Bech (1889-1942)
digte af Aage Rasmussen (1907-1954)
digte af Johannes Jørgensen (1866-1956)
digte af Thorkil Barfod (1889-1947)
digte af Hans P. Lunde (1859-1949)
digte af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Johannes Buchholtz (1882-1940)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Mads Nielsen (1879-1958)
digte af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
digte af Jeppe Aakjær (1866-1930)
digte af Thomas Schmidt, f 1847 (1847-1909)
digte af Olaf Hansen (1870-1932)
digte af Anton Berntsen (1873-1953)
digte af Evald Tang Kristensen (1843-1929)
digte af Aage Hoffmeyer (1867-1924)
digte af Johan Skjoldborg (1861-1936)
digte af Knud Lyhne (1891-1948)
digte af Niels Jeppesen (1882-1962)
digte af Thøger Larsen (1875-1928)
digte af Anders Thuborg (1887-1979)
digte af Hans Povlsen (1886-1973)
digte af Thomas Olesen Løkken (1877-1955)
digte af Johannes Boolsen (1895-1985)
digte af Hulda Lütken (1896-1946)
digte af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
digte af Vilhelm Andersen (1864-1953)
kollaps Noter
 note til titel Side 347-[50]: Efterord til Digternes Danmark [heri digt af Vilh. Andersen: Automobilkortet gaar paa Vers].
 note til titel Side 351-[55]: Indholdsfortegnelse.
 note til titel Side 357-[58]: Forfatterforetegnelse.
 note til titel Side 359-[62]: Stednavneregister.
 Bog Petersen, Nis: Digte. Udvalg ved Kjeld Elfelt. ♦ Prior, 1942. 46 + [6] sider, illustreret, autogr.facs. i tekst (1942, digte)
Detaljer
forord af Kjeld Elfelt (1902-1993)
illustrationer af Frede Christoffersen, f 1919 (1919-1987)
1926 [Uddrag] 1. udgave: Nattens Pibere. ♦ Gyldendal, 1926. 69 sider. Pris: kr. 3,50
1933 [Uddrag] 1. udgave: En Drift Vers. ♦ Prior, 1933. [8] + 48 + [8] sider
1935 [Uddrag] 1. udgave: Til en Dronning. ♦ Prior, 1935. [2] + 58 + [4] sider
1940 [Uddrag] 1. udgave: Stykgods. ♦ Prior, 1940. 48 + [4] sider
kollaps Noter
 note til titel Illustreret med originallitografier af Frede Christoffersen.
 note til titel Digte udvalgt fra: Nattens Pibere, En Drift Vers. Til en Dronning. Stykgods.
 Artikel (forord) antologi: Mit bedste Digt. Udgivet af Albert Andersen og Alex Garff. Med Indledning af Nis Petersen. ♦ 1942. 140 sider (1942, samling)
Detaljer
udgiver: Albert Andersen, f 1901 (f. 1901)
udgiver: Alex Garff (1904-1977)
kollaps Indhold

[s062] Jeppesen, Niels: [Digt]. Side 62-64 (1942, digte)
af Niels Jeppesen (1882-1962)

[s065] Juel, Axel: [Digt]. Side 65-67 (1942, digte)
af Axel Juel (1883-1948)
 Bog (digte) antologi: Moderne danske Kærlighedsdigte. Udvalgt og indledet af Hakon Stangerup. Tegninger af Ebbe Sadolin. ♦ København, Jespersen og Pios Forlag, 1942. vii + 148 sider, illustreret (delvis i farver) (1942, samling) 👓
Detaljer
redigeret af Hakon Stangerup (1908-1976)
illustrationer af Ebbe Sadolin (1900-1982)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
digte af Jeppe Aakjær (1866-1930)
digte af Thøger Larsen (1875-1928)
digte af L.C. Nielsen (1871-1930)
digte af Anders W. Holm (1878-1959)
digte af Chr. Rimestad (1878-1943)
digte af Axel Juel (1883-1948)
digte af Aage Berntsen (1885-1952)
digte af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Hans Ahlmann (1881-1952)
digte af Edith Rode (1879-1956)
digte af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
digte af Emil Bønnelycke (1893-1953)
digte af Fredrik Nygaard (1897-1958)
digte af Marinus Børup (1891-1959)
digte af Tom Kristensen (1893-1974)
digte af Otto Gelsted (1888-1968)
digte af Jens August Schade (1903-1978)
digte af Johannes Wulff (1902-1980)
digte af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
digte af Harald H. Lund (1902-1982)
digte af Sigfred Pedersen (1903-1967)
digte af Per Lange (1901-1991)
digte af Paul la Cour (1902-1956)
digte af Hulda Lütken (1896-1946)
digte af Kaj Munk (1898-1944)
digte af K.L. Kristensen (1886-1944)
digte af Alex Garff (1904-1977)
digte af Hakon Holm (1906-1976)
digte af Piet Hein (1905-1996)
digte af Tove Ditlevsen (1917-1976)
kollaps Noter
 note til titel Side [v]-vii: [Indledning, signeret: Hakon Stangerup].
 note til titel Uddrag af Indledning: Udvalget er som jo alle Udvalg maa blive: subjektivt, det vil sige: Udgiveren har bestemt hvilke Digtere, der skulde repræsenteres og derunder anstrengt sig for, at Udvalget, skulde blive saa alsidigt som muligt. Kun een af de opfordrede Digtere mente ikke, han kunde være med i denne Sammenhæng, nemlig Harald Herdal, hvad Udgiveren beklager.  Herdal, Harald Harald Herdal
 note til titel Side 143-48: Indhold [anfører hvilke digtsamlinger de enkelte digte stammer fra].
 Bog Petersen, Nis: [indgår i antologien: 30 danske Noveller [s201]] Aftenbønnen. Side 201 (1942, novelle(r))
Detaljer
1942 indgår i: Muleposen [j] Senere udgave: Aftenbønnen
1947 Senere udgave: Aftenbønnen. [Illustreret af Povl Christensen]. ♦ Carit Andersens Forlag, [1946]. 28 + [4] sider, illustreret
 Bog Petersen, Nis: [indgår i antologien: Ny nordisk Novellekunst [e]] Den herreløse Mand. Side 90 (1942, novelle(r))
Detaljer
1943 indgår i: Stynede Popler [a] Senere udgave: Den herreløse Mand
 Bog Petersen, Nis: Muleposen. ♦ Gyldendal, 1942. 137 + [3] sider (1942, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Indeholder tidligere trykte noveller.
kollaps Indhold

[a] Petersen, Nis: Den gode Tone i Tranevig (1942, novelle(r))
[b] Petersen, Nis: Stabstrompeter forfremmes (1942, novelle(r))
[c] Petersen, Nis: Kærlighed uden Ord (1942, novelle(r))
[d] Petersen, Nis: Muleposen (1942, novelle(r))
[e] Petersen, Nis: Dagtyven (1942, novelle(r))
[f] Petersen, Nis: Kelneren der stjal sin Lykke (1942, novelle(r))
[g] Petersen, Nis: Et stk. Hund (1942, novelle(r))
[h] Petersen, Nis: Betty Banders (1942, novelle(r))
[i] Petersen, Nis: Tilfældigheder (1942, novelle(r))
[j] Petersen, Nis: Aftenbønnen (1942, novelle(r))
1942 indgår i antologien: 30 danske Noveller [s201] 1. udgave: Aftenbønnen. Side 201

[k] Petersen, Nis: Brev fra en selvhjulpen Mand til hans Dattersøn (1942, novelle(r))
[l] Petersen, Nis: De længst forsvundne Dage (1942, novelle(r))
[m] Petersen, Nis: Dronten og Gejrfuglen (1942, novelle(r))
 Bog Petersen, Nis: Nis Petersen. Udgivet som Manuskript. ♦ Gyldendal, 1943. 45 + [7] sider, med 2 portrættavler og autogr.facs. samt 4 facsimili bilag (1943, roman)
serietitel: Gyldendals Julebog
Detaljer
forord af Ingeborg Andersen (1887-1960)
noter af Tom Kristensen (1893-1974)
kollaps Noter
 note til titel Side 9-18: Tom Kristensen: Nis Petersen.
 note til titel [Af Nis Petersen:] Bound for svartsjö. Grimacerier [ie: 16 aforismer]. Smilet. Fordi. Mænd uden Fantasi.
 Bog Petersen, Nis: Stynede Popler. [Med tegninger af Otto Christensen]. ♦ Gyldendal, 1943. 163 + [1] sider, illustreret, med 1 portrættavle (1943, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Otto Christensen, f 1898 (1898-1982)
1947 Senere udgave: Stynede Popler. Noveller og Digte. Digtene udg. ved Hans Brix. 3. [ændrede] Udgave. ♦ Gyldendal, 1947. 174 + [2] sider, med portrættavle
1949 [Udvalg] Senere udgave: Samlede digte. Udgivet af Hans Brix. ♦ Gyldendal, 1949. 336 + [4] sider
1953 Senere udgave: Stynede popler. (4. udg. Omslaget tegnet af Anton Hansen). ♦ Gyldendal, 1953. 120 sider
kollaps Noter
 note til titel Udvalg af efterladte fortællinger og digte, dog overvejende tidligere trykt.
 note til titel 2. Oplag, 1943.
kollaps Indhold

[a] Petersen, Nis: Den herreløse Mand (1943, novelle(r))
1942 indgår i antologien: Ny nordisk Novellekunst [e] 1. udgave: Den herreløse Mand. Side 90
kollaps Noter
 note til titel Tidligere trykt i: Ny nordisk Novellekunst, 1942.

[b] Petersen, Nis: Jomfru Blidhs gode Gerninger (1943, novelle(r))
[c] Petersen, Nis: Stynede Popler (1943, novelle(r))
1943 Senere udgave: Stynede Popler. (Akvarel-Illustr. udført af Sigrid Bech Knudsen). ♦ Sønderborg, Dybbøl-Postens Bogtr., 1943. 36 sider og 3 farvetavler

[d] Petersen, Nis: Katten, der blev en Kone - (1943, novelle(r))
[e] Petersen, Nis: Kom i den sidste Nattevagt - (1943, novelle(r))
[f] Petersen, Nis: [Digte] (1943, digte)
 Bog Petersen, Nis: Stynede Popler. (Akvarel-Illustr. udført af Sigrid Bech Knudsen). ♦ Sønderborg, Dybbøl-Postens Bogtr., 1943. 36 sider og 3 farvetavler (1943, tekster)
Detaljer
illustrationer af Sigrid Bech-Knudsen (1890-1947)
1943 indgår i: Stynede Popler [c] 1. udgave: Stynede Popler
kollaps Noter
 note til titel Trykt i 300 nummererede eksemplarer. Med autogr.facs. på titelbladet.
 Bog Petersen, Nis: Lyrik. Digte fra forskellige Perioder. Med Forord af Hans Brix. ♦ Prior, 1944. 199 + [5] sider, portræt (1944, digte)
Detaljer
forord af Hans Brix (1870-1961)
1933 1. udgave: En Drift Vers. ♦ Prior, 1933. [8] + 48 + [8] sider
1935 1. udgave: Til en Dronning. ♦ Prior, 1935. [2] + 58 + [4] sider
1940 1. udgave: Stykgods. ♦ Prior, 1940. 48 + [4] sider
1949 [Udvalg] Senere udgave: Samlede digte. Udgivet af Hans Brix. ♦ Gyldendal, 1949. 336 + [4] sider
kollaps Noter
 note til titel Indeholder digtsamlingerne: En Drift Vers. Til en Dronning. Stykgods. Samt: Lyrisk Efterladenskab [ie: avisdigte og udtrykte digte].
 note til titel [Nyt oplag] (6. tus.), 1945.
 note til titel 7. Oplag (10. tus.). ♦ Gyldendal, 1947 [Udgivet i anledning af forfatterens 50-årsdag].
 Bog Petersen, Nis: Aftenbønnen. [Illustreret af Povl Christensen]. ♦ Carit Andersens Forlag, [1946]. 28 + [4] sider, illustreret (1947, roman)
Detaljer
illustrationer af Povl Christensen, f 1909 (1909-1977)
1942 indgår i antologien: 30 danske Noveller [s201] 1. udgave: Aftenbønnen. Side 201
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse fejlagtigt med årstallet [1947].
 note til titel Trykt i 450 eksemplarer + 100 nummererede eksemplarer på imit. bøttepapir.
 Bog Petersen, Nis: Brændende Europa. [Illustreret af Einar Pedersen]. ♦ København, Bjarne Kristensens Bogtrykkeri, 1947. [24] sider, illustreret (1947, digte)
Detaljer
illustrationer af uidentificeret
1933 [Uddrag] 1. udgave: En Drift Vers. ♦ Prior, 1933. [8] + 48 + [8] sider
kollaps Noter
 note til titel Udsendt ved årsskiftet 1947-48 som privattryk i 125 nummererede eksemplarer.
 Bog Petersen, Nis: Da seeren tav. Fra Digtsamlingen "Lyrik". [Illustreret af Olav Gantriis]. ♦ Lemvig, Gadgaard Nielsens Bogtr., 1947. 12 + [4] sider, illustreret (1947, digte)
Detaljer
illustrationer af Olav Gantriis (1922-2002)
1940 [Uddrag] 1. udgave: Stykgods. ♦ Prior, 1940. 48 + [4] sider
 Bog Petersen, Nis: Stynede Popler. Noveller og Digte. Digtene udg. ved Hans Brix. 3. [ændrede] Udgave. ♦ Gyldendal, 1947. 174 + [2] sider, med portrættavle (1947, novelle(r))
Detaljer
udgiver: Hans Brix (1870-1961)
1943 1. udgave: Stynede Popler. [Med tegninger af Otto Christensen]. ♦ Gyldendal, 1943. 163 + [1] sider, illustreret, med 1 portrættavle
kollaps Noter
 note til titel Udgivet i anledning af forfatterens 50-årsdag.
 Bog Petersen, Nis: brændende Europa. [Illustreret af Helge Kühn]. ♦ Aalborg, Aksel Schølins Bogtrykkeri, 1948. [20] sider, illustreret (1948, digte)
Detaljer
illustrationer af Helge Kühn-Nielsen (1921-1997)
1933 [Uddrag] 1. udgave: En Drift Vers. ♦ Prior, 1933. [8] + 48 + [8] sider
kollaps Noter
 note til titel Udsendt i anledning af julen 1948 som privattryk i 400 nummererede eksemplarer.
 Trykt i periodicum Petersen, Nis: Grimacerier (1948, novelle(r))
del af: Cavalcade
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Udvalg af optegnelser, tidligere trykt i: Annalise Nis Petersen: Mod Hæld. Nis Petersens sidste Aar, 1948.
 note om føljeton Trykt i: Cavalcade, 3. Aargang (1948), Nr. 6, side 34-36.
 Bog Petersen, Nis: Samlede digte. Udgivet af Hans Brix. ♦ Gyldendal, 1949. 336 + [4] sider (1949, digte)
Detaljer
udgiver: Hans Brix (1870-1961)
1926 1. udgave: Nattens Pibere. ♦ Gyldendal, 1926. 69 sider. Pris: kr. 3,50
1933 1. udgave: En Drift Vers. ♦ Prior, 1933. [8] + 48 + [8] sider
1935 1. udgave: Til en Dronning. ♦ Prior, 1935. [2] + 58 + [4] sider
1940 1. udgave: Stykgods. ♦ Prior, 1940. 48 + [4] sider
1943 [Udvalg] 1. udgave: Stynede Popler. [Med tegninger af Otto Christensen]. ♦ Gyldendal, 1943. 163 + [1] sider, illustreret, med 1 portrættavle
1944 [Udvalg] 1. udgave: Lyrik. Digte fra forskellige Perioder. Med Forord af Hans Brix. ♦ Prior, 1944. 199 + [5] sider, portræt
kollaps Noter
 note til titel Heri optrykt samlingerne: Nattens Pibere. En Drift Vers. Til en Dronning. Stykgods. Samt udvalg fra: Stynede Popler. Ungdomsdigte. Lyrisk Efterladenskab.
 Bog Petersen, Nis: Da seeren tav (1950, digte)
 Bog Petersen, Nis: Et udvalg ved Jørgen Andersen (1950, roman)
 Bog Petersen, Nis: Stynede popler. (4. udg. Omslaget tegnet af Anton Hansen). ♦ Gyldendal, 1953. 120 sider (1953, novelle(r))
Detaljer
omslag af Anton Hansen (1891-1960)
1943 1. udgave: Stynede Popler. [Med tegninger af Otto Christensen]. ♦ Gyldendal, 1943. 163 + [1] sider, illustreret, med 1 portrættavle
 Bog Petersen, Nis: [indgår i antologien: Humor fra Danmark [s096]] Tilfældigheder. Side 96-[103] (1953, novelle(r)) 👓
 Bog Petersen, Nis: Breve til William Humpel (1954, roman)
 Bog Petersen, Nis: Jack O'Moory (1954, digte)
 Bog Petersen, Nis: [indgår i antologien: Danske fortællere fra vor tid [s123]] Kelp. Side 123-[36] (1954, novelle(r)) 👓
 Bog Petersen, Nis: Sorte og gyldne sange (1956, digte)
serietitel: Gyldendals Smaa Digtsamlinger
 Bog Petersen, Nis: Et udvalg ved Jørgen Andersen (1956, roman)
 Bog Petersen, Nis: [indgår i antologien: Muntre fortællere fra Danmark [s094]] Vaar og Sol. Side [94]-108 (1957, novelle(r)) 👓
 Bog Petersen, Nis: [indgår i antologien: Jydske Fortællere [s078]] Møllers Venus. Side [78]-88 (1958, novelle(r)) 👓
Detaljer
1941 indgår i: Dagtyve og andre [b] 1. udgave: Møllers Venus
 Bog Petersen, Nis: Et Nis Petersen manuskript. De ti første strofer af En ballade om borgmesteren i Galway, som egenhændigt hængte sin søn for mord. Udg. og kommenteret af Lorens Nordentoft. ♦ Vilhelm Prior, 1959. 32 sider, illustreret (kvartformat) (1959, digte)
noter af Lorens Nordentoft (1923-1965)
 Bog Petersen, Nis: Nattens pibere (1960, digte)
serietitel: Gyldendals Spættebøger, 8
Detaljer
1926 1. udgave: Nattens Pibere. ♦ Gyldendal, 1926. 69 sider. Pris: kr. 3,50
 Bog Petersen, Nis: [indgår i antologien: Danske bondefortællinger [c]] Aftenbønnen (1961, novelle(r))
 Bog Petersen, Nis: Mit første møde med Minusvarianten (1961, novelle(r))
 Bog Petersen, Nis: Sandalmagernes gade. Fortælling fra Rom på Marcus Aurelius' tid. Udg. med efterskrift af Emil Frederiksen. ♦ Gyldendal, 1964. 1.-2. del, 200 + 324 sider. (Gyldendals Bibliotek, 33-34) (1964, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliotek, 33-34
Detaljer
efterskrift af Emil Frederiksen (1902-1992)
1931 1. udgave: Sandalmagernes Gade. Fortælling fra Rom paa Marcus Aurelius' Tid. ♦ Prior, 1931. 509 + [31] sider
 Bog Petersen, Nis: [indgår i antologien: Humor fra Danmark [s077]] Tilfældigheder. Side 77-[84] (1965, novelle(r)) 👓
 Bog Petersen, Nis: En drift vers. Optrykt efter "Samlede digte" (1967, digte)
serietitel: Gyldendals Spættebøger, 39
 Bog Petersen, Nis: [indgår i antologien: Nye jyske fortællere [m]] Møllers Venus (1968, novelle(r))
 Bog (digte) antologi: Dansk poesi 1900-1940. Redigeret af Poul Borum. ♦ København, Stig Vendelkærs Forlag, 1969. 351 sider (1969, digte)
serietitel: SV Bøgerne
Detaljer
redigeret af Poul Borum (1934-1996)
digte af Fr. Wandall (1849-1917)
digte af P. Fristrup (1854-1913)
digte af Lars Jørgensen (1857-1945)
digte af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
digte af Niels Møller (1859-1941)
digte af Anton Melbye (1861-1929)
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
digte af Ludvig Holstein (1864-1943)
digte af Aage Matthison-Hansen (1864-1938)
digte af Sophus Claussen (1865-1931)
digte af Sophus Michaëlis (1865-1932)
digte af Johannes Jørgensen (1866-1956)
digte af Jeppe Aakjær (1866-1930)
digte af Henri Nathansen (1868-1944)
digte af Martin Andersen Nexø (1869-1954)
digte af Olaf Hansen (1870-1932)
digte af Helge Rode (1870-1937)
digte af Valdemar Rørdam (1872-1946)
digte af Vilhelm Grønbech (1873-1948)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
digte af Thøger Larsen (1875-1928)
digte af Louis Levy (1875-1940)
digte af Betty Tofte (1876-1956)
digte af Harald Bergstedt (1877-1965)
digte af Chr. Rimestad (1878-1943)
digte af Mikkel Christensen (1879-1971)
digte af Carl Dumreicher (1879-1965)
digte af Edith Rode (1879-1956)
digte af Sigurd Swane (1879-1973)
digte af Johannes Meier (1880-1902)
digte af Hans Ahlmann (1881-1952)
digte af Niels Jeppesen (1882-1962)
digte af Aage Lind (1883-1963)
digte af Anders Kristensen (1884-1967)
digte af Aage Berntsen (1885-1952)
digte af Karen Blixen (1885-1962)
digte af Victor Dantzer (1886-1963)
digte af Svend Hoffmeyer (1886-1951)
digte af K.L. Kristensen (1886-1944)
digte af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Otto Gelsted (1888-1968)
digte af Bodil Bech (1889-1942)
digte af Per Barfoed (1890-1939)
digte af Allan Bock (1890-1982)
digte af Knuth Becker (1891-1974)
digte af Eddie Salicath (1891-1967)
digte af Mogens Lorentzen (1892-1953)
digte af Holger Sandvad (1892-1929)
digte af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
digte af Emil Bønnelycke (1893-1953)
digte af Sven Clausen (1893-1961)
digte af Tom Kristensen (1893-1974)
digte af Poul Henningsen (1894-1967)
digte af Anders Hune (1894-1968)
digte af Viggo Barfoed (1895-1948)
digte af Oskar Hansen (1895-1968)
digte af Steen Christensen (1896-1967)
digte af Hulda Lütken (1896-1946)
digte af Harald Landt Momberg (1896-1975)
digte af Fredrik Nygaard (1897-1958)
digte af Aage Strunk (1897-1949)
digte af Christian Stub-Jørgensen (1897-1988)
digte af Ejnar Thomsen (1897-1956)
digte af Helge Bangsted (1898-1974)
digte af Knud Bruun-Rasmussen (1898-1984)
digte af Kaj Munk (1898-1944)
digte af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
digte af Erik Moltesen (1899-1926)
digte af Karl Lauritz Aastrup (1899-1980)
digte af R. Broby-Johansen (1900-1987)
digte af William Heinesen (1900-1991)
digte af Harald Herdal (1900-1978)
digte af William Waagner (1900-1942)
digte af Johannes Weltzer (1900-1951)
digte af Kjeld Abell (1901-1961)
digte af Arthur Arnholtz (1901-1973)
digte af Per Lange (1901-1991)
digte af Børge Houmann (1902-1994)
digte af Paul la Cour (1902-1956)
digte af Harald H. Lund (1902-1982)
digte af Johannes Wulff (1902-1980)
digte af Viggo Jensen, f 1903 (1903-1972)
digte af Sigfred Pedersen (1903-1967)
digte af Jens August Schade (1903-1978)
digte af Hans Scherfig (1905-1979)
digte af Mogens Jermiin Nissen (1906-1972)
digte af Arne Sørensen (1906-1978)
digte af Hans Bjerregaard (1907-1987)
digte af Martin Jensen (1908-1945)
digte af Johan Møller Nielsen (1908-1990)
digte af Martin A. Hansen (1909-1955)
digte af Ejler Bille (1910-2004)
digte af Martin Melsted (f. 1911)
digte af Gustaf Munch-Petersen (1912-1938)
digte af Tove Meyer (1913-1972)
digte af Bent G. Andersen (f. 1916)
digte af Tove Ditlevsen (1917-1976)
kollaps Noter
 note til titel På omslaget: Fra Erik Dall til Tove Ditlevsen.

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Petersen, Nis: SkriftemaalHørespil af Nis Petersen (premiere 11-08-1942 på Radio)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden