Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

M.F. Liebenberg (1767-1828)

 Om personen Oplysninger om M.F. Liebenberg

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) Brandes, J. C.: Grev von Olsbach (1788, dramatik)
af Johan Christian Brandes (1735-1799, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Beck, Henr.: Hiertet beholder sine Rettigheder (1791, dramatik)
originaltitel: Das Herz behält seine Rechte, 1788
af Heinrich Beck (1760-1803, sprog: tysk)
 Afsnit i bog (udgiver) Addison, [Joseph]: Cato. Oversat ved Niels Qvistgaard. Udgivet efter dennes Død, og forøget med et Forsøg til J. Addisons Levnetsbeskrivelse ved M.F. Liebenberg. Befordret til Trykken ved Selskabet for de skiønne Videnskabers Forfremmelse. Kbh., 1792 (1792, dramatik) BD4:sp376
Detaljer
af Joseph Addison (1672-1719, sprog: engelsk)
oversat af Niels Qvistgaard (1749-1789)
kollaps Noter
 note om oversættelse den reelle oversætter er M.F. Liebenberg, der ønskede at understøtte Qvistgaards enke på denne måde [jævnfør K.F. Plesner: Det smagende Selskab. Gyldendal, 1969, side 58].
 Bog (oversætter) Brandes, Joh. Chr.: [Nyeste Samling af Skuespil [Schultzes Samling] [1d]] Grev von Olsbach eller Retskaffenheds Belønning. Et Skuespil i 5 Optoge. Oversat [af M.F. Liebenberg] (1792, dramatik) BD4:sp297
af Johan Christian Brandes (1735-1799, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Bech, Henr.: [Nyeste Samling af Skuespil [Schultzes Samling] [4a]] Hiertet beholder sine Rettigheder. Et Skuespil i 5 Optog, oversat af det Tydske [ved Mich. Fr. Liebenberg] (1792, dramatik) BD4:sp298
originaltitel: Das Herz behält seine Rechte, 1788
af Heinrich Beck (1760-1803, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) anonym [Bahrdt, Karl Fr.]: Religionsediktet (1797, dramatik) BD4:sp352
originaltitel: Das Religionsedikt, 1789
af Karl Friedrich Bahrdt (1741-1792, sprog: tysk)
 Dramatik Liebenberg, M. F.: Skytsaanden (1814, dramatik)
 Bog (oversætter) Schiller, Fr.: Turandot. Prindsesse af China. Tragikomisk Skuespil i fem Optog. Efter Schillers Bearbeidelse af Gozzis Original oversat til Brug for den danske Skueplads ved M.F. Liebenberg. Kbh., 1815 (1815, dramatik)
originaltitel: Turandot, Prinzesin von China, 1802
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
 Afsnit i bog (udgiver) Jacobi, C. F.: Samlede Skrifter. Udg. af Mich. Fred. Liebenberg. Kbh. 1817 (1817, samling) BD4:sp167
Detaljer
af C.F. Jacobi (1739-1810)
kollaps Indhold

[?] Jacobi, C. F.: Curen. Comedie i to Acter (1817, dramatik)
af C.F. Jacobi (1739-1810)
 Bog (oversætter) Fouqué, M. la Motte: Ridder Thüring og hans Sønner. Romantisk Digtning i 5 Handlinger. Omarbeidet efter la Motte Fouqvés: die Pilgerfahrt, ved M. F. Liebenberg (1823, dramatik) BD4:sp354
Detaljer
af Friedrich Heinrich Karl de la Motte Fouqué (1777-1843, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Afvist af Det kgl. Teater 1821.  Link til ekstern webside Censurinstitutionen ved Det kgl. Teater

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(oversætter)Greven af Olsbacheller Retskaffenheds Belønning, Komedie i 5 Akter af J.C. Brandes. Oversat af M.F. Liebenberg
af Johan Christian Brandes (1735-1799, sprog: tysk)
(premiere 10-12-1789 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(oversætter)FormynderenSkuespil i 5 Akter af Iffland. Oversat af M.F. Liebenberg
af August Wilhelm Iffland (1759-1814, sprog: tysk)
(premiere 17-05-1807 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 8)
Liebenberg, M.F.: SkytsaandenEpilog af M.F. Liebenberg (premiere 27-11-1819 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.


pil op Til toppen af siden